MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

O LJUBAVI BOŽIJOJSveti Ignjatije Brjančaninov

Vladika Ignjatije je bio poznati Pravoslavni duhovni pisac u devetnaestom veku. Rodio se u Rusiji, a roditelji su mu bili iz plemićke familije. Bio je diplomirani inženjer u vreme Imperatora Nikole I, i pred njim je bila svetla svetovna karijera i budućnost. Ipak, kasnije u životu je odlučio da krene duhovnim putem i postao je monah i učenik poznatog Starca Leva Optinskog. Sveti Ignjatije je bio dobro utenmeljen na osnovoma Svetih Otaca, a i sam je na najbolji način pisao o monaškoj i patrističkoj Tradiciji Pravoslavne Crkve. Jedno od najpoznatijih njegovih duhovnih dela je “Ogledi iz Asketike“ koja je izdata u Manastiru Svete Trojice u Jordanvilu, u državi Nju Jork, u Americi. Ovo delo je prava duhovna riznica za sve koji traže duhovni život, a pogotovo za savremeno monaštvo.

 
Ne obmanjujte sebe i ne naprežite svoje nerve materijalnim ognjem, ognjem svoje krvi. Žrtva ugodna Bogu je srkušeno srce i miran duh. Bogu nisu ugodne žrtve koje mu se prinose sa samopouzdanjem, sa gordošću, sa visokim mišljenjem o sebi, pa makar to bila i najveća žrtva.
 
Gordost napreže nerve, raspaljuje krv, podstiče maštanje, i podstiče na grehovan život. Dok poniznost smiruje nerve, umiruje uznemirenu krv, odseca fantazije, umrtvljuje palu prirodu, a podstiče život u Isusu Hristu.  
 
Poslušnost Bogu je veća od bilo koje žrtve. Kada želite da prinesete Bogu žrtvu ljubavi, ne radite to svojevoljno, već uradite sa poniznošću u vreme kada je Bog zapovedio i na mestu gde je Bog odredio.
 
Jedino mesto na kome su Bogu ugodne duhovne žrtve je poniznost.
 
Gospod je jasno označio čoveka koji ga voli i zato je rekao da onaj koji ga voli ispunjava Njegove zapovesti.
 
Ako želite da saznate ljubav Božiju onda odbacite svako delo, reč, misao, i osećanje koje je zabranjeno Jevanđeljem. Kada pokažete neprijateljstvo prema grehu, kojeg Svesveti Bog mrzi, time će te pokazati i dokazati svoju ljubav prema Bogu. Kada zbog slabosti padnete u greh odmah se pokajte. Ali je bolje da ne dozvolite da padate u grehove, a to možete postići striktnim bdenijem. 
 
Takođe, možete saznati ljubav Božiju time što će te ispunjavati zapovesti Božije koje su zapisane u Jevanđelju. Trudite se da vam Jevanđeljske vrline postanu deo vaše prirode. Jer je prirodno za onoga koji voli da ispunjava volju onoga koga voli.
 
Treba zavoleti zapovesti Gospodnje i treba biti veran Gospodu, jer bez vernosti ljubav nestaje.
 
Neprestanim odbacivanjem zla i ispunjavanjem Božijih zapovesti mi stičemo ljubav Božiju, odnosno živimo u ljubavi Božijoj, jer je Gospod rekao da će oni koji ispunjavaju Njegove zapovesti biti u Njegovoj ljubavi.
 
Savršena ljubav se sastoji u sjedinjenju sa Bogom, a napredovanje u ljubavi prati neobjašnjiva duhovna uteha, zadovoljstvo, i prosvećenje. Ali, na početku onaj koji želi da stekne ljubav i da napreduje u njoj mora da prođe kroz žestoku borbu sa samim sobom, sa svojom palom prirodom, sa zlom koje je sa padom posatalo naša priroda i protivi se zakonu Božijem i zakonu svete ljubavi.
 
Ljubav Božija se osniva na ljubavi prema bližnjem. Kada se sećanja na grehe gube onda je ljubav blizu. Kada je srce ispunjeno blagodatnim mirom i čovekoljubljem prema svim ljudima, onda ste na samim vratima ljubavi.
 
Ali ova vrata otvara samo Sveti Duh. Ljubav Božija je dar Božiji u čoveku koji je sebe pripremio da dobije ovaj dar kroz pročišćenje srca, uma, i tela. Stepen dara je na osnovu stepena očišćenja, jer je Bog pravedan i u svojoj milosti.
 
Ljubav Božija je apsolutno duhovna, jer i piše da je duh ono što je rođeno od Duha.
 
A ono što je rođeno od tela je telo. To je telesna ljubav koja je rođena od tela i krvi i ima grehovne karakteristike, jer je promenljiva i zavisi potpuno od materije.
 
U Svetom Pismu piše da je Bog oganj, da je ljubav oganj, ali ako u sebi osećate prirodnu ljubav i njen oganj, nemojte misliti da je to isti oganj. Ne! One su usmerene jedna protiv druge i proždiru jedna drugu. Zbog toga služimo Bogu na način koji je njemu ugodan, sa pobožnošću i strahom, jer je naš Bog oganj koji proždire.
 
Prirodna ljubav, pala ljubav, zagreva krv, napreže nerve, podstiče mašatanje, dok sveta ljubav čini suprotno i vodi čoveka u molitvenu tišinu, poniznost, i duhovno zadovoljstvo.  
Mnoge askete su bile obmanute i smatrale su prirodnu ljubav za svetu ljubav. Pa su zbog maštanja postali neuračunljivi, a ljudi su mislili da su te osobe bile ispunjene blagodaću, dok su oni bili žrtve obmane.
 
Mnogi Katolici su bili obmanuti na ovaj način od kada su pali u papizam. Mnogi od njih su pisali knjige na osnovu ovih obmanutih iskustava i vizija koja su podsticala fantaziju i gordost.
 
Sine Istočne Crkve! Nemoj da čitaš ove knjige i izbegavaj ovakva shvatanja koja vode obmani. Budi vođen Jevanđeljem i Svetim Ocima prave Crkve i uzdiži se ponizno duhovnoj visini Svete ljubavi kroz ispunjavanje Hristovih zapovesti na delu.
 
Znaj pouzdano da je ljubav prema Bogu najveći dar Svetog Duha, a da se čovek samo može pripremati kroz očišćenje srca i poniznost za dobijanje ovog dara koji menja i um i srce i telo. 
 
Uzalud je trud, besplodan i štetan, kada tražimo da otkrijemo u sebi visoke duhovne darove pre vremena jer ih milostivi Bog daje u Svoje vreme, onima koji konstantno, strpljivo, i ponizno ispunjavaju Jevanđeljske zapovesti. Amin. 
 
Prevod sa engleskog: čtec Vladimir (Srbljak)
29.03.2016.
 
Izvor: http://pemptousia.com/2015/11/on-the-love-of-god/

Pročitano: 7187 puta