MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

ARHIEPISKOP LUKA KRIMSKI (HIRURG) - O ROBOVIMA GREHA I SLUGAMA VRLINESveta Marija Egipćanka. Vizantijski manuskript, X vek, Sveta Gora

”Zar ne znate da ako se nekome pokorite i budete mu poslušni sluga, postajete njegovi robovi, bilo to greh, koji vodi u smrt, ili vrlina koja vodi ka pravednosti? Ali, hvala Bogu da ste vi koji ste nekada bili robovi greha postali iskreno poslušni Božjim zapovestima i tako se oslobodili greha, a postali sluge pravednosti. Govorim ljudskim jezikom zbog vaše prirodne ograničenosti. Kao što ste nekada bili robovi nečistoće i bezakonja koje je vodilo u još veće bezakonje, tako ste sada sluge pravodnesti koja vodi osvećenju.” 
 
Jer kada ste bili robovi greha, niste ni razmišljali o pravednosti. Ali kakve ste plodove imali od greha, ono čega se sada stidite. Jer кraj tim stvarima je smrt. Ali sada kada ste se oslobodili greha и postali sluge Božje, plodovi koje dobijate vode osvećenju, a kraj tome je život večni. “Jer je plata za greh smrt, a besplatni dar od Boga je život večni u Hristu Isusu Gospodu našem.” (Rim. 6, 16-23)
 
Pokušaću, koliko mogu, da vam objasnim reči velikog Apostola. Suština stvari leži u njegovom pogledu o robovanju grehu i služenju pravednosti. Proučimo ove reči pažljivo. ”Kao što ste ranije svoje celo biće predali strastiма i delima suprotnim volji Božjoj i na taj način živeli kršeći Božje zapovesti, tako sada treba celo svoje biće da predate volji Božjoj da bi ste mu bili bliži.”
 
Um koji nas upravlja i koji nas odvaja od glupih zveri može postati rob greha, ako ga ne koristimo da shvatimo volju Božju i Njegov zakon i ako ga koristimo za dela bezakonja i mržnje prema bližnjima. Ako um koristimo radi hedonostičkih zadovoljstava i zlobe prema bližnjima onda um postaje organ greha. Ako naš sluh uperimo na ogovaranja, osuđivanja i praznoslovlje onda i naš sluh postaje organ greha.   
 
A šta možemo reći o našim rukama? Koliko puta njima krademo ili čak i ubijamo druge. A naše noge? Golićave noge prouzrokuju telesnu pohotu. A za onaj organ koji se može najčešće koristiti u grešne svrhe je sramota i govoriti.  
 
Mi čak i našu kosu, nokte, i zube činimo organima greha. Žene koristite razne ukrase da bi privukle muškarce. Kada se ljudi svađaju i tuku svi ti organi se mogu iskoristiti u grešne svrhe. Tako da svi organi našeg tela mogu biti organi greha i ako ih koristimo u grešne svrhe mi uništavamo svoju dušu.
 
Ipak, moguće je svoje organe tela koristiti u dobre svrhe. Obratimo pažnju na tvorenje volje Božje i zapovesti Hristovih. Proučavajmo Svete Oce, velike jerarhe i naučimo od njih put pravednosti. Neka naše oči budu uvek usmerene prema prečasnom krstu Hristovom, a srca naša prema lepotama stvorenog sveta i braći i sestrama koji se trude na putu ljubavi i milosti. 
 
Ako koristimo svoje ruke da delimo milostinju, zar one neće postati prirodni organi pravednosti? Naše ruke i noge takođe: “Kako su prelepe noge onih koji propovedaju dobru vest” (Rim. 10, 15).
 
Sva naša dela, bilo to dobra ili loša, ostavljaju dubok trag u našoj duši. A kada se ponavljaju dugo, menjaju naše duhovno i telesno stanje. Oni ljudi koji čine grehe i koji su dali svoje organe da služe grehu postaju robovi greha, jer se ne odupiru grehu već ga zadovoljavaju. Na ovaj način uništavaju svoju volju i postaju robovi greha. Robovi nemeaju svoju volju već njihovih vlastodržaca. 
 
Sa druge strane, blaženi su oni koji koriste svoje organe da čine dela pravednosti, dobrote i čistote. Oni dobijaju pomoć i blagodat Božju i polako ali sigurno postaju sluge pravednosti, sluge Božje.  
 
Ove moćne reči je Sveti Pavle uputio Korinćanima u Rimu, koji su verovali Bogu i promenili njihov način života, ostavivši pređašnji način života, koji je bio grešan. Pre nego što su spoznali Hrista, “bili su puni nepravde, zla, ogovaranja, mržnje, ubistva, mržnje prema Bogu, malodušni, bezosećajni, gordi…“ 
 
Ove reči Svetog Pavla se odnose na sve ljude svih vremena koji ne razmišljaju o istini i dobroti, a ne samo na stanovnike tadašnjeg Rima. Ali ako se okrenu Bogu i daju svoje organe na službu pravednosti, onda će plod ove promene biti osvećenje, a kraj život večni, kojeg će nas svemilostivi Hristos udostojiti ako se pokajemo. Amin.
 
Prevod sa engleskog: čtec Vladimir (Srbljak)
18 maj 2015 god.
 
Izvor: http://pemptousia.com/ 

Pročitano: 4527 puta