MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

O BOGU I NAUCIKada čuju ove dvije riječi, Bog i Nauka (ili Religija i Razlog) većina ljudi misli da su suprotnosti. Ali da li je istina da sve što je u vezi sa Bogom (ili religijom) narušava otkrića i dostignuća nauke (ili razloga)? Ili je možda suprotno istina, da se nauka suprotstavlja i negira religiju?
 
Svakako sa istorijskog aspekta možemo vidjeti koliko puta je došlo do trvenja kada se ovo dvoje sastalo. Nažalost, do tačke gdje je bilo krvavih progona (od strane institucionalne religije) ili ozbiljnih i žestokih negiranja koji su takođe imali krvave svršetke (od strane nauke, uključujući i filozofske struje). 
 
Ovi sukobi, međutim, ne predstavljaju istinu o stvari. Znajući da je Hristos Istina, možemo istražiti kakva je Njegova volja kroz učenja Njegove Crkve. Jer ako stavimo svaki od ova dva oblika istine, hrišćansku istinu i naučnu istinu, u njihove odgovarajuće dimenzije, vidjećemo da ne samo da obje nisu u suprotnosti već da je između njih velika dosljednost i uzajamnost. Crkva je mjesto na kom se prije svega Bog otkrio čovječanstvu o gdje je naša duhovna veza jednih sa drugima. Ovo je izuzetno duhovno carstvo. Sa druge strane, nauka se bavi eksperimentima i posmatranjima materijalnog svijeta u službi ljudskih potreba, bez sigurnosti u svojim otkrićima. Ovo je očigledno iz njenog stalnog razvoja. Nasuprot tome, Crkva kroz stoljeća se nikada nije mijenjala u svojoj vjeri i doktrini. 
 
Ukratko, problemi počinju kada „vjerske vođe“ se bezobzirno odnose prema naučnim istraživanjima što umanjuje nauku kao Božiji dar, ili čak i gore, kada „naučnici“ ispunjeni ohološću i uobraženošću zbog svojih dostignuća, na smiješan način negiraju istine vjere navodeći duhovne stvari kao smetnjom za njihov rad. Možda su oni u sebi odbijaju da prihvate istine vjere zato što ne žele da žive za nešto što je iznad njih samih i iznad ovoga svijeta?
 
Iznad smo koristili riječi „vjerske vođe“ i „naučnici“ zato što na kraju tu leži problem. Crkva blagosilja i osvećuje rad nauke kao proučavanje Božijeg stvaranja; ne zaboravimo da se njen ubrzani razvoj odvijao skupa sa širenjem Hrišćanstva, koje je imalo za cilj da prosvijetli svijet svoje sujevjerje i mitološka paganska vjerovanja. Stoga, naučnik može postati bogoslov, pod  uslovom da „ne poštuju tvorevinu više od njenog Tvorca“. 
 
U ovom trenutku moramo naglasiti još jednu stvar. Istina je da se Crkva nikada nije borila niti je negirala nauku (shvaćenu unutar njene pravilne dimenzije). Ali neko će odgovoriti: A šta ćemo sa inkvizicijom? Šta ćemo u vezi srednjeg vijeka? itd. Ovo se međutim odnosi na druge vjerske grupe koje nisu dio Jedne, Svete, Saborne i Apostolske Crkve (Pravoslavlja). Zbog toga, prije nego što bacite blato na Tijelo Hristovo, neka oni koji daju primjedbe pripreme jasne činjenice. „I poznaćete istinu, i istina će vas osloboditi“ (Jn. 8:32).
 
Prevod: Džon Sanidopulos
 
Prevod sa Engleskog D. Radulović
15.12.2015.
 
http://www.bio-orthodoxy.com/2015/10/on-god-and-science.html#more ;

Pročitano: 5067 puta