MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

CRKVA I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 
Izazov savremenog informacionog društva zakucao je već odavno i na vrata pravoslavne crkve, kao institucije koja vekovima baštini utemeljenu veru, koja se vekovima nije menjala ni prilagođavala događajima, ljudima i filozofijama. Da li je, konkretno Srpska pravoslavna crkva, na pravi način odgovorila ovim izazovima, tema je kojom se bavio u svom diplomskom radu Svetozar Roljić.
 
Zanimljiva studija pod nazivom „Hrišćanska pravoslavna misija na internetu“ pojavila se nedavno na sajtu manastira Lepavine, jednog od najpopularnijih sajtova SPC. Uređuje ga i vodi arh. Gavrilo iguman manastira, Svetogorac koji je shvatio značaj društvnih mreža za hrišćansku pravoslavnu misiju i misionarenje. Upravo kako je rekao autor rada Svetozar Roljić, strelovit razvoj interneta doneo je ogromne i radikalne promene načina komunikacije među ljudima. On navodi da u crkvi „još uvek nema načelnog slaganja u kom stepenu i da li uopšte treba koristiti internet, odnosno da li on nosi nove mogućnosti misije među nepravoslavnima ili je u pitanju „igra sa đavolom“. Sve to predstavlja jedan dinamičan izazov koji se crkvi nameće na razmeđu dva milenijuma.” Razmatrajući razloge „za“ i „protiv“ on se ne dvoumi navodeći da je internet za pravoslavne hrišćane izuzetno bitan jer omogućava kontakt i razmenu korisnih informacija, katihetske nastave (veronauke), prezentacije knjiga i tekstova. Skoro sve eparhije SPC imaju svoje prezentacije, sve pomesne crkve, zatim vaspitne ustanove, a tu su i sajtovi raznih udruženja, biblioteka. Pravoslavni sajtovi u Srbiji, Republici Srpskoj i u svim zemljama gde je SPC, privlače veliki broj mladih, na njima se diskutuje o zanimljivim i aktulenim temama u društvu, čime se podstiče tolerancija, međusobno razumevanje i suživot pripadnika različitih vera, nacija, političkih opredeljenja.
 
„U „našim krajevima“ jedna od najaktivnijih osoba, koja bogato koristi internet je svakako arhimandrit Gavrilo, iguman manastira SPC Lepavina u Hrvatskoj. Svojim vrednim radom je pokazao da ispunjava Hristov poziv i svoje životno opredeljenje da je sveštenoslužitelj, pozvan da služi Bogu i bližnjima,“ smatra Svetozar Roljić, a u svom radu se posebno bavi interent aktivnostima ovog monaha, koji je jedan deo svog monaškog života proveo na Svetoj Gori. Sada je srpskom manastiru u Hrvatskoj u koji dolazi veliki broj vernika, tu se nalazi i velika svetinja čudotvorna ikona Presvetece Bogorodice Lepavinske a tu je o. Gavrilo danas širom sveta poznat kao „internet duhovnik.“ Sajt manatira Lepavina je misionarski i vaseljenski, što znači da se tekstovi objavljuju na različitim jezicima, ruskom, engleskom, nemačkom, francuskom i grčkom. Arh. Gavrilo takođe ima i radio Blagovesti, izdao je i dve knjige koje su plod internet misionarenja, veoma je prisutan i na Facebooku. Smatrao je da je dobro, da i on, kao duhovno lice uđe u taj svet, gde se može odgovoriti na neke duhovne potrebe mladih. „Kad pogledate fotografije na njihovim profilima vidite kako se mladi oblače, zabavljaju, razmenjuju muziku, filmove. Ali iza te spoljašnje slike ja s radošću otkrivam bogočežnjive duše koje žele da čuju duhovnu reč i primaju je,“ kaže arh. Gavrlo.
 
Zaključujući svoj rad o internetu i hiršćanstvu, Svetozar Roljić koji je istraživao ovo područje savremenog življenja, zaključuje da svaki naučni i tehnološki nappredak nije loš sam po sebi, da je učešće sveštenika u interent prosotru veoma opravdano. Svaka pravoslavna internet prezentacija treba da sadrži poznate reči iz Svetog Pisma „Dođi i vidi“, zapravo to je poziv da se iz virtualnog krene u stvari život, da se uđe u Crkvu i shvati punoća vere, nade i ljubavi, što je osnova pravoslavlja.
 
Autor Ljiljana Sinđelić Nikolić

Pročitano: 5738 puta