MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

PRESVETA MAJKA BOŽIJA JE PRVA VIDELA VASKRSLOG HRISTAMironosice su bile žene koje su pratile Hrista i Njegovu Majku. One su ostale sa Njim za vreme Njegovog stradanja i pomazale su Telo Gospodnje mirom.
  
Kada su Josif i Nikodim tražili Telo Gospodnje od Pilata, zajedno su ga prihvatli sa Krsta, umotali ga u plaštanicu, pomazali mirom, i spustili u grob. Onda su postavili veliki kamen nad grobnicom, a Marija Magdalina i druga Marija su sedele preko puta groba. Druga Marija je sigurno Majka Božija. Nisu bile same, jer Sveti Luka kaže da je bilo i drugih žena tamo.       
 
Vaskrsenje Gospodnje je obnova ljudske prirode i povratak večnom životu prvog Adama, koji je zbog greha postao smrtan i zbog toga se vratio u zemlju od koje je bio stvoren.
 
U početku niko od ljudi nije video stvaranje čoveka, jer nisu postojali, jer je čovek dobio život tek kada je udahnuo dah života koji mu je Duh Sveti dao. Prva osoba koja je videla Adama je bila žena, odnosno Eva. Isto tako, drugog Adama, Hrista, nakon Njegovog vaskrsenja iz mrtvih prvo je videla žena, a ne vojnici koji su čuvali grob, jer su oni bili u ogromnom strahu.     
 
Postoji nešto što Jevanđelist nije direktno napisao, a što bih ja hteo da otkrijem. Najpravednije je da od svih ljudi prvo vidi Hrista Njegova Majka, i da ga zagrali i da razgovara sa Njim. Ali to Jevnđelist nije napisao da ne bi podigao sumnju kod nevernika, jer je Ona Njegova Majka. Ali, pošto ovo čitaju vernici, onda mogu to da razjasnim. 
 
Kada su Mironosice pripremile miro onako kako im je rečeno, proveli su Praznik tiho. Sveti Luka piše da su u nedelju, rano u zoru, otišli na grob… Na grob su otišle Marija Magdalina, Jovana, i Marija majka Jakovljeva, kao i druge žene. Sveti Mateja takođe piše isto da su veoma rano u nedelju žene otišle na grob da pomažu Telo Gospodnje mirom. 
 
Svi Jevanđelisti pišu da se to dogodilo u Nedelju, veoma rano u zoru… Jedina razlika između Jevanđelista je tačno vreme kada su otišli jer neki pišu da se još uvek nije razdanilo, a drugi da je tek počelo da sviće, ali se razlikuju i po tome koliko je žena otišlo na grob.
 
Bilo je puno Mironosica i nisu sve odjednom otišle na grob, već su nekoliko puta išle ali ne zajedno. Znači, sve su otišle ujutro, ali ne u isto vreme.
 
Moglo bi se reći na osnovu svih Jevanđelista da je prva otišla na grob Marija Magdalina, a da je sa Njom išla Presveta Majka Božija. To se može pročitati kod Svetog Meteja koji kaže da je Marije Magdelina otišla na grob i druga Marija, odnosno Presveta Majka Božija. Tada se dogodio velik zemljotres jer je Anđeo Gospodnji sleteo sa Neba i pomerio veliki kamen sa groba i seo na njega. Njegov izgled je bio kao munja, a odeća mu je bila bela kao sneg. Kada su ga čuvari groba videli toliko su se uplašili da su bili kao mrtvi.
 

Mislim da je zbog Presvete Majke Božije živonosni grob bio otvoren (jer je kroz Nju sve na nebu i na zemlji nama otvoreno). Zbog Nje je Anđeo sijao kao munja da joj obasjava grob da vidi veliko čudo, odnosno prazan grob bez Tela Gospodnjeg i samo plaštanicu u grobu u koju je bio obmotan Vaskrsli Gospod. Jasno je da je Anđeo koji je doneo Dobre Vesti bio Sveti Arhangel Gavrilo. Govorio je o Vaskrsenju, pokazao Mironosicama prazan grob i rekao im da obaveste učenike Hristove. Tako da su otišle sa groba u strahu i radosti. 
 
Verujem da su Marija Magdalina i druge žene bile u strahu, dok je Presveta Majka Božija bila ushićena i radosna jer je razumela radosne vesti Arhangela kao i sve što je videla i čula – zemljotres, prazan grob, plaštanicu…  
 
Konačno, Presveta Majka Božija je prva prepoznala Vaskrslog Gospoda. Pala je pred Njega i postala Apostol Apostola, onda kada se Vaskrsli Isus pojavio Mironosicama i rekao :”Radujte se…”
Sveti Grigorije Palama
 
Prevod sa engleskog: čtec Vladimir (Srbljak)
01.11.2016.
 
Izvor: http://pemptousia.com/2016/05/the-mother-of-god-was-the-first-to-see-the-risen-christ/

Pročitano: 10023 puta