MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

HRISTOVO ROĐENJE: OSETITI PRAVOSLAVNI BOŽIĆNasterea Domnului, Cutlumus, manuscris s14 IN
Rođenje Gospodnje, Vizantijski manuskript, XIV Vek,
Manastir Kutlumuš, Sveta Gora
 
 
Božić je pred nama. Kako će mo ga proslaviti? I šta u stvari mi proslavljamo? Za Pravoslavne Hrišćane, Božić je Veliki Praznik Rođenja našeg Gospoda Boga i Spasitelja Isusa Hrista u Telu. Sveti Jovan Teolog podseća da je u početku bila Reč, i Reč je bila sa Bogom, i Reč je bila Bog. Reč, Isus Hristos, večni Sin Božiji i vrata Tajne Njegovog Ovaploćenja je lepo ispojana u crkvenoj himnologiji. Sveti Josif Himnograf poje da se Sin Očev pojavio nama da bi dao svetlost onima koji su u tami i da sakupi rasute. Zbog toga, preslavnu Bogorodicu mi veličamo.
 
Sveti Jovan Damaskin kaže da se na današnji dan dogodila najveća tajna, da je priroda obnovljena, i da je Bog postao Čovek. Ono što je Bog bio to je i ostao, ono što nije bio to je postao, a nije došlo do mešanja ili podele. Pravoslavnu Teologiju treba iskoristiti kao odskočnu dasku, da bi potpunije živeli i proslavili Božić u Duhu. Počnimo sa centralnom temom koju su Sveti Oci doživeli i koji su nam preneli da je Bog postao čovek, da bi čovek postao bog kroz blagodat i usinovljenje. Ovaploćenje Boga nas poziva da budemo sveti, ali ne samo mali broj ljudi, već svi u svakom delu ove planete. Pravoslavlje nije ideologija, filozofija, ili pravna striktna lista pravila. Šta više, Bog nije apstraktna ideja, ili bezlična Osoba sa kojom ne možemo da komuniciramo. Pravoslavna Vera propoveda živog Boga: Oca i Sina i Svetog Duha-Tri Lica, Jedan Bog. Bog se nama javio kroz Bogočoveka Isusa Hrista, Sina Božijega. 1990 godine, Blaženi Arhimandrit Georgije, Iguman Manastira Svetog Grigorija na Atosu je u svojoj propovedi govorio o Svetim Ocima koji kažu da je nedostupni Bog postao dostupan. Nepoznati Bog je postao poznat. Strani Bog je postao prijatelj. Na Božić proslavljamo rušenje barijere koja je odvajala čoveka od Boga. A kako znamo da se to zaista dogodilo? Kroz Svetitelje naše Crkve. Svetitelji nam dokazuju da čovek može da vidi Boga i da komunicira sa Njim.
 
Svetitelj je onaj, po rečima teologa oca Jovana Romanidesa, koji je kroz očišćenje srca i osvećenje, dostigao sjedinjenje sa Bogom i učestvuje u Božijim Energijama. Tako da je Pravslovalje pozitivna nauka, osećaj Otkrovenja Božijeg, a ne špekulacija. To je osećaj komunikacije sa Bogom kroz molitvu, pogotovo umno-srdačnom molitvom. To je osećaj komunikacije sa Bogom kroz vršenje Njegove Volje i postom, milosrđem, poniznošću, i delima ljubavi prema jedni drugima. To je osećaj komunikacije sa Bogom živeći Hristocentričan život u Crkvi i učestvovanjem u Svetim Tajnama, a pogotovo u ispovesti i pričesti. To je osećaj prave slobode, ne pseudo-slobode ovoga sveta koji nam postavlja mnoge zamke. Autentično Hrišćanstvo ne ograničava čoveka kao što to mnogi kažu, već suprotno tome, ono mu daje pravu slobodu i svetlost onima u tami. To je životni izazov, merdevina kojom se treba popeti korak po korak. A kako da znamo da li napredujemo, da li zaista živimo u Duhu? Znaćemo po plodovima Duha Svetoga koje gajimo u sebi: ljubav, radost i veselje, mir, strpljenje, ljubaznost, dobrota, vera, blagost, i samokontrola. Sve ovo je moguće zbog Božića.
 
Prevod sa engleskog: čtec Vladimir (Srbljak)
Izvor: The Nativity of Christ: Living Orthodox Christmas

Pročitano: 836 puta