MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

PROJEKAT „BAĆUŠKA ONLAJN“ : SVEŠTENICI, KOJI ŽIVE U MREŽIKako da izaberemo ime za dete i da se pripremimo za Svetu Tajnu Krštenja? Da li svoje bližnje viđamo posle smrti? Da li se brak bez ljubavi smatra «brakom»? Da li životinje imaju dušu?

Ovo ni izdaleka nije spisak pitanja koje sveštenicima postavljaju korisnici socijalne mreže «V kontakte»,  gde u jedinstvenom internet projektu «Baćuška onlajn» sveštenoslužitelji iz raznih gradova i zemalja odgovaraju svojim članovima, kojih je više od 25 hiljada.

 Ovaj projekat u internet mreži ipak ima svoju «geografsku povezanost» u realnom svetu. To je Simbirska Mitropolija u gradu Uljanovsku. A ideja projekta pripada Pravoslavnom omladinskom klubu pri Uljanovskom državnom univerzitetu (UlPU). Rukovodilac kluba i autor projekta «Baćušla onlajn», Nadežda Zemskova, je i sama završila ovaj fakultet i već nekoliko godina tu radi kao profesor.

- «Pošto mladi imaju veliku potrebu  da razgovaraju sa sveštenicima, čvrsto smo se uverili u opravdanost projekta našeg Pravoslavnog kluba, kada smo pozvali sveštenike da po ovim pitanjima preduzmu odgovarajuće mere.  Studenti uvek postavljaju mnoga pitanja, aktivno učestvuju u diskusijama, pa čak, i nakon završene tribine, mnogi ostaju da bi porazgovarali sa sveštenikom. Međutim, vremena za sve odgovore je ipak malo. Zbog toga smo se odlučili na internet - projekat, koji bi imao velike  mogućnosti, gde bi svako, ako poželi, mogao da postavi bilo koje pitanje i da praktično odmah, u režimu «onlajn», dobije odgovor na njega» - kaže Nadežda Zemskova.

Ovde treba da naglasimo da u ovom projektu učestvuju sveštenici iz cele Rusije, kao i iz susednih država - Ukrajine i Belorusije.

- «Ako moskovski sveštenici moraju da idu na spavanje, kod sveštenika na Sahalinu je već jutro, i oni su u mreži», - kaže Nadežda Zemskova. – «Zato se odgovor može dobiti praktično tokom celog dana i noći. Projekat u potpunosti opravdava svoj naziv».

Psihologija virtuelne komunikacije

Pošto se i sam ustručavao  da postavlja pitanja, autor ovih redaka je takođe nekada, na jednom od Pravoslavnih sajtova koristio rubriku «Odgovori sveštenika». Ovako,  Sveto Pismo baćuška može da tumači kada on bude imao vremena, a ne kada je meni palo na pamet da ga pitam. Korišćenju interneta i ocenjivanju kvaliteta internet resursa, pravoslavni, koji ulaze u veru,  prilaze kasnije.

Najrasprostranjenija tema u virtuelnim besedama –  jeste strah od ispovesti. Naravno, tajna-onlajn, za razliku od sveštenika, ne postoji. «Ali,  neki otvoreno pišu da se ili ustručavaju, ili plaše da pođu na ispovest, i tu počinju da opisuju svoje grehe. Dešava se da ponekad uspeš da  ga umiriš i da mu objasniš da je sveštenik takođe čovek, koji isto tako ima svoje grehe, ali, koji se  raduje kada vidi da se vi kajete. Tako se dobija psihološka pratnja u prvim koracima ka ispovesti i Pričešću» - kaže protojerej Aleksej Bogorodcev iz Samare, član projekta «Baćuška onlajn».

- «Tako korisnici razmenjuju rezultate svojih pokušaja da uđu u Crkvu», - nastavlja duhovnik projekta, pres-sekretar Simbirske Mitropolije, protojerej Dimitrije Saveljev. – «Često pišu da im u crkvi nisu posvetili dovoljnu pažnju. Da, u Crkvi je mnogo iskušenja. Ostaje da ih utešim i da im kažem da ako je to mirno pretrpeo, da će od toga obavezno dobiti i odgovor, i veliku duhovnu korist».

Pola stotine sveštenika  je  dobrih, a ima ih  i drugačijih

Na drugim pravoslavnim sajtovima obično odgovara jedan ili nekoliko sveštenika. Ovde – nekoliko desetina.

- «Ljudi mogu da postavljaju pitanje onom svešteniku koji im je najbliži. Među njima ima i profesionalnih muzičara, sportista, doktora nauka, televizijskih voditelja, lekara, pisaca, novinara, pa i  sveštenika» - kaže Nadežda Zemskova.

Najpopularniji «baćuška onlajn» je duhovnik projekta, protojerej Dimitrje Saveljev. U njegovom delu je već više od 2,5 hiljade odgovora, ne računajući privatnu prepisku. (Primedba reditelja: Baćuški može  da se postavi pitanje kako na opštu temu, tako da mu se dostavi neko obaveštenje, pa  i  privatno)».

- „Bilo je perioda kada sam i poštom dobijao na desetine pisama, koja su imala i po  više strana. Ako bih na sve odgovarao, ne bih stigao niti da služim, niti druga poslušanja da izvršavam“, - kaže sveštenik. - „Morao sam da zatvorim lični profil na internetu za sve, osim za prijatelje. Privatna prepiska ne sme da se zloupotrebljava: tu je uvek dublje prodiranje u privatni život, a to već nije za razgovor na distanci. Kada je reč o ozbiljnim pitanjima, tu se može pomoći samo u razgovoru „oči u oči“.

Ima slučajeva kada se odgovori na slična pitanja od strane više sveštenika ne podudaraju. U koje vreme dana i noći uoči srede i petka nastupa supružnički post? Mogu li da se usmrte neplanirana štenad?, – ovo jeste oblast privatnih mišljenja i razgovora. Protojerej Aleksej Bogorodcev  priznaje da  se ni on ponekad ne slaže sa nečijim odgovorom, ali da se ipak pridržava pozicije «ni svoje lično  mišljenje – nije uvek ispravno». 

U ovom projektu se takođe mogu postavljati pitanja i pravoslavnom pravniku, a planira se učešće još nekih svetovnih verujućih stručnjaka iz raznih oblasti. Osim odgovora na pitanja, u ovoj grupi ima mnogo toga interesantnog: na primer,  Biblija u mp3 formatu i flash - Molitvoslov. Projekat sadrži i ličnu video verziju

«Эlektronski prorok»

Korisnici često zadaju čisto praktično pitanje: „kako da postupe pri izaboru...“, - smatrajući sveštenika s one strane ekrana bukvalno prorokom.

- «Na žalost, ljudi ne vole na sebe da preuzmu odgovornost. Na sveštenika prebacuju čak i sudbinske odluke, kao na primer: «da li da se uda». Oni žele da za njih razmišljamo mi.  Ništa se tu ne može, jer mi živimo u infatilnom vremenu. Ali, život takve ljude ipak vaspita», - uveren je protojerej Dimitrije Saveljev.
«A oni, koje je život već «vaspitao», ne žele da drugi sve za njih rešavaju. Oni mole da im  mi argumentima pomognemo, da ih saslušamo i prokomentarišemo, ne uskraćujući njihovu slobodu».

Prebacivanje odgovornosti na sveštenika i «suviše lična» pitanja –  jesu problemi ne samo servisa «V kontakte», već i «onlajn» komunikacije duhovnika sa njihovom duhovnom decom.

- «Na pitanja tipa «ja više ne mogu da živim sa mužem, šta da radim», najčešće odgovaramo: « Muž i ti zajedno pođite kod sveštenika, kako tvoja informacija ne bi bila jednostrana». Protojerej Aleksej Bogorodcev postupa isto i na internetu, i u parohiji.

- « Jer, savet sveštenika, čak i na opštem planu, ponekad dovodi do pravilnog zaključka i daje mogućnost da se situacija sagleda i sa druge strane, i da se odluka donese samostalno», - primećuje duhovnik projekta.

Odakle crpeti odgovore?

Protojereju Dimitriju Saveljevu svaki dan zadaju oko desetak pitanja u otvorenom pristupu. 

- «Da bi odgovorio na pitanje, ponekad moram dobro da razmislim; ponekad sve to i sam preživljavam, nekad se prvo pomolim, pa  radi jednog pitanja i po tri knjige pročitam», - kaže sveštenik. – «Ako mi za vreme čitanja nekog pisma u glavi zazvuči fragment iz Javnđelja, ja ga obavezno navedem».

Reč po reč, i ne dogovarajući se, o traganju za odgovorima priča protojerej Aleksej Bogorodcev.

- «Ako su pitanja jednostavnija, a u Mreži na njih ima mnogo odgovora, ja, ako nemam mnogo vremena, predložim ljudima da odgovor nađu na internetu. Ako su se već registrovali u mreži «V kontakte», onda i potrebnu informaciju mogu da pronađu. A ako imam vremena, sam nađem odgovor i pošaljem link. To je takođe dobar način», - dadaje otac Aleksej.

Naravno, često ljudi zadaju slična pitanja. Administratori nastoje da uklone pitanja koja se ponavljaju, jer, mnogi korisnici pišu najčešće tipska pitanja. Nadežda Zemskova smatra da ništa strašno u tome nema: školski nastavnici takođe iz godine u godinu ponavljaju jendo te isto, vaspitavajući nove i nove generacije učenika.

- «Važno je čoveku odgovoriti sa razumevanjem i ljubavlju. Lično ja sam ušla u veru kada mi je jednom sveštenik pomogao da razrešim, kako mi se sada čini, veoma jednostavno pitanje. Ali, tada je ono za mene bilo neverovatno važno. Od tog pitanja počeo je put mog ulaska u veru», - objašnjava osnivač projekta.
Protojerej Dimitrije Saveljev nastoji da proprati koji je cilj nečijeg pitanja:

- «Ako vidim, da je čovek već i druge sveštenike pitao isto to pitanje, ja mu odgovarim: - «Dragi moj, ti ne tražiš istinu, već ispituješ i upoređuješ odgovore raznih sveštenika». To je nešto kao eksperiment.

U takvim slučajevima otac Dimitrije jednostavno odbija da odgovori:

- «Pravoslavna tradicija kaže  da je traženje učitelja prema svojim pohotama i pristrasnošću, ustvari,  duhovni blud. Čovek ne traži istinu da bi joj se pokorio, već onoga, ko će mu reći ono što on želi da čuje».
Ponekad svi sveštenici odgovaraju: «Ne znam». Zato što postoje pitanja koja se ne odnose na Pravoslavlje, ili su pak provokativna, na koja je kao odgovor, ponekad, najvernija reakcija.

Dobro došli u realan svet

O projektu «Baćuška onlajn» mnogo je pisano u Sredstvima javnog informisanja. Na interent sekciji XX Međunarodnih tribina u Moskvi ovaj projekat je priznat kao jedan od najuspešnijih medijskih projekata Ruske Pravoslavne Crkve. A  2011. godine projekat je pohvaljen i od strane Njegove Svetosti Patrijarha Kirila. Razume se, od ovog projekta čekaju se plodovi ne samo u vidu eliktronskog saobraćaja sa mnogima, već i sa pojedincima. Jednom je jedna devojka Nadeždi Zemskovoj napisala da je bila u teškom stanju, i samo što nije izvršila samoubistvo: ona se tada zahvaljivala ocu, koji  je nju bukvalno sapasio i izveo iz stanja beznađa i bezizlazne situacije. Ovakvih primera ima mnogo.   

- «Raduje nas što postoje ljudi koji se od virtuelnih parohijana preobraćaju i postaju realni. Naši internet – resursi i njegove mogućnosti u nekom smislu i predstavljaju  jednu stepenicu za ulazak u hram», -  kaže Nadežda.

- «Prelazak iz virtuelne u živu komunikaciju, naravno, nije masovna pojava. Ljudi uglavnom i pišu, jer nemaju mogućnosti da razgovaraju «uživo». Ali, lični kontakt obiluje mnogo većim mogućnostima – i pedagoškim, i spoznajnim, a i što se tiče Svete Tajne Ispovesti», - smatra protojerej Dimitrije Saveljev.

- «Internet - saobraćaj ne podrazumeva  dugi, visokoumni ili naučni dijalog, ali, slični medijski resursi neizostavno moraju da postoje! Oni vrše važnu misiju», - smatra otac Aleksej.

U  ovom trenutku  u projektu «Baćuška onlajn» postoji više od 25 000 članova. Njihov broj svaki dan raste – dnevno pristiže  oko 100 ljudi.  Velika je posećenost ovog projekta,  3-5 hiljada ljudi dnevno. Mrežu «V kontakte» treba smatrati socijalnom mrežom «za mlade», ali među članovima projekta ima i ljudi različitih godina starosti, profesija i religioznih pogleda.

Ovaj veliki projekat stoji na društvenim načelima, ali uvek postoje ljudi koji su spremni da ovo dobro delo podrže. Organizatori imaju mnogo planova za njegov razvoj. Sprema se  izdanje štampanog zbornik pod istim nazivom «Baćuška onlajn». Planiramo puštanje zvaničnog sajta i otvaranje njegovih filijala i u drugim socijalnim mrežama.

Na kraju, želeo bih da navedem reči Mitropolita Simbirskog i Novospaskog Prokla, koji je i blagoslovio osnivanje ovog projekta:-  «Ako projekat pomogne makar i jednom čoveku, znači, njegovo postojanje nije uzaludno».
 
Tekst: Aleksandra SOPOVA
Fotografisala Nadežda Zemskova

Prevod sa ruskog: Tankosava Damjanović

Izvor: http://www.nsad.ru/articles/batyushka-onlajn-svyashhenniki-zhivushhie-v-seti


KOMENTARI SA FEJSBUK PROFILA OCA GAVRILA

Olivera Cucuz
svako dobro od g
Olivera Cucuz
Svako dobro od gospoda Boga Amin
Snezana Nena
svako vam dobro od GOSPODA
LJiljana Botić Vilotić
Blagoslovite oče Gavrilo!Lijepa misija ,lijep izbor kako pomoći ćovjeku .Bilo bi divno kada bi se i kod nas pojavio sličan projekat,jer duboko vjerujem da bih interesovanje bilo veoma veliko.Nadajmo se tome u skoroj budućnosti.
Branka Krneta
Pomaze Bog oce, blagoslovite oce . Slava Bogu na ovom projektu, lepo je kada neko pomogne slabijem. Mir vam i svako dobro od Gospoda.
Biljana Petrovic
Hvala,divna ideja,prava stvar u vremenu otudenja...hvala oce Gavrilo,Vi vec radite mnogo za sve nas!
Natasa Ilic Milovac
Bogu hvala. Oni rade Oce udruzeno ono sto Vi radite sami i uz pomoc dobrih ljudi. Lepo bi bilo da dobijete pomoc i da se u slican projekat ukljuce svestenici i kod nas. Sto je mreza sira vise ce se dusa za nju zakaciti.
Sanja Martić
Oce blagoslovite, zelim da vam svako dobro u daljem radu i zivotu
Saša Lazić
Problem je još uvijek kod nas da među starijima općenito, a tako i među sveštenicima vlada strah od kompjutera, a to je danas najlakši način pristupit pojedincu i masi istovremeno...
 

 

Pročitano: 6185 puta