MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

KRIZA KAO PRILIKAKriza! Kriza razne prirode-političke, socijalne, porodične, ekonomske, mladalačke, planetne! Kriza institucija i vrednosti. Ratovi, izbeglice, glad, siromaštvo, nezaposlenost, terorizam, i ekološka katastrofa naše planete. Ovo je slika čovečanstva na globalnom nivou. Kako ćemo izaći iz ove krize koja muči našu eru?
 
Na Kineskom jeziku, kriza se simboliše istim simbolom koji se koristi za reč prilika. A u Grčkom reč kriza znači i energija, koja se izvodi iz reči suditi. Tako da kriza kroz koju prolazimo može da ima pozitivne rezultate, kao na primer pokajanje i ispravljanje pogrešnih odluka koje smo do sada donosili i kao individue i kao zajednica u našem svakodnevnom životu.
 
Na početku Nove Godine, Hristos nas poziva da obratimo pažnju na jednu reč, a to je pokajanje. Ova reč je prvi put izgovorena na Jordanu od strane Svetog Jovana Preteče i od Bogočoveka Isusa. Tokom vekova, ona se prenosila bezbroj puta unutar Crkve sa generacije na generaciju i tako je stigla do nas.
 
Sestre i Braćo, ono što je neophodno da prevaziđemo krizu današnjice je pokajanje.
 
Pokajanje! I Sveti Jovan Krstitelj i Gospod naš su počeli svoju propoved sa vešću o pokajanju i učili su da je pokajanje ključ spasenja. Vest o pokajanju se prožima kroz Jevanđelje. Celo Jevanđelje bi se moglo sažeti u dobru vest o Milosti i Blagodati sa strane Božije, a o pokajanju sa strane čoveka. A tamo gde se pokajanje i blagodat sretnu, tu je spasenje.
 
Sve reči o Hristu i Njegovoj Crkvi imaju primesu pokajanja. Hristos je započeo da propoveda o pokajanju, a svoju propoved je završio ponovo o pokajanju. Na početku propovedi je rekao da treba da se pokajamo jer je Carstvo Božije blizu, a na kraju svog ovozemaljskog života dao je upustvo svojim Apostolima da propovedaju pokajanje i oproštaj grehova u Njegovo Ime svim narodima.
 
Pokajte se, jer je Cartsvo Nebesko blizu! Carstvo Nebesko je naravno Crkva Pravoslavna, kako u osnovi tako i u misionarskom smislu. Kao što je Hristos rekao, moje carstvo nije od ovoga sveta. Mislio je na Crkvu jer je ona sa Neba. A spasenje je put ka Nebu kao krajnjem cilju.
 
Sa pokajanjem, čovečanstvo ne dobija samo Raj već i Nebo.
 
Sveti Jovan Zlatousti, jedan od najvećih učitelja Crkve, objašnjava značenje pokajanja i blizine Carstva Nebeskog.
 
Bog nam ne obećava Raj, već da nas uznese na Nebo. On nije propovedao o carstvu raja, već o dolasku nebeskog carstva. Izgubili ste raj, a Bog vam daje nebo. Iako ste izgubili raj, Bog vam otvara nebo. U toku ovog života morate proći kroz privremena stradanja, a onda dobijate večni život. Bog je zapovedio zemlji da rađa trnje i korov, ali je osposobio vaša srca da rađaju i gaje plodove Duha Svetoga. Zar ne vidite koliko smo mnogo više dobili nego što smo izgubili. Dobitak je veći od stradanja.
 
Sveti Jovan Zlatousti kaže da je Bog stvorio čoveka od zemlje i vode i postavio ga je u Raj. A onda, Bog nije ponovo obnovio čoveka od zemlje i vode, već od Vode i Duha. Bog mu više nije obećao Raj, već Nebesko Carstvo.
 
Ako ne razumemo značenje pokajanja, onda je nemoguće razumeti suštinu Jevanđelja. Pokajanje je ono prvo što nam je potrebno. Bez pokajanja nema spasenja, jer pokajanje znači promena načina na koji čovek razmišlja. Pokajanje je svesnost da idete pogrešnim putem i promena tog pogrešnog puta. Pokajanje je ostavljanje loših navika i uspostavljanje dobrih u vašim životima. Pokajati se znači doneti hrabru odluku da se oslobodimo od grehovnih strasti. To je mržnja prema sebi grešnom, a ljubav prema Bogu. Pokajanje je suprotno samopouzdanju jer tada se čovek uzda samo u Boga i Njegovu Milost. To je priprema za dolazak Hristov u naša srca.  
 
Globalna kriza se ne može prevazići bez pokajanja. Ako se političke i duhovne vođe ne pokaju za svoje grehove i greške neće biti boljih dana. Ako se prosvetni radnici i roditelji ne pokaju za svoje grehove i greške neće biti boljih dana. Ako se oni koji pohlepno iskorišćavaju i uništavaju ovu planetu i njenu prirodu ne pokaju neće biti boljih dana. Ako se komšije ne pomire, neće biti ljubavi i društvenog mira. Ako se ne pokajemo za naš egoizam, ljudi se neće prisjedinjavati našoj Pravoslavnoj Crkvi.
 
Bog je svojim prorocima pozivao ljude na pokajanje i na bogotraženje. Tek onda može doći do prave komunikacije između Boga i ljudi.
 
Sada, na početku Nove Godine, pokajmo se! Neka nam ono pomogne da postavimo nove osnove u našem životu, da bi Blagodat Božija obitavala u našim srcima, radi našeg spasenja. Jer samo na ovaj način svi problemi koji muče čovečanstvo i planetu će biti rešeni.
 
Neka je blagoslovena Nova 2017 Godina, neka bude mira i manje socijalnih problema, na slavu Svete Trojice.
 
Sa mnogo ljubavi,
 
+ Mitropolit Amvrosije
 
Prevod sa Engleskog: čtec Vladimir (Srbljak)
13.01.2017.
 
Izvor: http://pemptousia.com/

Pročitano: 2291 puta