MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

NOVOGODIŠNJA OBEĆANJA I MOGUĆNOSTINovogodišnje veče 2017

U Zapadnom svetu postoji tradicija po kojoj se na Novu Godinu daju obećanja. U stvarnosti ljudi žele da obećaju nešto što će ih učiniti boljim u novoj godini. Mi možemo da vidimo dva aspekta ovakve tradicije. Prva je mogućnost da se obećanje održi, a drugi je sadržaj određenog obećanja. Oba ova faktora su veoma važna. Ako ne možete da ispunite ono što ste obećali onda čak i najplemenitije obećanje nema nikakvog smisla. A ako vas dato obećanje ne učini boljim na kraju, onda se može postići suprotan efekat. Ali postoji još jedan faktor, koji je vreme. Mi smo pod vremenskim pritiskom. Naša obećanja treba ispuniti u određenom vremenskom periodu. A danas su ljudi, manje nego ikad, odlučni da odvoje vreme da ispune neko dobro obećanje. 
 
Za Pravoslavne Hrišćane, osnovni cilj života se može naći u Jevanđelskim zapovestima. Mi možemo reći da je cilj da razvijemo vrline i da umrtvimo greh. Ipak, osnovni cilj je da budemo kao Hristos i da dostignemo savršenstvo i osvećenje. Tokom života nailazimo na mnoge probleme koji nas ometaju da dostignemo taj cilj. Ovi problemi mogu biti uzrokovani spoljašnjim faktorima ili našim sopstvenim ljudskim faktorima. Čak su i učenici Hristovi, koji su ga videli, čuli Njegovu propoved, i bili blizu Njega, često bivali u strahu. Govorili su im da su Njegove Reči teške da se ispune. Oni su znali da je naša priroda slaba i da teži zlu i grehu. Mi dajemo obećanja da će mo biti bolji kao ljudi i da će mo biti korisniji za društvo ali često padamo. Hristov odgovor je veoma jednostavan na sve to, a On je rekao da ono što je nemoguće ljudima moguće je Bogu. Time hoće da kaže da nije Bog postao čovek da bi nam postavio težak cilj, neostvariv za ljude, koji treba sami da ostvarimo bez Božije pomoći. Bog je sa vama sve vreme. I kada ste slabi i kada grešite i padate. Samo ga prizovite molitvom da se smiluje na vas, odnosno Gospode Pomiluj mene grešnog. A Njegov odgovor je uvek da treba sve da ostavimo Njemu  i da naš životni cilj, spasenje, i osvećenje nisu naši da ih ostvarimo već je sve to Dar Gospodnji. 
 
Ali šta da kažemo o faktoru vremena. Kakav odnos Hrišćani treba da imaju preme vremenu. Na to pitanje nam odgovara veliki asketa našeg vremena Starac Emilijan iz Svetog Manastira Simono-Petra, sa Svete Gore Atonske.
 
Mi smo svi svesni kako godine brzo prolaze. Tako da oni ljudi koji misle da drže sve u svojim rukama dolaze u konflikt sa realnošću ovog prolaznog života koji često obmanjuje.
 
Ludost je da ljudi ne razmišljaju kako je ovaj život kratak i da nemaju svest o prolaznosti ovoga sveta. A vreme brzo prolazi i svakom čoveku brzo dolazi kraj.
 
Vreme je naš stalni saputnik. Ako ne obratimo pažnju na vreme i ako se upustimo u jurnjavu ovoga sveta onda će mo doći do tragičnog zaključka da su naše godine, meseci, i sati prošli veoma brzo i da smo veoma brzo stigli do kraja ovozemaljskog života, a da nismo bili ni svesni svega toga.
 
Ne želim da vas učinim melanholičnim ovim mislima. Ja želim da vam pomognem da budete svesni vremena i da ga iskoristite na vaš duhovni napredak u radosti i zadovoljstvu.
 
Na početku Nove Godine mi pravimo duhovne planove. Vreme treba da bude osvećeno i trudite se da to uradite da bi vam cela godina prošla radosno. Nemojte trošiti vreme na beznačajne stvari koje vam ne donose radost. A Sveti Pavle kaže da treba koristiti vreme jer su dani zli. To znači koristiti vreme za dela ljubavi, za duhovni napredak, za život u Crkvi, za pokajanje i osvećenje.
 
To je ono zašta se molimo na svakoj Svetoj Liturgiji, da nam ostatak naših ovozemaljskih dana prođe u pokajanju i miru.
 
...Jer oni koji nisu koristili vreme mudro i duhovno, na kraju svog života proklinju sebe, a svoj život smatraju kao poraz.
 
 
 
Sve ovo je moja poruka vama za ovu Novu Godinu. Uz radost i veselje tradicionalnog Praznika Svetog Vasilija Velikog, postavite osnove za novu duhovnu strukturu vaše duše. Dajte obećanja koja će doneti više ljubavi prema svim ljudima. Neka Nova Godina donese novi život celom svetu, neka ugasi oganj strasti i mržnje, a neka žednim dušama donese neprastani tok ljubavi, uz mir i radost za sve vas.
 
Nova Godina će biti vesela i radosna ako se i mi potrudimo na pravi način i sa pravom namerom. Onda će blagoslov Božiji sigurno biti sa svima nama.
 
Prevod sa engleskog: čtec Vladimir (Srbljak)
05.01.2017.
 
Izvor: http://pemptousia.com/2016/12/new-year-resolutions-and-time-as-an-opportunity/

Pročitano: 4052 puta