MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

ZAKLJUČCI PRVE MEĐUNARODNE KONFERENCIJE O DIGITALNIM MEDIJIMA I PRAVOSLAVNOJ PASTIRSKOJ BRIZI"Gle, šta je dobro ili šta je krasno, nego da braća žive zajedno?"(Psalam 132). Zaista je Božiji blagoslov kada se sreću braća u Hristu na istom mestu i imaju priliku da zajedno diskutuju, sarađuju, razgovaraju o važnim pitanjima koja okupiraju pažnju hrišćana našeg vremena.
 
Slava Trojičnom Bogu što smo stigli do kraja ove Konferencije ostvarivši jedan veliki poduhvat, tj. da organizujemo jednu "Međunarodnu konferenciju o digitalnim medijima i pravoslavnoj pastirskoj brizi", dovevši do kontakta I komunikacije pravoslavnih hrišćana iz svih delova sveta. Na našoj konferenciji je učestvovalo 72 predavača, episkopa, sveštenomonaha, sveštenika, đakona, monaha, monahinja, akademaca, profesora univerziteta, pravnika i stručnjaka za korišćenje interneta iz 21 zemalja.
 
Cela organizacija konferencije je bila, kao što ste shvatili, naročito zahtevna. S druge strane, moramo priznati da žalimo jer ćemo biti lišeni vašeg fizičkog prisustva. Međutim, nadamo se da ćemo sada pošto smo se upoznali izbliza, nastaviti saradnju preko interneta. Temelji ove saradnje su postavljeni tokom ova tri dana za vreme predavanja, diskusija, pauza i učešća u najvišem obliku komunikacije, Svetoj Liturgiji. Saradnici "Pemptusije", "Orthodox Christian network"-a i "Bogoslova", koji predstavljaju jezgro saradnje, veruju da je ova Konferencija samo početak. Imamo dug put pred nama i na tom putu su nam potrebni i drugi saputnici.
 
Konferencije je održana pod pokroviteljstvom njegove svetosti Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja i uz blagoslov domaćina Njegovog Visokopreosveštenstva Mitropolita Glifade gospodina Pavla, koji je odobrio našu inicijativu i pružio nam podršku na mnogo načina.
 
Na Konferenciji je učestvovalo više od dvadeset mitropolita i episkopa iz Grčke i inostranstva. Među njima su bili: predstavnik njegove svetosti Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja - Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolita Kisamosa i Selinosa gospodin Amfilohije, predstavnik Arhiepiskopa Atinskog i cele Grčke gospodina Jeronima - g. Panjer, Mitropolit Termopila gospodin Jovan, Njegovo Preosveštenstvo Episkop Mesaorijasa gospodin Grigorije, predstavnik Njegovog Visokopreosveštenstva Arhiepiskopa Kipra gospodin Hrisostom, predstavnik Njegovog Visokopreosveštenstva Arhiepiskopa cele Albanije gospodin Anastasije, predstavnici drugih pravoslavnih crkava, mnogobrojno sveštenstvo i mirjani.
 
Tokom rada Konferencije su postavljena mnoga pitanja koja se odnose na korišćenje interneta, koji predstavlja veliki pronalazak čoveka, jedan medij i sredstvo u službi ljudi. Ovo sredstavo se može iskoristiti za dobro, da se reč Božja "širi i donosi mnoge plodove". Tokom ova tri dana predavanja i okruglih stolova su istaknuti problemi i rizici koji nastaju zbog nerazumne upotrebe interneta, ali su naglašene i njegove pozitivne strane.
 
 

Konkretno, istaknute su negativne strane poput zloupotrebe, prekomerne upotrebe ali i prevelikih očekivanja koja stvara jednostavna upotreba savremenih digitalnih sredstava komunikacije i medija. Naglašene su i opasnosti koje prete čoveku kao ličnosti, kao i odnos vernika prema Bogu i Crkvi u novoj stvarnosti koju kreiraju nove tehnologije. U odnosu sa tim, ponovo je aktueno učenje Svetih Otaca koje nas upozorava o posledicama narušavanja celovitosti ljudske ličnosti.
 
Mnogi učesnici su konstantovali da su glavne odlike našeg doba "digitalizacija" života, odnosno ulazak tehnologije u sve sfere: rad, informisanje, obrazovanje, prijateljstvo, međusobne odnose i sl. Sve ovo menja i identitet "lica", koje osim svoje stvarne vrednosti, dobija i jednu virtuelnu dimenziju. Dakle, možemo govoriti o jednoj novoj antropologiji. Na primer, jedan mali uređaj poput "pametnog" mobilnog telefona može biti produžetak i nerazdvojiv prijatelj čoveka. Čak i društvo postaje poput mreže, liči na jedan živ organizam, koji ima tehničke mreže za nervni sitem.
 
S druge strane, međutim, mnogi učesnici su naglasili izazov za misionarenje koji proizilazi iz novih društvenih uslova i složene pastirske dužnosti, koje oblikuju savremene tehnologije. Osim toga, predstavljena je i zainteresovanost vernog naroda Božijeg za upoznavanjem blaga hrišćanske duhovnosti, podstaknuto mnogim lokalnim inicijativama.
 
Tako je preko našeg susreta pružena mogućnost mnogoj braći i sestrama, koji su došli sa svih strana sveta, da predstave svoj rad iz oblasti digitalnih medija, svoje problem i brige, svoje eksperimente, prepreke i vizije. Ukratko, preneli su nam svoje celokupno bogato iskustvo i ukus plodova svog truda. Prikazani su načini iskorišćavanja mogućnosti saradnje digitalnih medija za formiranje istinske hrišćanske svesti, za stvaraje digitalnih biblioteka za napajanje žednih znanja sa istinskih izvora hrišćanske tradicije, za tipologiju publike, a dati su i zaključci o zahtevima savremenog čoveka.
 
Kroz sve to čak je učesnicima pružena prilika da upoznaju jednu dimenziju, koja još nije sagledana u celini, tj. misli se na odnos pravoslavnog monaštva i interneta, njegovo sagledavanje sa strane asketske tradicije i predloge koje daju monasi i monahinje za rad na misionarenju i (re)evangelizaciju sveta.
 
Učesnici su se jadnoglasno složili da ne može biti "izlaska" u kibernetički prostor bez odgovarajućih  priprema i uslova. Potrebne su odgovarajuće duhovne sposobnosti, visok osećaj pastirske odgovornosti koju ima urednik medija i naravno istinitost i jevanđelska etika njegovih izgovorenih reči. Osim toga, treba imati na umu da je internet samo jedno sredstvo i zato ga ne bi trebalo koristiti nepromišljeno, ali na asketski način, što znači da bi trebali biti vođeni duhom razboritosti, uzdražanosti i odgovornosti prema njemu. Samo tako ćemo proći kroz iluziju virtualnog, a naše delovanje će imati opipljive i korisne posledice po stvarni život.
 
Mnoge su izneli veoma vredne predloge o perspektivama razvoja i koordinaciji rada internet stranica duhovnog sadržaja. Tako je postavljen predlog nastavka rada Konferencije na druge načine, ali i formiranju jednog stalnog radnog tela, čija bi uloga bila da daje savete, obučava i razmenjuje informacije među urednicima tih internet stranica, za koje je vredno napomenuti da uglavnom rade na dobrovoljnoj bazi, podsticani isključivo misionarskom revnošću. Izražena je i neophodnost provere od strane nekog nezavisnog tela ovih internet stranica, da li na pravilan način i istinski duhovno izgrađuju svoju javnosti.
 
Tokom rada su razmatrana i druga srodna pitanja, kao što su pouzdanost crkvenih informacija, kao i neophodnost prenosa crkvenih bogosluženja. Bili su prisutni i stručnjaci, koji su izneli svoja znanja o konkretnim pitanjima koja su usko povezana sa upotrebom interneta. Tako su govorili o neželjnim posledicama i opasnostima društvene, zdravstvene, psihološke i kriminalne prirode koje vrebaju u kibernitičkom prostoru.
 
Tačno je da je internet iznikao van Crkve, pa je normalno da postoji jedna vrsta zbunjenosti pri pokušaju njegovog razumevanja i pravilnog korišćenja. Ali to nikako ne sprečava savremenu pravoslavnu misao da iskoristi njegove mogućnosti, da ga uspešno integriše u dinamiku svog delovanja i da ga osvećuje koliko je to moguće, na slavu Trojičnom Bogu. Ova tri dana intenzivnog rada su to dokazala.
 
Prevod sa grčkog Sanja Pavkov
20 maj 2015 god.
 
Izvor: http://www.pemptousia.gr/

Pročitano: 7111 puta