MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

PATRIJARH KIRIL: O CRKVI U INFORMACIJSKOM DRUŠTVU

 
 
 Kako je nastupilo novo vreme, mi sada živimo u društvu najnovijih informacionih sistema. U današnje vreme razmena informacija nije izuzetak od nekog pravila, niti je to nekakva ekstraordinarna pojava… To je deo našeg života. Danas svaki čovek učestvuje u razmeni informacija, ili, u krajnjoj liniji, ako poželi, svaki čovek može da se koristi Internetom. U okviru ovakvog novog načina života i ovog novog informacionog društva, Crkva ne može da se distancira od realnosti u koju duboko uranja crkvena pastva. Uz sve rizike i  sve probleme, molimo se da rizika bude manje, a radimo na tome da bi sveštenoslužitelji što je moguće bolje mogli da nose svoje pastirsko služenje, svedočenje Hrista, u ovoj, lično za njih veoma složenoj i za Crkvu riskantnoj oblasti. Ali, novi svet i nova realnost, koja je danas i naša realnost i naš svet, traži  da Crkva prisustvuje tamo gde ranije nikada nije bila. Ne zbog toga što su se kod nas pojavile televizijske “zvezde u mantijama”, već zbog toga da bismo sa smirenjem i nadom u pomoć Božiju slali ljudima glas o spasenju. 
 
 
Prevod sa ruskog: Tankosava Damjanović

Izvor: link profila Patrijarha Kirila http://www.facebook.com/PatriarhKirill
 
 
KOMENTARI SA FEJSBUK PROFILA O.GAVRILA

o.Gavrilo
Kako je nastupilo novo vreme, mi sada živimo u društvu najnovijih informacionih sistema. U današnje vreme razmena informacija nije izuzetak od nekog pravila, niti je to nekakva ekstraordinarna pojava… To je deo našeg života. Danas svaki čovek učestvuje u razmeni informacija, ili, u krajnjoj liniji, ako poželi, svaki čovek može da se koristi Internetom. U okviru ovakvog novog načina života i ovog novog informacionog društva, Crkva ne može da se distancira od realnosti u koju duboko uranja crkvena pastva. Uz sve rizike i sve probleme, molimo se da rizika bude manje, a radimo na tome da bi sveštenoslužitelji što je moguće bolje mogli da nose svoje pastirsko služenje, svedočenje Hrista, u ovoj, lično za njih veoma složenoj i za Crkvu riskantnoj oblasti. Ali, novi svet i nova realnost, koja je danas i naša realnost i naš svet, traži da Crkva prisustvuje tamo gde ranije nikada nije bila. Ne zbog toga što su se kod nas pojavile televizijske “zvezde u mantijama”, već zbog toga da bismo sa smirenjem i nadom u pomoć Božiju slali ljudima glas o spasenju.

Prevod sa ruskog: Tankosava Damjanović

http://www.manastir-lepavina.org/vijest.php?id=6138
Khai Nguyen
hello KIRIL
Nenad Badovinac
Nadovezao bih se, da je potrebno sveštenoslužitelje školovati za rad sa informacionim tehnologijama. Na taj način bi se smanjio rizik korišćenja informacionih tehnologija.
Đorđević Diana
Hvala Vam Oce na Vasem trudu i svemu sto nam prevodite,hvala Bogu.
Branko Djurovic
Evo sada na HRT-u emisija o manastiru Lepavina i iscjeliteljskoj moći ikone Presvete Bogorodice Lepavinske.
Stana Meseldzija
Slava Bogu i hvala za sve! Dobro je da crkva u internet komunikacijama učestvuje - tamo mladih baš najviše ima, a svakako na dobro internet da koriste - a ko drugi do crkva i sveštenoslužitelji to bolje može uraditi.Hvala Vama oče dragi Gavrilo tu zaista veliku pouku i primer dobrog i korisnog na internet-mrežama i tehnologijama pokazali ste svima, posebno mladima.
SlaveProjko Projkovski
Patrijarh Kiril: ZA CRKVATA VO INFORMATIČKOTO OPŠTESTVO Kako nastapi novovo vreme, nie sega živeeme vo opštestva na najnovite informativni sistemi. Vo denešno vreme razmenata na informaciite ne e isklučok od nekoe pravilo, nitu pak toa e nekakva ekstraordinarna pojava... Toa e del na našiot život. Denes sekoj čovek učestvuva vo razmenata na informacii, ili, vo kraen slučaj, ako posaka, sekoj čovek može da se polzuva so Internetot. Vo ramkite na vakviot nov način na živeenje i ova novo informativno opštestvo, Crkvata ne može da se distancira od realnosta vo koja dlaboko navleguva crkovnata pastva. Pokraj site rizici i site problemi, se molime rizicite da bidat što pomalku, a rabotime na toa sveštenicite što e možno podobro da možat da go nosat pastirskoto služenje, svedočenjeto za Hrista, vo ovaa, lično za niv mnogu složena i za Crkvata riskantna oblast. No, noviot svet i novata realnost, koja deneska e i naša relnost i naš svet, bara Crkvata da prisustvuva i tamu kadešto porano nikogaš i ne bila. Ne zaradi toa što kaj nas se pojavija televiziski „yvezdi vo mantii“, tuku zaradi toa za so smirenie i nadež vo Božja pomoš da bi im go ispraќale na luѓeto glasot za spasednieto.
Prevede: Protoѓakon S. P. Projkovski
 

Pročitano: 6989 puta