MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

SVETI SERAFIM SAROVSKI (PROPOVED SVETOG JOVANA MAKSIMOVIĆA)U Ime Oca, i Sina, i Svetoga Duha!
 
“Vaskršnji tropari će se pojati za vreme leta,“ jednom je rečeno u Sarovu. Prošlo je sedamdeset godina od kada se upokojio čovek o kome su ove reči izrečene. Jula 19og 1903 godine, cela Rusija je pojala, slaveći Boga i Njegovog Svetitelja. Zaista je bilo svečano kao na Dan Vaskrsa - čak i više.
 
Kasnije su strašni dani došli za Rusiju, ali sećanje na Svetog Serafima nije ni umrlo niti oslabilo. Rusi nastavljaju da dolaze kod njega i da mu se klanjaju, kako u Rusiji tako po celoj zemlji, gde god da se oni nalazili. Danas, i ostale nacije upoznaju Svetog Serafima Sarovskog jer je Njegovo Žitije prevedeno na mnoge jezike, budeći ne samo divljenje, već kod mnogih želju da se trude da primene ono što nas je Sveti Serafim Sarovski učio svojim ličnim životnim primerom. Tako da bez obzira na promene u svetu Sveti Serafim ostaje kao svetlo koje sve jače i jače sija na sve ljude.
 
Tako je bilo i za vreme Njegovog zemaljskog života. Gradovi su bivali uništeni, carstava uspostavljana, Napoleon je napredovao prema Rusiji sa dvanaest nacija i vratio se ponižen, Moskva je bila zapaljena i podignuta iz pepela, Decembristi su organizovali revoluciju i bili osuđeni, ali sve ovo kao da nije dodirivalo Svetog Serafima Sarovskog.
 
On je potpuno bio okupiran sticanjem “jedinog neophodnog“, radio je na svom duhovnom uzrastanju. Mnogi mislioci koji ne žele da vide ni najmanju korist podviga bi rekli o njemu da je bio egoista. Pa, monah Serafim umire. Izgledalo je kao da sećanje na ovog starca koji je tvrdoglavo izbegavao svet treba da bude izbrisano. Ali umesto toga, hodočašća počinju da se događaju na Njegovom grobu. Ljudi iz svih delova Rusije počinju da dolaze kod Njega da traže pomoć i utehu. Vremenom, hodočasnici iz celog sveta saznaju o Njemu i dolaze kod Njega.
 
U čemi se krije moć Svetog Serafima Sarovskg? Koji je Njegov podvig? On se trudio da ispuni zapovest Hristovu po kojoj treba da budemo savršeni kao što je Otac naš savršen. On se trudio da obnovi originalni lik čoveka u sebi, koji je bio pokvaren grehom.
 
Sveti Serafim je ispunio svoj cilj, pobedio je greh i postao svetitelj, zaista postavši po liku Božijem. Mi ne možemo da vidimo nevidljivog Boga, ali nam je Gospod dao da vidimo Njega u onima koji su slični Njemu, u Njegovim svetiteljima, a jedan od njih je Sveti Serafim Sarovski. U Njemu vidimo obnovljenu ljudsku prirodu, oslobođenu od greha. On je ovaploćenje večne pobede nad prolaznim, pobede osvećenja nad grehom, i pobede dobra nad zlom.
 
Sveti Serafim svojim primerom poziva sve da idu putem koji nam je Hristos pokazao. On nas poziva da  se borimo sa grehom i nepravdom, a sam je bio vođa i svetlost za sve koji traže spasenje. Sveti Serafim Sarovski nas uči da tražimo veće dobro, odnosno duhovne plodove, a Apostol Pavle govori da su duhovni plodovi ljubav, radost i veselje, mir, dugotrpljenje, ljubaznost, dobrota, vera, blagost, smirenost… a protiv ovih duhovnih plodova nema zakona.  
 
Put do Carstva Nebeskog je težak, jer je greh ovladao ljudskom prirodom i pokvario je. Svako od nas ima svoje grehe. Postoje takođe i društveni gresi za koje je kriva cela nacija. Tako da je cela Rusija kriva zato što je greh to što je napustila blagočestiv život i Crkvenu Tradiciju predaka, a tražila ono što je za nju strano, ono što nije Pravoslavno. Pa su ubili Cara i Negovu celu porodicu. Cara koji se prvi poklonio pred Svetim Moštima Svetog Serafima Sarovskog. Svetitelj nas poziva da se pokajemo i da ispravimo svoj život, kako lično tako i svi kao nacija. Iako je takav put težak, ipak će nam ugodnik Božiji u tome pomoći. Molitvama Svetog Serafima Saravskog, Gospode daj nama grešnima pokajanje i pobedu nad grehom i uvedi nas u Tvoje Nebesko Carstvo. Amin. 
 
Srbija, 1928
 
Sveti Jovan (Maksimović) Šangajski i San Franciski
 
Prevod sa engleskog: čtec Vladimir (Srbljak)
24.10.2016.
 
Izvor: http://www.pravoslavie.ru/67576.html ;

Pročitano: 6316 puta