MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

PATRIJARH MOSKOVSKI I CELE RUSIJE KIRIL O INTERNETUo.Gavrilo
U toku proteklih godina uverili smo se da u umešnim i odgovornim rukama Internet može biti jedinstveno sredstvo dolaska crkvene propovedi do čoveka, posrednik u živoj komunikaciji sa bližnjim koji se nalazi daleko, vodič ka bogoslužbenom životu Crkve. Glavni cilj osnivanja internet-sajtova hramova danas jeste da starešini i kliru posluže kao važna potpora u izgradnji života crkvene zajednice. Njihov drugi cilj je misija među neverujućim i neucrkovljenim korisnicima Mreže, koji često posećuju sajtove naših crkava u potrazi za informacijama, odgovorima na pitanja, pa i duhovnom i pastirskom podrškom.

Ako je aktivnost crkvenih zajednica na Internetu dobro organizovana, masa najčešćih pitanja, koji se tiču pre svega svakodnevice, pa možda i katihizacije ili crkvene prosvete, može biti rešena već na ovom nivou. To znači sledeće: ako je sajt informativan, lice crkvene zajednice biće vidljivo već na prvi pogled. Ako sajt izazove interesovanje necrkvenih ljudi, iz tog činioca kao iz tačke rasta moći će da se razvija jedna grana misionarskog rada. Ako je udoban za komunikaciju, sajt može postati privlačna platforma za neformalne kontakte unutar crkvenih zajednica, naročito kada je u pitanju pravoslavna omladina."

Izvor: ORTOX hosting
Prevod: Pouke.org


Nenad Badovinac
Vazno je da je alat u dobrim rukama, rukama koje znaju i koje hoće.
Ljiljana Popović
Meni mnogo znači internet i ova mreža. Preko prijatelja u Hristu saznajem mnoge poučne stvari, ali naravno treba redovno ići u crkvu jer bez crkve nema ni Hrista u nama.


Mirjana Jovicic
Tako radosno lice je samo onima koji vazda u Gospodu prebivaju.Hvala o.Gavrilo za ovu vrednu i lepu postavku.
Vladislava Vasic Thiel
Kada je otac Gavrilo počeo da misionari putem interneta mnogi su se čudili i govorili kako je veoma neobično da jedan monah koristi savremene tehnologije za širenje hrišćanstva. Mnoge rasprave su se odvijle na stranicama sajta manastira Lepavina. Otac je bio siguran i uporan i istarjao. Shvatio je koliko može učiniti na spasavanju drugih i nastavio je misionarenje ne osvrćući se mnogo na negativne komentare. Danas , hvala Bogu imamo i Radio Blagovesti. U međuvremenu je zaživjelo misionarenje preko interneta i mnoge "nevjerne Tome" povjerovaše i prihvatiše.(ova tema ima 4734 posete)

Pročitano: 7134 puta