MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

SVETI OCI O RODITELJSKIM OBAVEZAMA 

 

Ti se nazivaš ocem svoje dece po telu; budi im otac i po duhu (sv. Tihon Zadonski)

 

Umeo si da rodiš svoju decu; treba da umeš i da ih vaspitaš kako treba, da bi dostojno nosili ime oca (sv. Tihon Zadonski)

 

U čemu se sastoji spasenje roditelja? Najpre u dobrom vaspitanju dece – treba ih naučiti svakom ispravnom putu (sv. Teofan Zatvornik)

 

Duh vere i pobožnosti roditelja treba smatrati moćnim sredstvom za čuvanje, vaspitanje i jačanje blagodatnog života kod dece (sv. Teofan Zatvornik)

 

Mati kad rađa dete najpre svetu daje čoveka, a potom u njemu treba da odgaji anđela za nebo.

 

Urazumljivanje dece je dužnost roditelja, pa dakle i vaša. I što da se plašite? Reč ispunjena ljubavlju nikad ne razdražuje. A samo naređivanje ne daje nikakvog ploda. Da bi Gospod blagoslovio deci da izbegnu opasnosti – treba se moliti dan i noć (sv. Teofan Zatvornik)

 

Majkama koje brinu o deci uvek govorim: „Vi ste učesnice mučeničkog podviga, pa očekujte i takav venac…“ (sv. Teofan Zatvornik)

 

Nema uzvišenije veštine od veštine vaspitavanja. Slikar i vajar stvaraju samo beživotnu figuru, dok mudar vaspitač stvara živu sliku, kojoj se, posmatrajući je, raduju i Bog i ljudi (sv. Jovan Zlatousti)

 

Imena za decu kod nas su počeli da biraju ne po Božijem. Evo kako treba po Božijem – ime birajte po svecima, bilo dana u koje se dete rodi, bilo u koji se krsti, ili u međuvremenu i do tri dana po krštenju. Tako će stvar biti bez ikakvih ljudskih pobuda, nego kako Bog da; jer dani rođenja su u rukama Božijim (sv. Teofan Zatvornik)

 

Roditelji koji ne vaspitavaju svoju decu kako treba, rađaju ih samo za prolazni život i otvaraju pred njima dveri večne smrti.

 

To što u školskim ustanovama deca postaju drugačija – šta da se radi? Vreme je teško. Pri tome, ne treba misliti da je sve ono što im se govori uzalud. Sve ostaje i u svoje vreme doneće plod. Vi svoje ne ostavljajte, jer time možete doprineti da ne skrenu sasvim sa puta; no uspeh ipak zavisi od Gospoda. Više se molite, više pomažite onima kojima je potrebno, decu poveravajte njihovim molitvama. Njihova molitva je silna (sv. Teofan Zatvornik)

 

Kada bi očevi vaspitavali svoju decu, ne bi bili potrebni sudije i sudovi (sv. Jovan Zlatousti)

 

Posuda ne gubi miris, neprijatan ili prijatan, koji je prethodno upila; takvo je i vaspitanje dece! Stoga je neophodno učiti ih dobru od detinjstva (sv. Jovan Zlatousti)

 

Reka našeg života preseca se ustalasanom oblašću mladosti. To je vreme ključanja telesno-duhovnog života. Tiho žive detence i dečak, malo je snažnih poriva kod zrelog muškarca, uvažene sredine teže ka spokojstvu; samo mladost kipi životom. Treba imati veoma čvrst oslonac, da bi se u tom periodu odolilo naletima talasa.

 

Ko je bezbedno prošao mladenačke godine, taj kao da je preplivao uzburkanu reku, i osvrnuvši se nazad blagosilja Boga (sv. Teofan Zatvornik)

 

Nemar za decu je najteži od svih grehova i predstavlja krajnji stepen bezbožnosti (sv. Teofan Zatvornik)

 

Roditelji će biti kažnjeni ne samo za sopstvene grehe, nego i za grehe svoje dece, ako ih ne vaspitaju u pobožnosti (sv. Jovan Zlatousti)

 

Deca koju su roditelji zaboravljali u vreme vaspitavanja sa svoje strane zaboravljaju roditelje posle tog perioda (sv. Filaret Moskovski)

 

Ne mare za decu oni koji samo hoće da se zabavljaju sa njima, naročito onda kada dođe vreme da ih više uče nego da ih zabavljaju (sv. Dimitrije Rostovski)

 

Mlado krivo drvo ostaće zauvek krivo i neugledno ako se ne postaraju da ga isprave dok raste. Isto se može reći i za decu.

 

Deci treba praštati lakomislenost i nepažnju, ali ne i zlobu i lukavstvo.

 

Bolje je ako dete plače zbog oca, nego otac zbog deteta.

 

Vrtlar privezuje mlado tek posađeno drvo za kolac čvrsto poboden u zemlju kako ga vetar ne bi iščupao i odseca suvišne izdanke, kako ne bi povredili i iscrpli mladu biljku. Tako i vi postupajte sa svojom decom: utvrđujte njihova srca u strahu Božijem, da se ne bi pokolebali od sablazni; odsecajte strasti koje se pojave u njima, da ne bi ojačale i umrtvile duhovno novog čoveka, rođenog u Svetom krštenju (sv. Jovan Zlatousti)

 

Roditelji! Ne razdražujte decu svoju (Ef 6,4), nego ih ljubite: srce se uvek odaziva na glas ljubavi.

 

U školskom vaspitanju dopuštena su nehrišćanska načela koja kvare omladinu; u društvo su se uvukli nehrišćanski običaji, koji razvraćuju omladinu po izlasku iz škole. I ako je, po reči Božijoj, uvek malo izabranih, onda ne čudi što ih je u naše vreme još manje: takav je duh veka – protivhrišćanski! Šta će biti dalje? Ako se ne promanei naš način vaspitanja omladine i društveni običaji, istinsko hrišćanstvo će sve više slabiti, da bi na kraju i sasvim iščezlo; ostaće samo ime hrišćansko, a hrišćanskog duha neće biti. Sve je ispunio duh sveta. Šta činiti? Moliti se… (sv. Teofan Zatvornik)

 

Uznemirava vas sudbina dece. Šta da radite? To je danas gotovo opšte pitanje svih roditelja. Atmosfera je zlosutna, krajnje zlosutna. I nema načina da se u nesreći pomogne, osim molitvom, ali njeno prihvatanje sprečava pomućenost vere. Dobro bi bilo kad biste mogli da podstaknete decu da vam kažu šta ih dovodi u nedoumicu i udaljava od vere; ili da nekako izvučete od njih šta im je to zaposelo glavu i srce. Tada bi bilo moguće neprimetno ih navesti na to da shvate pogrešnost onoga što su nedavno čuli i ispravnost onoga što im je odavno poznato. Čini mi se da roditelje niko ne sprečava da sa strane pristupe nevolji koja preti njihovoj deci. Možda Gospod blagoslovi njihov poduhvat! (sv. Teofan Zatvornik)

 

Rane se peru rakijom, a leče uljem. Tako i sa vaspitanjem: snishodljivost treba da bude pomešana sa strogošću (sv. Amvrosije Mediolanski)

 

Najpre sam postani onakav kakvim bi hteo da načiniš drugoga.

 

Kako ćete decu svoju držati u redu, kada i sami vodite neuredan život? (sv. Vasilije Veliki)

 

Ako sam postupaš kako treba, potrebno je manje reči. Slikar najbolje uči svojim slikama (sv. Grigorije Bogoslov)

 

Najbolje učenje je učenje kroz postupke u životu (sv. Jovan Zlatousti)

 

Ne mogu strana učenja da proizvedu dobre sinove otečestva (sv. Filaret Moskovski)

 

 

„Pustite deci k Meni“, Manastir Velika Remeta, Beograd 2008.

Smrtovnice Osmrtnice

Pročitano: 7625 puta