MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

ZAVRŠENA VIII KONFERENCIJA „RUBLJOVSKA OBRAZOVNA ČTENIJA“ U KLAJPEDI (LITVA) I KALINJINGRADUArhiepiskop vilenski i litavski Inokentije drži uvodno slovo

Ovih dana (1-2. XII 2011. u Klajpedi, 3-5. XII u Kalinjingradu) završio je s radom osmi po redu seminar-konferencija koji se u čast znamenitog ikonopisca prepodobnog Andreja Rubljova zove još i „Rubljovskije čtenija“. Ove godine temom seminara postao je „Obraz u riječi i riječ u obrazu“. Kršćanski temelji kulture našega vremena. Već sama tematika upućuje na to da seminar zamišljen sa ciljem okupljanja što većeg broja prosvjetnih i kulturnih djelatnika, studenata, đaka pa i ostalih ljudi koje brine duhovno stanje suvremenoga društva.

    Glavnim organizatorom službeno je postala škola „Andrej Rubljov“ u Klajpedi (Litva) i Društvo kršćanske prosvjete „Riječ“. Međutim, u radu, a znači i u pripremi  konferencije svake godine sudjeluje više institucija. Tako i ovaj put konferenciji su prisustvovali te nastupali s izlaganjima suradnici čak triju sveučilišta iz Litve i Ruske Federacije, Biblijsko-bogoslovskog instituta „Sveti Apostol Andrija Prvozvani“ i „Ćirilo-Metodskog centra“ iz Moskve, pravoslavne gimnazije iz Kalinjingrada i Akademskog ruskog kluba iz Zagreba. U okviru konferencije predstavljeno je nekoliko najnovijih knjiga, održavali su se seminari za katehizaciju u sustavu religijskog obrazovanja, pa čak i radionica ikonopisca Aleksandra Čaškina, koji se uz arhimandrita o. Zenona ubraja u najpoznatije ikonopisce suvremenosti.
 

Arhiepiskop Inokentije govori o važnosti teme Rubljovskih čtenija - o duhovnom stvaralaštvu
   
Najneposredniju pomoć i podršku konferenciji svake godine pružaju dvije eparhije Ruske pravoslavne crkve – Vilenska i litavska u Litvi i Kalinjingradska u Rusiji, ali cjelokupni događaj svojim duhovnim značenjem već odavno nadišao okvire baltičke regije.

    Najrječitiji dokaz tome je sudjelovanje u radu konferencije arhimandrita Gavrila (Vučkovića), igumana pravoslavnog srpskog manastira Lepavina u Hrvatskoj. Veza između manastira i škole „Andrej Rubljov“ u kojoj je u nastavku svečanog otvaranja konferencije upriličen okrugli stol s temom „Pravoslavna misija u suvremenom svjetu“ uspostavljena je putem skajpa: nakon što je prof. Natalija Vidmarović kratko predstavila manastir i ispričala o čudotvornoj ikoni Bogorodice Lepavinske, monaškom podvigu  arhimandrita o. Gavrila i o njegovim knjigama „Duhovni razgovori“, sudionici konferencije čuli su glas i pozdravne riječi o. Gavrila. Arhimandrit je odgovarao na pitanja prisutnih, među kojima je bio Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop vilenski i litavski Inokentij, arhijerejski namjesnik o. Vladimir i svećenici obiju eparhija.


Arhiepiskop Inokentije, protojerej Vladimir (Artamonov), arhijerejski namjesnik Klajpedskog okruga Vilenske i Litavske eparhije, s desne strane - jerej Sergij (Nejfah), predsjednik Eparhijske komisije za prosvjetu i katehizaciju
   
Internet-kontakt s o. Gavrilom postao je novost i veliki događaj za konferenciju. Mogućnost virtualnog i ujedno živog, neposrednog razgovora dala je skupu potrebnu dubinu i duhovni značaj, a što je najvažnije – svjedočila je o jedinstvenosti duhovnoga pravoslavnoga prostora u kojem riječ duhovnoga pastira sve nas poziva na saborno ujedinjavanje u ljubavi prema Bogu i bližnjemu.

PITANJA ZA ARHIMANDRITA GAVRILA (VUČKOVIĆA) I NJEGOVI ODGOVORI NA SKAJP-KONFERENCIJI
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА СКАЙП-КОНФЕРЕНЦИИ
 

Najava razgovora s o. Gavrilom – natpis na ekranu: Internet-tehnologije i suvremena Crkva. Virtualni most s arhimandritom Gavrilom (Vučkovićem), igumanom Srpskog pravoslavnog manastira Lepavina u Hrvatskoj


- Батюшка, добрый вечер! 

- Oče Gavrilo, dobro veče!


 - Bog pomogao! Iz srpskog pravoslavnog manastira Lepavine u Hrvatskoj pozdravljam Njegovo Visokopreosveštenstvo arhiepiskopa Inokentija, časne oce i sve učesnike konferencije!
- Бог в помощь! Из православного монастыря Лепавина в Хорватии  я приветствую Его Высокопреосвященство архиепископа Иннокентия, честных отцов  и  всех участников конференции.

- Батюшка, мы благодарим Вас, что Вы согласились принять участие в нашем виртуальном мосте и хотели бы задать Вам несколько вопросов с Вашего позволения.
- Hvala, oče. Mi se Vama jako zahvaljujemo što ste se složili da sudjelujete u našem virtualnom mostu i htjeli bismo Vam postaviti nekoliko pitanja.


- Hvala i vama na pozivu i časti   koju ste mi pružili.
- Большое вам спасибо за приглашение и за честь, которую вы мне оказали.
 

- Батюшка, вы  так слышите нас?
- Oče je li nas čujete na takav način?


- Slušam dobro i čujem.
- Слышу хорошо.

Uspostavljanje veze s Srpskim pravoslavnim manastirom Lepavina

- Вы монах, да еще с опытом афонской монашеской жизни. Как Вы вообще оказались в ситуации использования компьютера?
- Oče, Vi ste monah i imate velikog iskustva u monaškom životu. Kako ste se uopće našli u situaciji korištenja kompjutora?


- Da, ove godine se navršilo 50 godina otkako sam stupio u manastir. Mogao bih reći da sam odrastao, sazreo i, evo, ostario u manastiru. A život u manastiru, bilo za iskušenika bilo za monaha, jeste pre svega život u poslušanju, to je neprestani podvig poslušnosti. Tako sam i ja, po poslušanju dobijenom od svoga vladike, Visokopreosvećenog Mitropolita zagrebačko-ljubljanskog Gospodina Jovana, i po njegovom blagoslovu ušao u svet kompjutera i interneta. Naš vladika je boravio na Zapadu na postdiplomskim studijama i tamo uvideo kakve mogućnosti u širenju reči Božje pruža kompjuterska tehnika, koliko njena primena može biti od koristi za Crkvu. Shvatio je da budućnost pripada informatičkim tehnologijama i bratstvu našeg manastira savetovao da se nabavi kompjutor.

- Да, в этом году как раз исполняется пятьдесят лет со дня моего вступления в монастырь. И даже можно сказать, что я вырос, созрел и состарился в монастыре. А жизнь в монастыре и для монаха, и для послушника, это прежде всего жизнь в послушании, это непрерывный подвиг послушания. Так что и я, по послушанию, которое я получил от моего владыки, Его Высокопреосвященства Митрополита загребско-люблянского Иоанна, и по его благословению, вступил в мир компьютера и интернета. Наш владыка, посещал Запад и там увидел, какие большие возможности предоставляет компьютерная техника в распространении Божьего Слова и какую пользу может принести для церкви ее применение. Он понял, что будущее принадлежит компьютерным информационным технологиям, и братии нашего монастыря посоветовал приобрести компьютер.

- Батюшка, как выглядел ваш первый контакт с этой компьютерной техникой и как оценили его другие, священники, например?
- Oče, kako je izgledao Vaš prvi kontakt s tom tehnikom i kako su ga procijenili drugi, naprimjer, sveštenici?


- Ja sam bio potpuno neuk u tome, informatički nepismen kako se to kaže, i čak sam se malo pribojavao da će ta „kutija“ poremetiti naš molitveni poredak. Međutim, i meni je brzo postalo jasno da se njome otvaraju mogućnosti za uspešnije misionarenje. U manastiru smo počeli sa izdavanjem duhovnih listića, koje smo delili vernicima posle bogosluženja, a potom pokrenuli časopis, koji je bio veoma dobro prihvaćen u celoj našoj pomesnoj Crkvi. Od velike pomoći su nam tada bili upravo ruski pravoslavni sajtovi, kojih još nije bilo tako mnogo kao danas, jer sam sa njih odabirao dušekorisne tekstove i davao ih saradnicima na prevođenje. Takođe, počeli smo i sa izdavanjem duhovnih knjiga.

U to vreme, pre desetak godina, naš manastir je imao čast i blagoslov da ugosti Njegovu Svetost Patrijarha moskovskog i cele Rusije Gospodina Kirila, tada Mitropolita smolenskog i kalinjingradskog. Danas kao anegdotu pričam kako je Patrijarh Kiril, kad ga mitropolit Jovan uveo u prostoriju gde smo imali dva komjutora, printer i kopirni aparat, dao svoj komentar: „Pa ovo je Hjuston!“ (Здесь Хьюстон!) Tada ipak u manastirima nije bilo uobičajeno videti kompjutor, pogotovo ne nešto kao kompjutorski studio.

- Дело в том, что я в этом совсем не разбирался, или, как говорят, был  просто информационно неграмотным, и даже побаивался, как бы этот «ящик» не нарушил нашего молитвенного распорядка. Однако вскоре мне стало ясно, что компьютер открывает новые возможности для более успешного миссионерства. В монастыре мы стали выпускать вначале духовные листовки, которые мы раздавали верующим после богослужения, а потом стали издавать журнал –  он очень хорошо был принят во всей нашей поместной церкви. И очень большую помощь в этом нам оказали как раз русские православные сайты – их было не так много, как сейчас – я подбирал на сайтах душеполезные тексты и давал их своим сотрудникам на перевод. А кроме того, мы стали издавать духовные книги.

Тогда, лет десять тому назад, наш монастырь удостоился большой чести и благословения принимать Его Святейшество Патриарха Московского и Всея Руси, в то время Митрополита Смоленского и Калининградского. Сейчас я уже как занимательный эпизод рассказываю, как Патриарх Кирилл, когда наш Владыка показал ему комнату, где у нас стояло два компьютера, принтер и копировальное устройство, прокомментировал увиденное словами: «Ну, это прямо Хьюстон!» Тогда все-таки необычно было видеть в монастырях компьютер, тем более компьютерную студию. 

 

Razgovor s o. Gavrilom preko skajpa

- Батюшка, скажите пожалуйста, как Вы себя чувствуете в интернете? Легко ли? Не вредит ли это все лично Вам?
- Oče, recite, kako se osjećate u internetu? Da li je Vama lako? Ne osjećate li da je sve to štetno Vama osobno?


- Manastir je pokrenuo svoj sajt, na njemu sam oko dve godine uređivao i virtuelnu duhovnu tribinu. Na tribini su učesnici dobijali zadanu temu, i o njoj  diskutovali. Posle je došla direktna komunikacija sa onima koji su mi se obraćali putem programa skajp, na osnovu tih duhovnih razgovora su nastale dve knjige. Otvorio sam i profil na fejsbuku, i na kraju još počeo s emitovanjem Internet radija, jedan sat dnevno, uveče od 9 do deset časova, na kojem čitam akatist Presvetoj Bogorodici i duhovne pouke, uz duhovnu muziku.

Hteo bih da kažem da sam ja bez opterećenja i predrasuda prihvatio rad na kompjuteru i prisustvo na internetu. Nisam mnogo znao o tehničkoj strani, a ni o temama koje izazivaju strah i otpor kad je reč o internetu, a to su kontrola, nadziranje, zaštita privatnosti i slično. Jednostavno sam ušao u taj virtuelni svet i u njemu otkrio da se može ostvariti otvorena komunikacija sa sagovornikom i pravi duhovni razgovor. A to je nešto što ispunjava radošću.

- Монастырь создал свой сайт, на котором я года два вел  виртуальные духовные обсуждения, так называемые «духовные трибуны». Их участникам дается определенная тема, по которой они ведут дискуссию. Позднее дошло до непосредственного общения с теми, кто ко мне обращался по скайпу, а на основе этих духовных разговоров появились две книги. На фейсбуке я открыл свой профиль, а потом создал Интернет-радио – ежедневно в течение часа с девяти до десяти вечера я читаю на нем акафист Пресвятой Богородице, духовные поучения и включаю духовные песнопения.

Я хочу сказать, что работу на компьютере и свое присутствие в интернете я воспринял без предрассудков и не считал это бременем. Я мало знал о технической стороне дела, а также о темах, которые вызывают страх и противление, когда речь идет об интернете - это контроль, отслеживание, защита приватности и тому подобное. Я попросту вошел в этот виртуальный мир и открыл в нем, что с собеседником можно вести открытое общение и  настоящий духовный разговор. А это как раз то, что дает радость. 

 

Sveštenici Vilenske i litavske te Kalinjingradske eparhije

- Спасибо, батюшка. Вот у нас есть такой еще вопрос: стоит ли священникам следовать Вашему примеру: нести проповедь, окормлять людей через социальные сети, скайп, фейсбук?
- Hvala Vam puno, oče. Imamo još pitanje: ima li smisla da sveštenici slijede Vaš primjer: da propovijedaju, vode i poučavaju ljude preko društvenih mreža, skajpa i fejsbuka?


- Svako svešteno lice je pozvano da sledi svete Apostole u ispunjavanju zapovesti Božje: „Idite i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio“ (Mt 28,19-20). Ako sveštenik tako shvaća svoj poziv i ima talant i želju za propovedanjem, onda on svakom mediju može da pristupi kao sredstvu koje mu omogućava propoved o blagoj vesti, o duhovnoj radosti i miru, o večnom životu koji nam Gospod Hristos daruje. Nekad je velika novost bila sveštenička beseda na radio talasima, danas to smatramo za najnormalniju pojavu. Gostovanje na radio stanici nije dostupno svakome, ali pristup društvenim mrežama jeste. Ko god želi, može da se priključi na te mreže. Društvene mreže su, naravno, specifične, to je medij koji ima svoja pravila, njih treba razumeti, ali za svešteno lice je osnovno da na njima bude prisutan kao duhovno lice, da upravo duhovnim sadržajem pridobija sagovornike i njihovo poverenje. Talanti od Boga su različiti, tako je i kod sveštenika, ali ona sveštena lica koja imaju afinitet prema misionarenju i poučavanju, po mom mišljenju, ne treba da zanemare one mogućnosti koje im pružaju društvene mreže.

- Любой священнослужитель призван следовать святым Апостолам в исполнении Божьей заповеди: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф 28, 19-20). Если священник так понимает свое призвание и имеет талант и стремление проповедовать, тогда любой вид СМИ он может воспринять как средство, которое дает ему возможность проповеди о благой вести, о духовной радости, о мире, о жизни вечной, которую дарует нам Господь Иисус Христос. Раньше большой новостью считалась проповедь священника в радиоэфире, сейчас это нормальное явление. Но быть гостем на радиостанции доступно не каждому, а социальные сети – доступны всем. Любой кто захочет, может подключиться к этим сетям. Конечно, социальные сети имеют свою специфику, свои правила, которые надо понимать, но главное для священнослужителя – это присутствовать в них как духовное лицо, чтобы именно духовным содержанием привлекать внимание собеседников и завоевывать их доверие. Таланты, получаемые от Бога различны, это касается и священников, однако священники, имеющие склонность к миссионерству, по моему мнению, не должны пренебрегать возможностями, которые им предоставляют социальные сети. 

- Скажите пожалуйста, какие опасности подстерегают священнослужителей, которые предпримут такую проповедь по интернету?
- Recite, oče, kakve sve opasnosti „vrebaju“ na sveštenike, koji će poduzeti takav pokušaj – propovijedati preko interneta?


- Istaknuo bih jednu, kako kažete, opasnost, a to je činjenica da na internetu jednom napisana reč, makar i u najobičnijem razgovoru na fejsbuku, može postati neizbrisiva. To izuzetno povećava odgovornost, što naročito vredi za svešteno lice. Ne mislim tu na odgovornost pred nekakvim cenzorima i kontrolorima, nego pred Bogom i savešću. Na internetu se može naići na svašta, na namerne provokacije, vređanja, neargumentovane kritike… Ja lično nisam imao baš takva iskustva, ali toga ima. Zbog toga sveštenik mora biti duhovno stabilan i u verskom poučavanju ispravan, u svakoj situaciji čuvajući svoje, to jeste svešteničko dostojanstvo. Svest o svome činu uvek mora biti prisutna, a kao i u realnom svetu, i ovde je jedna od najvećih vrlina smirenje. Neka je savest sveštenika čista, a hoće li ga neko možda uvrediti ili kritikovati, to je manje važno, to ulazi u rizik misionarenja.    

- Я бы указал на одну, вы ее назвали – опасность. Она заключается в том, что однажды написанное в интернете слово, даже в обычном разговоре на фейсбуке, может стать неизгладимым. Это значительно повышает ответственность, что особенно касается священнослужителей. Я имею в виду ответственность не перед цензорами или контролерами, а перед Богом и совестью. В интернете встречается всякое – и намеренные провокации, оскорбления,  критика без аргументов... У меня лично такого опыта не было, но это встречается. И поэтому священник должен быть духовно стабильным и в поучении о вере исправным, в любой ситуации сохраняя свое, значит - священническое достоинство. Сознание о своем чине должно присутствовать всегда, а здесь, как и в реальном мире, одна из наивысших добродетелей – смирение. Пусть будет чиста совесть священника, а оскорбят его или покритикуют – это не столь важно, в этом и состоит риск миссионерства.     
 

Za vrijeme razgovora...

-  У нас такой еще вопрос: трудно ли, общаясь через интернет, сохранять культуру общения?
- Hvala Vam puno, oče. Imamo još jedno pitanje: da li je teško vodeći razgovore preko interneta čuvati kulturu komunikacije?


- Čini mi se da je čak lakše sačuvati kulturu i učtivost u internet komunikaciji nego u živom kontaktu. Komunikacija putem interneta je ipak više apstraktna, pred nama nije živi čovek, nego njegov glas ili njegova misao. Upravo to omogućava da sadržaj same poruke bude na prvom mestu. Ako je tema duhovna, onda će onaj ko se sa poverenjem obrati svešteniku naći korist za dušu, a onaj koga to ne zanima, ko je na vaš profil zalutao, sam će otići. U svakom slučaju, osnovno pravilo je svakog sagovornika, ko god to bio, prihvatiti sa uvažavanjem. Tu nema mesta ni za kakvo podozrenje ili omalovažavanje, a niti za nametanje svog stava. Ne znam koliki je broj ljudi sa kojima sam kao duhovnik komunicirao putem skajpa ili fejsbuka, i za nijedan kontakt se nisam pokajao.  

- Мне кажется, что проще даже сохранить культуру и вежливость в интернет-общении, чем в непосредственном контакте. Общение в интернете все же скорее абстрактного характера, поскольку перед нами нет живого человека, есть только его голос или его мысль. Именно это дает возможность поставить на первое место содержание самого поучения. Если тема духовная – то тот, кто обратится к священнику с доверием, найдет для души пользу, а кого это не интересует, кто просто забрел на ваш профиль, тот уйдет сам. Во всяком случае, главное правило заключается в том, чтобы к любому собеседнику, кем бы он ни был – отнестись с уважением. Здесь нет места ни подозрениям, ни пренебрежению, ни навязыванию своей точки зрения. Я не знаю, с каким числом людей я общался как духовник по скайпу или посредством фейсбука, но ни об одном контакте я не сожалею.  


Larisa Jurjavičiene, učiteljica religije u školi „Andrej Rubljov“ u Klajpedi postavlja pitanja o.Gavrilu, prof.Natalija Vidmarović iz Zagreba prevodi


- Батюшка, а вот приносит ли слово, "сказанное" виртуально, такую же пользу, как и слово, сказанное при личном общении?
- Oče, a da li može virtualno izrečena riječ donijeti korist sličnu koristi koju donosi riječ u neposrednom kontaktu? Kakva su Vaša saznanja o tome?


- Može, i u to sam se uverio iz svog iskustva. Sveštenikova ili duhovnikova reč  ima duhovnu silu, i ona se ne gubi ni kad je izrečena u virtuelnom prostoru. Čim neko sam dođe i obrati vam se za kontakt, nije slučajno tu. Ili želi da nešto nauči o veri, ili treba savet, ili je samo radoznao, ili možda u nekoj duševnoj krizi. U ovom poslednjem slučaju već običan ljudski razgovor, fakt da ste nekoga kome treba pomoć prihvatili i saslušali, može da ima ogromnu važnost. Imao sam i nekoliko razgovora sa sagovornikom koji je pomišljao na samoubistvo. Njemu upravo u tom trenutku treba reč podrške, reč duhovnog okrepljenja i urazumljenja. Posle može da bude kasno. Ali, da bi vam se neko u takvom trenutku javio, morate biti dostupni. „Onlajn“, kako bi se to reklo. Kod mene je već drugi problem što ne stižem da odgovorim svima koji se javljaju i traže razgovor. 

- Да, пользу приносит, и я убедился в этом на собственном опыте. Слово священника или духовника имеет духовную силу, и оно не теряется, будучи сказанным и в виртуальном пространстве. Если кто-то обратится сам или захочет установить с вами контакт – это значит, что он здесь не случайно. Или он хочет научиться чему-нибудь о вере, или ему нужен совет, или ему просто интересно, а может быть, у него душевный кризис. В этом, последнем случае, даже обычный человеческий разговор, сам факт, что вы приняли и выслушали человека, нуждающегося в помощи, может иметь огромное значение. У меня было несколько бесед с человеком, который помышлял о самоубийстве. Именно в тот момент он нуждался в словах поддержки, в слове для духовного укрепления и вразумления. А потом может быть слишком поздно. Но чтобы кто-нибудь мог обратиться к вам в такой момент, вы должны быть доступны, или, как говорится, быть «онлайн». У меня проблема другая: она заключается в том, что я просто не успеваю отвечать всем тем, кто хочет со мной общаться.
 

- Скажите пожалуйста, какова ваша интернет-аудитория: это в основном, воцерковлённые или невоцерковленные люди?
- Recite, oče, tko čini Vaš osnovni „auditorij“ internet-komunikacije – da li su to vjernici ili ljudi koji se nalaze izvan Crkve?


- I jedni i drugi. Više, naravno, vernici, ali je bilo i onih kojima hrišćansko učenje i crkveni život nisu bliski. Nikoga ne treba odbiti, svako ima svoju potrebu i svoju muku, i svako na jedan neobjašnjiv način stavlja svoj lični pečat na komunikaciju, iako je ona virtualna. Na tom pečatu žive ličnosti u komunikaciji se zasniva i duhovna povezanost, jedna međusobna privrženost koja postoji i onda kad se ne radi o istovernima. Duhovna reč deluje čak i kad se ne razume značenje. Interesantan je primer jednog Indijca, koji se javio mejlom iz Indije. Piše kako je išao na posao i slučajno na internetu naišao na naš Radio Blagovesti. Slušao je reči akatista Presvetoj Bogorodici i od toga osetio neku unutrašnju blagost. Nije ništa razumeo, ali mu je, kaže, u duši bilo lepo. Usred saobraćajne gužve i vreve, u njemu je bio neobjašnjivi mir. To je verovatno redak primer, ali svedoči o sili duhovnih i molitvenih reči i u virtualnom svetu.

- Есть и те, и другие. Конечно, больше верующих, но встречались и такие люди, которые далеки от христианского учения и церковной жизни. Отказывать нельзя никому, у всех свои нужды и свои муки, и каждый необъяснимым образом привносит свою личную ноту в общение, пусть даже виртуальное. На этой ноте живой личности в общении, строится и духовная связь, взаимная приверженность, которая существует даже если речь не идет о единоверцах. Духовное слово действует даже тогда, когда непонятно его значение. Я приведу интересный пример индуса, который прислал из Индии письмо по электронной почте. Он написал, что по дороге на работу на интернете случайно поймал наше Радио Благовест. Он слушал слова акафиста Пресвятой Богородице и ощутил какое-то внутреннее умиротворение. Он ничего не понял, но, по его словам, на душе было благостно. Среди дорожной суеты и толчеи он ощущал необъяснимый мир в душе. Наверное, это пример редкий, но он говорит о силе духовных и молитвенных слов и в виртуальном мире.

- Батюшка, видимо, Ваша интернет-аудитория все-таки молодежная. Какова Ваша оценка духовного состояния современной молодежи?
- Oče, vjerojatno većinu Vašega auditorija čine mladi ljudi. Kakva je Vaša ocjena duhovnoga stanja suvremene omladine (imate ih puno)?


- Svi znamo u kakvom svetu rastu mladi, kakve im se u društvu vrednosti nude preko medija, kakva iskušenja čekaju mladog čoveka. Usled takvog sveta sveštenik mora da bude aktivan, ne samo svojim služenjem i propovedanjem onima koji mu dođu u hram, nego i tamo gde mladi danas često borave, a to jesu baš društvene mreže. Ako na tom polju ne bude poslanika, neće biti ni žetve. Ako mladih već nema u crkvi, onda barem neka znaju da se i u svom poznatom svetu, na svojoj društvenoj mreži, mogu obratiti duhovnom licu. Iz svog iskustva, uzimajući kao primer mlade koji su se meni javljali, znam da među njima postoji iskreno interesovanje za duhovnu reč i hrišćanski život. Imaju pitanja i traže odgovore, i otvoreni su za komunikaciju. Ta osobina mladosti, otvorenost prema svetu, u današnjim okolnostima je često za mlade put prema bolestima ovisnosti, ali za nas je i nada u duhovni preporod. Mi kao sveštenici propovedamo Boga koji je Put, Istina i Život, a to je ono što mladi, i kada posrću, iznad svega traže.   

- Все мы знаем, в каком мире растет молодежь, и какие ценности предлагает им общество через массмедиа, и какие искушения ожидают молодых людей. Поскольку мир таков, каков есть, священник должен быть активным не только своим служением и проповедями тем, кто приходит в храм, но и в местах, которые часто посещаются молодежью - в социальных сетях. Если на этой ниве не будет посланника, не будет и жатвы. Если уж молодежи нет в церкви, то пусть хотя бы знает, что и в своем привычном мире, в своей социальной сети, молодые люди могут обращаться к духовному лицу. По собственному опыту, если брать как пример тех молодых людей, которые обращались ко мне,  я знаю, что в их среде есть искренний интерес к духовному слову и христианской жизни. У них есть вопросы, на которые они ищут ответы, - они открыты для общения. Эта особенность молодых людей, открытость миру, в нынешних условиях зачастую является для них дорогой к болезням зависимости; но для нас это и надежда на духовное преображение. Как священники мы проповедуем Бога, Который есть Путь, Истина и Жизнь, - именно к этому, даже оступаясь, молодые люди стремятся более всего.


- Батюшка, мы благодарим Вас за Ваше слово и за вашу готовность  поучаствовать в нашем форуме. Спасибо, батюшка.
 - Puno Vam hvala, oče, mi se Vama zahvaljujemo za Vašu riječ i za Vašu spremnost da sudjelujete u našem forumu. Puno Vam hvala.


- Hvala i Vama. I tražim sveti blagoslov od arhiepiskopa Gospodina Inokentija. Hvala i Vama i svima sudionicima što ste me udostojili da prisustvujem ovoj konferenciji. Na kraju blagodat i blagoslov od ikone Presvete Bogorodice Lepavinske na sve vas!
Učesnici i gosti konferencije


(aplauz)
- Большое спасибо также вам и прошу благословения от Его Высокопреосвященства архиепископа Иннокентия. Спасибо также всем участникам этой конференции за то, что удостоили меня чести принимать участие в этой конференции. Хотел бы сказать – Благодать и Благословение Пресвятой Богородицы Лепавинской да будет со всеми вами! Спасибо.
(pozdrav arhiepiskopa Inokentija)

- Oče, uzajamni blagoslov šalje Vam arhiepiskop Inokentij.

- Hvala!

- Sa željom pomoći Božjoj u Vašem radu.

- Hvala i amin.

(aplauz)

Prof. Natalija Vidmarović
(dok govori na konferenciji o manastiru Lepavina i radu o.Gavrila) 
>>> POSLUŠAJTE CELU KONFERENCIJU (klikni)
Uvodni tekst napisala, pitanja i odgovore na konferenciji prevodila:
prof. dr Natalija Vidmarović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Наталия Петровна Видмарович, д.филол.наук, профессор
Философский факультет Загребского университета


Ostale fotografije sa konferencije možete  pogledati na linku:

https://picasaweb.google.com/101094655897921600728/201103#

 KOMENTARI NA KONFERENCIJU


Nastup arh. Gavrila na Konferenciji koja je održana u Kalinjingradu je celovit i sveobuhvatan. Odgovori, iako je tema bila o savremenim komunikacijama, na dirljivo istinit način govore i o suštini monaštva, hrišćanstva, podstiču vernike na revnost i što je veoma važno, da ne zapadaju u stanja samoizolacije u kojima žive svoje „hrišćanske“ živote daleko od bližnjih, od sveta oko nas. Na izuzetno jednostavan način, što je pravo umeće, arh. Gavrilo daje sažete odgovore o našoj veri i njenom odnosu prema savremenoj tehologiji a sve to protkano osnovnim postulatima pravoslavlja. Na svom primeru, što je najdragocenije i jedino hrišćanski ispravno, pokazuje kako se može biti u manastiru daleko od sveta, a zapravo „osoliti“ ovaj svet. Pokazuje o. Gavrilo da je društveni angažman hrišćanina ne sao poželjan, već i neophodan, da se trud isplati, da savremena tehnika pruža neograničene mogućnosti hrišćanima da budu Božiji u ovom svetu koji, kako se kaže....sav u zlu stoji.

Ovo je do sad najcelovitije izlaganje arh. Gavrila o hrišćanima i savremenim tehnologijama, o pastirskoj revnosti, o trudi i ljubavi. Radosni smo što imamo takvu savremenu ličnost u našoj Crkvi, radosni smo što arh. Gavrilo svoje bogato monaško iskustvo nesebično deli sa svima nama i što možemo ponešto od onoga što čujemo, prema svojim mogućnostima, da ugradimo u sopstvene živote.

Ljiljana Sinđelić Nikolić


Выступление арх. Гавриила на Конференции, состоявшейся в Калининграде, было цельным и всеобъемлющим. В своих ответах, хотя речь шла о современных средствах коммуникации, в трогательно искренней манере, он говорил о сути монашества и христианства, призывал верующих быть ревностными и, что очень важно, не изолироваться от близких людей, от окружающего мира. В исключительно простой манере, доведённой до совершенства, о. Гавриил даёт краткие ответы на вопросы о нашей вере и её отношении к современным технологиям, и всё это пронизано постулатами Православия. На своём личном примере, а это самое ценное и единственно правильное с позиции христианства, он показывает, как можно жить вдали от мира, в монастыре, а фактически, стать «солью» этого мира. На примере о. Гавриила мы видим, что активность христианина в общественной жизни не только желательна, но и обязательна. Этот труд оправдает себя, современные технологии предоставляют неограниченные возможности христианам быть Божьими в этом мире, который, как говорится, лежит во зле.

Это – самое полное изложение взглядов о. Гавриила на христианство и современные технологии, на пастырскую ревность, на труд и любовь. Мы счастливы, что в нашей Церкви есть такая современная личность и что арх. Гавриил делится с нами своим богатейшим опытом монашеской жизни, а мы можем частичку этого перенести в свою жизнь.

Лильяна Синджелич Николич

Перевод с сербского: Елена Заричная


*  *  *
 
Iskonska potreba čovjeka je da u svojoj zemaljskoj egzistenciji ostavi neki trag, neko zavještanje, i takođe da ono što zna ili što je saznao, podijeli sa drugima. Naravno, da bi stigao do drugih mora da savlada prostor i vrijeme. Razvoj medija je omogućio da ljudska misao brzinom struje, kroz žice, a pritom brzinom elektromagnetnih talasa nesmetano salvladava te dvije dimenzije.

Kalinjingradski virtualni most u sklopu skajp-konferencije emitovane nedavno,  upravo je na taj način povezao manastir Lepavinu, i našeg divnog Oca, sa Kalinjingradom i  baltičkom regijom.  Značaj virtualnog rada oca Gavrila je neosporno ogroman i svako ko prati njegov rad će to da potvdi. Ovaj razgovor, vođen od strane prof. Natalija Vidmarović,  koncipiran je na osnovu pažljivo odabranih pitanja koje se odnose na rad i rezultate internet misionarenja oca Gavrila. Odgovori (koji su po meni dali i največi pečat ovom razgovoru) imaju  izvornu jasnoću, bistrinu, sagledavaju stvari. Jasno i razgovjetno! U jednom dijelu Otac govori  da je bez opterećenja i predrasuda prihvatio rad na kompjuteru . “Jednostavno sam ušao u taj virtuelni svet i u njemu otkrio da se može ostvariti otvorena komunikacija sa sagovornikom i pravi duhovni razgovor. A to je nešto što ispunjava radošću...” Radošću!!! To je busola, prirodni, unutrašnji tok koji nam pokazuje kojim pravcem da krenemo. Snagom sopstvenog dara, inspirativno, očevo djelo stvarno živi kroz nas koji smo slušaoci i svjedoci onog što On stvara. 

Lakoćom i otvorenošću prema svemu novom što tehnološki razvoj donosi, otac povezuje ono što se u prvim trenutcima činilo kao nepovezivo: duhovna komunikacija preko interneta. Biti duhovnik u tom konteksu znači dati nešto dalje, dati nešto dobro i ostaviti pozitivnu stopu, jedan dobar trag za one koji nastavljaju.

Lana Vasović

У человека есть потребность оставить какой-то след после своей земной жизни, как завещание, поделиться с другими тем, что он узнал или осознал. Понятно, чтобы вступить в общение с другими, надо одолеть расстояние и время. Современные технологии сделали возможным, чтобы мысль человек, сначала со скоростью электрического тока, по проводам, а потом со скоростью электромагнитных волн, преодолела эти два измерения. Калининградский виртуальный мост с его «скайп»-конференцией, проведённой недавно, именно таким образом связал монастырь «Лепавина» и нашего дорогого о. Гавриила с Калининградом и целым прибалтийским регионом. Значение виртуальных трудов о. Гавриила трудно переоценить, это понятно каждому. Беседа, которую вела проф. Наталия Видмарович, была построена на тщательно отобранных вопросах о работе и результатах Интернет-миссионерства о. Гавриила. Ответы были ясными, точными, с обобщениями. Ясно и отчётливо! Отец Гавриил говорит, что к работе с компьютером подошёл без предрассудков: «Я просто вошёл в этот виртуальный мир и понял, что в нём можно свободно общаться с собеседником и вести духовные беседы. И это то, что наполняет меня радостью…» Радостью!!! Вот вам компас, который показывает, в каком направлении надо двигаться. Силой своего дара, вдохновенно, он творит Божье дело, и мы тому свидетели.

С лёгкостью и готовностью принять всё новое, что несёт развитие техники, о. Гавриил связал воедино казалось бы несоединимое – духовное общение посредством Интернета. В этом контексте быть духовником означает пойти дальше в творении добра, оставить след, по которому пойдут и другие.

Лана Васович
Перевод с сербского: Елена Заричная

 
*  *  *

Direktna Skype-Konferencija uspostavljena između Visokoprepodobnog Arhimandrita Gavrila i triju sveučilišta iz Litve i Ruske Federacije, Biblijsko-bogoslovskog instituta „Sveti Apostol Andrija Prvozvani“ i „Ćirilo-Metodskog centra“ iz Moskve, Pravoslavne gimnazije iz Kalinjingrada i Akademskog ruskog kluba iz Zagreba je još jedan primer odlične primene najnovije tehnologije u misonarske svrhe. Braća Rusi su veoma lepo nazvali uspostavljanje Skype-Konferencije “mostom” koji omogućava razmenu duhovnih iskustava u virtuelnoj mreži. Rusko sveštenstvo je uvidelo internet iskustvo o. Gavrila koji je postao ekspert Pravoslavne onlajn komunikacije.

Odgovori oca Gavrila daju praktične pouke koje su zasnovane na ličnom iskustvu. Zbog toga one direktno daju obrazac i ostalom sveštenstvu na koji način da pravilno koriste nove tehnologije, iskorišćavajući ih dušekorisno i izbegavajaći opasnosti koje postoje na internetu. Mnogo je praktičnih primera koji svedoče o bogatom internet i monaškom iskustvu o.Gavrila. Ona se mogu naći na internet stranicama Manstira Lepavine, a internet duhovni razgovori su zapisani u dve vrlo dušekorisne knjige. Zaista je za svaku pohvalu trud oca Gavrila koji svakim danom osvaja nova internet polja i koristi ih na najbolji moguć način.

Mr Vladimir Srbljak

Участие его высокопреподобия архимандрита Гавриила в Конференции «VIII Рублёвские образовательные чтения», его непосредственное обращение по «Скайпу» к делегатам, которые представляли целый ряд организаций: Клайпедский университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград), Российский государственный гуманитарный университет (Новгородский филиал), Общественную организацию «Академический русский клуб» (Загреб), КРОО «Кирилло-Мефодиевский центр» (Калининград), Калининградскую Православную гимназию, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея Первозванного (Москва), Центр литературоведческих исследований Российского православного университета (Москва), Калининградский областной институт развития образования, Клайпедский центр просвещения и культуры педагогов – это прекрасный пример использования современных технологий в миссионерских целях.

Братья россияне очень точно назвали «Скайп-Конференцию» мостом, по которому идёт обмен духовным опытом в виртуальной сети. Русское священство обратило внимание на опыт работы в Интернете о. Гавриила, ставшего экспертом по Православному «он-лайн» общению. В ответах отца Гавриила содержатся поучения, основанные на личном опыте. Они являются примером для священства, как правильно использовать новые технологии, чтобы это было душеполезно, и как избежать опасности, существующей в Интернете. Было приведено много примеров из богатого монашеского опыта о. Гавриила. Всё это можно найти на Интернет-страницах монастыря «Лепавина», а духовные разговоры, проводимые в «Скайпе», опубликованы в двух душеполезных книгах. Всяческих похвал заслуживает труд о. Гавриила, который с каждым днём осваивает всё новые возможности Интернета и ставит их на службу для достижения самых высоких целей.


Владимир Србляк
Перевод с сербского: Елена Заричная


  *  *  *

Pomaže Bog, oče! Blagoslovite!

Preslušala sam ceo materijal, odnosno, tonski zapis sa konferencije na kojoj ste putem tele – mosta učestvovali na ruskoj virtuelnoj mreži.

Meni nije poznato da je do sada neko iz Srpske Pravoslavne Crkve učestvovao na ovakvoj, a ni sličnoj konferenciji i direktno učestvovao u duhovnim razgovorima. Čini mi se da se ovim Vašim činom prosto otvara jedno novo poglavlje u samom biću Pravoslavne Vere, ali i u istoriji Srpske Pravoslavne Crkve. Kao i uvek, i na ovoj konferenciji dirljivo je Vaše neprekidno pozivanje da Crkva nikoga, a naročito mlade, bili oni verujući ili neverujući, ne sme da odbije, jer, „svi oni imaju svoju muku, svako ima svoj lični pečat u tom obraćanju“. Odličan je primer Indusa koga dalje navodite, koji idući na posao na radio talasima u automobilu naiđe na Radio „Blagovesti“ i Akatist Presvetoj Bogorodici, koji ste Vi čitali, i, bez obzira na veliku stresnu gužvu u saobraćaju, kao i činjenicu da ni jednu reč ne razume, oseti neopisivi mir i radost u duši. Dakle, duhovna reč deluje i kad se ne razume.

To znači da ne možemo da tražimo Boga bez Boga, jer nam jedino Bog, Koji je u svima nama, može da pokaže put do Njegovog Carstva, ali, kad dođemo pred ta Vrata, moramo snažno i odlučno da kucamo kako bi se ili otvorila, ili bar malo odškrinula... Jer, Bog nikoga nije ostavio, jedino je čovek taj koji ostavlja Boga.

Po Vama, snagu društvene mreže neizostavno treba iskoristiti za propovedanje vere i svedočenje Boga, jer, ako na toj mreži nema duhovnih lica, šta će biti sa mladim ljudima, koji su najčešći konzumenti ovih virtuelnih mreža, a koji tragaju za svojim identitetom, tragaju za nečim nepoznatim, i u tom traganju mogu i da se izgube. I Vi, oče, zaključujete: - „Ako nema poslenika, ni žetve neće biti“.

Oče, meni ostaje da Vam se zahvalim na zastupanju Srpske Pravoslavne Crkve na najbolji mogući način, da Vam poželim dobro zdravlje i svako dobro od Vaskrslog Gospoda. Na mnogaja ljeta!

Sestra Tankosava


Спаси Вас Господи, батюшка! Благословите!

Я прослушала звукозапись всей Конференции, в которой Вы принимали участие, в российской виртуальной сети.

    Я не знаю никого в Сербской Православной Церкви, кто бы участвовал в такой или подобной конференции и непосредственно вёл духовные разговоры. Мне кажется, это открывает новую главу в самой сути Православной веры, а также в истории Сербской Православной Церкви. Очень трогают Ваши слова, сказанные на Конференции, о том, что Церковь не смеет оказывать никому, особенно молодым, потому что « у всех свои нужды и свои муки, и каждый необъяснимым образом привносит свою личную ноту в общение, пусть даже виртуальное. На этой ноте живой личности в общении строится и духовная связь, взаимная приверженность, которая существует, даже если речь не идет о единоверцах. Духовное слово действует даже тогда, когда непонятно его значение». Потом Вы приводите прекрасный пример про индуса, который по дороге на работу в интернете случайно поймал наше Радио «Благовест». «Он слушал слова акафиста Пресвятой Богородице и ощутил какое-то внутреннее умиротворение. Он ничего не понял, но, по его словам, на душе было благостно. Среди дорожной суеты и толчеи он ощущал необъяснимый мир в душе. Наверное, это пример редкий, но он говорит о силе духовных и молитвенных слов и в виртуальном мире».

    Это значит, что мы не можем искать Бога без Бога, потому что только Бог, Который есть во всех нас, может показать нам путь до Его Царства, но когда мы окажемся перед его Вратами, надо будет стучать решительно, чтобы их отворили или хотя бы приоткрыли. Ведь Бог не оставляет никого, это человек покидает Бога.

    По-вашему мнению, социальные сети надо использовать для проповеди добра и свидетельства о Боге, потому что, если в той сети не будет духовных лиц, что станет с молодыми людьми, которые проводят много времени в виртуальной сети; они формируют свою личность и в поисках неизвестного могут заблудиться. Вы, батюшка, делаете вывод: «Если нет сеятеля, не будет и жатвы».
    Дорогой батюшка, мне остаётся поблагодарить Вас за то, что Вы в наилучшем свете представляете Сербскую Православную Церковь. Будьте хранимы Воскресшим Господом на многия лета!   

Сестра Танкосава
Перевод с сербского: Елена Заричная


 
*  *  *

U Litvaniji, prostoru koji je najduže baštinio  predhišćanska vjerovanja održao se ovaj seminar.  A upravo  duhovno stvaralaštvo, koje može da se iskaže u raznim vidovima predstavlja najvažnije sredstvo hrišćanske kultivizacije, pa tako i crkvene misije u svijetu. Tako je bilo u vrijeme Svetog Andreja Rubljova po kome ova konferencija nosi ime, a koji je svojevremeno dao obrazac jednog važnog stila srednjovjekovnog ikonopisanja i na tom polju pokazao sintetičnu i misionarsku snagu duhovnog stvaralaštva, tako je i danas.  Ikonopisanje, pisana riječ, izgovorena riječ, umjetnosti sistemi u obrazovanju, ekonomija, upravne djelatnosti, nauke, moderni mediji, poljoprivreda; sve  to može da bude i zapravo jeste prostor  duhovnog stvaranja. Kada jedan prostor, danas kažemo društveni prostor nije dovoljno prožet hrišćanskom kulturom, onda se može reći da je riječ o krizi duhovnog stvaralaštva tj. da hrišćanski pravoslavni čovjek, pogotovo tamo gdje je većinsko stanovništvo hrišćansko  ne djeluje u stvaralačkom smislu i ne posjeduje tu snagu, ne živi stvaralački i da je zakopao svoje talente. Na primjeru duhovno-stvaralačkog  odnosa oca Gavrila i njegove misionarske djelatnosti prema i u modernim medijima vidi se kako  se jedan naizgled obezboženi prostor kakav je virtuelni i medijski  može prožeti pravoslavnom hrišćanskom kulturom. To je jedan dobar i poučan obrazac i značajno je da je otac Gavrilo pokazao kako se otkrivaju i umnožavaju talenti i kako se unosi i razvija pravoslavni stil u jedan  prostor ( virtuelni svijet) koji   prvobitno  nije imenovan kao hrišćanski niti je bio duhovno prožet baš kao što ni Litva i baltičko primorje vjekovima nakon što su drugi narodi bili primili hrišćanstvo nisu bili pripojeni velikoj zajednici hrišćanskih naroda i dugo vremena su ostali poprište duhovnih sukoba raznih hrišćanskih i pseudohrišćanskih opcija.

Važno je da je uspostavljen telemost sa ocem Gavrilom iz manastira Lepavine na ovoj konferenciji i da je time obilježeno njegovo prisustvo, jer lepavinski iguman svojim primjerom i radom svjedoči o današnjim mogućnostima i nemogućnostima da pravoslavno hrišćanstvo  globalno gledano ima vanregionalni tj. da ima i zadrži univerzalni karakter i da  razvija i  uobličava svoj autentični stilski izraz i time zaista doprinese spasavanju duša i ljudskih zajednica. Ova konferencija dala je važan doprinos ovom  pitanju.  Stalno pokazivanje univerzalnog karaktera pravoslavlja kroz razvoj duhovnog stvaralaštva i stilsko uobličavanje  na svim poljima je samo jedan  inicijalni korak u smjeru  krajnjih raspleta pred kojim se sedkularizovana globalna zajednica  našla.

Radomir Vučić

В Литве, на территориях, где дольше всего продержалось дохристианские верования, состоялся этот семинар. А ведь именно духовное творчество, которое может выражаться в разных видах, является самым важным средством христианской культивации, а также церковной миссии в мире. Так было и во время преподобного Андрея Рублёва, имя которого носит Конференция, который, в свою очередь, создал образец особого стиля средневековой иконописи и таким образом показал миссионерскую силу духовного творчества; так происходит и в наши дни. Иконопись, письмо, устная речь, искусство, образование, экономика, право, наука, современные средства информации, сельское хозяйство – всё это является, областью духовного творчества. Когда один из сегментов, скажем, общество не достаточно пронизан христианской культурой, тогда можно говорить о кризисе духовного творчества, т.е. о том, что православный христианин, особенно там, где большую часть населения составляют христиане, не действует творчески и не обладает той силой, что он закопал свой талант. На примере творческого духовного подхода отца Гавриила к современным техническим средствам, можно увидеть, как на первый взгляд, безбожное пространство можно пронизать православной христианской культурой. Это хороший поучительный пример, о. Гавриил показал, как вносится православный стиль в пространство (виртуальный мир), который изначально не был предназначен для этого. Также и с Литвой и с прибалтийским побережьем: в то время как другие народы приняли христианство, эти территории долгое время оставались местом духовной борьбы различных христианских и псевдохристианских религий.
Важный момент – установление телемоста между Конференцией и о. Гавриилом в «Лепавине», таким образом обеспечено его участие в работе Конференции. Лепавинский Игумен своим примером указывает на современные средства православного христианства, которое имеет вне региональный характер, т. е. универсальный характер, и, развивая и формируя своё стилистическое выражение, служит спасению людских душ и целого общества. Конференция содействовала развитию этого вопроса. Постоянное указание на универсальный характер Православия, его духовное творчество и стилистическое решение во всех областях – это только один из первых шагов в направлении развязки, перед которой оказалось секуляризованное глобальное общество.

Радомир Вучич

Перевод с сербского: Елена Заричная

*  *  *

Sveti apostol Pavle jednom je pitao Rimljane: „Kako ljudi mogu da čuju istinu, ako im neko tu istinu ne kaže?” U današnjem vremenu u kojem se učimo da je dobro i vredno samo ono brzo, efikasno, konkurentno,  neophodno je negde čuti o radosti pravoslavnog hrišćanstva. Ljudi najveći  deo svog slobodnog vremena provode gledajući televizor, slušajući radio, surfujući po internetu. Upravo preko medija i novih tehnologija čovek treba da ima pristup teološkom i duhovnom učenju.  Potrebno je da parohije budu sposobne da komuniciraju, da angažuju i podržavaju svoje vernike, postojeće i one potencijalne, ne samo nedeljom, već u svakom trenutku, putem web stranica, blogova, medijskim programima, jer današnji način života to zahteva, a tehnologija omogućava.

 Najbolji način da se zadovolji ova potreba jeste da sveštenstvo prihvati novi način misionarenja i komunikacije sa ljudima, putem interenta. To je upravo ono što arhimandrit Gavrilo (Vučković), iguman manastira Lepavine,  čini već skoro deceniju. Kao preteča interent misonarenja u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, on deli svoje pedeset godina dugo monaško iskustvo i znanje u veri pravoslavnoj sa savremenim svetom. Svojim veoma lepim, inspirativnim, pozitivnim izlaganjem (mada bih ja radije rekla predavanjem) znalački je približio sve ono najbitnije o načinu i prednostima internet misionarenja sveštenstvu i učesnicima Kalinjingradske konferencije.

 Verujem da su njegove reči probudile svest kod prisutnih  o nasušnoj potrebi takvog vida misionarenja među ljudima koji žele da nauče više o svojoj pravoslavnoj veri, a i onima koji o njoj ništa ne znaju.  Vreme je da Pravoslavna Crkva, ma gde bila, podeli svetlost svoje dragocene vere sa svetom, na jedan savremen način, putem savremenih tehnologija. I da tako ljude privede nezamenjivom iskustvu Svete Liturgije, koje se jedino može steći u Svetom hramu.

Bojana Srbljak

Однажды Святой апостол Павел спросил римлян: «Как люди услышат истину, если им никто эту истину не скажет?» В наше время, когда мы со всех сторон слышим, что хорошо только то, что быстро, эффективно и конкурентоспособно, очень важно услышать о радости православного христианства. Большую часть своего свободного времени люди проводят у телевизора или в Интернете. Именно через средства массовой информации и новые технологии человек должен иметь доступ к теологическим и духовным учениям. Надо, чтобы Приходы могли общаться и поддерживать своих верующих не только по воскресеньям, но в любой момент, при помощи веб-страниц, блогов, программ, потому что этого требует современный образ жизни, а технология делает это возможным.
Удовлетворить эту потребность можно только в том случае, если священство примет новый способ общения с людьми – посредством Интернета. Это именно то, что в течение почти десяти лет делает архимандрит Гавриил (Вучкович), игумен монастыря «Лепавина». Как предтеча интернет-миссионерства в нашей Сербской Православной Церкви он делится своим пятидесятилетним опытом монашества и знаниями о православной вере с современным миром. В прекрасном вдохновенном изложении (я бы даже сказала преподавании) он представил священникам и другим участникам Калининградской конференции своё мнение о способах и преимуществах интернет-миссионерства. Я уверена, его слова пробудили сознание присутствующих о насущной потребности такого вида миссионерства среди людей, которые хотят узнать больше о своей православной вере, а также среди тех, кто ничего о ней не знает. Пришло время для Православной Церкви поделиться светом своей драгоценной веры с целым миром по-современному, с помощью современных технологий. И таким образом привести людей в Храм на Святую Литургию.

Бояна Србляк

Перевод с сербского: Елена Заричная

*  *  *

Pomaže Bog oče Gavrilo,

Tekst o Vašem učešću na VIII konferenciji "Rubljovska obrazovna čtenija" bio je zrnce koje je prevagnulo u odluci da Vas kontaktiram mailom. Već neko vrijeme pratim sajt Manastira Lepavina i upoznajem se sa Vašim djelovanjem. Obradovalo me je i oduševilo saznanje da kao monah koristite internet da doprete do duša kojima je potrebna pouka, podrška, utjeha. Čitala sam Vaše "Duhovne razgovore" i učila iz njih, srcem upijala svaku Vašu riječ i istovremeno osjećala kao da sam i sama sa Vama razgovarala kroz razgovore sestara i braće koji su Vam se obraćali. Odgovarajući njima, odgovorili ste i na mnoga moja pitanja. Posebno mi je blisko i značajno Vaše isticanje snage misli i riječi, koje treba da dopru do duša i koriste sve načine da tamo stignu. Nije bilo važno vaše (ne)prisustvi u Latviji, važan je pečet koji ste tamo ostavili, nije značajan način na koji ste do tamo doprli, važno je da ste tamo bili.

Ja posebno dobro znam koliko fizičke prepreke mogu biti velike, ali sam, uz pomoć Gospoda koji me vodi i daje mi snagu, spoznala koliko su te (velike) fizičke prepreke beznačajne. Kada pravite iskorak u svom komuniciranju sa vjernicima, kada rušire razdaljine i brišete granice između Vas i nas i između nas samih, potvrđujete ono što je suština zajedništva, zajedništvo u srcima, mislima, molitvama.

Htjedoh napisati da bi mi bila čast upoznati Vas, dali shvatih da Vas (usuđujem se reći) već poznajem, jer slušala sam Vašu riječ, čitala Vašu misao, osjećala Vašu molitvu, radovala se Vašem uspjehu, pa ću onda reći, da će mi biti čast budem li Vas se imala priliku sa Vama sresti. Hvala Vaš što ste učinili da ste nam, svima koji Vas trebamo, dostupni.
Svako dobro Vam želim!

Tanja Mandić Đokić

Бог в помощь, о. Гавриил! Текст о Вашем участии в VIII Конференции «Рублёвские образовательные чтения» стал последней каплей в принятии мной решения послать Вам письмо по электронной почте. В тчение определённого времени я читаю сайт монастыря «Лепавина» и знакомлюсь с Вашей деятельностью. Меня очень обрадовало, что Вы как монах используете Интернет, чтобы достучаться до душ, которым нужны поддержка, утешение, назидание. Я читала Ваши «Духовные беседы» и училась на них, сердцем впитывала каждое Ваше слово и, одновременно, как будто я разговариваю с Вами, через разговоры братьев и сестёр, которые к Вам обращались. Отвечая им, Вы ответили на многие и мои вопросы. Мне особенно близка и важна Ваша мысль о силе слова, которое должно затронуть душу, и что для этого надо использовать все доступные средства. Не важно, что Вы не находились в Литве, т.е., не важно, каким образом Вы там выступили, важно, какое впечатление произвело Ваше выступление. Я лично хорошо знаю, каким препятствием могут быть физические преграды, но я также хорошо знаю, что они не имеют никакого значения. Когда Вы делаете шаг вперёд в общении с верующими, когда Вы разрушаете преграды и стираете границы между собой и нами, а также между нами самими, Вы показываете, что является сутью нашей общности, а это – общность в сердцах, в мыслях, в молитве. Я хотела написать, что для меня было бы честью познакомиться с Вами, но, если позволите, я ведь Вас уже знаю, потому что слышала Ваши слова, читала Ваши мысли, чувствовала Вашу молитву, радовалась Вашим успехам, поэтому я скажу, что для меня будет честью встретиться с Вами. Спасибо Вам за то, что Вы сделали возможным быть доступным всем нам, кому Вы так нужны. Желаю Вам всего самого наилучшего!

Татьяна Мандич Джокич 
Перевод с сербского: Елена Заричная


*  *  *

Bog pomogao oče,
pregledao sam materijal koji ste mi poslali. Moram reći da Vam je ovo najsažetije i možda najjasnije komentarisanje smisla Vašeg bavljenja internetom koje ste objavili (bar od kada ja pratim).
Da budem precizniji, u ovih par odgovora ste dotakli i najbitnije stvari koje su često nejasne i praktično ste, ako se tako može reći "opravdali" misiju i pred najvećim skepticima. Jasno je predstavljeno da se ne mešate u liturgijske stvari npr. Sv. Tajne Ispovesti sa kojom su najčešće mešali Vaš rad.
Tu su spomenute, veoma interesantno, opasnosti za sveštenike i snaga reči upućena putem elektronskim medijem.

Ja ću rado na vaš tekst napisati jedno moje viđenje stvari. Odavno već imam ideju na napišem nešto ozbiljnije i sveobuhvatnije osim jednostavnih komentara na temu onlajn misionarenja. To zahteva malo dublju koncetraciju ali eto prilike da uradim to inspirisan upravo ovim Vašim tekstom.

Svako dobro
Aleksandar

Бог в помощь, о. Гавриил! Я прочитал материал о Конференции и хочу Вам сказать, что это самое краткое и самое ясное объяснение смысла Вашего занятия Интернетом, с тех пор как я слежу за этой темой. Точнее, в двух ответах Вы коснулись самых важных вопросов, которые часто кажутся неясными, и, так сказать, «оправдали» миссию перед скептиками. Вы чётко выразились, что не вмешиваете сюда литургические вещи, например, таинство исповеди, которое путали с Вашей работой. Вы также интересно рассказали об опасностях в работе священников посредством электронных средств. Я с удовольствием напишу о своём видении этого вопроса. У меня давно созрело желание написать что-то более серьёзное и обширное, чем просто комментарий на тему онлайн-миссионерства. Это требует более глубокой концентрации, на которую меня вдохновил этот Ваш текст.
Всего Вам доброго!

Александр
Перевод с сербского: Елена Заричная


*  *  *

Blagoslovite o.Gavrilo.Ovaj događaj, Vašeg aktivnog,opsežnog, bogatog poukama učešća na 8-oj Konferenciji "Rubljovska obrazovna čtenija" u Klajpedi(Litva) i Kalinjingradu(Rusija), vidim kao međunarodno postavljanje rezultata Vašeg misionarskog rada na nivo aluminacije, koja je putokaz poput Vitlejemske zvezde. Ne može se grad sakriti, kad na gori stoji...Osećam i ličnu radost, i ponos, što sam Vaš savremenik i jedna od 15000 duša, koje su imale čast da uz Vas duhovno uzrastaju, ukrepljujući svoju veru, proširujući znanja o veri ubrzano, blagodatnim mogućnostima, koje pružaju najsavremenija sredstva masovne ili individualne komunikacije...Hvala vašem Visokopreosvećenom Mitropolitu zagrebačko-ljubljanskom Gospodinu Jovanu, što bdi nad Vama i posluša "Tihi glas," pa vam dade poslušanje i blagoslov, da (pored svih tekućih poslova starešine lepavinske svetinje), misionarite u virtuelnom svetu - pride. Cilj je bio jasan, i da nikad neće biti prilike da se stavi tačka...zadaci su se množili...lepeza metoda se širila do stepena naučne discipline, Metodologije za širenje reči Božije. Sredstva i sadržaji su dobijali bogatstvo u raznolikosti i lepoti, poput vizije rajske bašte...To je mogao postići samo čovek velikog, čistog srca i besprekorne monaške poslušnosti, kao što ste Vi, uz pomoć vaše drage manastirske bratije i nekolicine odanih saradnika, pod okriljem Lepavinske Bogorodice.

Mirjana Jovičić
 
Благословите, о. Гавриил! Это событие - Ваше активное, обширное, богатое назиданиями выступление на VIII Конференции «Рублёвские образовательные чтения» в Клайпеде (Литва) и Калининграде (Россия), - представление на международном уровне Вашего миссионерского труда, который для нас служит указателем, как Вифлеемская звезда. Нельзя не увидеть город, если он стоит на горе… Я чувствую радость и гордость, что являюсь Вашей современницей и одной из 15000 душ, имеющих счастье духовно возрастать возле Вас, укреплять свою веру и расширять знания ускоренными темпами, которые становятся возможными, благодаря использованию современных средств массовых и индивидуальных коммуникаций. Спасибо Его Преосвященству Митрополиту Загребско-Люблянскому Иоанну, который услышал «Тихий голос» и дал Вам послушание и своё благословение на миссионерство в виртуальном мире, несмотря на Ваши многочисленные обязанности, связанные с должностью старейшины Лепавинской святыни. Цель была ясной, а методы её достижения достигли уровня научной дисциплины, которую можно назвать «Методология распространения Слова Божьего». Содержание этой науки богато и разнообразно в своей красоте, как видение райского сада… Это мог совершить только человек с чистым сердцем и беспрекословным монашеским послушанием, каковым являетесь Вы, при поддержке монастырской братии и верных помощников, под покровом Богородицы Лепавинской.

Мирьяна Йовичи
Перевод с сербского: Елена Заричная
  *  *  *

Poznavajući oca Gavrila već duže vreme, mogu da potvrdim da do pre par godina nije poznavao pojmove kao što su kompjuter, internet, web... Sve dok se nije dogodio preokret u njegovom shvatanju kompjuterske tehnologije. Našao se otac Gavrilo tako ispred visoke prepreke koja mu je stala na njegovoj monaškoj stazi. Našao u nedoumici da li da uloži svoj veliki trud i volju i krene težim putem savladavanja kompjuterske tehnologije te tako nastavi dalje služiti svoju monašku službu ili da jednostavno odustane od tog velikog izazova i nastavi lakšim monaškim putem.

Snažna volja, koju je otac imao, omogućila mu je vrlo brzo napredovanje u savladavanju kompjuterske tehnologije. Upravo je to stvorilo uslove da otac od kompjuterski nepismenog monaha postane jedan od retkih stručnjaka za kompjutersko internet misionarenje.

Kako je otac Gavrilo vremenom napredovao u učenju moderne znanosti, koja znači i razvoj čovekove svesti o međuljudskoj komunikaciji, tako je svoja novostečena znanja odmah primenjivao na pravoslavno misionarenje.

Prva ideja koja je paralelno nastupila sa sticanjem očevog kompjuterskog znanja bila je osnivanje web stranice manastira Lepavine. Upornost oca Gavrila usmeravala ga je na ruske internet sajtove, sa kojih je odabirao najbolje pravoslavne tekstove. Otac je svakodnevno vežbao rad na računalu, kako bi postao sve sposobniji da prihvati nove kompjuterske tehnologije. Učio je neprekidno, danju i noću, sve u cilju što bržeg savladavanja tehnoloških inovacija. Upravljajući mišem, polako je zalazio sve dublje u virtuelni svet misionarenja.

Vrlo brzo je prepoznao mogućnost komunikacije preko interneta. Do pojave oca Gavrila, misionarenje putem interneta odvijalo se samo jednosmerno, što znači da posetilac nekog internet sajta može pristupiti i čitati razne tekstove, ali ne može  aktivno učestvovati. Posetilac je tako samo pasivni čitatelj. Otac Gavrilo postaje prvi pravoslavni internet misionar koji shvata potrebnu interaktivnog učešće posetitelja u misionarskom internet prostoru. Otac to dokazuje svojim sledećim projektom “Duhovna tribina”, na kojoj svakodnevno postavlja duhovne teme, a posetitelji Tribine komentarišu i tako međusobno razmenjuju mišljenja i duhovna iskustva.

Otac nas je vrlo brzo iznenadio i odabirom novog alata za internet misionarenje - planetarno popularnog kompjuterskog programa Skype. Naime, kroz kontakte sa 1500 sagovornika, koliko je imao na svom Skype profilu, skupio je materijal za izdavanje svoje prve misionarske knjige pod nazivom “Duhovni razgovori vođeni preko programa Skype”.

Nakon uspešne realizacije ovog projekta, otac Gavrilo je išao dalje. Uskoro je svoj misionarski profil otvorio i na Facebooku. Tamo se do danas prijavilo više od 13.000 članova. Tako je uz pomoć Skype i Facebook kontakata izdao i svoju sledeću knjigu: “Duhovni razgovori vođeni preko programa Skype i Facebook”.

Ove godine otac Gavrilo je proslavio 50 godina od odlaska iz svetovnog u manastirski život. Tom prilikom nam je priredio mnoštvo zanimljivosti kojima smo upoznali mnogo činjenica iz očevog dugog monaškog života. Sledeće godine će proslaviti i desetu godišnjicu izlaska u internet misionarske vode. Napuniće se tako deset godina od kada je otvoren sajt koji je ocu Gavrilu poslužio kao prvi projekt u internet misionarenju. Očekujemo mnoštvo očevih iznenađenja i sledeće, 2012. godine.

Eto i sada na kraju ove godine, pred samu zimu, kada smo mislili da će otac odmoriti od misionarskih projekata, dogodilo se čudo. Jedna od najpoznatijih religijskih konferencija koje se održavaju u Rusiji na godišnjem nivou, koja svake godine okupi mnoštvo ruskih naučnika i sveštenika, poziva oca Gavrila da se putem internet linka priduži konferenciji i tako interaktivno učestvuje na njoj.

Ovom konferencijom završava prvih deset godina očevog internet misionarenja. To je bio put od potpuno kompjuterski nepismenog monaha do jednog od najpoznatijih internet misionara kojeg je videla vaseljenska Pravoslavna crkva.

Nenad Badovinac, decembar 2011.


Я знаком с отцом Гавриилом довольно длительное время и могу с уверенностью утверждать, что ещё несколько лет назад он не был знаком с такими понятиями как «компьютер», «Интернет», «веб» … Это длилось до тех пор, пока в его сознании не произошёл переворот в понимании компьютерной технологии. Отец Гавриил оказался перед высоким препятствием, стоящим на его монашеском пути. Он был в недоумении: пойти ли более тяжёлым путём - приложить ли огромные усилия, овладеть компьютерной технологией и использовать её в своём монашеском служении или пойти более лёгким путём, то есть, отказаться от этого вызова.

    Сильная воля батюшки позволила ему быстро достичь успехов в овладении компьютерной технологией. Именно это создало предпосылки для того, чтобы батюшка из неграмотного в плане компьютера монаха превратился в редкого специалиста по Интернет-миссионерству.

    По мере того, как о. Гавриил продвигался вперёд в изучении современной науки, которая означает и развитие сознания человека о коммуникации, он свои новые знания тут же применял в целях православного миссионерства.

    Первая идея, которая возникла параллельно с изучением этой темы, была – создание веб-страницы монастыря «Лепавина».  Упорство о. Гавриила вело его на русские сайты в Интернете, где он отбирал лучшие православные тексты. Батюшка ежедневно тренировался на компьютере, чтобы как можно скорее понять и принять компьютерные технологии. Непрерывно, днём и по ночам, он овладевал техническими инновациями. С помощью компьютерной мышки он всё глубже погружался в виртуальный мир миссионерства.

    Он очень быстро увидел богатые возможности общения посредством Интернета. До появления о. Гавриила миссионерство посредством Интернета осуществлялось в одностороннем порядке, когда посетители Интернет-сайтов имели доступ к чтению текстов, но не могли сами участвовать в нём. Посетители были пассивными читателями. Отец Гавриил был первым в православном Интернет-миссионерстве, кто понял необходимость интерактивного участия посетителей сайтов. Батюшка доказал это своим следующим проектом «Духовная трибуна», где ежедневно задавалась духовная тема, и посетители «Трибуны» высказывали свои комментарии и обменивались мнениями, делились духовным опытом по указанной теме.

    Вскоре батюшка удивил нас и своим выбором нового инструмента для Интернет-миссионерства – популярной на всей планете программы «Скайп». А затем из контактов с 1500 собеседниками, которые были в его «Скайп-профиле», он набрал материал для издания своей первой миссионерской книги «Духовные беседы, проводимые в программе «Скайп».

    После успешной реализации этого проекта о. Гавриил пошёл дальше – он открыл свой миссионерский профиль и на «Фэйсбуке». До настоящего времени там зарегистрировалось 13 тысяч человек. И, благодаря контактам в «Скайпе» и «Фэйсбуке», он выпустил свою следующую книгу - «Духовные беседы, проводимые в программах «Скайп» и «Фэйсбук».

    В этом году отец Гавриил отметил 50-летие своего монашества. В связи с этим, он предоставил нам много материалов, из которых нм стали известны интересные факты из его долгой монашеской жизни. В следующем году он отметит 10-летие вхождения в воды  Интернет-миссионерства, исполнится десять лет сайту, который был его первым проектом в этом виде деятельности. Мы ожидаем, что батюшка ещё не раз удивит нас и в 2012 году.

    Вот и в конце этого года, в канун зимы, когда мы думали, что батюшка отдохнёт от миссионерских проектов, произошло чудо. Одна из самых известных религиозных конференций, которые проходят в России ежегодно и на которых собираются большое количество учёных и священников, пригласила о. Гавриила присоединиться к участникам Конференции посредством Интернета.

    Эта Конференция заключает первое десятилетие Интернет-миссионерств о. Гавриила. Это был путь от неграмотного пользователя Интеренета до одного из самых известных Интернет-миссионеров Вселенской Православной Церкви.

Ненад Бадовинац, декабрь 2011 г.

Перевод с сербского: Елена Заричная


 
*  *  *
 
Ne treba se bojati novoga… Treba sve upotrijebiti na korist u širenju Riječi Božije... Osluškivati malo narod, šta on radi i kuda se kreće… U virtuelnom svijetu može se ostvariti otvorena komunikacija sa vjernicima a i svima drugima, radoznalima, iskušivačima, ateistima. Pisana ,odnosno pročitana riječ ostavlja traga u njihovim srcima. Ukoliko dođe do otvorenije komunikacije, kontakt se prenosi i van virtuelnog svijeta, ljudi se upoznaju, zbližavaju, osjećaju već da su jedni s drugima bliski bez obzira što se ne poznaju.

Radost je obostrana, uzajamna, i za duhovnika i za vjernika. Tamo gdje se ta riječ primi i pusti čvrsto korijenje, životi se mijenjaju. Postoji li nešto realnije od toga?

Ono svešteno lice koje ima talanat za misionarenje ne bi trebalo prenebregnuti značaj i popularnost društvenih mreža i Interneta, jer je to nova realnost sa kojom se cijeli svijet suočava, a ne samo neki trend koji je trenutno zahvatio omladinu. Ako Crkva ne bude tamo gdje ima naroda, a gdje će onda biti prisutna? Kako će neko ući kroz crkvena vrata ako za njih prvo ne sazna?

Jovana Čonjić, 13. 12. 2011.

*  *  *

Pomaže Bog, Oče!!! Sada sam vidio Vaše pisanje i pročitao Vaše izlaganje sa konferencije. Jako mi je drago što ste, putem ovakve skype konferencije, povezali ove naše krajeve, ne samo sa Litvom, odakle je emitovana, već i sa Rusijom, Srbijom, Bosnom, Austrijom, Hrvatskom, Slovenijom i svim onim zemljama u kojima žive pravoslavni hrišćani. Putem Vašeg javljanja na konferenciji, Vi ste predstavljali sve nas. Iako je cilj konferencje bio da pokaže važnost jednog  duhovnika u misiji kroz virtualne mreže, bilo da je to facebook, skype, ili neki drugi program, mi i dalje nemamo toliko potrebne duhovnike, koji bi slijedili Vaš primjer u virtualnom misionarenju . Dvije knjige «Duhovni razgovori» su plod Vašeg rada i pomoći svima sa kojima ste vodili razgovore, ali i onima koji su se čitajući knjigu, pronašli i našli dušekoristan savjet. Svako dobro!!!

Bojan Pucar ,
17.12.2011.


*  *  *

Pomaže Bog oče Gavrilo,
 
Preslušala sam ceo materijal , tonski zapis  sa konferencije.
Posebno sam se danas obradovala kada ste mi poslali link gde sam mogla da čujem pesmu koju Vi pevate ,, Bogomati premila ".Verovatono nisam slučajno bila uporna da Vas čujem .Upravo snaga Vaše  reči , snaga misli , da mi daju snagu, da dopru do moje duše kojoj je to potrebno kao žednom kap vode. Zaista ste na jedan jednostavan način i svima razumljiv objasnili značaj savremene tehnoligije, značaj komunikacije  koja je i meni deo moje profesije.Ali ovo nije obična komunikacija , ovo je komunikacija koja donosi duhovnu radost, mir.

Razvoj medija je omogućio da ljudska misao savlada nesmetano i prostor i vreme.Posebno me oduševio primer Indijca koji je osetio mir, blaženstvo iako nije razumeo reči.To je ta snaga misli, to je ta snaga koja dok radim osetim  kada ste Vi online na skaypu.Što ste rekli niko nije slučajno tu da Vas čuje , svako ima neku svoju muku .Ja se Vama zapravo divim kako ste ovladali tehnologijom i iskoristili je u najpozitivnijem smislu da snaga misli i reči stignu i dopru do onih kojima su potrebne,da ostave pečat u njima.

Vi  ste oče Gavrilo iskoristili savremenu tehnoligiju da ljudi osete radost, smirenje, duhovnu  povezanost , da u ovom svetu koji postaje sve više virtuelan shvatimo da je Bog put, istina , život. Posebno je značajno za mlade koji sve više koriste savremene tehnoligije , da osete snagu duhovnih misli i reči u mnoštvu informacija koje im savremena tehnologija i otvorenost prema svetu daje.
 
Svako dobro od Boga,
sestra Snežana , 18.12.2011.

*  *  *


Pomaže Bog,oče Gavrilo,Blagoslovite

U obilju srpskih manastirskih bisera koji vjekovima trepere I sijaju u ovim prostorima ovog momenta se izdvojio manastir Lepavina na cijem celu ste vi,oce Gavrilo. Naime vi ste koristeci internet tehnologiju ucestvovalui u kaljingradskoj konferenciji.Tamo ste na dostojanstven nacin predstavili nas narod,nasu crkvu,dajuci specificnost srpskoj pravoslavnoj crkvi.

Slusajuci vase izlaganje stvorila mi se asocijacija da je srpska pravoslavna crkva poput najljepse,stidljive I nenametljive djevojke. Vasim ucescem na Konferenciji u Kaljingradu uveli ste I nasu crkvu u sazvijezdje pravoslavnih crkava svijeta. Zelja mi je oce Gavrilo da se na vas ugledaju I druga duhovna lica te da koriste internet tehnologiju u sirenju I spoznaji pravoslavlja.

Svako dobro od Gospoda

Prim.Marin dr.Vojin


Бог в помощь, отец Гавриил, благословите!

    Среди множества сербских монастырей, которые, как жемчужины, мерцают и дают свет на этих территориях, в настоящий момент особое место занимает монастырь «Лепавина», который возглавляете Вы, отец Гавриил. С помощью Интернет-технологии Вы участвовали в калининградской конференции. Там Вы достойным образом представили наш народ, нашу Церковь, показали особенность Сербской Православной Церкви.

    Когда я слушал Ваше выступление, у меня появилась ассоциация Сербской Православной Церкви со скромной девушкой. Своим участием в Конференции в Калининграде Вы ввели нашу Церковь в созвездие православных церквей мира. Мне бы очень хотелось,  отец Гавриил, чтобы Вашему примеру последовали и другие духовные лица, чтобы и они использовали Интернет для знакомства и распространения Православия.

Дай Бог Вам всего хорошего!

Прим. Марин д-р Войин

Перевод с сербского: Елена Заричная


*  *  *

Pomaže Bog oče Gavrilo ,

Hvala Bogu za sve. Kako po Božijem promislu na Kaljingradskoj  konferenciji takođe jedan od Vaših podviga i misionarskog rada jednostavno i za sve razumljivo širite REČ BOŽIJU.A  i primjenu  svih informatičkih tehnologija-sve na korist i spasenje duše nas svih koji Vam se obraćamo.Posebno su važni svi Vaši nastupi putem interneta  jer omladina Vam se obraća bez straha i s povjerenjem, poštovanjem i traže odgovore na mnoge nedoumice u životu, duhovne pouke i pomoć-što se od drugih ne usuđuju ni pokušati tražiti. Naravno ima i nas starijih u velikom broju sa željom da nadoknadimo propušteno što našom što tuđom krivicom .Neka Vas Gospod čuva i nagradi svim dobrim! Na mnogaja ljeta!

sestra Stana  Meseldžija

Бог в помощь, отец Гавриил!

    Слава Богу за всё! По Божьему промыслу, один из Ваших подвигов и миссионерских работ – это распространение СЛОВА БОЖЬЕГО, в том числе и на Калининградской Конференции. Использование информационных технологий – тоже на пользу и к спасению душ наших, всех, кто к Вам обращается. Особенно важны Ваши обращения посредством Интернета, потому что молодёжь обращается к Вам без страха, с доверием и уважением, и ищет ответы на многие жизненные вопросы, духовное назидание и помощь, за которой не смеет обратиться к другим людям. А есть много и взрослых людей, имеющих огромное желание возместить пропущенное, по своей или по чужой вине. Храни Вас Господь! Многия лета!

Сестра Стана Месельджия

Перевод с сербского: Елена Заричная

*  *  *


Poštovani oče Gavrilo,

Saznanjem da ste učestvovali na  Kalinjgradskoj konferenciji dobila sam još dublji mir u duši.Gospod jedini zna šta je za nas najbolje a vama je eto dao poseban zadatak...misionarenje...Često ne znamo šta sve možemo dok nam se ne dogodi jer Bogu je sve moguće.Ovim učešćem na konferenciji samo su pokazane vidljivim neke nevidljive niti između nas jer vi se mnogo trudite da i slijepci progledaju.Radite, često dajući i rezervne atome snage   neophodne za funkciju organizma i naravno ...djela govore...dobar glas daleko se čuje.Sve brojniji su i Vasi slijedbenici koji su otpočeli sa sličnim radom.Svako po svojoj moći djeluje i uspijeva probuditi uspavane i grijehom zatrpane duše.Vama je Bog dao snagu volje,bistar um, potrebnu širinu vidika da pokažete kako ljubav ne poznaje granice. HVALA VAM!

S poštovanjem ,
sestra Dragica Radaković

Уважаемый отец Гавриил!

    Узнав, что Вы принимали участие в Калининградской конференции, я ощутила мир до глубины души. Единый Господь знает, что лучше для нас, а Вам Он дал особый дар – миссионерство. Зачастую мы не ведаем, каковы наши способности, пока не случится что-то, ведь всё возможно Господу. Участием в Конференции Вы сделали видимыми те невидимые нити, которые нас связывают, Вы прилагаете много труда, чтобы и слепые прозрели. Вы трудитесь, зачастую выходя за границы своих физических возможностей, и Ваши дела говорят сами за себя. Добрая весть сама летит – у Вас появляется всё больше последователей. Каждый трудится в меру своих сил, чтобы пробудить души, погрязшие в грехе. Бог дал Вам силу воли, светлую голову, широкий кругозор, чтобы Вы могли показать, что любовь не знает границ. СПАСИБО ВАМ!

С уважением,
Сестра Драгица Радакович


Перевод с сербского: Елена Заричная
 
*  *  * 

Pomaže Bog,Oče,blagoslovite!

U ove zimske dane sjećam se kada sam bio u Man.Lepavina u prvom razredu bogoslovije. Ostala mi je u srcu radost i blagodat, susret sa svetinjom pod okriljem Čudotvorne Ikone Majke Božije, uvijek da mepodsjeća na molitvu, na revnost, na vijernost Gospodu Bogu.
Pratim sajt Manastira Lepavina, pa sam vidio Vaše javljanje u Rusiji tokom konferencije pod imenom i zaštitom Svetog Andreja Rubljova...

Zaista, daleko riječ čovjekova stiže, a još dalje i najdalje ako je to riječ o Bogu, riječ Božija. Riječ Božija ima u sebi logosnost zato što je sve Logos stvorio i sve je njime stvoreno i On govori kroz čitavu istoriju, Predvječni Bog kome se u ove svete dane radujemo i koga žizneradosno iščekujemo. Tako i Vaša riječ, upravo zato što je riječ o Bogu, zato što je riječ Božija, i ona se daleko čuje i daleko stiže,sve osvećuje, sve oplemenjuje, pa i masmedije gdje svega ima, ali evo ima i Gospoda Bogu tu.

Tamo gdje je Bog posijao Svoje jevanđelsko sjeme, svojom čudesnom Riječju usadio i upisao Sebe u svu tvorevinu, naročito kroz čovjeka, ta tvorevina i čovjek kao domaći Bogu i sva ostala čovjekolika bićakoja teže ka čovjeku prizvani su da svjedoče o slavi Njegovoj i o božanstvu i sili Njegovoj u svim vremenima i na svakom mjestu. Pored Vas i svih sveštenoslužitelja, svaki hrišćanin (laik-pripadnik laosa,naroda Božijeg), prizvan je da kazuje slavu Božiju i čudesna djela Njegova svakom zemaljskom pokoljenju.

Prisustvo Crkve na internetu, radiju, televiziji svjedoče poziv Gospoda našega Isusa Hrista svojim Apostolima, a time i svima nama da "propovijedamo sa krovova". To "propovijedati sa krovova" upravo značisvjedočiti Hrista svima i svemu preko svih dostupnih sredstava i u svakom vremenu. Takođe, tu "propovijed sa krovova" vidimo i u Hristovim riječima da "sve narode naučimo krsteći ih u ime Oca, i Sina i Svetoga Duha". Glas Crkve u medijima i crkveni mediji imaju za cilj da sve ljude prizovu u Crkvu, u "lađu spasenja" koja nas vodi ka sigurnom pristaništu, ka Carstvu Božijem.

Danas se ljudsko društvo bukvalno nalazi zarobljeno od raznih sadržaja nedostojnih čovjeka i njegovog prizvanja da bude hristolik i da u sveme nalikuje Logosu Božijem, i ti sadržaji svoj otrov u čovjekovu dušu spuštaju uglavnom preko masmedija-televizije,interneta,radija itd. Kao hljeb koji je potreban za čovjekovo tijelo, potrebno je i prisustvo onih koji "propovijedaju sa krovova"(preko interneta, konkretno, radija, televizije) da sve zovu i prizivaju na vjernost Logosu Božijemu i život u eshatološkom maksimumu, u Crkvi Božijoj-ikoni Nezalaznog Carstva Božijeg Ništa nije vječno osim Boga koji nas čini vječnima i neprolaznima u radosti zajednice sa Njim!

Gospod djeluje u ovome svijetu i preko ljudi, koji su svojim podvigom osveštali i uzdigli iznad svjetovnog i prizemnog sebe,a onda se i Gospod neprestano proslavlja u njima i njima Bog daje velike darove.
Recimo, da zrače svjetlošću, toplinom ljubavi i žrtve i radošću u Duhu Svetom.
Život u Hristu je najveća blagodat za svu tvorevinu!

Nedavno sam pročitao divnu misao,koja me je uvela u jedno duboko razmišljanje,a glasi ovako:
"Prije nego što počneš suditi o meni i mom životu, obuj moje cipele i idi mojim putem!...Prođi ulice, brda i doline!...Osjeti bol i sreću!....Prođji godine kroz koje ja prolazim, padni preko svakog kamena, koji se meni nasao na putu! Ustani uvijek ponovno i idi istim putem, kao što i ja radim...I tek onda možeš suditi.!"

To je jedna velika istina preko koje mnogi ljude prelaze i zaboravljaju je.

Od srca Vam želim srećne nastupajuće praznike u ovo čudesno osvećeno vrijeme,takođe i bratiji Manastira Lepavine,douhovno i molitveno dočekujući dane koji nas vode u susret ZemljiŽivih-Novorođenom Bogomladencu Hristu. Neka svima Vama Gospod daruje svekolika nebozemna dobra. Amin!

Vaš u Hristu Bogu,


Stefan Ibrišimović
učenik trećeg razreda Bogoslovije Sveti Petar Dabrobosanski u Foči
Manastir Tvrdoš,


31./18.12.2011.god.

*  *  *

 
Pomaže Bog o.Gavrilo,blagoslovite!
 
Citajuci juce najavu za  sadrzaj emisije Radio Blagovesti za 03.01.2012.god., razmisljam kako je vec proslo mjesec dana od Vaseg ucesca na 8. konferenciji" Rubljovska obrazovna ctenija". Ponovo citajuci iz arhive materijal sa pomenute konferencije i objavljene komentare, po kozna koji put konstatujem da ste po mnogo cemu   "posebni" a narocito  kao misionar Bozje rijeci. Ucestvovati  na ovaj nacin  cini se  jednostavno ali naravno nije to bas tako, bez obzira na sva tehnoloska dostignuca( velika je odgovornost biti ukljucen " uzivo" na takav skup)  . Iskreno se nadam da ce Vase misionarenje i ubuduce biti na radost i spasenje mnogih dusa izgubljenih u danasnjem vremenu i prostoru. 
 
Dragi o.Gavrilo hvala Vam sto nas konstantno podsjecate da nam je sa nasom Pravoslavnom vjerom i Gospodom lakse zivjeti, bez obzira na sva iskusenja danasnjice, a da bez Njega tonemo u beznadje. 
 
Svako dobro od Gospoda i Presvete Bogorodice, zeli Vam
Vasa u Hristu sestra Slavica. 
 
*  *  *
 

Согласен с о. Гавриилом. Если не мы, то кто поможет современной молодежи использовать возможности интернета для выбора ценностных ориентаций, направленность которых способствовала бы формированию подобия Божия, а не деградации и распаду личности. 
Konstantin Sergeyev, 11.01.2012.

Prevod na srpski:
 Slažem se sa ocem Gavrilom. Ako mi ne pomognemo, ko će onda današnjoj omladini da pomogne da mogućnosti interneta iskoristi  na izbor dragocenog pravca, koji bi pomogao da se njihova ličnost  formira po promislu i podobiju Božijem, a ne da doživi degradaciju i raspad.    
Konstantin Sergejev

Prevod sa ruskog:
 Tankosava Damjanović
11.01.2012.

Pročitano: 9581 puta