MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

SVETI OCI O BORBI PROTIV TUGE 

Ne misli da ti jedini trpiš više nevolja od drugoga. Kao što onaj ko živi na zemlji ne može da ne diše ovaj vazduh, tako i svako ko živi na zemlji ne može da ne bude iskušavan teskobama i bolestima. Onima koji se bave zemaljskim stvarima, zemaljske stvari i zadaju nevolje; a oni koji teže duhovnim vrednostima zbog njih i pate. Ali, ovi drugi će biti blaženi, jer je velika njihova nagrada na Nebesima.

 

Bog ne dopušta duši, trpeljivoj i koja svu nadu polaže u Njega, da bude iskušavana toliko da padne u očajanje tj. da bude iskušavana većma nego što može podneti (1 Kor 10,13). I lukavom nije dato da iskušava dušu i muči onoliko koliko bi on želeo, već samo onoliko koliko mu Gospod dopusti. Neka duša samo hrabro trpi sve, čvrsto verujući i očekujući od Boga pomoć i uzdajući se samo u Njega; i On je nikada neće ostaviti. 

 

Sv. Jefrem Sirijski

 

Tuga nam je od koristi samo u slučaju kada je prihvatamo podstaknuti ili pokajanjem za grehe, ili žarkom željom za savršenstvom, ili sazercanjem budućeg blaženstva. O njoj govori i blaženi apostol Pavle: Jer žalost koja je po Bogu donosi pokajanje za spasenje, za koje se ne kaje; a žalost ovoga sveta donosi pogibao (2 Kor 7,10)

 

Postoji i druga vrsta tuge, koja je potpuno beskorisna, koja u grešnu dušu, umesto namere da ispravi svoj život i očisti se od strasti, unosi najpogubnije očajanje. Upravo ona ni Kainu nije dala da se pokaje posle ubistva brata, niti je dopustila Judi da posle izdaje pronađe put spasenja, već ga je dovela, kroz očajanje koje mu je nametnula, dotle da se obesi.

 

Sv. Jovan Kasijan

 

Uzdržljivi ne tuguje što nije dobio hranu, niti celomudreni što nije zadovoljio sramnu pohotu, niti krotki što nije uspeo da se osveti, niti smireni što je lišen ljudske slave, niti nesrebroljubivi što je pretrpeo gubitak.

 

Oni su u potpunosti ugasili u sebi sve takve želje, i zato i ne osećaju tugu, jer bestrasnog ne muči tuga, kao što se strela ne dotiče onoga ko ima na sebi oklop.

 

Tuga se rađa od onoga što ne volimo (žalosti, nevolja, tegoba); od tuge nastaje mračno raspoloženje duše (uninije), a od njih zajedno nastaje besmisleno buntovanje (roptanje na sve). Ukoliko želiš da ugušiš u sebi tugu sa mračnim raspoloženjem duha, prigrli srcem ljubav i obuci se u nezlobivu radost.

 

Sv. Nil Sinajski

 

Mržnja zavisi od razdražljivosti, razdražljivost – od gordosti, gordost – od sujete, sujeta – od maloverja, maloverje – od tvrdoće srca, tvrdoća srca – od nerada, nerad - od lenjosti, lenjost – od uninija, uninije – od netrpeljivosti, netrpeljivost – od slastoljublja.

 

Molitva zavisi – od ljubavi, ljubav – od radosti, radost – od služenja, služenje – od nade, nada – od vere, vera – od poslušanja, poslušanje – od prostosrdačnosti. 

 

Sv. Makarije Veliki

 

Smrtovnice Osmrtnice

Pročitano: 8135 puta