MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

O PROROKU ILIJI I ANTIHRISTU(Drugi Preteča Drugog Hristovog Dolaska)
 
 
Anđeo u ljudskom telu, kamen temeljac proroka, drugi preteča dolaska Hristovog... Ovim rečima Sveta Crkva proslavlja velikog pravednika Starog Zaveta koji je živeo 900 godina pre Hrista – Svetog Proroka Iliju. Svojim striktnim asketskim životom više je ličio na Anđela nego na čoveka.  
 
Ali, zašto ga Sveta Crkva naziva drugim pretečom drugog Hristovog dolaska.   
 
Zbog toga što se pre prvog dolaska Hristovog pojavio Sveti Jovan Krstitelj u duhu i sili Svetog Ilije kao što piše u Svetom Pismu. Tako će se pre drugog Hristovog dolaska pojaviti Sveti Prorok Ilija. Kao što znamo, Sveti Prorok Ilija nije umro već je živ u telu bio uznet na nebo u vatrenim kočijama.
 
Sveti Jovan Jevanđelista govori o svemu ovome u Otkrovenju. Sveti Ilija, zajedno sa još jednim pravednikom, Enohom, koji je takođe bio živ uznet na nebo jer je bio po Volji Božijoj, će se pojaviti pre doba Antihrista. Oni će prorokovati i odvraćati ljude od slavljeljenja Antihrista. U Crkvi, Svetog Iliju i Enoha nazivaju maslinama i svećama koji stoje pred Bogom. Njih dvojica će prorokovati 42 meseca za vreme vladavine Antihrista, i činiće velika čuda da bi ubedili ljude da ne prihvate znak Antihrista na njihovu desnu ruku i na čelo.   
 
Ali, uz Božije dopuštenje, Antihrist će se boriti protiv njih i ubiće ih.
 
Vredno je naglasiti da će ljudi na zemlji slaviti kada svetitelji budi ubijeni jer su ih oni mučili.
 
Šta znači mučili?
 
Ti ljudi su mučeni jer su proroci uticali na njihovu savest. Odnosno pokušavali su da im probude uspavanu savest i da ih odvoje od poslušnosti Antihristu i da ih vrate pravom Bogu, Hristu.
 
Uvek je tako bilo sa Božijim prorocima. Niko od njih nije umro prirodnom smrću, već su svi bili mučeni i ubijeni od strane ljudi koje su ukorevali zbog njihovog grešnog načina života.
 
Isto će se dogoditi i sa onima koji ne budu bili “moderni” i koji ne budu prihvatili nemoralni način života i koji pokušaju da probude savest onih koji su krenuli stranputicom.
 
Takve ljude, koji žele da očuvaju svoju savest čistom, će mrzeti i pokušati da unište ako ne fizički onda psihički.
 
Mi nemamo informacije da li je Antihrist već došao, ali... samo oni koji su potpuno duhovno slepi ne mogu da vide da je svet “poludeo” i da se priprema za brz dolazak Antihrista i njegovu vladavinu. Šta više, sluge Antihrista već rade sa ogromnom energijom. Oni su prodali svoje duše za novac i za razne materijalne stvari, za čast i nadmoć u društvu, za razna telesna zadovoljstva, da bi u njima uživali bez griže savesti i kazne.  
 
Mnogi Sveti Oci Crkve, od davnina, su prorokovali da će većina ljudi, svih religija, uključujući i iz Pravoslavne vere, rado prihvatiti Antihrista kao svog gospoda i kralja. Oni će ga slaviti i početi da proteruju i uništavaju sve ljude koji se protive Antihristu.
 
Iako još uvek ne vidimo Antihrista kao ljudsku osobu, ipak vidimo velike događaje u svetu i raseljavanje velikog broja ljudi. Neki ljudi su potkupljeni i služe Antihristu. A neki se protive i odmah na sebe navlače mržnju ljudi koji prihvataju Antihristov način života.
 
Braćo! Nikada nije bilo gore vreme, u kome ljudi toliko obmanjuju i lažu. Neophodno je da se bude veoma pažljiv da ne bi bili obmanuti lepim rečima i da ne bi upali u mrežu Antihrista. Ne verujte nikome ko vam se obrati sa primamljivim predlozima, makar taj čovek bio odeven u duhovne odežde.
 
Živimo u vremenu kada treba da budemo veoma oprezni da razlikujemo čak i visokodostojne Pastire Crkve, da li oni zaista služe Hristu ili su već prodali sebe i postali sluge Antihrista. Moramo to da znamo da ne bi pratili vuka obučenog u kožu jagnjeta.
 
Pogotovu su opasni oni koji propoveduju da treba da gradimo mir sa svakim pod okriljem Hrišćanske ljubavi i praštanja. Zapamtimo da je mir sa Antihristom i njegovim slugama već izdaja prema Hristu, pa samim tim neprijateljstvo sa Hristom!
 
Jer kakvo prijateljstvo može biti između pravednosti i nepravednosti ili između svetlosti i tame.
 
Čak i najmanje “flertovanje“ sa slugama Antihrista i udovoljavanje njima je već prestup protiv Hrista. Stara Ruska poslovica kaže “kaži mi ko su ti prijatelji, a ja ću ti reći ko si ti!”
 
U ovim zlim vremenima je najvažnije da revnosno ostanemo verni Hristu, našem Spasitelju. Po tome je bio poznat Sveti Prorok Ilija koji nije pravio kompromise sa slugama Antihrista. Mi treba isto da uradimo, makar nam pretili privremenom smrću. Setimo se da će Sveti Ilija i Enoh biti ubijeni ali da će vaskrsnuti i da će veliki strah obuzeti mnoge ljude.
 
Posle ovoga, doći će naš Gospod Isus Hristos i On će uništiti Antihrista duhom svojih usta i svetlošću svog dolaska. Nakon toga, vreme će biti skraćeno i kraj ovog sveta će doći i Strašni Sud će početi.  
 
Braćo! Ako vidite nekoga da se podsmeva propovedi o vremenu Antihrista koje uskoro dolazi i o drugom dolasku Hristovom i o kraju ovog sveta i o Strašnom Sudu onda znajte da je on ili ona već na neki način sluga Antihrista i da tako priprema brz dolazak Antihrista i njegovu vladavinu na zemlji. Čuvajte se takvih ljudi jer oni pokušavaju da unište našu veru i Crkvu!  
 
Na dan Suda njihove tajne će biti otkrivene i svi oni i sluge Antihrista će dobiti kaznu u vatrenom jezeru, na osnovu svojih dela koje su činili na zemlji. A pravednici, kao Sveti Prorok Ilija, i svi oni koji nisu prihvatili Antihrista i koji mu se nisu poklonili i koji mu nisu služili će dobti večni blaženi život u Novom Jerusalimu.
 
“Ko ima uši da čuje, neka čuje!” Amin.
 
Arhiepiskop Averky (Taushev) , 02 / 08 / 2016
 
Prevod sa engleskog: čtec Vladimir (Srbljak)
18.08.2016.
 
Izvor: http://www.pravoslavie.ru/english/95847.htm

Pročitano: 11179 puta