MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

SUSRET SA SVETOŠĆU I MIROM U DREVNOJ CRKVIJoš prvog puta kada sam ušao u Pravoslavnu Crkvu osetio sam se privržen Njoj. To je bilo unutrašnje osećanje mira, svetosti, i ushićenja, koji su zračili sa zidova hrama. Sveštenici koji su služili nisu bili u prvom planu, kao što je to slučaj u Protestantskoj crkvi kojoj sam pripadao još kao dete. U Pravoslavnoj Crkvi sveštenici su se kretali kao sluge, a izgledalo je da je lepota njihove odežde bila namenjena Caru. Pažnja nije bila okrenuta čoveku već svetosti Boga. Osetio sam veliku želju da budem deo ove religije, ali u tom vremenu nacionalnost i jezik su bili barijera za mene.  
 
Ipak, očigledno, vratio sam se i ne mogu da zamislim da sam toliko dugo bio van Nje, nekih 20 godina nakon što sam okusio Nebesku stvarnost. Pravoslavlje izgleda poznato svima koji se prvi put sretnu sa njim, kao da su bili pravoslavni od samog začeća.
 
Sećam se kada sam prvi put video naslikanu ikonu. To je bila Hristova ikona, osećao sam bliskost i želeo sam da je zagrlim. Ovaj moj prvi susret je bio 1968 godine kod jednog prijatelja. Mesec dana pre toga sam bio u Nacionalnom Parku Crvena Šuma u Severnoj Karolini gde sam video drveće staro hiljadu godina. Ikona i drveće su imali veliki uticaj na mene i moju mladu dušu koja je osećala mir. Izgledalo mi je da sam se susreo sam nečim što nema cenu, što je večno, i što je sveto. Čak i danas to isto osećam iako sam monah u poznim godinama.  
 
Mi ljudi smo i telesna bića, nama je Tvorac dao telo. Naš Bog i Tvorac nas je postavio u ovaj materijalan svet u kome smo okruženi stvarima koje možemo da dodirnemo, vidimo, pomirišemo, okusimo i čujemo. Pravoslavni Hramovi, svojom prirodom, nam omogućavaju da se pričestimo samim Bogom. Bog je izabrao da se kroz materijalni svet sa Njim  sjedinimo. Logos (Reč) Hristos je sišao sa neba i prihvatio nas kao svoje.     

 
Kada sam poslednji put bio u Crvenoj Šumi, setio sam se mog prvog susreta sa Hristovom ikonom. A kako i ne bi, kada je On, koji je naslikan na ikoni, stvorio i Crvenu Šumu i sve što je prelepo i sveto.
sLjubavlju u Hristu,
 
Iguman Trifun

Prevod sa Engleskog: čtec Vladimir (Srbljak)
26.01.2016.

 
Izvor: http://pemptousia.com/2015/08/encountering-the-holiness-and-peace-of-the-ancient-church/

Pročitano: 3756 puta