MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

ŽIVOT U CRKVINa fotografiji: Arhimandrit Joasaf (Peretjatko) i Episkop Obuhovskij Jona (Čerepanov)

SOCIJALNA MREŽA: MNOGI ĆE DELITI I VAŠE EMOCIJE            

Da li da omladinu pozovemo u realni svet Crkve, ili da s njom porazgovaramo preko nekih novih «uređaja»? Seminar «Nove informacione tehnologije u krugu omladine» održan je 26. januara u okviru XXI Međunarodnih Božićnih tribina.


Na Ruskom Pravoslavnom univerzitetu Svetog Jovana Bogoslova sastali su se  ljudi koji se bave radom sa mladima u okviru Crkve, dakle, osnivači najuspešnijeg omladinskog projekta iz Kijeva i svetski stručnjaci u oblasti primene informacionih tehnologija. Tema za razgovor bilo je mnogo: navedeni su problemi cenzure kao i teškoće oko obezbeđenja stručnog kadra i takozvanih «trolinga». Međutim, učesnike je posebno zainteresovala analiza  koja se odnosila na to, šta je korisno, a šta štetno pri radu sa mladima u informacionom polju interneta, odnosno, u socijalnim mrežama.  Možemo  li pravilno i bezbolno da se koristimo novim tehnologijama i mogućnostima interneta, a sve u cilju privlačenja mladih u okrilje Crkve? Mogu li da se spoje nespojive stvari – virtuelni život na internetu, i realan život u Crkvi? Stručnjaci na internet tehnologijama, kao  i sveštenici koji se usavršavaju za rad sa mladima, na ova pitanja odgovaraju na različite načine.

Realne besede

Sveto-Troicki Joninski manastir u Kijevu odavno je poznat po svom radu sa mladima. Veliki broj volonterskih i prosvetiteljskih inicijativa već je pokrenuto i zaživelo u manastiru: časopisi, forumi, klubovi za diskusije... Ovaj posao je pokrenuo vikarnik Kijevske Eparhije, predsednik Sinodskog odeljenja Ukrajinske Pravoslavne Crkve za rad sa mladima, Episkop Obuhovski Jona (Čerepanov), koji je radi razmene iskustava,  zajedno sa svojim pomoćnicima doputovao u Moskvu zbog učešća na Božićnim tribinama. Ovaj projekat postoji već nekoliko godina, ali, njegova najefikasnija grana, po mišljenju Episkopa, jeste takozvana «Maladjožka», odnosno, organizovanje tribina sa mladima, koje se održavaju jednom nedeljno. Kako je ispričao šef «Maladjožki», zamenik predsednika Sinodskog odeljenja za mlade Ukrajinske Pravoslavne Crkve, zamenik predsednika Arhimandrit Joasaf (Peretjatko), na ove tribine svaki put obično dolazi oko 300 ljudi. Besedi se «uživo», odnosno, dolaze realni ljudi, u realnu salu, za realan susret, iako, da bi se što više privuklo mladih,  projekat podrazumeva aktivno korišćenje interneta Sinodskog odeljenja za rad sa mladima.

- «O tome, kako da živimo duhovnim životom, znamo gde teba da pročitamo... Ali, kako da živimo duhovno u ovom realnom svetu? E, ovo je zaista komplikovano. O ovim pitanjima je reč na našim tribinama», - rekao je on.

Da bi izašao, moraš da uđeš

Ispostavilo se da je, bez obzira na to što učesnike tribine privlače i pomoću interneta, prioritetni zadatak «Maladjožki», po rečima lično oca Joasafa, da se omladina «izvuče» iz sveta interneta: - «S jedne strane, mladi sve aktivnije koriste internet, međutim, postoji opasnost da se nekome u mreži predstavljaš da si neko, a da ti, ustvari, nisi to. Ako se to dešava, onda se narušava duhovni život čoveka. Ipak,  i pored ovakve opasnosti, u radu sa mladima ne treba da se zabrani korišćenje interneta. Naprotiv, ja smatram, da je naš zadatak upravo da naučimo mlade da pravilno shvate šta treba i može da znači upotreba takvih sredstava, kao što je internet».

 
Metoda, koju po ovom pitanju otac Joasaf predlaže, prilično je radikalna:  - „Svojoj deci izričito savetujem, s kim god da se upoznaju u mreži, odmah da se sa njim susretnu u životu. Ponekad se ispostavi, da mladić već nedelju dana razgovara sa devojkom preko interneta, a ko je ona i kako izgleda, ne zna. Mogućnosti nterneta ne treba čuvati u sebi. Neki, koji se već dobro koriste mogućnostima mreže, ponekad kažu da oni tu misionare. Ali, ruku na srce, najčešće možemo da se zapitamo - da li smo i sami zaista tu dovoljno misionarili? Ne. Zadatak Crkve u svetu interneta je da pomoću medijskih tehnologija nateramo mlade ljude da izađu iz tog njihovog „malog“ sveta i da ih izvedemo iz te ravnoteže... Ali, u ovome nam neće pomoći neki sladunjavi posteri, niti ulagivačke reči. Naš zadatak je – provokacija. Naravno, tu se mogu dogoditi i krajnosti, ali mi smo do toga još daleko“.

Od sebe svojima

Otac Joasaf nam je ispričao  kako se ispoljava rad sa ciljnim auditorijumom u okviru realnih susreta sa mladima: - «Ako želimo da budemo profesionalci, potrebno je da poznajemo svoj auditorijum. Zato i jeste toliko raznovrsnih sajtova u našem projektu. Postoje zvanični, zatim, sajtovi za mlade, koji  govore o realnom volonterskom radu; postoje sajtovi za analizu bogoslovskih pitanja, kao i sajtovi naših časopisa kao što je «Dete» i «Porodica», odnosno, časopis o porodici. Naravno, postoji opasnost da sve ovo uradimo možda i prebrzo. Zato ove svoje tribine dugo nismo snimali na diskove, niti smo ih puštali na internetu. Potrebno je sve dobro proučiti i sagledati. Tek pre pola godine jedan naš stalni učesnik počeo je snimke «Maladjožki» da postavlja na Jutjub-u. Ali, on je od samog početka često posećivao tribine i sada se može reći da je zreo za taj posao».
 
 

Glavno povećanje broja učesnika u projektu «Maladjožki», u konačnom zbiru, ipak se ostvaruje preko «sarafanskog»  radija.To je otac Joasaf lično priznao. Teme za tribine bira otac, koristeći se sopstvenim iskustvom, i to savetuje svima koji se bave ovim poslom. Iskreni razgovori i priče o ličnom doživljaju i ličnim emocijama, uvek okupljaju pravi, živi auditorijum: - «Kada sam razmišljao o tome šta je potrebno mladima, nailazio sam na neke dosadne i neinteresantne teme. A kada sam lično, preko nedelje, sam aktivno nešto doživljavao, a onda o tome raspravljao na tribinama, to im je postajalo veoma interesantno».

Istina o najnovijim uređajima

Stručnim istraživanjima na tržištu najnovijih uređaja u okviru auditorijuma mladih bave se stručnjaci iz oblasti medijskih tehnologija i tehnoloških dostignuća. Međutim, ovakvih istraživanja je izuzetno malo, jer ti mladi ljudi, po pravilu, retko sami zarađuju, tako da ta istraživanja nisu interesantna komercijalnim strukturama.

 
Glavni urednik sajta i časopisa o novim uređajima na tržištu mobilnih uređaja «Nomobile»,  Nikolaj Turubar rekao je kako  se kod mladih percepcija o informacijama menja pojavom najnovijih uređaja.
 
On smatra da omladina više neće moći da se «izvuče» iz mobilnog interneta: - «Najpopularnija u svetu mreža jeste Google, a onda Facebook. U Rusiji su na tom nivou «Jandeks» i «VKontakte». Sada je, dakle, tačka za ulazak na internet kao i na internet pretraživače - socijalna mreža. Ljudi se već sada često odvajaju od kompjutera i sve više se koriste internetom na svojim mobilnim urađajima. Danas 44% Rusa ulazi u socijalnu mrežu pomoću svog telefona. Na smartfone i tablete odnosi se 40% svih pregleda veb stranica. Čovek može da bude bilo gde i da se istovremeno nalazi u internet mreži. I to je istina. Sada mladima možeš da kucaš sve dok ne otvore mrežu preko nekog najnovijeg uređaja».

Redovni profesor katedre za žurnalistiku na PR RP Univerzitetu Žana Karlova komentariše: - „S jedne strane, to je za nas dobro – lakše je pokrenuti mobilnog čoveka, a s druge strane, i  sablazni se za njega uvećavaju“.

Dva puta u mreži

Kvalitet smartfona se povećava u odnosu na veličinu razmera. Poboljšava se kvalitet displeja. Zato i naš pravoslavni sadržaj za mobilni auditorijum može da bude kvalitetniji. Slike, video – sve može da radi mnogo bolje i kvalitetnije.

«Praktično, isti broj korisnika gleda video kako u socijalnim mrežama, tako i preko televizora. U Rusiji je odnos : 31 milion TV-korisnika prema 30 miliona korisnika video mreže.  Ali,  ove cifre će se brzo izjednačiti.  Interesantno je na internetu gledati video upravo iz socijalne mreže», - Nikolaj Turbar kao stručnjak smatra da  sadržaj  mora da se menja zajedno sa tehnologijom. – «Ako želimo mladima da uđemo u mrežu  i da tako sa njima komuniciramo, mi imamo samo dva puta: da koristimo ili mobilni sajt, ili mobilne  uređaje».


On je objasnio u čemu se jedno razlikuje od drugog: - «Mobilni sajt je ogroman resurs, prilagođen i obogaćen programima, tastaturom i tipkama, po kojima se na malom ekranu teško kuca. Dodatak mobilnog uređaja sam utvrđuje da ste vi udaljeni od mobilnog uređaja, i odmah vam daje mobilnu verziju osnovnog sajta. U svakoj varijanti postoji lični plus i lični minus. Mobilni dodatni uređaj –  jeste program koji se utvrđuje na platformi mobilnog uređaja. Danas postoji sedam osnovnih platformi, i za svaku je potrebno sačiniti sopstveni dodatni uređaj. To je lošije u pogledu mogućnosti da se obezbedi ceo auditorijum. Mobilni sajt obuhvata sve korisnike, i one, kod koga je instaliran dodatni uređaj i one, kod koga na tabletu ili telefonu dodatak nije instaliran. Ovaj dodatni uređaj treba pronaći, ugraditi, i periodično obnavljati, dok kod mobilnog sajta nema roka važnosti. Zato je ovaj dodatni uređaj sa mobilnom verzijom sajta mnogo funkcionalniji. Njega možeš da čitaš i ako ne odeš na internet. Dodatni uređaj  sa korisnikom može da radi kao sa kupcem, a sajt predstavlja informaciju. On više odgovara Sredstvima javnog informisanja. Dodatni uređaj, dakle, može da se instalira specijalno za ograničenu grupu ljudi, kao na primer, lično za našu «Maladjožku».

Šta oni tamo rade?

Stručnjak za unapređenje i postavljanje sadržaja na internetu, Nikolaj Jakovljev,  pričao je o popularnim mrežama i o tome kako tim mrežama uglavnom teže mladi: - «Sada već ima oko 30 socijalnih mreža. «Tviter» čak nije na prvom mestu. Ali, on raste kako na račun mladih, tako i na račun tehničkih novina. «Jutjub» mnogi ne smatraju socijalnom mrežom, ali to mišljenje nije ispravno. On ima 800 miliona korisnika i tu postoje svi atributi socijalne mreže.  Po regionima  vodeća mreža je «Odnoklasniki», ali ta mreža nije prilagođena postavljanju sadržaja. «Fejsbuk» nije tako rasprostranjen kako se čini na prvi pogled, ali ni njegovo liderstvo nije dugog veka. U našoj zemlji apsolutno liderstvo pripada mreži «VKontakte». Istina, to je uglavnom zbog toga što je u toj mreži lakše da radiš što god poželiš, za razliku od Fejsbuka, gde je pravo ime korisnika uslov za učešće».
 
 

Na fotografiji: Nikolaj Jakovljev

Postoji mit o tome, da u mreži «BKontakte» sede samo maloletnici. Ustvari, raspored starosnih grupa u svim mrežama približno je isti. A u mreži «VKontakte» starosna grupa od 45-54 godine takođe je aktivna, kao i starosna grupa 25-35 godina.

Šta rade mladi u socijalnim mrežama? Slušaju muziku... Upravo zbog toga je mladih ljudi više tamo gde je to u većoj meri legalizovano. Pored toga oni tu gledaju fotografije i video snimke, jer, video snimci u današnje vreme obuhvataju sve. To je veoma važan deo sadržaja. Konačno, mladi komuniciraju sa mladima pomoću socijalnih mreža, ali ova mogućnost nije na prvom mestu po popularnosti.

200 znakova lično od vas
 
Onima, koji u Crkvi rade sa mladima, nije jednostavno da uđu u novi  krug socijalnih mreža. I stvarno, ponekad se čini da je mreža već toliko osvojila  ljude,  da ih ne možeš «izvući» u sferu realnik crkvenih poslova i problema. Ipak,  Nikolaj Jakovljev o tome ne govori tako kategorično: - «Ja se ne slažem, da mlade ne možeš «izvući». Moje iskustvo svedoči drugačije. Na primer,  ako se sa socijalnim mrežama radi pismeno, na primer, da se preko mreže oglašavaju konkretne aktivnosti, ljudi će se odvojiti od interneta i doćiće. Ovaj vid oglašavanja događaja iz života veoma je efikasan,  jer ta mreža ima ogroman auditorijum sa veoma niskom  cenom za ulazak, za razliku od televizije.

Od suštinske pomoći «izvlačenja» mladih sa interneta mogu da budu upravo dobri tekstovi. Međutim, treba da znamo da se veliki tekstovi u mreži ne čitaju, a ako nam je stalo da saopštimo važnu informaciju, potrebno je da se potrudimo da je smestimo u 200 karaktera ispred male tipke sa oznakom «čitaj dalje». Ako se ovih 200 slova pokažu kao interesantni, korisnik će da klikne i na to dugmence «čitaj dalje» i nastaviće čitanje. Tako radi obično 15% ljudi.
 

Ali, treba takođe da znamo, ako u socijalnoj mreži informaciju želimo da damo  pravilno,  to ipak ne treba  da saopštimo nekim malim tekstom od 200 znakova. To mora da bude priča upravo  o  onome šta konkretno daje vaša  informacija po toj postavci. Ali, to ne mora da bude preko dodatnog uređaja za vaš auditorijum. Danas mnogi zaboravljaju da socijalna mreža – nije sajt, da tamo nije takav auditorijum kao na vašem sajtu. U socijalnoj mreži postoji krug ljudi koji želi da vi sa njima komunicirate. Komunikacija u mreži izgrađena je na tome što ćete vi slati svoje informacije, kao i na tome što će i drugi deliti vaše emocije. To je način druženja sa vašim auditorijumom. Ako želimo  da se kapaciteti auditorijuma povećavaju, moramo da se zainteresujemo za njegovo mišljenje i da pratimo njegovu reakciju. Dakle, koliko je ljudi vašu postavku «lajknulo», koliko «pozdravilo»? Ne treba da se plašimo da svoj sadržaj menjamo. Socijalna mreža je polje na kome se može eksperimentisati i to treba činiti živeći stabilnim životom. Tada će i mladi u socijalnim mrežama shvatiti  da postoji još neki život, osim «Tvitera» i «Fejsbuka».
 
Prevod sa ruskog: Tankosava Damjanović

Izvor: http://www.nsad.ru/articles/socialnaya-set-vami-budut-delitsya ;

Pročitano: 7928 puta