MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

IKONA PRESVETE BOGORODICE JERUSALIMSKA 

Ikona Majke Božje Jerusalimska proslavlja se 25. (12) oktobra

 

Ikonu Majke Božje zvanu „Jerusalimska“, po Predanju, ikonopisao je sveti evanđelist Luka u godini Uspenja Presvete Bogorodice (petnaest godina po Vaznesenju Gospodnjem). Ikonu je 453. godine iz Jerusalima u Konstantinopolj preneo vizantijski car Lav I Veliki, i ona je tada bila smeštena u hram Majke Božje zvan „Živonosni Istočnik“. Za cara Iraklija, u vreme napada Skita na Konstantinopolj, prestoni grad je bio spasen posle svenarodne molitve pred Jerusalimskom ikonom Bogorodičinom. Posle ovoga, car je naredio da se ikona prenese u Vlahernsku crkvu, gde se ona nalazila idućih tri stotine godina. Početkom desetog stoleća, u vreme pohoda Rusa na Korsun, to jest Herson, ikona je bila prenesena u taj grad. Kada se kasnije ovde krstio, sveti knez Vladimir je poneo ovu ikonu sa sobom u Kijev, a kada su stanovnici Novgoroda primili Hrišćanstvo, sveti knez Vladimir im je poslao na dar Jerusalimsku ikonu, i ona je više od četiri stotine godina počivala u Novgorodu. Kada je, pak, Ivan Grozni osvojio Novgorod, on je Jerusalimsku ikonu preneo u Moskvu, u Uspensku crkvu. U vreme najezde Francuza 1812. godine Jerusalimska ikona je ukradena i odnesena u Pariz, gde se i danas nalazi u crkvi Presvete Bogorodice.

 

Tropar, glas 3

 

Kao zastupništva Tvoga potvrda i milosrđa Tvoga javljanje, pokaza nam se ikona Jerusalimska, Vladičice; pred njom duše naše u molitvi izlivamo i s verom Ti vapijemo: na ljude Svoje, Milosrdna, pogledaj, i sve žalosti i tuge naše isceli, utehu dobru u srca naša nispošlji i spasenje večno dušama našim izmoli, Prečista!

 

Molitva Presvetoj Bogorodici pred Njenom ikonom koja se zove Jerusalimska

 

Presveta Gospođo, Vladičice Bogorodice, Nado svih koji se u Tebe nadaju, Zastupnice tužnih, Pribežište očajnih, udovica i siročadi Hraniteljko! Usliši i pomiluj nas, grešne i nedostojne rabe Tvoje, koji sa umiljenjem prečistoj ikoni Tvojoj pripadamo; umoli, Milosrdna Vladičice, Sina Svoga i Gospoda našeg Isusa Hrista, da odvrati od nas pravedni gnev Svoj, da nam oprosti grehe i bezakonja naša, da se dobrotom Njegovom udostojimo da život svoj u pokajanju okončamo i milost Njegovu da steknemo, sa svima izabranicima Njegovim, jer si blagoslovena i preproslavljena u vekove vekova. Amin. 

 

 

Iz knjige „Akatisti Presvetoj Bogorodici“, Obraz svetački, Beograd 2006.      

 

Pročitano: 1834 puta