MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

TUMAČENJE MOLITVENIKA: MOLITVA SVETOM DUHU I MOLITVA PRESVETOJ TROJICI 

MOLITVA  HVALE

 

SLAVA TEBI, BOŽE NAŠ, SLAVA TEBI.

 

- Kakva je ovo molitva? 

 

Ovo je tzv. molitva hvale jer njome izražavamo našu veru u Boga kao Svemogućeg i njome započinjemo čitav niz drugih molitvi. Često je možemo čuti i na početku bogosluženja. 

 

MOLITVA SVETOM DUHU

 

CARE NEBESNI, UTEŠITELJU, DUŠE ISTINE, KOJI SI SVUDA I SVE ISPUNJAVAŠ; RIZNICO DOBARA I ŽIVOTODAVČE, DOĐI I USELI SE U NAS, I OČISTI NAS OD SVAKE NEČISTOTE, I SPASI, BLAGI, DUŠE NAŠE.

 

 

- Kome se obraćamo u ovoj molitvi?

 

Trećem licu Presvete Trojice – Svetome Duhu.

 

- Odakle je potekla ova molitva?

 

Ova molitva je uzeta iz crkvenih pesama koje su posvećene u Svetoj Pedesetnici (dan Svete Trojice, koji se kod nas još naziva Duhovi), kada Pravoslavna Crkva slavi silazak Svetoga Duha na apostole.

 

- Šta se dogodilo toga dana kada je Duh Sveti sišao na apostole?

 

Apostoli, učenici Isusa Hrista, svim srcem su voleli svoga Učitelja i zbog toga su se silno rastužili kada su od Njega čuli da će On postradati. Da bi ih utešio, Gospod je obećao da će im poslati Duha Svetoga. I zaista, deset dana nakon Vaznesenja, kada su svi apostoli bili na okupu, Gospod ispuni svoje obećanje. Oko devet sati izjutra odjednom silni huk sa neba ispuni sobu gde su bili apostoli. Duh Sveti je u vidu ognjenih jezika sišao na svakog apostola i oni osetiše ogromnu promenu u sebi. Sve ono što ih je učio Hristos, postalo im je savršeno jasno, svaka nedoumica, nejasan osećaj ili misao, iščeznu, a oni se ispuniše velikom radošću i utehom. Prosvetivši se Svetim Duhom, oni su na raznim jezicima počeli da uče narod, koji je toga dana u velikom broju bio u Jerusalimu.

 

- Šta je to što Duha Svetoga molimo kroz ovu molitvu?

 

Molimo ga da on uđe u nas, da nas ispuni i da nas očisti od svih grehova i da nas izbavi od večne kazne koja je predviđena za grešnike.

 

- Zbog čega se Duh Sveti naziva Car?

 

Zato jer i On zajedno sa Ocem i Sinom caruje (vlada) nad čitavim svetom, čitavom tvorevinom, vaseljenom i upravlja njome.

 

- Zašto se naziva Car Nebeski?

 

Zato jer On obitava na nebu iako istovremeno sve ispunjava i svuda je prisutan.

 

- Šta znači reč Utešitelj?

 

Isto kako je nekada utešio sabrane apostole, tako Duh Sveti teši i nas u našim teškoćama i iskušenjima.

 

- Zašto se naziva Duh Istine?

 

Zato jer ljude upućuje samo na istinu, uči ih dobro i ne trpi nikakve laži.

 

- Šta znače reči: Koji si svuda i sve ispunjavaš?

 

To znači da ne postoji mesto gde nema Njegovog prisustva i da On zaista sve ispunjava, tj. da daje sve ono što nam je potrebno i za život na zemlji i za večni život na nebu.

 

- A reči: Riznico dobara i Životodavče?

 

Riznica dobara – to znači da je On izvor svakog dobra, a Životodavac – da je On taj koji daje život, naročito duhovni život, tj. pomaže ljudima da čine dobro i da žive neporočnim životom.

 

- Šta molimo rečima: Spasi, Blagi, duše naše?

 

Time mi molimo Duha Svetoga da nas spase kazne koja je predviđena za one ljude koji se uporno protive zapovestima i volji Božijoj.

 

MOLITVA PRESVETOJ TROJICI

 

SVETI BOŽE, SVETI KREPKI, SVETI BESMRTNI, POMILUJ NAS.

 

 

Ova molitva se najčešće izgovara tri puta uzastopno.

 

- Kome je posvećena ova molitva?

 

Ova je molitva posvećena trima licima Presvete Trojice. Pod rečima: Sveti Bože – podrazumeva se Bog Otac, Sveti Krepki – Bog Sin, a pod rečima: Sveti Besmrtni – Bog Duh Sveti.

 

- Zašto se Sin Božiji naziva Krepki ili Silni?

 

Zato jer je On svojim vaskrsenjem iz mrtvih razrušio ad i pobedio đavola.

 

- A zašto Duh Sveti rečju Besmrtni?

 

Zato što je On sam večan kao Bog i daje svim stvorenjima život a ljudima i besmrtnost.

 

- Kome se od lica odnose poslednje reči molitve: Pomiluj nas?

 

Ove reči se odnose na sva tri lica Presvete Trojice, jer sva tri lica nama opraštaju grehe. Kao što smo već napomenuli – Bog je jedan!

 

- Da li ova molitva ima još neki naziv?

 

Da. Nju često nazivaju i Trisveto ili Angelskom himnom. Trisveto, jer se tri puta ponavlja reč Svet, a Angelskom himnom jer smo je prvi put čuli upravo od anđela, koji neprestano pevaju pred prestolom Božijim.

 

- Kako to da je čuta od anđela?

 

U V veku, za vreme blagočestivog cara Teodosija Drugog i patrijarha Prokla, dogodio se u Vizantiji strašan zemljotres, od koga su se čitava naselja provalila u zemlju. Narod je u strahu živeo na trgovima i ulicama, a na jednoj poljani je bila učinjena molitva za prestanak zemljotresa. Za vreme te molitve, nevidljivom rukom je na nebo podignut jedan dečak. Kada je na isto tako čudesan način bio ponovo vraćen na zemlju, on je narodu ispričao da je na nebu slušao čitave horove anđela koji su Boga proslavljali rečima: Sveti Bože, Sveti Krepki, Sveti Besmrtni. Narod je odmah počeo da peva te reči pridodajući na kraju: Smiluj se na nas. I gle čuda: zemljotres istoga trena prestade.

 

SLAVA OCU I SINU I SVETOME DUHU, I SADA I UVEK I U SVE VEKOVE VEKOVA. AMIN.

 

- I ova molitva je posvećena Presvetoj Trojici?

 

Da, jer kao što vidimo, jasno se spominju sva tri lica Presvete Trojice.

 

PRESVETA TROJICE, POMILUJ NAS; GOSPODE OČISTI GREHE NAŠE; VLADIKO, OPROSTI BEZAKONJA NAŠA; SVETI, POSETI I ISCELI NEMOĆI NAŠE, IMENA TVOGA RADI.

 

- Šta u ovoj molitvi molimo od Presvete Trojie ?

 

U ovoj molitvi prvo se obraćamo Presvetoj Trojici, a zatim se obraćamo svakom licu zasebno. Ali tražeći samo jedno: izbavljenje od greha !

 

- Pod kojim rečima treba razumeti sva tri lica zajedno, a pod kojim svako lice Presvete Trojice kao zasebno?

 

Izraz Presveta Trojica sasvim jasno ukazuje kome se obraćamo. Rečju: Gospode - obraćamo se Bogu Ocu, rečju: Vladiko - Bogu Sinu, a rečju Sveti - Bogu Duhu Svetome. Završne reči molitve: Imena Tvoga radi – pokazuju da mi molimo Gospoda da nam oprosti sagrešenja ne zbog nekih naših zasluga već da bi se na taj način proslavilo ime Božije.

 

 

D. I. Protopopv: Tumačenje molitvenika, Romanov, Banjaluka 2013. 

 

 

Smrtovnice Osmrtnice

Pročitano: 10956 puta