MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

TUMAČENJE MOLITVENIKA: MOLITVA CARINIKA I MOLITVA UMNA 

 

OSNOVNE NAPOMENE O MOLITVI

 

- Šta znači moliti se Bogu?

 

Moliti se Bogu znači proslavljati, zahvaljivati i tražiti (moliti) od Boga ono za čime osećamo potrebu.

 

- Zbog čega je potrebno da se molimo Bogu?

 

Bog je naš Tvorac i Otac nebeski. On se o nama brine više od svakog brižnog roditelja ovde na zemlji. On nam daje sve potrebno za naš život; Njime postoji sve na zemlji, pa i mi ljudi, te smo zbog toga i dužni da mu se obraćamo sa molitvom.

 

- Kako se mi molimo?

 

Mi se prvenstveno molimo unutar sebe, tj. u našem umu i srcu, ali pošto je svako od nas biće koje se sastoji od duše i tela, to je moguće da se veliki deo molitve vidi kroz neke spoljašnje znake: osenjivanje krsnim znamenjem, pokloni (mali i veliki)…

 

- Kada je potrebno da se molimo?

 

Čovek se može moliti neprestano i u svako doba, kako nam to poručuje Sveto Pismo (1. Sol 5,17).

 

- Kada je naročito potrebno da se molimo Gospodu?

 

Moliti se treba: ujutro, kada se probudimo iz sna, da bismo zahvalili Bogu što nas je sačuvao u toku noći i moliti od Njega pomoć za sve ono što nam donosi nastupajući dan.

 

Pre početka svakog dela takođe je potrebno da tražimo pomoć od Boga. Kada okončamo započeti posao treba da zahvalimo Bogu za uspeh i pomoć koju nam je pružio. Takođe je nužno da se pre i posle jela sa zahvalnošću obratimo Bogu.

 

Moliti se treba i uveče, pred odlazak na počinak, da bismo zahvalili za provedeni dan, ali i da bi nas On zaštitio od zla u nastupajućoj noći.

 

Bitno je napomenuti da za svaku ovu priliku u Pravoslavnoj crkvi postoje molitve koje se nalaze u Molitveniku i koje ćemo naknadno pojasniti.

 

- Gde se čovek može moliti?

 

Sasvim sigurno se može reći da se možemo moliti svuda i na svakom mestu, ali naročito mesto molitve za nas, pravoslavne hrišćane, jeste hram Božiji, tj. crkva. U crkvi se hrišćani sabiraju na zajedničke molitve, koje se još zovu i bogosluženja. Naročito se okupljaju nedeljom, prazničnim danima i u toku postova.

 

- Osim Boga, koga mi još slavimo i prizivamo u svojim molitvama?

 

Osim Boga mi poštujemo i molitvama se obraćamo još i Presvetoj Bogorodici, svetim anđelima Božijim i svetiteljima.

 

- Da li su naše molitve uvek ugodne Gospodu?

 

Ne uvek. Ako mi molitvi pristupamo rasejano, bez ljubavi i bogobojažljivosti, ako molitvu obavljamo samo rečju dok su nam misli i srce negde drugde, takva molitva neće naići na milost pred Bogom već će imati sasvim drugačiji efekat, tj. time ćemo samo nauditi sebi.

 

- Šta je to što nam konkretno pokazuje Boga i Njegove svetitelje i pomaže nam da se usredsredimo na molitvu?

 

Za pravoslavne hrišćane to su svete ikone.

 

- Šta je to ikona?

 

To su naročite slike na kojima je ruka ikonopisca izobrazila (ikonopisala) lik Gospoda našeg Isusa Hrista, Njegove Prečiste Majke – Bogorodice, svetih anđela Božijih, svetitelja…

 

- Šta reći o onima koji se za vreme molitve nepravilno i nemarno osenjuju krsnim znamenjem ili se pak stide krsta (izbegavaju da se prekrste)?

 

Takav čovek, iz samo njemu znanih razloga, ne želi da ispovedi svoju veru u vaskrslog Gospoda i tog čoveka će se, kako to kaže Sveto Pismo, postideti Gospod kada dođe u slavi Oca svoga sa svetim anđelima (Mk 8,38).

 

- Kako se pravilno krsti?

 

Da bismo na pravilan način sebe osenili krsnim znamenjem, tj. prekrstili se, prvo moramo tri prsta desne ruke spojiti zajedno, a preostala dva saviti ka šaci. Tako složenim prstima prvo dotaknemo čelo, zatim grudi, desno i na kraju levo rame.

 

- Šta simbolišu tako spojeni prsti na desnoj ruci?

 

Tri spojena prsta simbolišu našu veru u to da je Bog jedan po suštini a trojičan po licima, tj. da mi verujemo u Oca i Sina i Svetoga Duha. Druga dva prsta iskazuju našu veru u Isusa Hrista Sina Božijega koji je istinski Bog i istinski Čovek – Bogočovek. Čineći na sebi krst sa tako postavljenim prstima desne ruke izražavamo našu veru u Hrista koji je radi nas i radi našega spasenja postradao na krstu.

 

- Zbog čega dotičemo čelo, grudi i ramena?

 

Na taj način mi se molimo da Gospod prosveti naš um i srce i radi ukrepljenja unutrašnjih sila da bismo ostali u pravoj veri.

 

 

POČETNA MOLITVA

 

U IME OCA I SINA I SVETOG DUHA. AMIN

 

Ustavši iz sna, pre početka bilo kog drugog dela, pobožno priđi pred ikonu Gospoda našeg Isusa Hrista, oseni se krsnim znamenjem i reci: „U ime Oca i Sina i Svetog Duha“. Nakon toga, potrudi se da mnogo ne razmišljaš o ovozemaljskim problemima, da se tvoje misli ne bi raspršile i molitve tvoje ne bi bile uzaludne… (Molitvenik – SPb., 1865, str.1)

 

- Koga treba razumeti pod rečima – Oca i Sina i Svetoga Duha?

 

To su tri Lica Presvete Trojice. Mi verujemo da je Bog jedan, ali da je On trojičan u licima: prvo lice Presvete Trojice je Bog Otac, drugo Bog Sin, a treće Bog Duh Sveti. Tri lica Presvete Trojice imaju istu vlast, čast i slavu od nas koji im se molimo.

 

- Zbog čega je rečeno: U ime?

 

U znak toga da mi verujemo u jednog Boga, tj. iako je Bog trojičan u licima, On je jedan po suštini.

 

- Zašto se molitva završava rečju: Amin?

 

U znak toga da mi sve što kažemo u toj molitvi smatramo i verujemo da je istinito.

 

- Kada je potrebno da izgovaramo ovu molitvu?

 

Pred svakim dobrim delom, jer sve što činimo dužni smo da činimo u čast Presvete Trojice.

 

 

MOLITVA MITARA

 

Bože , milostiv budi prema meni grešnom

 

- Kakva je ovo molitva?

 

Ovo je molitva mitara (carinika) koji se pokajao za sve svoje grehe i koji je od Gospoda zatražio oproštaj, kako se to vidi iz poznate priče o mitaru i fariseju (Lk 18,10-14).

 

- Šta mi molimo od Boga u ovoj molitvi?

 

Molimo isto ono što je nekada molio i mitar koji se pokajao: da Bog bude milostiv prema nama koji smo grešili, tj. da nam oprosti grehe i da ne budemo kažnjeni zbog njih.

 

- Kada je potrebno da izgovaramo ovu molitvu?

 

To je potrebno činiti svaki put kada vidimo da smo učinili neki greh, tj. nešto što je suprotno volji Božijoj.

 

 

MOLITVA GOSPODU ISUSU HRISTU

 

Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, molitvama Prečiste Bogorodice i svih svetih, smiluj se na nas

 

- Kome je upućena ova molitva?

 

Isusu Hristu, Sinu Božijem, drugom licu Presvete Trojice.

 

- Ko je Isus Hristos?

 

Navešćemo samo nekoliko osnovnih detalja iz zemaljskog života Isusa Hrista: Sin Božiji, radi našeg spasenja, siđe s neba, primi od Presvete Djeve bezgrešno čovečije telo kroz ovaploćenje od Duha Svetoga i živeo je na zemlji, među ljudima, oko 33 godine. Do svoje tridesete godine živeo je u malom galilejskom gradiću Nazaretu sa svojom majkom Marijom i njenim obručnikom Josifom. Zatim je otišao na reku Jordan, gde Ga je krstio Jovan Preteča, koji je od Boga poslat da pripremi narod za dolazak Spasitelja sveta. Posle krštenja Isus je proveo četrdeset dana u pustinji u postu i molitvi, gde Ga je iskušavao đavo ali bez uspeha. Nakon toga Gospod počinje da propoveda ljudima kako treba da žive da bi zadobili Carstvo Nebesko. 

 

Propoved, ali i sav život Isusov, bio je propraćen mnogobrojnim čudesima. Ne obraćajući pažnju na to, mnogi od Njegovih sunarodnika i dalje su ostajali u svom poročnom životu, a svakoga dana sve je više rasla njihova mržnja prema Hristu i Njegovim učenicima. Njihova mržnja bila je tolika da su Ga uhvatili, osudili na smrt  i raspeli na krstu sa još dva razbojnika. Kad je postradao na krstu, Hristovo telo su stavili u grob, ali nakon tri dana Hristos je vaskrsao i tokom četrdeset dana javljao se učenicima otkrivajući im tajne o Carstvu Nebeskom. U četrdeseti dan vazneo se na nebo, a u pedeseti dan nakon vaskrsenja poslao je Duha Svetoga učenicima, koji je od tada u Crkvi Hristovoj i Koji prosvećuje i osvećuje svakog pravoslavnog hrišćanina. Sve to što je Isusu Hristos pretrpeo: ruganja, poniženja, osudu, smrt na krstu – sve je to učinio radi našega spasenja, jer je On time ispunio volju Oca i pobedio smrt, koja je do tada carovala među ljudima.

 

- Šta u toj molitvi molimo od Gospoda?

 

Molimo Ga da se On uz zastupničke molitve Bogorodice i svih svetih smiluje nad nama, tj. da nam oprosti sve ono što smo zgrešili.

 

- Ko je Prečista Bogorodice?

 

Presveta Djeva Marija je još od svoga rođenja bila izabrana od Boga da bi se od Nje na zemlji pojavio ovaploćeni Sin Božiji radi svoga spasonosnog dela. Evo nekoliko kratkih crta o životu Presvete Bogorodice: roditelji Djeve Marije bili su blagočestivi Joakim i Ana. Dugo godina njih dvoje nisu imali dece i moleći se Bogu, obećali su da će dete, ako im se rodi, posvetiti na službu Bogu. Gospod je uslišio njihove molitve i njima se rodi kćer, koju nazvaše Marija. Kada je mala Marija napunila tri godine, roditelji su ispunili svoje obećanje te je odvedoše u hram, gde je Ona živela do svoje četrnaeste godine. U petnaestoj godini, po tadašnjem običaju, Ona je trebalo da se uda, ali pošto je želela da čitav svoj život provede kao djeva, tada je sveštenici, po volji Božijoj, dadoše njenom daljem rođaku Josifu, koji se trebalo da se brine o njoj. Josif je živeo u Nazaretu. Upravo tu, u tom gradiću, Marija je dobila vest od Gospoda da će se od Nje roditi Spasitelj sveta. Tako se i zbilo: jedne noći u gradu Vitlejemu, u štali, rodio se Isus Hristos. Po vaskrsenju Gospodnjem, Ona je ostala u domu svetog Jovana Bogoslova, jednog od Hristovih učenika. Petnaest godina nakon Hristovog vaskrsenja, upokojila se Presveta Bogorodica. Njen kraj bio je po predanju čudesan: Ona se upokojila u prisustvu apostola, koji su prethodno na čudesan način došli sa raznih strana sveta gde su propovedali veru Hristovu. Sam Gospod sa svetim anđelima došao je i uzeo Njenu dušu. Nakon tri dana otvoren je Njen grob i apostoli videše da je i Njeno telo vaskrsnuto.

 

- Ko su ljudi koje nazivamo svetima?

 

Svetima nazivamo ljude koji su svoj život na zemlji proveli blagočestivo i sada se njihove duše nalaze zajedno sa Bogom i pred Njim se mole za sve nas koji se njima obratimo za pomoć. To su sveti apostoli, proroci, mučenici i svi ostali ljudi koji su živeli po zapovestima Gospodnjim.

 

- Kada se izgovara ova molitva?

 

I ova molitva, kao i molitva mitara, treba da je što češće na umu i srcu svakog pravoslavnog hrišćanina zbog toga što mi stalno grešimo te se zbog toga trebamo neprekidno moliti i kajati, tražeći oproštaj od Gospoda.

 

Napomena - postoji i kraći oblik ove molitve koji glasi: Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, smiluj se na nas ili Gospode, smiluj se (Gospode pomiluj!). U ovom najkraćem obliku ona se često izgovara na bogosluženjima, ponekad i četrdeset puta uzastopno-

 

 

D. I. Protopopov: Tumačenje molitvenika, Romanov, Banjaluka, 2013.

 

 

Smrtovnice Osmrtnice

Pročitano: 8652 puta