MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

PONIZNOST SVETOG MOJSIJA ETIOPIJSKOGIkona iz  Crkve u Redfordu (Mičigen)
    
Prinčevi će izaći iz Egipta. Etiopija će uskoro podići svoje ruke prema Bogu (Ps. 68:31).
 
Ove proročke reči Cara Davida su zaista bile istinite u periodu cvetanja rane Crkve. Etiopija je postala Hrišćanska, a jedan od najvećih svetitelja asketa je ponikao i to je bio Sveti Mojsije Etiopijski, koji je podigao svoje ruke Bogu i živeo u pokajanju zbog grehova svoje mladosti. Mnogo možemo da naučimo od njega dok težimo da se oslobodimo svojih grehova i strasti u vreme pripreme za Sveto Pričešće, ali takođe svakodnevno dok težimo da se približimo Gospodu. Sve to dok očekujemo Njegov Drugi i Slavni Dolazak, u kome se nadamo životu večnom nakon vaskrsenja.
 
Tropar Svetom Mojsiju Etiopijskom nam daje mogućnost da vidimo kakvim je životom živeo i koje je vrline imao na slavu Božiju:
 
Napustio si strasti Egipatske, o Oče, i uspeo si se na vrh vrlina uz jaku veru, uzevši Krst Hristov na svoja ramena, proslavljen si u dobrim delima. Postao si primer monasima, o Oče Otaca, moli neprestano sa svima Njima da se Bog smiluje na duše naše!
 
Kao što je u Starom Zavetu izabrani narod Božiji bio zarobljen u Egiptu, tako Crkva koristi to da simbolički predstavi naše neprijatelje, a pogotovo naše strasti. Vidimo da je Sveti Mojsije Etiopijski napustio strasti svoje duše odnosno pobegao od Faraona i uspeo se vrlinama prema Bogu, slično Svetom Mojsiju Starog Zaveta koji se popeo na Sinajsku Goru gde je sreo živog Boga. Ovaj uspon Crkva koristi da predstavi naš put ka sjedinjenju sa Bogom.
 
 
Pošto je kao mladić ubio čoveka, vlastodržac Svetog Mojsija Etiopijskog ga je proterao, a on je pristupio bandi lopova i brzo postao vođa zbog svoje preke naravi i ogromne snage. Postao je još veći grešnik jer je njegova banda učinila mnoge krađe i mnoga ubistva. Ali po milosti i promislu Božijem dok je bežao od vlasti nakon jedne pljačke sakrio se u Manastir blizu Aleksandrije. Tu je video pobožnost monaha i molio ih sa suzama da mu dopuste da ostane. Monasi su se uverili u njegovu iskrenost i on je počeo da živi u manastiru u strogoj poslušnosti Igumanu. Na ovaj način je ispunio reči Gospodnje u kojima se kaže da onaj koji voli Boga ispunjava Božije zapovesti.
 
Ovo je zvanje svakog od nas, a Crkva nam omogućava mnoge dane posta i praznika da bi se usredsredili na prioritetno, odnosno da usmerimo svoj život ka Bogu, ali ne samo tada već svakoga dana. Kao što je i Sveti Mojsije tako možemo i mi da dođemo u potpunu poslušnost Bogu uz pomoć blagodati. Svakoga dana treba da se žrtvujemo na neki način i da se sećamo Zapovesti Božijih, kao i suda, milosti, i vere. Treba da se zapitamo da li smo druge ogovarali, da li smo bili milostivi, da li smo se molili Bogu svakoga dana. Sada je vreme da se pokajemo za naša zla dela i da upravimo naš put po Božijim Zapovestima kao što je to uradio i Sveti Mojsije. Kroz post, bdenije, i poslušanje Igumanu on je uspeo da pobedi svoje strasti, ali naravno pre svega milošću Božijom. Jevanđelje u priči o cariniku i fariseju nas podseća na milost Božiju, ali i na Strašni Sud. Zbog toga ispunjavajmo Zapovesti Božije i sećajmo se reči Jevanđelja i učestvujmo na svetim službama u Crkvi jer sve to vodi ka svetiteljstvu! 
 
Sveti Mojsije je postom i poslušnošću poneo svoj krst i pratio Hrista. Čak i kad je dostigao visok duhovni nivo ostao je ponizan. Kada je bio proizveden u đakona Vladika mu je rekao da je sad potpuno prosvetljen, a Sveti Mojsije je rekao da je tako ali samo spolja dok je unutra još uvek taman i to Bog zna. Mi svi kažemo da smo prvi grešnici pre nego što se pričestimo, ali mi moramo da u to zaista i verujemo. To je Sveti Pavle zaista verovao, ali i Sveti Mojsije. Sećajmo se poniznosti svakog dana i ispunjavajmo reči molitve na delu.
 
Sveti Mojsije Etiopijski je kasnije postao i sveštenik. Oko sebe je sakupio 75 monaha koje je učio putu Božijem, onako kako ga je Iguman Isidor naučio. Kada mu je bilo 75 godina, sa mirom je prihvatio smrt u rukama bandita. Ta banda je bila slična onoj kojoj je on pripadao kada je bio mlad. Ali tako je još jednom dokazao prisustvo Boga u njegovom životu. Njegovo iskreno pokajanje i posvećenost Bogu ga je učinila Ocem Otaca. Izgleda da su neki od najvećih svetitelja započeli svoj život kao najveći grešnici. Primeri tome su i Sveti Avgustin i Sveta Marija Egipćanka. Među njima je i Sveti Mojsije Etiopijski koji je od grešnika u mladosti postao jedan od najvećih Svetitelja. Svojim životom, postom i poslušnoću Rečima Gospodnjim on nas sve uči da uvek ima nade da se pokajemo i da živimo po Božijim Zapovestima. Svi treba da učimo iz njegovog primera i da ga pratimo kao što je Sveti Mojsije Etiopijski pratio Hrista.
 
“Oče Otaca, moli neprestano sa svima Njima da sa Bog smiluje na duše naše!”
 
Prevod sa engleskog: čtec Vladimir (Srbljak)
19.09.2016.
 
Izvor: http://www.pravoslavie.ru/english/96904.htm

Pročitano: 5613 puta