MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

IZ „POUČNIH PRIMERA“: GOSPOD ČUVA LJUDE 

Jedan čovek iz Velike Plane ispričao nam je kako ga je glas Božji preko svoga Anđela sačuvao od velikog greha ubistva. 

 

Hteo sam, veli, ubiti svoga strica zbog nepravedne podele zemlje. I jedne noći rešim se da to učinim. Bila je mesečina. Ja stanem u zaladak iza žive ograde ukraj puta, kojim je moj stric trebao proći. U rukama sam držao sekiru i čekao. Naiđe moj stric. Ja zamahnem sekirom da ga udarim po glavi, no u tom trenutku čujem jedan silan i strašan glas: „Ne ubij!“ Meni klonuše ruke, i ja ispustim sekiru. Moj stric ode, kao da ništa nije čuo, a ja ostah u zalatku. Okretao sam se da vidim ko to viknu, ali nigde nikoga nije bilo na tom mestu niti u okolini. Čudio sam se, ko mi to viknu onako strašno. Ko je da je, spasao me je od smrtnog greha ubistva. A ja sad tvrdo verujem da je ono bio glas mog Anđela čuvara.

 

Kada ne bi Gospod čuvao ljude, satana bi brzo mogao uništiti sav rod ljudski. I kad znamo i kad ne znamo, Bog je s nama i On nas čuva silom Svojom preko svojih anđela i svetaca, koji su postavljeni na službu ljudima. Oni ljudi koji se ne mole Bogu to ne mogu da shvate svojim pomračenim razumom, jer sve pripisuju slučaju. Oni misle da su došli na ovaj svet slučajno i da umiru slučajno. To mračne sile demonske ometaju ljude preko razuma. Ali ljudi probuđeni, oni koji služe Bogu srcem i dušom, znaju da je Bog sa nama i da On vlada svetom, a ne slepi slučajevi.

 

+ + +

 

Priča nam jedna čobanica kako je često puta bila probuđena glasom anđela od sna kad bi njene ovce otišle u štetu. Ja sam je onda upitao da li je kadgod u budnom stanju čula takav glas koji nije od ljudi. Na to ona ispriča kako je jednog dana pala velika kiša, a ona se sklonila pod neko drvo. Najednom, čula je gde je neko viknuo jasno i glasno: „Nerandža, beži odatle!“ Ona pobegne od drveta, no tek što je odmakla nekoliko koraka, prolomi se strašan tresak iza njenih leđa. Grom je udario u ono drvo ispod koga se ona tek bila udaljila.

 

Mnogo ovakvih slučajeva došlo nam je do saznanja da Gospod čuva svoj narod i dokazuje nama nerazumnima da On postoji i da je blizu nas. Bez Njegovog znanja niko ne dolazi na ovaj svet niti odlazi. Zato se ne treba bojati ni smrti niti bolesti, niti ma kakvog neprijatelja vidljivog ili nevidljivog. Bog daje meru stradanja, i snagu da je možemo izdržati i veru očuvati, poput svetih mučenika hrišćanskih.

 

 

Iz knjige shiarhimandrita Gavrila Raletinačkog „Poučni primeri“, Duhovni lug, Kragujevac 2009.    

Pročitano: 1603 puta