MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

PREOBRAŽENJE GOSPODNJE"Ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji; njega slusajte" (Mt. 17, 5)

Treće godine Svoje propovijedi na zemlji Gospod Isus češće govoraše učenicima svojim o bliskom stradanju Svome, no ujedno i o slavi Svojoj, poslije stradanja na krstu. Da ne bi predstojeće stradanje Njegovo sasvim raslabilo učenike te da ne bi otpali od Njega, On Premudri, htjede im prije stradanja pokazati slavu Svoju bošansku. Zato uzevši sobom Petra, Jakova i Jovana iziđe s njima na goru Tavor, i tu se preobrazi pred njima.

"I zasija se lice njegovo kao sunce a haljine njegove postaše svijetle kao svjetlost. I gle, javiše im se Mojsije i Ilija koji s njim govorahu. I vidješe ušenici i udiviše se. I reče Petar: Gospode, dobro nam je ovdje biti; ako hoćeš da načinimo ovdje tri sjenice (kolibe): Tebi jednu, i Mojsiju jednu, i jednu Iliji. Dok on jos govoraše, gle, oblak sjajan zakloni ih, i gle glas iz oblaka koji govori: Ovo je Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji; njega slušajte. I čuvsi učenici padoše ničice i veoma se uplašiše. I pristupivši Isus dohvati ih se i reče: Ustanite i ne bojte se. A oni podigoše oči svoje i nikoga ne vidješe do Isusa sama"
(Mt. 17, 2-7). 
 
Zašto Gospod izvede samo trojicu učenika na Tavor a ne sve? Zato što je On sam kroz usta Mojsijeva dao zakon: "na riječima tri svjedoka da ostane stvar" (5Mojs. 19,15). Jer Juda ne bi dostojan da vidi božansku slavu Učitelja, koga će on izdati, a njega samoga ne htje ostaviti pod gorom, da ne bi time izdajnik pravdao svoje izdajstvo. Tri svjedoka su, dakle dovoljna. I zato sto su ta tri svedoka bila odabrana. Njih trojica predstavljaju tri glavne dobrodjetelji: Petar vjeru, jer je on prvi iskazao svoju vjeru u Hrista kao Sina Božjeg, Jakov - nadu, jer je s nadom u obećanje Hristovo prvi položio život svoj za Gospoda budući da je prvi ubijen od jevreja, Jovan - ljubav, jer je na prsa Gospodnja ostao naslonjen i pod samim Krstom Gospodnjim ostao do kraja. A zašto se preobrazi na gori a ne u dolini? Da bi nas naučio dvjema vrlinama: trudoljublju i bogomisliju. Jer penjanje na visinu zahtijeva trud, a visina predstavlja visinu misli naših, t.j. bogomislije. Zašto se pojaviše Mojsije i Ilija? Da se razbije zabluda jevrejska, kao da je Hristos neki od proroka, Ilija, Jeremija ili neki drugi - zato se On javlja kao car nad prorocima, i zato se Mojsije i Ilija javljaju kao sluge Njegove. Do tada je Gospod mnogo puta pokazao učenicima božansku moć  Svoju, a na Tavoru im pokaza božansku prirodu Svoju. To viđenje Božanstva Njegovog i slusanje nebeskog svjedočanstva o Njemu kao Sinu Božjem trebalo je da posluži učenicima u dane stradanja Gospodnjeg na ukrepljenje nepokolebljive vjere u Njega i Njegovu konačnu pobjedu. Za Preobraženje blagosiljamo i grožđe po drevnom crkvenom običaju. Apostol i jevanđelist Jovan kaže da je Gospod Isus Hristos hljeb i vino nebesko. Onaj koji se neprestano prinosi učini tijelo svoje hljebom nebesnim, a vino plod lozin na čudesan način prisustvom Duha Svetog postaje krv Njegova. Pričešćujući se, mi primamo zalog vječnog života, sto i jeste sva tajna nase stvorenosti i slovesnosti. 
 
To je ujedno i tajna ovog velikog praznika "Preobraženja Gospodnjeg" koji nas neprestano poziva da se duhom preobražavamo i sjedinjujemo sa onim koji je praobraz svega, nudeći nam nestvorenu Tavorsku svjetlost, koju vidješe i doziveše Sv. Apostoli. Svemilostivi Gospode, učini da i mi postanemo učesnici u Tvom svijetlom Vaskrsenju darujući nam život večni. Slava Preobraženju Tvom u sve vijekove. Amin.
 
Tropar, glas 7:
Preobrazio se jesi na Gori, Hriste Bože, pokazavši učenicima tvojim slavu tvoju, koliko mogahu. Neka obasja i nas grješne vječna svjetlost tvoja, molitvama Bogorodice, svjetodavče, slava Tebi.
Preobrazilsja jesi na gorje Hriste Boze, pokazavij učenikom Tvojim slavu Tvoju jakoze možahu: da vosijajet i nam griješnim svjet Tvoj prisnošučnij, molitvami Bogorodice, svjetodavče, slava Tebje.
 
Kondak, glas 7:
Na Gori preobrazio se jesi, i koliko mogahu, učenici tvoji, Hriste Bože, slavu tvoju vidješe, da bi, kada te vide raspeta, razumjeli voljno stradanje tvoje, u svijetu propovijedali: da si Ti zaista Očeva svjetlost.
Na gorje preobrazilsja jesi, i jakoze vmješčahu učenici Tvoji, slavu Tvoju Hriste Bože vidješa: da jegda Tja uzrjat raspinaema, stradanije ubo urazumjejut voljnoje, mirovi ze propovijedat: jako ti jesi voistinu Otčeje Sijanije.
 
PREOBRAŽENJE NAŠE SPASENJE
 
Na gori Tavorskoj Gospod se preobrazio obasjavši svu vaseljenu svojom svjetlošću. Tom Tavorskom svjetlošću koja se neograničeno izlila na svaku tvar, a na prvom mestu rod ljudski, i blistanje Spasiteljevih haljina označava promjenu našeg tijela. Mi smo postali haljina Spasitelju, kada se On obukao u naše tijelo. Između Hristovog krstenja i raspeća stoji preobraženje, kojim je On objavljen za Gospoda i Starog i Novog Zavjeta, i ponovo posvjedočen za Sina Božjeg. Tako je pred samu golgotu posvjedočeno Božanstvo Gospoda Isusa, a time i spasenje svijeta od grijeha, zla i smrti. Svojim preobraženjem Gospod je pre-obraz-io obraz Božiji u čovjeku, te je on zablistao u svome prvobitnom, božanskom sjaju i ljepoti. Preobraženjem Gospod je izmijenio ljudsku prirodu, kojoj su nekad bile upućene riječi: "Zemlja si, i u zemlju ćeš se vratiti". Na dan Preobraženja mi slavimo oboženje ljudske prirode, njenu promenu na bolje, njeno vraćanje u svoje prirodno stanje u stanje bogolikosti. Obnovljen Spasiteljevim preobraženjem, lik božiji u čoveku zasijao je kao sunce, a tijelo kao svjetlost. Preobraženje nas uči smislu i vrijednosti te neprolaznosti božanske ljepote tijela i svake tvari.
 
Njegovo preobraženje je izvor nepresušne preobražajne sile koja preobražava svu tvar i sva bića, zbog čega i kličemo čudesnom Spasitelju; Preobražava se tvar očigledno tvojim preobraženjem, Hriste.
 
   "Ja sam istinski čokot, i Otac je moj vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne rađa roda odsijeca je; a svaku koja rađa čisti je da više roda rodi. Vi ste već čisti zbog riječi koju sam vam govorio. Ostanite u meni, i ja ću u vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe ako ne ostane na čokotu, tako ni vi ako u meni ne ostanete. Ja sam čokot, a vi loze, ko ostaje u meni i ja u njemu taj donosi mnogi plod, jer bez mene ne moćete učiniti ništa" (Jn. 15, 1-5).
 
OSVEĆENJE GROŽĐA NA PREOBRAŽENJE
 
U crkvi se na Preobraženje, u znak zahvalnosti Bogu na plodovima za ishranu, osvećuje grožđe i deli narodu, a u krajevima gde nema grožđa osvećuje se drugo voće. Prema predanju svetih otaca grožđe se jede od Preobraženja, pošto u crkvu doneseno grožđe osveti sveštenik molitvom blagosiljanja grožđa. Po manastirskim pravilima grožđe se ne jede prije Preobraženja , a ukoliko neko u bratstvu to i učini, zbog neposlušnosti biva kažnjen zabranom jela grožđa kroz cijeli mesec avgust. Ovo se isto odnosi i na one koji čuvaju vinograd. Poslije Preobraženja grožđe se na trpezu daje bratstvu tri puta nedeljno i to u ponedeljak, srijedu i petak. Blagosiljanje grožđa biva na kraju liturgije iza zaamvone molitve. Sveštenik izgovara molitvu:
 
    Bože, Bože naš, Ti si blagovolio da se tvoj jedinorodni Sin, Gospod naš Isus Hristos, nazove čokotom, i blagodaću tvoga Duha učinio si da njegov rod bude uzrok besmrtnopsti; blagoslovi i sada, Gospodaru, ovaj vinogradski rod, i podaj osvećenje i napredak duše sa tjelesnim zdravljem svima koji ga jedu; blagodaću svojom sačuvaj nas život u spokojstvu ukrašavajući naše duše tvojim vječnim darovima koji se ne mogu oduzeti i darujući uvijek mir svome narodu. Blagoslovi, umnoži i učini da uvijek obilno rađaju vinogradi onih koji ti vjerno služe, a njihove ostave ispuni svim tvojim zemaljskim dobrima, da imajući svega dovoljno obiluju u svakom dobrom djelu-blagodažu i čovekoljubljem jedinorodnog Sina tvog, sa kojim si blagosloven zajedno sa Presvetim, blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvijek u sve vijekove. Amin.


PAROHIJSKE VIJESTI, Broj 1/ godina III ,avgust 2003.
GLASNIK SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVENE OPSTINE ZAGREBAČKE,
IZLAZI BLAGOSLOVOM NJEGOVOG  VISOKOPREOSVEŠTENSTVA MITROPOLITA ZAGREBAČKO – LJUBLJANSKOG I CIJELE ITALIJE GOSPODINA GOSPODINA JOVANA

Pročitano: 13598 puta