MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

MILUTINOVA KULA (KULA KAVALARIS) 
Na pola puta izmedju Hilandarskog pristaništa i samog manastira je veoma visoka drevna kula visine 45 metara, koja se u spisima manastira Esfigmen pominje kao "Kula Kavalaris"  (vitezova kula), sa visokim odbrambenim bedemima i starom crkvom posvećenoj Preobraženju Gospodnjem, koja se nalazi na najvišem šestom nivou, a do koje vode otprilike 100 stepenica kamenog spiralnog stepeništa. U crkvi su očuvan samo umivaonik, delovi časne trpeze i žrtvenika (proskomidije).U kućama koje se nalaze uz kulu su prebivali radnici manastira.Izgleda da je nekada more dopiralo do kule, ali se postepeno povuklo zbog vododerine koja je uzrokovala eroziju planinskog zemljišta i njegovo taloženje na obali mora.Kulu je podigao 1302 srpski kralj Stefan Uroš II Milutin Nemanjić. Sa vrha kule se ne vidi manastir zbog okolnih brda. Priča po kojoj je Jelena, žene cara Dušana, podigla ovu kulu i popela se na vrh krova da bi videla manastir nije tačna.Tekst: G. Smirnakis - "Sveta Gora" (1903), strana 497

Prevod sa grčkog: Sanja Pavkov
28.09.2013.

Pročitano: 5465 puta