MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

MODERNIZACIJA MAGIJEMađioničar, vračar, vračara, mag, veštac, ili sveštenik religije Zoroastrianizam se odnosi na ljude koji obavljaju svešteničke obrede te takozvane religije. Za vreme starih Helena ovi ljudi su išli svetom i nudili svoje usluge, a pogotovo Rimskom društvu. Neobrazovani ljudi su ih rado prihvatali, a nakon njihovih obreda uspevali su da se probiju na visok položaj u Rimskoj vlasti. Sa druge strane, oni koji su imali neko obrazovanje su ih odbacivali i klonili ih se. Zbog toga su obrazovani ljudi nazvali magijom to što oni rade da bi definisali njihove obrede i zlo koje je kroz njih dolazilo. Sa nastankom Hrišćanstva magija je dobila naziv sujeverje i smatra se smrtnim grehom jer se kroz magiju i te obrede priziva Đavo. Tako da je došlo do teološkog konflikta u kojem je na jednoj strani bio Bog, a na drugoj Đavo. Zbog toga su mađionočari i slični bili proganjani i od strane religioznih vlasti, ali i od strane građanskih vlasti. U doba srednjeg veka, kazna koja je bila izricana onima koji se bave magijom i sličnim stvarima je bila paljenje tih ljudi na lomači. 
 
Svaki čovek koji se bavi magijom može da prouzrokuje posednutost demonom kako sebe tako i onih koji prihvataju te rituale. Magija kao termin označava ritualni događaj i način ponašanja uz pomoć koga čovek pokušava da utiče na različite situacije i objekte na koje ne bi mogao da utiče normalnim ponašanjem i metodama. Suprotno od religijskih načina, mađioničar veruje da može da uputi svoje magijske energije tako da bi ostvario svoj cilj.
 
Tokom istorije, magovi su se adaptirali i koristili lekove zajedno sa ritualima. Kod manje razvijenih društava obrede magije su izvodili uglavnom stariji magovi koji su bili i čuvari znanja o magiji. Dok je kod malo razvijenih društava magija postala profesija, pogotovo lukavijih ljudi.
 
Magične aktivnosti se mogu podeliti na dve vrste. Prva je imitaciona magija, a druga je infektivna magija. Princip prve je da slično prouzrokuje slično. Kod ove vrste magije se smatra da je materija povezana, pa čak i kad je odvojena. Pa su na primer koristili vodu da bi prouzrokovali da pada kiša, odnosno prosipali su vodu i imitirali grmljavinu koristeći bubanj. Ili bi imitirali lovce na određenu životinju da bi imali dobar ulov u pravom lovu na tu životinju. Drugi princip je princip infektivnosti, odnsono koristili bi nešto što je bilo u kontaktu sa nekim i radili ono što bi želeli da mu se dogodi. Na primer, ako bi hteli da neko umre koristili bi njegovu kosu i palili je.  
 
U Svetom Pismu magija je pažljivo razmatrana. Pogotovo u mnogim knjigama Starog Zaveta u kojima se ozbiljno govori protiv magije. Bog je Mojsiju uputio veoma kažnjavajuće reči za Izraelce koji se bave magijom. Kao na primer da ni jedna vračara ili veštica ne sme da ostane u životu. Istu kaznu Bog izriče za sve koji su na bilo koji način povezani sa magijom. U Novom Zavetu o magiji se potpuno isto misli i smatra se da je magija demonska aktivnost, a svi oni koji su povezani sa tim zaslužuju oštru kaznu. U Novom Zavetu vidimo da su Apostoli bili protiv magije i da su se borili protiv mađioničara i vračara jer su oni mnoge ljude odvraćali od prave vere. Sveti Oci Crkve smatraju magiju smrtnim grehom. Sveti Jovan Zlatousti kaže da je magije čisto satanska energija. Sveti Vasilije Veliki smatra isto, kao i svi Sveti Oci Crkve.  
 
U našem savremenom dobu Magija i Astrologija su postali socijalna epidemija i način sticanja materijalnog bogatstva. Velike prodavnice širom Evrope imaju specijalna odeljenja koja prodaju magične stvari. Kao na primer loptice zlog oka, specijalne sveće, ulja ljubavi... Jedan Vlasnik ovakvih magičnih stvari živi u Velikoj Britaniji i zove se Kan, koji kaže da za njegove magične stvari ne smatra da imaju metafizička svojstva, ali da se sa magičnim stvarima nikad ne zna. Njegov biznis cveta poslednjih godina. Takođe kaže da njegove mušterije nisu neki ludaci već obični ljudi srednje klase. Mlade devojke obično entuzijastično kupuju razne magične stvari ljubavi, dok udate žene više kupuju specijalna ulja koja sređuju njihove probleme u kući. Dok muškarci skoro uvek kupuju crno ogledalo koje im omogućava da vide budućnost, kaže Kan.
 
Neko bi mogao da se zapita kako to da magija i njeni služitelji opstaju i širi se čak i danas, nakon tolikih progona magova i veštica tokom vekova. Da bi ovo objasnili iznećemo pisanja jednog pravog mađioničara. Prvo što treba izneti o “Satanističkoj Bibliji“ je to da u njoj nema razlike između “bele i crne magije, između dobre i loše, između muškog i ženskog... “ čak se i dodaje da mađioničari ne veruju u Đavola tako da mu ne služe. Mađioničari pokušavaju da uvere ljude da u stvari oni koriste samo dobru magiju odnosno da čine samo dobro, a da nema smisla nanositi nekom štetu jer se zna da će se ono što se radi drugome vratiti 3 puta toliko onome ko to čini. Dr. Backland kaže da je Magija postojala veoma dugo i da se može nazvati religijom i da je ona zadovoljila njegovu potrebu da u nešto veruje.
 
Njegova supruga Rosemary Backland je dugo tragala za nekom religijom, a kada je upoznala svog supruga Reja Backlenda 1935 godina odlučila se za magiju. U magiju ih je uveo poznati mađioničar Gerard Gartner koji ih je primio kao svoje studente. Zakon koji zabranjuje magiju je ukinut 1951 godine u Velikoj Britaniji tako da su oni mogli slobodno da se nazivaju mađioničari.
 
Dr. Backland kaže da prvo što novi mađioničar treba da uradi je da uzme novo ime. Ovo novo ime treba da bude po nekom poznatom mađioničaru ili po nekom mitskom heroju. Mađioničarsko ime Dr. Backlanda je Rabat koji je bio poznati mađioničar u XVI veku. Dok je njegova supruga Rosemary uzela ime Rouen koja je po Keltskoj mitologiji bila boginja konja. Neki mađioničari kažu da ako otkriješ svoje ime onima koji nisu mađioničari gubiš moći.  
 
Religija magije ima mnogo bogova i boginja, a takođe i svoje rituale i svoje sveštenstvo. Sve ovo je detaljno objašnjeno u Satanističkoj Bibliji, Bibliji Magije, koja se takođe naziva Salomonik. Svaka magijska grupa treba da otprilike ima isti brj muškaraca i žena. Za vreme svakog punog meseca, specijalni rituali se održavaju. Ovi rituli se završavaju seksualnim orgijama. Prvo, zato što se seksom moć individue pojačava. Drugo, zato što se tada ujedinjuju. Treće, oni veruju u grupni seks. Četvrto, jer satanske žene postaju trudne i rađaju nove Satanske sluge. Između ovih glavnih rituala, postoje i ne oficijalni rituali koji se nazivaju Ezbats i koji ne pripadaju u osam glavnih rituala koji se nazivaju Sabats. 
 
Veoma je uobičajeno da se čuje na zapadu da za vreme Noći Veštica veštice lete na metlama. Dokaz da one ne poseduju tu moć je Rosemary Backland koja je baš na Noć Veštica bila u velikoj gužvi u saobraćaju i zakasnila je na sastanak u Nju Jorku. Da je imala moći da leti ona bi to iskoristila. 
 
Magični elementi postoje u svim primitivnim kulturama kaže Dr. Backland. Na primer, mađioničar može da napravi stvar koja je slična onome koga želi da omađija. Pećinski ljudi pre Hrista bi pravili model životinje i ubili bi je simbolički pre nego što krenu u lov, verujući da će tako imati dobar lov.
 
Iako je magija drevna ona je popularna i danas jer ljudi nisu zadovoljni sa svojom religijom, kaže Dr. Backland. A to je veoma opasan put.
 
Nakon svega rečenog, treba znati da su oni koji se bave magijom sluge Satane i oni tvrde da mogu da vežu i razreše ljudske duše koristeći svoju moć. Često ove Satanske sluge nose sa sobom ikone svetitelja da bi obmanuli ljude koji su obično prostodušni.
 
Magija je Satanska i zbog toga u Crkvi postoje egzorcisti i molitve da bi nas izbavili od Magije. Ne zaboravite da magija nema nikakvog uticaja na one koji veruju u Hrista, koji se pričešćuju i ispovedaju. A oni koji su odvojeni od Crkve bivaju nadvladani. Sveti Oci savetuju da ne samo da treba da budemo u Crkvi već treba da se odupremo zlu. Inače, bićemo obmanuti raznim prevarama i ako prihvatimo Magiju ona će nas odvesti van Carstva Nebeskog i tada će mo zajedno sa Satanom biti u večnom paklu. 
 
Arhimandrit Grigorije Κonstantinou
 
Prevod sa engleskog: čtec Vladimir (Srbljak)
07.09.2016.
 
Izvor: http://pemptousia.com/2016/08/24396/

Pročitano: 4222 puta