MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

TREĆA INTER-PRAVOSLAVNA KONFERENCIJA O VJERSKOM OBRAZOVANJUGrupa predavača na ulazu u Bogoslovski fakultet
 
TREĆA INTER-PRAVOSLAVNA KONFERENCIJA O VJERSKOM OBRAZOVANJU
ODRŽANA U BUGARSKOJ, 17.-21. JUN 2014
 
Zbornik radova sa Treće inter-pravoslavne konferencije o vjerskom obrazovanju koja je imala opštu temu „Metodika nastave u vjerskom obrazovanju – učenje srcem ili iskustvom“ doživio je potpuni uspjeh. Ovaj uspješni skup održan je na Bogoslovskom fakultetu u Sofiji od 17. do 21. juna 2014. godine, sa prisustvom učesnika iz Bugarske, Grčke, Sjedinjenih Američkih Država, Rumunije i Finske. Konferenciju je organizovao OCREA (Pravoslavno hrišćansko vjersko-obrazovno udruženje). Dva prethodna sastanka OCREA održana su u Valamu, Finska (2006, osnivačka konferencija) i Konstantinopolju (2011). 
 
Predstavljeni radovi na Konferenciji uključivali su niz zanimljivih predmeta kao što su Savremeni izazovi pravoslavnog obrazovanja; Učenje o Bogorodici i Pravoslavlju u obdaništima; Primjena savremenih tehnologija u vjerskom obrazovanju; Uključivanje predmeta učenja u obrazovnim programima vjerske nastave; Studenti sa problemima sluha i vjersko obrazovanje; Iskustveno obrazovanje; Vjersko obrazovanje u savremenom pluralističkom društvu; Vjersko obrazovanje u Africi; Vjersko obrazovanje i predanje; Saradnja sveštenika i bogoslova; Istorija religija.
 
Sa otvaranja Konferencije

Takođe je razgovarano o mnogim eksperimentalnim pokušajima kao i prijedlozima na različite teme, kao što su: pozicija žene u Pravoslavnoj crkvi, čovjek kao Božiji saradnik, čudo u Kani, parabola o sijaču, učenja svetitelja, itd. 

From the visit to the Patriarchate of Bulgaria
 
Kako tokom prezentacije radova tako i tokom diskusije koja je uslijedila došlo je do razmjene iskustava imajući u vidu specifičnosti uslova koji dolaze iz zemalja učesnica na temu vjersko obrazovanje.  
 
Sa posjete bugarskoj Patrijaršiji

Podrška bugarske Patrijaršije u vezi organizovanja Konferencije bila je velikodušna i višestruka. Na početku Konferencije dobijen je blagoslov Njegovog Visokopreosveštenstva Gavrila iz Loveča. Tokom posjete Patrijaršiji učesnici su bili toplo dočekani od strane Njegovog Visokopreosveštenstva Grigorija Branitskog, zamjenika Patrijarha, jer je sam Patrijarh bio opravdano spriječen usljed sastanka Sinoda Bugarske pravoslavne crkve. Program Konferencije takođe je uključio i pokloničko putovanje u poznati, istorijski Rilski manastir. Pored toga treba napomenuti izuzetan doprinos fakulteta domaćina, Bogoslovskog fakulteta iz Sofije, koji je omogućio nesmetan rad učesnika Konferencije tokom svih dana trajanja programa.  
 
 
 Zvuk klepetala u Rilskom manastiru

Fontana u dvorištu glavne crkve Rilskog manastira
 
Prevod sa engleskog D. P.
11.Jul 2014.
 
Izvor: http://pemptousia.com/2014/06/the-3rd-inter-orthodox-conference-on-religious-education-in-bulgaria-12-21-june/ ;
 

Pročitano: 4770 puta