MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

O STARCU KALINIKU ISIHASTIStarac Kalinik je bio poreklom iz Atine. Kada mu je bilo 18 godina, otišao je na Svatu Goru, u Iverski manastir. Nije mu odgovarao opštežiteljski način života u tom manastiru, pa je otišao u skit Sv. Ane, a odatle u Katunakiju, gde se podvizavao pod iskusnim duhovnim rukovođenjem oca Danila i gde se naučio rukodelji.
 
Početkom XX veka, on je već upražnjavao bdenije i umnosrdačnu molitvu. Zbog toga je odbijao sve ono što bi moglo da mu odvuče pažnju od poslušanja i praktičnih vrlina. Govorio je da je bdenije dar Božji, kao što je Bog prvo stvorio ljude i onda im udahnuo život, tako i monah prvo treba da očisti srce i da izvršava praktična telesna poslušanja, a onda će primiti od Boga dar molitve srca i bdenja koje sledi.  
 
Nije imao prilike da pohađa svetovne škole, ali je bio veoma studiozan i imao je vaoma bistar um. Tako da je mogao da razume detaljno sadržaje Svetog Pisma i da ih pravilno tumači. 
 
Kada je 1913. godine nastala jeres“obožavaoca imena”*(u vezi sa imenom Isus) kod ruskih i rumunskih monaha na Svetoj Gori, on je prvi otišao Svetom Savetu Staraca Svete Gore i istakao pogrešno i nepravoslavno učenje te teorije koja je tako reći: “umesto glave obožavala kapu”.
 
Ova blagovremena intervencija blaženog starca i nepokolebljivost Svetog Saveta Staraca je preventivno delovala da ostali monasi ne budu obmanuti, pogotovo grčki monasi. Tako da je ovo opasno stanje bilo ograničeno samo za Ruse. Po dogovoru Ruske i Konstantinopoljske crkve, neki od ruskih monaha koji nisu hteli da ostave tu jeres specijalnim brodom bili su prebačeni na Kavkaz, gde su bili odvojeni od ostalih. Tako da se mir vratio na Svetu Goru, ali je broj ruskih monaha bio za trećinu smanjen.
 
Blaženi monah je živeo 55 godina u isposnici Sv. Gerasima Mlađeg i upokojio se u Gospodu kada mu je bilo 77 godina, 1930 godine. Zbog njega je Gerasim Manaijas iz Kefalonije, koji je diplomirao na Ciriškom Univerzitetu, postao monah.   
 
* Pokret “Obožavaoca imena” bio je jeretičkih dimenzija. Započeo ga je ruski monah Ilarion Atonski. Sledbenici ove jeresi su smatrali da je ime Božje sam Bog po suštini. Ovaj pokret je doneo nemire na Svetu Goru i bio je anatemisan od strane Svetog Saveta Staraca Svete Gore, Ruske i Konstantinopoljske Crkve. Centar ove jeresi je bio skit Sv. Andreja u Kareji, gde su se mnoga nasilja dogodila. Uz intervenciju Ruske Armije oko 1000 pristalica ove jeresi je nasilno odvedeno u Rusiju leta 1913 godine. U međuvremenu, Konstantinopoljska Patrijaršija im je zabranila da se ikada vrate na Svetu Goru i tako se vratio mir.
 
 
Izvor: Λαυσαϊκόν του Αγίου Όρους, (Lausaikon of Holy Mountain)
Arhimandrit Gavrilo Dionisijat (+1983) Sveta Gora 2002
 
Prevod sa engleskog: čtec Vladimir (Srbljak)
18.01.2015.
 
Izvor:https: http://pemptousia.com/2016/01/on-elder-kallinikos-the-vigilant/

Pročitano: 5242 puta