MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

ŠTA ĆE 2016 GODINA DONETI?Grčka Pravoslavna Mitropolija Toronta (Kanada)

Časni oci, uvaženi predsednici i članovi naših upravnih odbora, učitelji, studenti i svi vernici naše crkve:

Šta će 2016 godina doneti?
 
Pre svega, pogledajmo unazad da bi videli šta se dogodilo u 2015 godini i šta nam je ona donela. Donela je progres ali i katastrofe. Donela je ratove. Džihadisti seju teror i masakar, a ljudi beže kao izbeglice sa svojih ognjišta.
 
U Grčkoj, 2015 godina je donela siromaštvo i nezaposlenost. Zbog toga su mnogi obrazovani ljudi napustili Grčku da bi tražili zaposlenje u drugim  državama. Donela je promenu u Grčkoj Vladi. Dobar je znak da se demokratija dobro uklopila u Grčki ustav, a da li je nova vlada dobra ili loša to nije na nama da sudimo. O drvetu se uvek sudi po njegovim plodovima.     
 
U Kanadi, 2015 nije donela mnogo promena. Došlo je do promene vlade takođe ali ćemo isto reći kao i za Grčku, što se te teme tiče.
 
U 2015 godini, Grci u Kanadi su doživeli dobro i loše, ipak mnogo je više bilo onog dobrog, ali neka svako za sebe kaže.
 
A sada pogledajmo šta će nam 2016 godina doneti. Sve je široko otvoreno i sve je moguće. Da budemo jasni, 2016 neće ništa doneti sama po sebi. Doneće samo ono što Bog dozvoli da se dogodi, ali zavisiće i od toga šta će ljudi uraditi. Vreme je ovde nezavisno i ne utiče na događaje. Sve zavisi od Boga i ljudi, a da li će biti tornada, zemljotresa i poplava to mi ne možemo da znamo.
 
 
Bog je tvorac svega što je dobro, a nikada onog što je zlo. On želi da svi ljudi budu spašeni i da spoznaju istinu. Bog nikada ne interveniše na loš način. Bog poštuje slobudu koju nam je dao i nikada neće uticati na naše slobodne odluke, čak i kada one nisu dobre.
 
Na osnovu gore navedenih činjenica, sve što će se dogoditi u 2016 godini zavisiće od odluka i dela ljudi. Da li će civilizovane zemlje sveta dozvoliti da džihadisti terorišu i masakriraju nevine ljude u ime njihovog lažnog boga? Da li će demokratske vlade povrediti narodno poverenje, da li će izabrani političari raditi na progresu društva ili samo za sebe, da li će moćni ugnjetavati slabije ili će raditi na iskorenjivanju siromaštva i nepravde. Sve je moguće i sve će se najverovatnije i dogoditi.  
 
Neka svako razmisli o ovome što je napisano za 2016 godinu, ali na jednostavan način i neka svako za sebe donese odluku. Ono što je najvažnije je da se vratimo u zagrljaj Božje ljubavi i neka taj povratak bude srdačan i večan. Samo će tako doći željeni rezultati za kojima svi čeznemo: mir, harmonija, i progres. Sve je ovo neophodno da bi svako pronašao radost i zadovoljstvo. 
 
To je moja želja i moja molitva za 2016 godinu, da se svi urazume. Da svaki zalutali terorista shvati da će doneti katastrofu ne samo drugima, već najviše sebi. Neka se urazume i neka se vrate Bogu Ocu kroz iskreno pokajanje. Sa jedne strane oni će tako naći mir za sebe, a sa druge strane ostali ljudi će se osećati bezbednije.
 
Nadam se i molim se da se svi vrate Bogu, da bi mogli da živimo u Božjem blagoslovu, srećno uživajući u duhovnom i materijalnom progresu. 
 
Sa očinskom ljubavlju i blagoslovom
 
Mitropolit Grčke Pravoslavne Crkve u Kanadi Sotirios
 
Prevod sa engleskog: čtec Vladimir (Srbljak)
15.02.2016.
 
Izvor: http://pemptousia.com/2016/01/what-will-2016-bring/

Pročitano: 18289 puta