MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

TUMAČENJE MOLITVENIKA: JUTARNJE MOLITVE I PEDESETI PSALAM 

JUTARNJE MOLITVE

 

MOLITVA ISUSU HRISTU

 

PRIĐITE, POKLONIMO SE CARU NAŠEMU BOGU! PRIĐITE, POKLONIMO SE I PRIPADNIMO HRISTU, CARU NAŠEM BOGU! PRIĐITE, POKLONIMO SE I PRIPADNIMO SAMOME HRISTU, CARU I BOGU NAŠEMU!

 

U ovoj molitvi mi pozivamo sve svoje telesne i duhovne sile, ali i sve vernike da se poklonimo, tj. povinujemo volji Gospoda Isusa Hrista da bi na taj način postali njegovi istinski učenici.

 

PEDESETI PSALAM

Pokajnički psalam

 

POMILUJ ME BOŽE, PO VELIKOJ MILOSTI SVOJOJ, I PO OBILJU MILOSRĐA SVOGA OČISTI BEZAKONJE MOJE. OPERI ME SASVIM OD BEZAKONJA MOGA, I OD GREHA MOGA OČISTI ME. JER BEZAKONJE SVOJE JA ZNAM, I GREH MOJ STALNO JE PREDA MNOM. TEBI JEDINOME SAGREŠIH, I ZLO PRED TOBOM UČINIH, A TI SI PRAVEDAN U REČIMA SVOJIM I ČIST U SUDU SVOME. GLE, U BEZAKONJIMA SE ZAČEH, I U GRESIMA ME RODI MATI MOJA. GLE, ISTINU LJUBIŠ, I JAVLJAŠ MI NEPOZNATOSTI I TAJNOSTI PREMUDROSTI SVOJE. POKROPI ME ISOPOM I OČISTIĆU SE, OPERI ME I BIĆU BELJI OD SNEGA. DAJ MI DA ČUJEM RADOST I VESELJE, DA SE POKRENU KOSTI POTRVENE. ODVRATI LICE SVOJE OD GREHOVA MOJIH, I SVA BEZAKONJA MOJA OČISTI. SRCE ČISTO SAZDAJ U MENI, BOŽE, I DUH PRAV OBNOVI U MENI. NE ODBACI ME OD LICA TVOGA, I DUHA TVOGA NE ODUZMI OD MENE. DAJ MI RADOST SPASENJA TVOGA I DUHOM TVOJIM VLADALAČKIM UČVRSTI ME. NAUČIĆU BEZAKONIKE PUTEVIMA TVOJIM, I BEZBOŽNICI ĆE SE OBRATITI TEBI. IZBAVI ME OD KRVI, BOŽE, BOŽE SPASENJA MOGA, OBRADOVAĆE SE JEZIK MOJ PRAVDI TVOJOJ. GOSPODE OTVORI USNE MOJE, I USTA ĆE MOJA KAZIVATI HVALU TVOJU. JER DA SI HTEO ŽRTVE, PRINEO BIH TI, ZA ŽRTVE PALJENICE NE MARIŠ. ŽRTVA JE BOGU DUH SKRUŠEN, SRCE SKRUŠENO I SMIRENO BOG NEĆE ODBACITI. PO DOBROTI SVOJOJ, GOSPODE, ČINI DOBRO SIONU, I NEKA SE PODIGNU ZIDOVI JERUSALIMA. TADA ĆE TI BITI MILE ŽRTVE PRAVDE, PRINOS I ŽRTVE PALJENICE, TADA ĆE PRINOSITI NA ŽRTVENIK TVOJ TEOCE. 

 

Ko je i kada sastavio ovaj psalam?

 

Ovaj psalam sastavio je prorok David kada se pokajao za svoj veliki greh, tj. onda kada je ubio blagočestivog Uriju Hetejanina i oženio se njegovom ženom Virsavejom.

 

Zašto se on naziva pokajnički psalam?

 

U rečima psalma osjeća se duboka žalost zbog učinjenog nedela i molitva o oproštaju greha. Ovaj psalam se veoma često čita u hramu na bogosluženju. Sveti Oci preporučuju hrišćanima da ga čitaju što je moguće češće i da ga iskreno prouznose u svojim molitvama. 

 

Šta molimo od Gospoda u prvim rečima psalma: Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti Svojoj, i po obilju milosrđa Svog očisti bezakonje moje?

 

Tim rečima mi potvrđujemo jednu od istina o Gospodu, a to je da On milostiv prema ljudima, tj. da je iz Svoje neizmerne ljubavi prema čoveku spreman da mu oprosti sagrešenja ako se ovaj istinski pokaje i molitvom se obrati ka svom Tvorcu. Reči: Jer bezakonje moje ja znam, i greh moj stalno je preda mnom – ukazuju na to da je svako od nas svestan svojih grehova te da je sledeće što trebamo činiti upravo pokajanje ako želimo da nam gresi budu oprošteni od Boga, koji je pravedan u rečima svojim i čist u sudu svome – što znači da je On pravedni Sudija koji će svakome suditi po zasluzi bez bilo kakve protekcije.

 

Šta znače reči: U bezakonjima se začeh, i u gresima me rodi mati moja?

 

Time mi na sasvim jasan način pokazujemo kakvo je zapravo stanje u kome se nalazimo. Greh je u nama od trenutka začeća, jer svako od nas, svaki čovek, obeležen je praroditeljskim grehom i naša molitva je upućena Bogu radi toga da nam On oprosti grehove koje mi činimo, jer smo bića koja usled svoje slabosti imaju sklonost ka grehu. Ustalom, to se vidi upravo kroz ovaj psalam.

 

Ipak, Bog nas nije ostavio same?

 

Tačno, jer već sledeći stih psalma pokazuje tu istinu: Javljaš mi nepoznatosti i tajnosti premudrosti Svoje – time mi izražavamo činjenicu da nam je Bog otkrio mnoge tajne koje čovekov razum nikad ne bi mogao ni nazreti, a kamoli razumeti. Bog je čoveka naučio istinskoj veri i pokazao mu put ka Carstvu Nebeskom.

 

Kako treba razumeti reči: Pokropi me isopom i očistiću se; operi me i bići belja od snega?

 

Mi tim rečima izražavamo našu molitvu, našu potrebu da Gospod na nas nispošalje blagodat te nas time odvoji i zaštiti od greha. 

 

 

Da se prenu kosti potrvene – kako to razumeti?

 

Te reči pokazuju da greh koji je učinio David nije samo pritiskao njegovu dušu, već da je zbog toga trpelo i njegovo telo. Greh obespokojava i pritiska čitavo čovekovo biće, a ne samo neki njegov deo. Oproštaj grehova takođe deluje na čitav čovekov organizam. To je radost za čovekovo biće, i za dušu i za telo, jer je i jedno i drugo bogoliko i od Boga. Želja za tim je pokazana u rečima: Duh prav obnovi u meni – jer time mi molimo Gospoda da nas uputi i da nas vrati na pravi put, jer mi sami nismo sposobni da učinimo.

 

O tome kazuju i stihovi: Ne odbaci me od lica Svoga i Duhom vladalačkim utvrdi me. 

 

Tačno.

 

Šta znače reči: Naučiću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi?

 

Time mi, po primeru proroka Davida, iz blagodarnosti za oproštaj greha obećavamo Gospodu da ćemo i druge upoznati sa istinskim spasenjem da bi se i oni udostojili Carstva Nebeskog.

 

Šta znače reči: Izbavi me od krvi?

 

Za Davida su te reči značile njegovu molbu da mu Bog oprosti ubistvo koje je učinio, dok za nas one imaju značenje da nas Gospod izbavi od ubistvenih smrtnih grehova koje nesmotreno činimo. 

 

Šta su to žrtve paljenice?

 

To se odnosi na vreme pre dolaska Gospoda Isusa Hrista, jer Izrailjci su Gospodu prinosili životinje na žrtvu u hramu. Ali, Gospodu je mnogo prijatnija naša unutrašnja žrtva, tj. naša pobeda i odbacivanje greha. To se jasno vidi iz nastavka: Žrtva Bogu je duh skrušen; srce skrušeno i smireno Bog neće odbaciti.

 

A kako onda shvatiti reči: Tada će ti biti mile žrtve pravde, prinos i žrtve paljenice?

 

Te reči ukazuju na različite žrtve koje su u starozavetno doba Jevreji prinosili Bogu. Obično su žrtvovali jagnjad, telad, bikove, golubove… Kada je onaj koji je hteo da prinose žrtvu u hramu, on bi je ili donosio sa sobom ili bi je kupio kod hrama. Zatim bi žrtva bila prineta žrtveniku, gde bi je ubijali i time bi on sa sebe spirao greh. Za greh čoveka stradala bi nevina životinja. Pored životinja, Jevreji su kao žrtvu prinosili i beskrvne predmete: brašno, ulje, vino. Ali, sve te žrtve bile su uzaludne kada bi čovek i dalje nastavio da živi protivno zapovestima Božijim. Dolaskom, tj. ovaploćenjem Gospoda Isusa Hrista i Njegovom žrtvom na krstu, mi ne moramo da prinosimo žrtve poput Jevreja jer je on, Sin Božiji, postavio Novi Zavet između nas i Gospoda, te svaki onaj koji se krsti i veruje u Hrista vaskrslog, taj odbacuje staro i postaje Hristov.

 

USTAVŠI OD SNA, TEBI PRIBEGAVAM, VLADARU ČOVEKOLJUBIVI, I MILOSRĐEM TVOJIM POLAZIM NA DELA MOJA. MOLIM TI SE, POMOZI MI U SVAKO DOBA U SVAKOJ STVARI, I ČUVAJ ME OD SVEGA RĐAVOG U SVETU, I OD ĐAVOLSKE BRZOPLETOSTI, I SPASI ME, I UVEDI U TVOJE VEČNO CARSTVO. JER SI TI MOJ STVORITELJ, I SVAKOG DOBRA PROMISLITELJ, I U TEBE JE SVE UZDANJE MOJE I TEBI SLAVU UZNOSIM, SADA I UVEK I KROZ SVE VEKOVE AMIN.

 

Za šta se molimo u ovoj jutarnjoj molitvi?

 

Pre svega, mi u ovoj molitvi izražavamo našu spremnost ka dobru, a u isto vreme molimo se Bogu da bi nas On sačuvao od iskušenja i od greha koje, kao što vidimo iz molitve, pred nas dolazi od đavola. Molitva se završava slavoslavljem, kao i mnoge druge molitve.

 

 

BOGORODICE DJEVO, RADUJ SE, BLAGODATNA MARIJO, GOSPOD JE S TOBOM. BLAGOSLOVENA SI TI MEĐU ŽENAMA I BLAGOSLOVLEN JE PLOD UTROBE TVOJE, JER SI RODILA SPASITELJA DUŠA NAŠIH.

 

Kome je upućena ova molitva?

 

Ovo je molitva Presvetoj Bogorodici. 

 

Tekst ove molitve je dosta poznat?

 

Reči: Raduj se blagodatna Marijo, Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama - uzet je iz Svetog Pisma. Ovim rečima je arhanđel Gavrilo blagovestio Presvetoj Djevi o rođenju Spasitelja sveta Gospoda Isusa Hrista (vidi Luka 1,28), dok su reči: Blagosloven je plod utrobe Tvoje  - preuzet iz opisa susreta pravedne Jelisavete i Bogorodice, koji takođe opisuje jevanđelist Luka (Lk 1,42). Preostale reči su uzete iz vesti koju je anđeo objavio pastirima o rođenju Hristovom (Lk 2,11). 

 

Šta znači: Blagoslovena si ti među ženama?

 

Te reči ukazuju na to da je Presveta Bogorodica od Boga proslavljena više od svih drugih žena na svetu (Luka 1,58; Ps 49,18).

 

Plod utrobe tvoje – to je, naravno, Isus. 

 

Tačno, to je naš Isus Hristos, Gospod i Spasitelj. 

 

DOSTOJNO JE UISTINU DA BLAŽENOM ZOVEMO TEBE, BOGORODICU, UVEK BLAŽENU I SVEBESPREKORNU, I MATER BOGA NAŠEGA. ČASNIJU OD HERUVIMA I NEUPOREDIVO SLAVNIJU OD SERAFIMA. TEBE ŠTO BOGA REČ NEPOROČNO RODI, UISTINU BOGORODICU, VELIČAMO.

 

Ko su heruvimi i serafimi?

 

To su dva od ukupno devet aneđeoskih činova koji su najbliži Bogu.

 

Bog Reč – ko je to? 

 

Reč ili Logos je Sin Božiji. Ove nazive često koristi sveti Jovan Bogoslov, Hristov apostol i jevanđelista (vidi Jovan 1,1; 1. Jn 1,1).

 

Napomena:

 

Postoji i kraća verzija ove molitve koja treba što češće da se izgovara, a ona glasi: PRESVETA BOGORODICE SPASI NAS.

 

 

D. I. Protopopv: Tumačenje molitvenika, Romanov, Banjaluka 2013. 

 

Smrtovnice Osmrtnice

Pročitano: 10445 puta