MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

„NEŠTO DRUGO“ NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI‘Kako je lepo i krasno kad sva braća žive zajedno!’ (Ps. 132, 1). Ovaj stih iz Psalama stoji na početku zvaničnog objavljenja zaključaka Prve međunarodne konferencije o digitalnim medijima i pravoslavnoj pastirskoj brizi, pod naslovom „Voda života“, održane od 7. do 9. maja, 2015. Na naučnim konferencijama pažnja zainteresovanih, uglavnom, fokusirana je na naučni sadržaj i zaključke. Ovo nije opravdano ali je zapravo poželjno i ispravno. Međutim ova Konferencija koja je imala jasnu naučnu osnovu, sadržaj i zastupljenost na svim nivoima, je bila „nešto drugo“. Ovo „nešto drugo“ je bilo moćno i stvorilo je osjećaj radosti koju ste mogli vidjeti da je utkana i prenesena na sve prisutne. Neki ljudi su zapravo priznali ovo unutrašnje osjećanje i tako je ono postalo predmetom diskusije: šta je uzrok ove radosne pojave?
 
Ova misao je sasvim prirodno dovela do psalma na početku. Izvor ove radosti je okupljanje i zajedništvo braće i sestara koji su se „sakupili sa svih krajeva svijeta“ kako bi predstavili svoje iskustvo i naučno znanje. Pravi katalitički faktor je, međutim, bila zajednica vjere i životnog iskustva. Svi mi koji smo bili prisutni osjetili smo blagoslov jedinstva Pravoslavlja koje je prožimalo svaku misao, riječ i djelo. Ljudi iz različitih sredina, sa svojim vlastitim običajima, iz dalekih područja, ljudi koji su govorili različitim jezicima a svi su govorili istim jezikom. Jezik uvažavanja i poštovanja jednosuštnom i nerazdjeljivom Svetom Trojstvu, koje je očuvano u jednoj, istinskoj i nerazdjeljivoj Pravoslavnoj ckrvi. Ovo zajedništvo vjere i životnog iskustva je bilo očigledno u svakom naučnom radu i djelu. Glavni koncepti i termini na Konferenciji su bili sljedeći: a) osoba/ličnost u Bogu i ljudsko biće i potreba da se očuva njegov integritet i sloboda; b) umjerenost i oprez kao osnovne karakteristike pravoslavnog pristupa u korištenju interneta; i c) Crkva kao temelj svake izgradnje zvučnih kriterijuma upotrebe interneta.
 
Vjera i asketski etos, koji su očuvani u Crkvi, su čvrste karakteristike autentičnog, izvornog Hrišćanstva prema Starcu Sofroniju Saharovu. A mi koji smo bili prisutni bili smo dovoljno srećni da prepoznamo našim vlastitim očima i ušima da je jedinstvo Pravoslavlja zajednica životnog iskustva i vjere iznad svega, koje traži ‘meso i kosti’ na Svetom Oltaru u vrijeme Božanske Evharistije, centralnog događaja u životu Crkve.  
 
Božanska Evharistija je takođe bila centralni događaj na našoj Konferenciji, s obzirom da smo tokom rasprave i na samom kraju bili blagosloveni što smo se okupili u Putiru Života, vrhuncu našeg okupljanja. 
 
Pomolimo se da nam Gospod podari nama pravoslavnima da propovijedamo Njegovu riječ kroz digitalna sredstva komunikacije, i da se ponovo okupimo. 
 
Autor teksta Nikos Koios
 
Prevod sa engleskog D. R.
26 Maj 2015
 
Izvor: http://pemptousia.com/

Pročitano: 6462 puta