MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE NA ETF-u, BEOGRADSvaki dan sadrži jednu neponovljivu i jedinstvenu priču. Osim zbog prvog ovogodišnjeg snega, današnja priča je jedinstvena i zbog njene orijentacije ka odbrani doktorske disertacije mog dobrog prijatelja Siniše Zubića. Krenuvši na Elektrotehnički fakultet u Beogradu, kako bi prisustvovao doktorskoj disertaciji počeo je da pada pomenuti prvi sneg. Padao je sve brže, promet u gradu je bio sve gušći, a moj pravovremeni dolazak u dvoranu 61, sve upitniji. 

 
Nekako sam pronašao prazno mesto na parkiralištu i najzad stignem u dvoranu na fakultetu u kojoj se Siniša pripremao za odbranu doktorske radnje. Nakon ulaska svih profesora Siniša je počeo da izlaže svoju naučnu temu. Svojim iskusnim pristupom temi, pomogao je prisutnoj komisiji da što brže odluči o još jednoj uspešnoj odbrani, i upisu još jednog doktoranta u knjigu najvrednijih studenata. 
 
Svi prisutni doktori nauke iz oblasti elektrotehnike, zajedno sa rodbinom i nama, sinišinim prijateljima su nedugo zatim nazdravili Siniši uz prigodnu zdravicu i dužu zakusku u obližnjem restoranu. Veliki doprinos nauci donosi Sinišin doktorat kojeg je odbranio. Društvenoj zajednici on takođe može biti od velike koristi. U kasnijem razgovoru sa jednim prisutnim profesorom dolazim na temu razgovora da važnost i uloga novih naučnih izuma kakav je Sinišin, daje čoveku potrebnu sigurnost i pouzdanost. No, zaključili smo da se danas manje prilaže pažnje čovekovoj sigurnosti, već da se gleda isključio na uštedu finansijskih sredstava. Danas sve mora imati svoju ekonomsku isplativost zbog koje mnogi korisni naučni izumi propadaju i ne vide svetlost dana. Zbog ovakvog poražavajućeg zaključka prisutni naučnici su vrlo jednostavnim matematičkim modelom pojasnili potrebu duhovnog uzrastanja. Modelima koji prikazuju duhovno uzrastanje od nule prema više, ili od više prema nuli, zaključili su da je ipak važnije uzrastanje pa makar se ono kretako i od nule, jer konačno je najvažniji doprinos kojeg čovek prinese u svom životu. Iznenadio sam se kada sam primetio veliku dozu teoloških tema kod visoko rangiranih naučnika prirodnih nauka kao što je elektrotehnički smer.
 
Ugodan razgovor sa mojim sagovornikom odveo me u svet doktoranata tehničkih nauka beogradskog elektrotehničkog univerziteta, od kojih nisam očekivao tako visok stepen upućenosti u duhovne teme, ali zaključak njihove spoznaje o čovekovim duhovnim uzrastanjem nedvosmisleno nagoveštava želju za duhovnošću. Kasnije sam saznao da je profesor sa kojim sam pričao bio uvaženi naučnik, prof. dr Nikola Rajaković, koji je svojevremeno bio državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike od 2008. godine do 2011. kao i konsultant Svetske banke. Danas uz svoje kolege, doktore nauka, pridodaje veliku važnost ličnom, ali i društevnom duhovnom uzrastanju. 

Nenad Badovinac, 
Novembar, 2013.

Pročitano: 6806 puta