MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

INTERVJU SA OCEM GAVRILOM NA TELEVIZIJI RTRS (Javljanje putem Skajpa u Jutarnji program na Veliku subotu)


Kada je 1984. godine došao u manastir Lepavina, otac Gavrilo  privukao je mnoge vjerne duše, naročito posljednjih 20 godina u manastir Lepavina dolazi na desetine hiljada kako iz Republike Srpske tako i iz drugih država. Na sajtu www.manasir-lepavina.org možete pronaći dosta informacija o manastirskim izdanjima, o ocu Gavrilu kao i o komentarima koji su mu uputili i priznali vjernici. U nastavku sledi kratka priča o ocu Gavrilu.

- Arhimandrit Gavrilo stupio u manastir za iskušenika krajem Aprila 1961. godine. Rođen 10.maja 1944 u selu Duboka, opština Kučevo kod Požarevca. Na Veliku subotu 1964. stupio u red monaha u manastiru Rakovica, od 1984 godine primio je upravu manastira Lepavina i parohiju manastirsku. Na Veliku Gospojinu, Uspenija Presvete Bogorodice, 1994. Njegovo Visokopreosveštensvo Mitropolit Zagrebačko-ljubljanski i cijele Italije Gospodin Jovan, na Svetoj Arhijerejskoj Liturgiji proizveo ga je u čin Arhimandrita.

Zahvaljujući požrtvovanom radu oca Gavrila, duhovni život u manastiru Lepavina je u usponu. Od trenutka kada je došao u manastir Lepavinu privukao je mnoge vjerujuće ljude. Zadnjih 20 godina veliki broj vjerujućih ljudi na desetine hiljada dolazi u ovaj manastir. Otac Gavrilo poštovan je monah i van Srpske Pravoslavne crkve. U manastir Lepavina dolaze i ljudi drugih veroispovesti. Za istoriju manastira Lepavina neraskidivo je vezana Ikona Presvete Bogorodice Lepavinske, čudotvorne isjeljiteljske moći. Manastir Lepavina ima bogatu izdavačku djelatnost, pored mnogobrojnih knjiga, časopisa, otac Gavrilo sa desetočlanim bratstvom izdaje svoj manastirski časopis: „Put, Istina i Život“. Kao dvomjesečno izdanje kojim nastoji da vrati vjeru u duše parohijana i svih onih koji traže istinski duhovni život.

Do sada je otac Gavrilo objavio dvije knjige pod nazivom „Duhovni razgovori“. Govori da pravoslavni hrišćani se moraju truditi da dobro upoznaju Pravoslavlje po učenju Svetih otaca, da bi jasno znali šta ih to čini pravoslavnima. Tako će moći da sačuvaju svoj pravoslavni identitet. Sa vjernicima kontaktira i preko Skajpa i putem Fejsbuka na hiljade je registrovanih je u ovoj virtualnoj parohiji. Na Blagovesti 2006. godine pokrenuo je Internet Radio Blagovesti. U žiži medijskog interesovanja bio je kada je sveti Arhijerejski Sinod odredio da apostolskim ždrijebom između trojice vladika izabere 45. Patrijarha Srpskog.  18. aprila proslavio je 50 godina monaškog života.

        - Kao što smo imali priliku da čujemo u prilogu otac Gavrilo sa mnogim vjerućim ljudima razgovara preko Internet putem mreža Fejsbuka i Skajpa. Imamo tu čast da i ovoga jutra preko Skajpa sa nama je otac Gavrilo. Pomaže Bog, oče.

        - Bog pomogao! Iz manastira Lepavine pozdravljam Vas i sve gledaoce Vaše televizije.

        - S obzirom da imate dug monaški staž, možete li reći u čemu je prednost modernog načina komuniciranja kada je riječ o vjeri?

       - Gospod naš Isus Hristos se posle svog Vaskrsenja javio svojim učenicima i rekao im: „Idite po svemu svetu i propovedajte jevanđelje svakome stvorenju.“ Znači, svakome stvorenju, po svemu svetu! Apostoli su u to vreme u svet krenuli peške, a danas se putuje avionima. Oni su morali danima da putuju da bi došli u neko mesto i tamo propovedali, a danas se putem tehnike ljudska reč trenutno širi po svemu svetu. Eto, to je očigledna prednost modernog načina komuniciranja – nema više prostorne prepreke za međusobnu komunikaciju. Ljudi koji su među sobom udaljeni, koji žive na raznim stranama sveta, mogu da nazovu jedan drugog i da razgovaraju, kao mi sada. Telefon, mobitel, i-mejl, Skajp, Fejsbuk, sve su to samo sredstva koja nam omogućuju komunikaciju. Pa zašto onda da to ne iskoristimo za razgovore o veri? Sigurno je da se u tim sredstvima komunikacije krije i opasnost, čovek može da se zatvori sa kompjuterom i otuđuje od bližnjih, da postane zavisan od tehnike, ali sve zavisi od toga kako ćemo se koristiti tehnikom. Na nama samima je odgovornost i mislim da svi mi treba da postanemo svesni te odgovornosti. Ja kao monah, koji sam evo već pedeset godina u manastiru, sva ta moderna sredstva koristim za duhovne razgovore, za širenje reči Božje, za širenje blage vesti o Vaskrslom Hristu koji je svojom žrtvom iskupio palog čoveka i otvorio mu vrata večnoga života u Carstvu Božjem.

- Šta je to što Vas ljudi najčešće pitaju i koje im Vi poruke dajete?

- Šta da kažem, velika je kriza i ljudi imaju mnogo problema, neko u porodici, neko na poslu, nekoga muči bolest, nekoga besparica, neko traži sreću, neko ljubav… Svaki pojedinac se javlja sa svojim problemima i nedoumicama, to je njegova lična muka, ali problemi su opšti. Pročitaću nekoliko naslova iz knjige „Duhovni razgovori“ da biste iz njih videli o kakvim se pitanjima radi:

1.    Naslov: AKO SI UVREDIO PRIJATELJA, TRAŽI DA TI OPROSTI ili

2.    Naslov: NIKOGA NE TREBA OSUĐIVATI, JER SVAKO MOŽE DA ISPRAVI SVOJ ŽIVOT ili

3.    Naslov: NE MOŽE BITI ISPOVESTI PREKO INTERNETA

Ima razlike u pitanjima koje postavljaju stari i mladi. Stariji se uglavnom javljaju da se izjadaju na svoje probleme, da zatraže molitve za decu, za porodicu... A mladi imaju drugačiji odnos, njih više zanimaju pitanja o veri, o Crkvi, o monaškom životu. Mladi žive danas tako, po cele noći u kafićima i po zabavama, ali se i pored toga vidi da je mnogo onih koji traže duhovnu hranu, da imaju potrebu i za duhovnom reči.

Ja svima preporučujem da je za nas hrišćane najvažniji liturgički život u crkvi, to je osnovno i to uvek govorim: da redovno idu u svoju parohijsku crkvu nedeljom i praznicima, da drže postove, da se ispovedaju i pričešćuju, da budu aktivni članovi svoje Crkve. Često čujem: nemamo vremena za crkvu. Kako nemate, koliko vas ima u kući? Petero. Eto, svake nedelje neka neko ode u crkvu, jedni jedne nedelje, drugi druge i tako dalje. I tako će svake nedelje neko iz porodice da bude na Liturgiji i da donose u kuću blagoslov Božji. To vam nije velika žrtva, a cela kuća dobija veliko dobro.  

       - Vaša Vaskršnja poruka svim gledaocima?

       - Svim gledaocima želim da u radosti dočekaju i proslave sveradosni praznik Hristovog Vaskrsenja i da nam svima Vaskrsli Gospod daruje mir, slogu i svaki dobri napredak.

      - Hvala Vam, oče, zbogom.

      - Hvala i Vama. Hristos Vaskrse!

      - Vaistinu Vaskrse!23.04.2011.
Razgovor vodila Dragana Dabić


Prevod Intervjua na ruski jezik

ИНТЕРВЬЮ О. ГАВРИИЛА ТЕЛЕВИДЕНИЮ РТРС
(ответы передавались через «Скайп» в «Утреннюю программу» на Великую субботу)

    С тех пор, как в 1984 г. о. Гавриил пришёл в монастырь «Лепавина», он привлёк сюда много верующих, особенно в последние 20 лет – десятки тысяч людей посетило Лепавинский монастырь, как из Республики Сербской, так и из других стран.
     На сайте монастыря www.manastir-lepavina.org можно найти много интересной информации об издательской деятельности Монастыря, об о. Гаврииле, а также комментарии верующих с признательностью. Далее следует короткий рассказ об о. Гаврииле.

    - Архимандрит Гавриил поступил в монастырь как послушник в конце апреля 1964 г. Родился он 10 мая 1944 г. в селе Дубока, община Кучево, вблизи города Пожаревац. На Великую субботу 1964 г. он вступил в монашеское братство монастыря «Раковица», а с 1984 г. получил в управление монастырь «Лепавина» и монастырский приход. На праздник Успения Пресвятой Богородицы в 1994 г. Его Высокопреосвященство Митрополит Загребско-Люблянский и всея Италия Иоанн на архиерейской литургии возвёл его в сан архимандрита.

    Благодаря жертвенному труду о. Гавриила, духовная жизнь в монастыре «Лепавина» в настоящий момент на подъёме. Отец Гавриил - уважаемый монах и за пределами Сербской Православной Церкви. В монастырь «Лепавина» приезжают также люди других вероисповеданий. С историей этого монастыря неразрывно связана икона Пресвятой Богородицы Лепавинской, обладающая чудотворной исцеляющей силой. Монастырь активно занимается издательской деятельностью: о. Гавриил с десятью братьями-монахами издаёт свой монастырский журнал «Путь, истина и жизнь», с помощью которого старается влить веру в души прихожан, всех тех, кто ищет путь к настоящей духовной жизни.

    До настоящего времени о. Гавриил опубликовал две книги под названием «Духовные беседы». Он говорит о том, что православные христиане должны стараться узнать свою веру по учению святых отцов Церкви, чтобы ясно понимали, в чём суть Православия. В праздник Благовещения в 2006 г. по его инициативе началось радиовещание из Монастыря через Интернет - передача «Благовест».
    В центре внимания средств массовой информации о. Гавриил оказался, когда Святой Архиерейский Синод Сербской Православной Церкви поручил ему, с помощью апостольского жребия, выбрать из трёх епископов 45-го Сербского Патриарха.

    18 апреля с.г. о. Гавриил отметил 50-летие монашества.

    Как мы уже упомянули, о. Гавриил общается с верующими и посредством Интернета. Вот и мы сегодня будем общаться с о. Гавриилом по «Скайпу».

    - Добрый день, батюшка!

    - Храни вас Господь! Приветствую Вас и Ваших телезрителей из монастыря «Лепавина».

    - С учётом Вашего огромного опыта монашеской жизни, скажите нам, о. Гавриил, в чём преимущество современных способов общения, когда речь идёт о вере?

    - Господь наш Иисус Христос после своего воскресения явился своим ученикам и сказал им: «Идите в мир весь и проповедайте Евангелие всей твари». Что значит, каждому творению, по всему миру! Апостолы в то время отправились в мир пешком, а сейчас люди летают на самолётах. Они тогда должны были идти много дней, чтобы дойти до какого-нибудь селения и  там проповедовать. А в наши дни с помощью техники голос человека мгновенно разносится по всему миру. Вот Вам явное преимущество современных способов общения – расстояние больше не является препятствием для него. Люди, которые находятся далеко друг от друга, в разных концах мира, могут позвонить друг другу и разговаривать, как мы сейчас с вами. Обычный телефон, мобильный, электронная почта, «Скайп», «Фэйсбук» - всё это средства, обеспечивающие возможность общения. Почему же тогда не использовать их для разговора о вере? Безусловно, эти технические средства кроют в себе и опасности: человек может замкнуться на компьютере, отдалиться от близких, стать зависимым от компьютера – но всё зависит от того, как использовать эту технику. На нас самих лежит ответственность в этом вопросе, и мы должны осознавать её. Я как монах, проживший в монастыре 50 лет, использую эти современные средства для духовных бесед, для распространения Слова Божия, для распространения благой вести о воскресшем Христе, жертвой своей искупившего падшего человека и открывшего врата жизни вечной в Царстве Божьем.

    - Отец Гавриил, какие вопросы чаще всего задают Вам и какие наставления Вы даёте?

    -  Что Вам сказать – кризис, и у людей много проблем: у кого в семье, у кого на работе; кого-то мучают болезни, кого-то – безденежье; кто-то ищет удачу, а кто-то – любовь...  Каждый отдельный человек обращается со своими личными проблемами, но эти проблемы – общие. Я прочту вам некоторые заглавия из книги «Духовные беседы», чтобы вам стало ясно, о каких проблемах идёт речь.

Первое заглавие: «Если ты обидел друга – проси прощения».
Второе заглавие: «Не надо никого осуждать, потому что каждый может исправиться».
Третье заглавие: «Нельзя исповедаться по интернету».

    Различаются между собой вопросы, которые задают молодые и старые люди. Старые люди, в основном, обращаются, чтобы пожаловаться на свои проблемы, попросить молитв за детей и за семью... А у молодых – совсем другое отношение, их больше интересуют вопросы веры, Церковь, монашеская жизнь. В наши дни молодые люди могут ночи напролёт проводить в кафе, на развлечениях, но кроме этого, многие из них ищут духовную пищу, имеют потребность в духовном слове.
    Я всем говорю, что для нас, христиан, самой важной является литургическая жизнь в Церкви – это самое главное, и поэтому я всё время говорю, чтобы регулярно ходили в свою церковь, по воскресеньям и праздникам, чтобы постились, исповедовались и причащались, чтобы были активными членами Церкви. Приходится часто слышать: нет времени на церковь. Как это нет времени! Сколько вас в семье, спрашиваю. Отвечают, пятеро. Ну, так пусть каждую неделю кто-то один идёт в церковь, и так поочереди. Каждую неделю кто-то один из семьи будет на Литургии и принесёт домой Божие благословение. Не большая жертва, а большое добро войдёт в ваш дом.

    - Ваше пожелание, о. Гавриил, нашим телезрителям на Пасху.

    - Всем телезрителям желаю в радости встретить праздник Светлого Христова Воскресения и чтобы всем нам Воскресший Господь подарил мир, согласие и совершенствование в добре.

    - Спасибо Вам, батюшка.

    - Спасибо и Вам. Христос Воскрес!

    - Воистину воскрес!

23 апреля 2011 г.
Беседу вела: Драгана Дабич

Перевод с сербского: Елена Заричная 

*  *  *
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ ОДНОГО ИНТЕРВЬЮ

о.Василије, архимандрит Гаврило (Вучковић), новинарка из Русије гђа.Јелена Заричнаја са проф. М.Стефановским 

    Интервью с о. Гавриилом – настоятелем монастыря «Лепавина», я увидела на сайте монастыря. Это было телевизионное интервью, но не в классическом его виде. Телевидение РТРС, узнав о том, что о. Гавриил активно пользуется современными техническими средствами для общения с верующими, решило пригласить его к разговору на эту тему, с помощью тех самых современных средств, в частности посредством «Скайпа».

    Итак, «Утренняя программа» на Великую субботу, в кадре - молодая красивая Ведущая, в студии. Она знакомит телезрителей с биографией о. Гавриила, с самыми значительными её моментами – готовит телезрителей ко встрече с настоятелем. И встреча состоится, но – только с голосом батюшки. Сам о. Гавриил находится в монастыре в этот момент и спокойно отвечает на вопросы Ведущей. В кадре – видеосюжет из жизни «Лепавины»: Литургия – одухотворённые лица верующих, сам о. Гавриил в праздничном одеянии и братия, паломники у святого Источника...  Прекрасно снято! Жаль только, что этого видеоматериала было недостаточно, и этот видеосюжет был показан три раза подряд. Возможно, у режиссёра не было другого выхода, но это и не столь важно в данном случае, настолько был интересным сам разговор. Приятная манера ведения передачи Ведущей – с точными вопросами и умением слушать ответ. А вот что меня действительно удивило – так это сама речь о. Гавриила. Дело в том, что я заканчивала Ленинградский Университет, факультет журналистики, отделение радио и телевидения – и одним из предметов у нас была техника речи, целый год: скороговорки для чёткости речи, постановка дыхания, работа с голосом вдаль, разогревание речевого аппарата перед выступлением в кадре –губы, язык, горло ... И вот я слушаю о. Гавриила. Он не учился в Ленинградском Университете, ни в Белградском, он не учился ораторскому искусству, но как он говорит! Чётко выговаривая каждую букву, каждое слово, с паузами – чтобы слушатели успели осмыслить сказанное, каждая мысль логически выстроена и закончена. Достаточно эмоционально, но при этом спокойно и уверенно. Откуда такое мастерство?!

    Я задала этот вопрос о. Гавриилу при встрече. И что вы думаете он ответил?

«Это, наверное, практика, - улыбнулся о. Гавриил. - Знаете, сколько мне приходится говорить по «Скайпу»!

    Самое интересное, пожалуй, в этом телевизионном интервью – это вопросы верующих и ответы на них о. Гавриила. Не случайно уже выпущено две книги «Духовные беседы, проводимые в «Скайпе».

    И конечно, потрясает сам факт – когда пожилой священник не только смог увидеть возможности, заложенные в современных средствах коммуникации, но и освоить их и поставить на службу Богу и людям, на службу Добра.

    И спасибо телевидению за организацию этого интервью!

Елена Заричная
Редктор, журналист и ведущая своих программ
Член Международного союза журналистов (IFJ)

* * *
Prevod osvrta Jelene Zaričnaje na engleski jezik

SAME OBSERVATION ON AN INTERVIEW

I saw the interview with father Gabriel, the abbot of the monastery Lepavina, on the monastery website. It was a TV interview, but not the classic one. When RTRS found out that father Gabriel actively uses modern technology for conversation with faithful, they decided to invite him for the interview on that subject, using those latest technological innovations, including Skype.

So, it is RTRS Morning program on Holy Saturday – a young, beautiful host is in the studio. She introduces viewers to father Gabriel’s biography - with the most important moment of his biography – preparing them to meet with the abbot. And meeting would happen – but we only hear father’s voice. At that moment, father Gabriel is at the monastery and he calmly answers interviewer’s questions. The video with the scenes from the life of the monastery Lepavina is shown: Divine Liturgy – thoughtful faces of the faithful, father Gabriel in the festive vestments and brotherhood, pilgrimages near holy well…

It is remarkably recorded. Only, I am sorry because there was not enough of video material: it was shown three times in a raw. It is possible that director did not have another solution, but in this case, it is not that much important because conversation alone was interesting enough. I would like to mention pleasant manner and behavior of the hostess of the program – she asked precise questions and demonstrated a good skill to hear the answer. What really impressed me was father Gabriel’s speech. The thing is that I finished journalism at Leningrad University, at the Department of radio and television, and one of my classes was a word technique, which we studied for entire year: a quick pronunciation of words for clarity of articulation, breathing technique, work with the voice on a distance, warming up of the speech apparatus before start of the program – the lips, tongue, throat… So I listen to father Gabriel. He did not study at Leningrad University, not even at Belgrade University, he did not learn rhetoric, but his speech was so good! He clearly pronounces each letter, each word, with stops – so that listeners would be able to imagine what he is saying, every thought is logically designed and completed.  His speech is very emotional, but he is calm and convincing. Where did he get such skills?

I asked this question when I met father Gabriel. And what do you think he answered me? “This is probably the practice,” father Gabriel smiled. “Do you know how much I have to talk via Skype?” The most interesting in this TV interview was question about most frequently asked questions and father Gabriel’s answers. Two books named “Spiritual conversations” led over the Skype are not accidentally published.

And of course, it is a moving fact that the monk in years was able to become aware of modern means of communication, but also to master and use those means to serve God and people.

And thanks RTRS for organizing this interview!

Helen Zarichnaya - editor, journalist and host of her own shows, a member of the International Federation of Journalists (IFJ)
Translated from Russian by  Radmila Maksimovic
Prevod osvrta na engleski Jovana ČonjićPrevod osvrta Jelene Zaričnaje na srpski jezik


NEKA ZAPAŽANJA POVODOM JEDNOG INTERVJUA
 
Intervju sa ocem Gavrilom, nastojateljem manastira Lepavine, videla sam na manastirskom sajtu. Bio je to TV intervju, ali ne klasičan. Saznavši o tome da otac Gavrilo aktivno koristi savremena tehnička sredstva za opštenje sa vernicima, RTRS je odlučio da ga pozove na razgovor na tu temu, pomoću tih najsavremenijih sredstava, pa tako i putem Skajpa.

Dakle, jutarnji program RTRS-a na Veliku Subotu, u kadru – mlada lepa voditeljka, u studiju. Ona upoznaje gledaoce s biografijom oca Gavrila, sa najznačajnijim trenucima biografije, pripremajući ih tako za susret sa nastojateljem. I do susreta dolazi, ali – čuje se samo očev glas. Sam otac Gavrilo nalazi se u tom trenutku u manastiru i mirno odgovara na pitanja voditeljke. U kadru se prikazuje video sa scenama iz života manastira Lepavine: Liturgija – produhovljena lica vernika, sam otac Gavrilo u prazničnoj odeždi i bratija, poklonici pored svetog izvora...

Izvanredno snimljeno! Žao mi je samo što tog video materijala nije bilo dovoljno, jer je bio prikazan tri puta zaredom. Moguće je da režiser nije imao neko drugo rešenje, ali to i nije toliko važno u datom slučaju, koliko je bio interesantan sam razgovor. Prijatni maniri ponašanja voditeljke emisije – s preciznim pitanjima i umešnošću da sasluša odgovor. A ono što me je zaista zadivilo je sam govor oca Gavrila. Stvar je u tome što sam ja završila studij žurnalistike na Lenjingradskom univerzitetu, odsek radio i televizija – a jedan od predmeta je bio tehnika reči, koji smo učili tokom cele godine: brz izgovor reči radi jasnoće izgovora, tehnika disanja, rad s glasom na daljinu, zagrevanje govornog aparata pred nastup u kadru – usne, jezik, grlo... I tako ja slušam oca Gavrila. On nije studirao na Lenjingradskom univerzitetu, ni na Beogradskom, nije učio retoriku, ali kako on govori! Jasno izgovarajući svako slovo, svaku reč, s pauzama – kako bi slušaoci mogli da zamisle to što govori, svaka misao je logički osmišljena i zaokružena. Veoma emotivno, ali pritom mirno i ubedljivo. Odakle mu takva veština?!

Postavila sam to pitanje ocu Gavrilu prilikom susreta. I šta mislite šta je odgovorio? „To je verovatno praksa“, osmehnuo se otac Gavrilo. „Znate li koliko moram da pričam preko Skajpa?“

Ono što je bilo najinteresantnije u ovom TV intervjuu, to je bilo pitanje o najčešćim pitanjima vernika i odgovor oca Gavrila. Nisu slučajno izdate već dve knjige „Duhovni razgovori“, vođeni putem Skajpa.

I naravno, potresna je sama činjenica da sveštenoslužitelj već u godinama ne samo da je mogao da uvidi mogućnosti savremenih sredstava komunikacija, već i da ih savlada i iskoristi za službu Bogu i ljudima, za službu Dobru.

I hvala Televiziji za organizaciju ovog intervjua!
 
Jelena Zaričnaja
urednik, novinar i voditelj svojih emisija, član Međunarodnog saveza novinara (IFJ)
prevela sa ruskog dr Radmila Maksimović


Prevod Intervjua na engleski jezik

RTRS TELEVISION INTERVIEW WITH FATHER GABRIEL
(a Skype conversation with father Gabriel in the RTRS Morning Show on Easter Saturday)
 
When father Gabriel came to the monastery Lepavina in 1984, he attracted many faithful souls. Monastery Lepavina is visited by ten thousand people from Republika Srpska and other countries, especially in the last twenty years . On the following site, www.manastir-lepavina.org, you can find a plenty of information about monastery editions, about father Gabriel and comments from many believers that were sent and confessed to him.  Below is a short story about father Gabriel.

-Archimandrite Gabriel entered monastery as a novice at the end of the April 1961. He is born on May 10, 1944, in the village Duboka, municipality Kucevo, near Pozarevac. On Holy Saturday 1964, he was ordained in the monk, in the monastery Rakovica. He received the administration of the monastery Lepavina and monastery parish in 1984. On the day of Assumption of the Holy Virgin in 1994, his Eminence Metropolitan of Ljubljana and the entire Italy John ordained him into the rank of Archimandrite.

Thanks to father Gabriel’s devoted work, spiritual life in the monastery Lepavina is on the rise. From the moment he came to the monastery Lepavina, he attracted many faithful people. In the last twenty years large number of believers, ten thousand of them have been coming to the monastery. Father Gabriel is respected monk even outside of the Serbian Orthodox Church. People of other religions come to the monastery Lepavina, too. The miracle working Icon of the Holy Theotokos of Lepavina is inextricably tied to the monastery Lepavina history. Monastery Lepavina has a rich publishing activity. In addition to the numerous books, journals, father Gabriel and his brotherhood are issuing the monastery Journal “The Way, the Truth and the Life” as bi-monthly edition in order to restore the faith in the souls of parishioners and all those who seek a true spiritual life.

Father Gabriel published two books entitled “Spiritual conversation”. He tells that Orthodox Christians must strive to learn about Orthodox faith by studying Holy fathers, to know clearly what makes them Orthodox. That way, they will be able to preserve their Orthodox identity.  Father Gabriel is speaking   with faithful over the Skype program and Face book; there are thousand people registered in this virtual parish. On the day of Annunciation 2006, he launched the Internet radio “Blagovesti”. He was in the focus of the media interest when Holy Synod decided that he would choose 45th Serbian Patriarch out of three bishops. On the April 18th, he celebrated 50 years of his monastic life.

- As we said, father Gabriel talks with many faithful people over the Internet via Facebook and Skype. We have the honor that father Gabriel is with us this morning, talking over the Skype. God help you, father.

 - God help you! I am greeting you from the monastery Lepavina, as well as all listeners of yours TV show.

- You have a long monastic experience, can you please tell us what is the advantage of modern way of communication when it comes to the faith?

- After His resurrection, our Lord Jesus Christ appeared to his disciples and told them: “Go ye into the world and preach the Gospel to every creature.” So, to every creature, to the whole world! At that time Apostles went into the world on foot, but today, we travel by plane. They had to travel for days to come to a certain place and preached there. However, by using technology, word can be spread in a moment. Well, it is obvious advantage of modern way of communication – no more spatial barrier to prevent intercommunication. People who are away from each other, who live in a different parts of the world, can call each other and talk, as we do right now. Phone, cell phone, email, Skype and Facebook are only means that allow us to communicate. So why not take advantage of that, for conversations about the faith? Certainly that in those means of communication lies danger; man can be closed in the room with the computer and alienate from loved ones, he can become dependent on technology, but it all depends how we use the technology. Responsibility is on us and we need to become aware of it. I, as a monk who had been in the monastery for fifty years, use all those modern means for spiritual conversations, to spread the word of God, to spread the word about resurrected Christ, who with His own sacrifice redeemed the fallen man and opened the door of eternal life in the God’s Kingdom.

- What the people ask the most and what messages are you giving to them?


- What can I say, there is a crisis and people have a lot of troubles - some in the family, same at work, someone is bothered by illness, someone with the lack of money, someone is looking for happiness, someone for love… Every individual comes with his/her own problems and dilemmas that are his personal torments, but the problems are common. I will read several titles from the book “Spiritual conversation”, so you can see what kind of questions are common:

1st title: If you offended a friend, ask for forgiveness or

2nd title: No one should condemn others, because everyone may correct his/her life or

3rd Title: There cannot be confession over the internet…

There is a difference between questions asked by young and old people. Older usually comes to complain about their problems, to request the prayer for their children and the family…Young people have a different attitude, they are interested more in questions about faith, the Church, the monastic life. Lately, young people are spending the whole nights at bars and parties, but it is nevertheless evident that many of those who seek spiritual life have a need for the spiritual words.

I recommend to all that the most important for us Christians is Liturgical life in the Church; it is essential and I always say that one should regularly attend his parish church on Sundays and holidays, should fast, confess and commune,  be active members of his church. I often hear: We do not have time to go to the church. What do you mean you do not have time? How many of you live in the house? Five of us. So, every week someone should go to the church. And every week someone from the family will be on the Divine Liturgy and will bring God’s blessing to the house. That is not a big sacrifice, and the entire house has a great benefit from it.

- What would be the Easter message to all your viewers?

-   I wish to all to welcome and celebrate in joy the most joyful holiday of Christ’s Resurrection, and may our Lord Jesus Christ give us all peace, harmony, and every progress.

- Thank you father, goodbye.

- Thank you as well. Christ is risen!

- Indeed He is risen!

April 23rd, 2011
Interview: Dragana Dabic
Prevod na engleski prof Bojana PopovićPrevod Intervjua na nemački  jezik

EIN INTERVIEW MIT PATER GABRIEL IM FERNSEHEN VON REPUBLIKA SRPSKA
(Das Gespräch wurde via Skype im Morgenprogramm am Ostersammstag geführt)

Nachdem er im Jahre 1984 ins Kloster Lepavina  kam, zog er viele gläubige Seelen an. In den letzten 20 Jahren besuchen regelmäßig zehntausende Pilger  Kloster Lepavina. Es kommen Besucher aus der Serbischen Republik, aber auch  aus anderen Ländern. Auf der Web-Seite des Klosters, www.manastir-lepavina.org,  können Sie   Infos über  die Veöffentlichungen des Klosers,  Pater Gabriel's Arbeit und  die Kommentare der Gläubigen erhalten.

Es folgt eine kurze Biografie von Pater Gabriel.

- Der Archimandrite Gabriel kam in den Kloster im April 1961. Er ist am 10.05.1944 im Dorf Duboka, Gemeinde Kučevo bei Požarevac in Serbien geboren. Am Ostersammstag 1964 wurde er im Kloster Rakovica zum Mönch geweiht. Seit 1984 ist er Klostervorsteher des Klosters Lepavina und  Pfarrer der Kirchengemeinde von Lepavina.

Zum Feiertag der Mariä Himmelfahrt 1994 erhöhte ihn seine Eminenz, der Metropolit Johannes, von Zagreb, Laibach und ganz Italien  in den Rang des Archimandriten.

Dank der Aufopferung und Initiative Pater Gabriel's ist das spirituelle Leben im Kloster Lepavina im Aufbruch. Pater Gabriel ist ein anerkannter Geistlicher auch ausserhalb der Serbisch Orthodoxen Kirche. Das Kloster Lepavina besuchen Gläubige anderer Konfessionen. Die Geschichte des Klosters ist unzertrennlich mit der  Wundertätigen Ikone der Mutter Gottes von Lepavina gebunden. Die Verlagstätigkeit des Klosters ist umfangreich. Neben Büchern und Periodikas gibt das Kloster die Zeitschrift " WEG-WAHRHEIT-LEBEN" heraus. Es ist eine zweitmonatige Herausgabe. Das Ziel der Herausgabe ist in den Seelen der Mitglieder der Gemeinde und all derjenigen, die das geistige Leben suchen den Glauben  zu stärken

Bis jetzt hat Pater Gabriel zwei Bücher unter dem Titel "Die geistigen Gespräche" veröffentlicht. Er unterstreicht, dass die orthodoxen Christen sich bemühen sollten, die christliche Orthodoxie durch die Doktrin der Heiligen Väter der Kirche, zu erfassen. Nur auf diese Weise werden sie erfahren, was sie wirklich als orthodoxe Christen ausmacht und wie sie ihre Identät bewahren können. Mit den Gläubigen kommuniziert Pater Gabriel via Skype und Facebook. Er hat mehrere Tausend registrierte Facebook-Freunde in seiner virtuellen Gemeinde.

Zum Feiertag der Mariä Verkündung 2006 startete er mit dem Radio-Sender  "Mariä Verkündung". Pater Gabriel war im Brennpunkt des Medieninteresses  als ihn die Heilige Synode der Serbisch-Orthodoxen Kirche dazu bestimmte, durch die apostolische Wahl  unter den drei Kandidaten den Namen des  45. serbischen Patriarchen aus dem Evangelium zu ziehen. Am 18.04.2011 feierte er den 50. Jahrestag seines Lebens als Mönch.

-  Wie wir im Beitrag gesehen haben, kommuniziert Pater Gabriel mit vielen Gläubigen im Internet via Skype und Facebook. Wir haben die Ehre  an diesem Morgen uns mit Pater Gabriel via Skype zu unterhalten. Grüss Gott Pater Gabriel!

- Grüss Gott! Herzliche  Grüße aus dem Kloster Lepavina an Sie und alle Zuschauer des Fernsehens von Republika Srpska.

- Sie haben eine lange Periode des Lebens als Mönch hinter sich. Erklären Sie uns bitte die Vorteile der modernen Kommunikation hinsichtlich des Glaubensdiskurses.

   - Unser Herr, Jesus Christus meldete sich seinen Schülern nach seiner Auferstehung und sagte ihnen: "Geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen!" Das bedeutet allen Geschöpfen in der ganzen Welt. Die Apostel gingen zu der Zeit zu Fuss. Heute reist man mit dem Flugzeug. Früher hat es Tage gedauert bis man eine Ortschaft erreichte, um dort zu predigen. Heutzutage wird das Wort mittels der Technik in der ganzen Welt verbreitet. Das ist ein evidentes Vorteil der modernen Kommunikationsweise. Für die Kommunikation  gibt es keine räumlichen Hindernisse mehr. Die Menschen, die weit voneienander entfernt sind und in allen Teilen der Welt zerstreut sind, können einander anrufen und sich, so wie wir beide jetzt, unterhalten. Das Telefon, Mobilfunk, E-Mail, Skype und Facebook sind Instrumente, die uns die Kommunikation ermöglichen. Sollten wir das  auch für die religiösen Gespräche nicht nutzen? Sicherlich beinhalten diese Kommunikationsmittel auch Gefahr, denn der Mensch kann sich durch seinen Rechner von seinen Nächsten entfremden. Er kann von der Technik abhängig werden, aber alles hängt davon ab, wie wir die Technik anwenden.
Wir alleine tragen die Verantwortung, und wir müssen uns dieser Verantwortung bewusst werden. Ich bin als Mönch schon 50 Jahre im Kloster. Alle diese modernen Mittel nutze ich, um geistige Gespräche zu führen, um die Frohe Botschaft zu verkünden, von der Auferstehung Christi zu erzählen; wie unser Herr, Jesus Christus durch sein Opfer den gefallenen Menschen von seinen Sünden loskaufte und ihm die Tore des ewigen Lebens im Himmlischen Reich öffnete.

- Was fragen Sie die Menschen am meisten? Welche Botschaften senden bekommen sie von Ihnen?

- Es ist eine große Krise im Gange. Die Menschen haben viele Probleme. Manche haben familiäre Probleme. Andere haben Probleme auf der Arbeit. Manche sind krank oder arm. Andere suchen nach Glück und Liebe…Jeder Einzelne meldet sich mit den eigenen Problemen und Bedenken. Das ist sein persönliches Leid, aber die Probleme sind generell.
Ich lese Ihnen einige Kapitel aus dem Buch "Die geistigen Gespräche" vor. Darin werden Sie sehen, um welche Probleme es sich handelt.

1.    Kapitel: Falls du den Freund verletzt hast, bitte ihn um Verzeihung;

2.    Kapitel: Man sollte niemanden verurteilen, denn jeder kann sein Leben ändern;

3.    Kapitel: Es gibt keine Beichte via Internet …

Es gibt unterschieliche Fragen. Man sollte zwischen den Fragen der älteren und der jüngeren Generation unterscheiden. Die Älteren erzählen mir über ihren Kummer, bitten um Gebete für die Kinder und die Familie…Die Jugend hat ein anderes Verhältnis. Sie interessieren sich mehr für Glaubensfragen, die Kirchenfragen und über das Leben der Mönche. Die Jugend  heutzutage verbringt die ganzen Nächte in den Cafés und auf Parties. Trotzdem bemerke ich viele Jugendliche, die geistige Nahrung suchen. Sie haben ein Bedürfnis danach.

Allen empfähle ich lithurgisch zu leben, denn das ist für die Christen am wichtigsten. Das ist die Grundlage. Man sollte regelmäßig die Gottesdienste Sonntags und an Feiertagen in seiner lokalen Gemeinde besuchen, Fastenzeiten einhalten, regelmäßig Beichten und zur Communion gehen. Dann wird man zum aktiven Mitglied seiner Kirche. Oft hört man Pseudoargumente, dass man keine Zeit für den Besuch des Gottesdienstes hat. Wieviele seid Ihr im Haushalt? Wir sind fünf. Dann könnte jeden Sonntag einer von Euch in die Kirche gehen. Man kann sich auswechseln. Es wird immer einer aus der Familie an dem Gottesdienst teilnehmen und so den Segen Gottes in Euer Haus bringen. Das ist kein großes Opfer, und das ganze Haus bekommt den Segen.

- Ihre Botschaft an  unsere Zuschauer zum Osterfest?

- Ich wünsche allen Zuschauern, den großen Tag der Auferstehung Christi in Freude zu feiern, und uns uns allen wünsche ich, dass der auferstandene Gott uns den Frieden, Einheit und jeden guten Fortschritt schenkt.

- Ich danke Ihnen Pater Gabriel!  Gott ist auferstanden!      

- Er ist wahrhaftig auferstanden!

23.04.2011.
Das Gespräch führte  Dragana Dabić
prevod na nemački Radomir VučićPrevod Intervjua na francuski  jezik

En 1984, quand il a arrivé au monastère Lepavina, père Gabriel attira plusieurs âmes fidèles, en particulier dans les 20 dernièrs années, des dizaines milliers de Republique de Serbe et des autres pays arrivent au monastère Lepavina. Sur www.manastir-lepavina.org vous pouvez trouver plusieurs informations sur les publications monastiques, sur père Gabriel et aussi sur les commentaires posées et confiées à lui par les fidèles. On continue avec une courte histoire de père Gabriel. 
 
L’Archimandrite Gabriel est entré au monastère comme un novice en fin d’avril d’année 1961. Il est né le 10 mai 1944 à village de Duboka, municipalité Kučevo près de Požarevac. Le jour de Samedi Saint 1964. il est entré dans l’ordre monastique au monastère Rakovica; de 1984, il a recu l’administration du monastère Lepavina et aussi de la paroisse qui lui appartient. Le jour de la Dormition de la Mère de Dieu 1994 .Son Eminence Très Honoré le Métropolite de Zagreb et de Ljubljana et de toute Italie Mgr Jean, durant une Sainte Liturgie Épiscopale lui a élevé au rang d’Archimandrite.

Grace à travail consacré de père Gabriel, la vie spirituelle de monastère Lepavina est en train d’escaler. De son arrivée au monastère Lepavina il a attiré beaucoup de croyants. Dans les 20 dernières années un grand nombre de fidèles, les dizaines de milliers, arrivent à ce monastère. Père Gabriel est un moine respecté même hors de l’Eglise Orthodoxe Serbe. Il y a des gens des autres religions qui aussi arrivent au monastère  Lepavina. Pour l’histoire du monastère Lepavina est indissociablement lié l’Icone de Très Sainte Mère de Dieu de Lepavina avec ses pouvoirs miraculeuses guérissantes. Monastère Lepavina dispose d’une riche activité de publication; à cote des plusieurs livres, magazines, père Gabriel avec sa famille monastique d’une dizaine publie son magazine monastique: “Le Chemin, la Vérité et la Vie” comme une publication bimensuelle avec qu’il essaye à retourner la foix dans les âmes de ses paroissiens et tous ceux qui cherchent une vrai vie spirituelle.

Jusque maintenant, père Gabriel a publié deux livres sous le titre de “Conversations spirituelles”. Il dit que les Chretiens Orthodoxes doivent investir des efforts à bien se familiser avec l’Orthodoxie selon l'enseignement des Pères Saintes, afin qu’il sachent clairement qui est-ce qui leur fait des Orthodoxes. De cette manière ils seront capable de présérver leur identité Orthodoxe. Il fait des contacts avec les fidèles aussi par Skype et par Facebook ; il y a des milliers inscrits dans cette paroisse virtuelle. Le jour de l’Annonciation 2006. il a inauguré L’Annonciation Internet Radio. Il a été dans le centre d'intérêt des médias quand le Saint-Synode Épiscopal lui a déterminé de, par moyen de “draw” apostolique, choisir le 45. Patriarche Serbe entre les trois Évêques. Le jour de 18. avril, il a célébré les 50 ans de la vie monastique. 

Comme on avait l’occasion d’entendre dans le reportage, père Gabriel comunique avec plusieurs croyants par les services Facebook ou Skype. Nous avons l’honneur que ce matin aussi père Gabriel est avec nous par Skype. Que Dieu Vous aide, père.

-    Que Dieu Vous aide, vous aussi! Je salue Vous et tous les spectateurs de votre télévision.

-    En concernant votre long stage monastique, pouvez Vous nous dire quels sont les avantages des moyens modernes de communication quand on parle de la foi?

Notre Seigneur Jésus Christ, après sa Résurrection, apparut aux ses disciples et leur dit: “Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.” Ca veut dire, à toute la création, par tout le monde! Les Apôtres sont, en ce temps-là, partis dans le monde à pied, at aujourd’hui on voyage par les avions. Ils devaient voyager pendant les journées afin de venir à quelque place et prêcher là-bas, et aujourd’hui par le moyen de technique le mot humain est diffusé instantanement à travers le monde entier. Voilà, c’est un avantage évident des moyens modernes de communication – il n‘y a plus des obstacles de distance pour la communication mutuelle. Les peuples qui sont éloignés entre eux, qui vivent aux parts du monde divers, peuvent appeler l’un l’autre et peuvent parler, comme nous faisons maintenant. Téléphone, ,obil; e-mail, Skype, Facebook, ce sont tous seulement les moyens qui nous permetent la communication. Et pourquoi donc ne les pas utiliser pour les conversations sur la foi?

Sûrement, Il y a du danger qui se cache en ces moyens de communication, l’homme peut se fermer avec l’ordinateur et s’aliéner de ses proches, à devenir dépendant de technique, mais tout ca dépend de la manière de quelle on utilise la technique. La résponsabilité est sur nous seuls et je pense que chacun de nous doit devenir conscient de cette résponsabilité. Moi, comme un moine, qui suis au monastère donc il y a cinquante ans, j’utilise tous ses moyens modernes pour les conversations spirituelles, pour diffuser le mot de Dieu, pour diffuser la bonne nouvelle du Christ Ressuscité qui a racheté l’homme tombé par sa sacrifice et lui a ouvert la porte d’une vie éternelle dans le Royaume de Dieu.

-    Qu’est-ce que les gens Vous de,andent les plus souvent et quels messages Vous leur donnez?

-    Qu’est-ce que je peux dire, il y a une crise et les hommes ont beaucoup de problèmes, quelqu'un à la famille, quelqu'un au travail, quelqu'un est troublé par la maladie, par le manque d'argent, quelqu'un cherche du bonheur, quelqu'un de l’amour... Chaque individu     avec ses problèmes et ses confusions, c’est sa souffrance personelle, mais les problémes sont généraux. Je vais Vous lire quelques titres du livre “Les conversations spirituelles”  afin que Vous pouvez d’y voir de quelles questions s’agit-elles:

1.    Titre: SI TU A INSULTÉ TON AMI, DEMANDE SON PARDON ou
2.    Titre: IL FAUT PAS JUGER LA PERSONNE, CAR CHACUN PEUT CORRIGER SA VIE ou
3.    Titre: ON NE PEUT PAS FAIRE UNE CONFESSION PAR INTERNET...

Il y a de difference dans les questions posées par les vieux et les jeunes. Les âgées rapportent la plupart du temps pour se plaindre aux ses problèmes, à demander les prieres pour les enfants, pour la famille... Et les jeunes ont de la rélation differente, ils s'intéressent davantage aux questions de la foi, de L’Église, de la vie monastique. Aujour’hui, les gens vivent de cette manière, toute la nuit dans les cafés et a des parties,  mais d'a côté de ca on peut voir qu’il y a beaucoup de ceux qui cherchent la nourriture spirituelle, qu’ils ont besoin pour le mot spirituel aussi.

Je recommends à tous que pour nous, les Chretiens, la plus importante c’est la vie liturgique dans L’Église, c’est principal et je le dit toujours: à aller regulierement à son église paroissiale au dimanche et aux jours des Fêtes, à tenir les jeûnes, à faire des confessions et à recevoir la communion, à être des membres actives de son Église. Souvent j’entend: nous n’avons pas du temps pour l’église. Comment Vous n’avez pas du temps, combien de vous est dans la maison ? Les cinq. Voilà, chaque dimanche quelqu’un peut aller à l’église, les uns à un dimanche, les autres à un autre etc. Et à cette manière chaque dimanche quelqu’un de famille sera à la Liturgie et portera dans la maison la Bénédiction de Dieu. Ce n’est pas un grand sacrifice de votre côté et toute la maison reçoit un grand bien.

-Quel est votre message de Pâques aux tous les spectateurs ?   

Je veux que tous les spectateurs joyeusement attendent et célèbrent la toute joyeuse fête de la Résurrection du Christ et que Seigneur Ressuscité  à tous nous donne la paix, la concorde et chaque bon progrès.

-Je Vous remercie; père, à Dieu.

-Je Vous remercie aussi. Le Christ est ressuscité!

- En vérité Il est ressuscité!

23. 04. 2011.
L’interview par Dragana Dabić
Prevod na francuski jezik : prof Dinko BlagojevićKOMENTARI NA PRILOG RTRS- PUTEM E-MEILA


Mitropolit zagrebačko-ljubljanski Gospodin Jovan, Arhiepiskop rjazanski i kasimovski Pavle i  prof.dr.sc. Natalija Vidmarović

U riječima pravoslavnih svećenika i posebno monaha uvijek me zapanjuje kako precizno  mogu dijagnosticirati kroničnu bolest našega društva, bolest koja se bez obzira na široku lepezu simptoma na kraju uvijek svede na odsustvo vjere. Još me više zapanjuje način na koji svećenici čovjeka znaju poučiti istini: bez patetičnog razotkrivanja ili visokoumnih pouka, već jednostavno, s puno duše i što je najvažnije – s ljubavlju.

    Nedavno sam u crkvenoj knjižari kupila djela Paisija Svetogorca. On nam na jednostavan način govori o nama samima, o tome da ljudi koji pate stalno su u potrazi za nečim čemu ne znaju ime. Potraga za Istinom izvan Crkve jedne vodi u zabavne centre s ludom glazbom, druge u različite sekte, treće pak u alkohol ili drogu. U našem životu ima i previše malih i velikih događaja, ponekad se u njima skoro ugušimo i opet  ni za što nemamo vremena. Usred tolikih iskušenja teško je čak na minutu zamisliti se o riječima apostola Pavla koji je prije dvije tisuće godina rekao: „Ne suoblučujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti“  (Rim. 12, 2).

     Međutim svaki veliki podvig počinje od malih stvari. Upravo ta misao zvuči u riječima našega duhovnog pastira, našeg oca Gavrila. Jednostavno je uspostaviti kontakt s ocem Gavrilom i mnogi se njemu mogu obratiti i preko skajpa. U korištenju skajpa mnogi vide prije svega tehnički napredak pa se znaju i podsmjehnuti svećenicima koji su zamjenili putnički štap s elektronskim sredstvima komuniciranja. Ali otac Gavrilo vrlo je jasno naglasio u svojem obraćanju: to je samo i isključivo sredstvo, najvažniji su pak riječi pastira. Spreman je i na elektronsko komuniciranje u nastojanju doprijeti do srca svakog čovjeka.

    Riječi oca Gavrila zvuče i kao odgovori na pitanja koja nisu postavljena, koja mnogi od nas nisu čak u stanju niti formulirati. Čovjek se boji da ostane sam sa sobom jer nema što reći sam sebi. Ali Bog nikad nas nije napustio niti će napustiti ukoliko sami to ne poželimo. I zbog toga je potrebno ići u crku kako bi u molitvenom sjedinjavanju s ostalim vjernicima osoba mogla pronaći ono najbitnije – Istinu, Boga. I s vremenom sve će postati jasnije, razumljivije. I još jedno što je isto tako bitno, kako je naglasio otac Gavrilo: potrebno je čitati Crkvene Oce kako bismo saznali što nas čini pravoslavnima, jer prava vjera nije dio našega života već život u cjelini.

    Velika zahvalnost ocu Gavrilu, braći manastira Lepavina, molitvenicima o spasenju svijeta. Mnogaja i blagaja ljeta!
    HRISTOS VASKRSE!

Natalija Vidmarović,
Prof. Dr.sc., Filozofski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
--------------------------------------------------------------------
Prevod na ruski

В словах многих православных священников  и особенно монахов меня поражает, насколько точно они могут поставить диагноз общего хронического заболевания нашего общества, заболевания, которое, несмотря на многообразие симптомов, в конечном счете сводится  к безверию. Еще больше поражает, что священнослужители умеют преподать человеку истину не в виде пафосных обличений или высоких умствований, но просто, душевно, а главное – с любовью.

Не так давно в церковной лавке я купила сочинения Паисия Святогорца. Как просто говорит он нам о нас самих, о том, что страдающие люди постоянно что-то ищут, не зная, что, - и поиски истины вне Церкви уводят кого-то в развлекательный центр с безумной музыкой, кого-то в секты, а иного в алкоголь и наркотики. Событий малых и больших в нашей жизни столько, что можно захлебнуться, и никогда ни на что не будет хватать времени. Среди всех искушений тяжело даже на минуту задуматься о том, к чему призывал две тысячи лет тому назад апостол Павел: «и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего» (Рим. 12, 2).

Но ведь любой великий подвиг начинается с малого. И эта мысль звучит в словах нашего духовного пастыря – нашего отца Гавриила. Обратиться к архимандриту Гавриилу можно запросто, по скайпу, - в пользовании им прежде всего видят прогресс и нередко, с усмешкой говорят, что вот, мол, теперь и священники решили не отставать от современных технологий и сменить дорожный посох на электронное общение. Но ведь о. Гавриил ясно подчеркнул в своей передаче: это только и исключительно средство... и самое главное не в нем, а в слове пастыря. Сам он готов и к электронному общению, лишь бы достучаться до сердца каждого.

Слова отца Гавриила звучат и как ответы на незаданные вопросы, которые, многие из нас не в состоянии даже сформулировать. Человек боится остаться с самим собой наедине, потому что сказать ему себе – нечего? Но Бог никогда нас не покидал и не покинет, если мы сами того не пожелаем и надо идти  в церковь, где в молитвенном общении с верующими человек обретет самое главное в жизни - Истину, Бога. И со временем все станет ясно и просто. И еще одно, тоже главное, что подчеркнул отец Гавриил – необходимо читать Отцов Церкви, чтобы знать, что именно нас делает православными. Ведь подлинная вера это не часть нашей жизни, но вся наша жизнь.
Низкий поклон отцу Гавриилу, братьям - насельникам монастыря Лепавина, молитвенникам о спасении мира. Многая и благая лета!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Наталия Видмарович,
Проф. Д.ф.н., Загребский университет,
Философский факультет

 
*  *  *

VAISTINU VOSKRESE!
Dragi o.Gavrilo, tri dana nisam ukljucivala kompjuter, a malocas mi brat Nenad poslao  video zapis vaseg intervijua, mogu Vam reci da je super, bas, bas ste po mnogo cemu posebni. Cestitam!
Vama i bratiji zelim da Vaskrsnje praznike provedete u dobrom zdravlju i raspolozenju.
Vasa sestra u Hristu Slavica.
 
HRISTOS VOSKRESE!
Dragi o. Gavrilo, salusao sam video zapis i odusevljen sam Vasim direktnim ucescem u tv emisiji, posebno sam odusevljen Vasim komentarima o nasoj vjeri i Vasem brzom razmisljanju i sinhronom govoru u direktnoj komunikaciji. Niste imali nikakvih pogresaka svaka Vasa rijec je bila na mjestu, ukrtatko receno zadivljen sam i moja ocjena je pet plus.
ZBogom o.Gavrilo!

p.s. O.Gavrilo ja sam samo pisala sta mi je Žarko diktirao
Vasa sestra u Hristu Slavica.
Slavica i Žarko Đorđić
-------------------------------
Indeed Christ is Risen!

Reverend father Gabriel,I did not use computer for three days. Brother Nenad has sent me a video of your interview a moment ago; I can tell you it is great, and you are special in many ways. Congratulation!
I wish you and the brotherhood happy Easter, may you celebrate it in good health and joy.
Your in Christ, sister Slavica

Christ is Risen!Reverend father Gabriel,
I watched a video of your interview and I liked your direct participation in the TV program; I particularly liked your comments about our faith and your quick thinking and synchronized speech in direct communication. You did not have any error; every word was in “place”. Shortly, I am impressed and my rating is excellent.
Goodbye father Gabriel!
(Father Gabriel, I just wrote what Zarko dictated to me.
Your in Christ, sister Slavica)

Slavica i Zarko Djordjic


*  *  *
VAISTINU VOSKRESE!
 
Oče blagoslovite!
Iskreno, kad bi mene neko prozvao da pričam pred kamarama ja bih imala ogromnu tremu.
A Vi pričali pred celom Republikom Srpskom! I baš  lepo, spremno govorili i lepe odgovore dali!
Slava Bogu!
 
Čestitajući Vama i bratiji ovaj naš najradosniji  i najlepši praznik, praznik  nad praznicima - Vaskrsenje Gospodnje -  želimo Vam dug život, najbolje zdravlje i  svako dobro u vaskrslom Gospodu!
 
S' poštovanjem,
 
Vladimir, Anastasija, Marija, Jovana i Bojana
 -------------------------------
Indeed Christ is risen!
Reverend father, please bless!
Honestly, if somebody asked me to say something in front of video camera, I would have a huge stage fright. But you talked for the entire Republika Srpska! Your speech was very nice, you were well prepared and you gave good answers. Glory to God!
Congratulating you and your brotherhood the most joyous and the most beautiful holiday, the Feast of Feasts – The Resurrection of our Lord Jesus Christ – we wish you a long lasting life, good health and all the best in the Resurrected Lord!
Respectfully,
Vladimir, Anastasija, Marija, Jovana and Bojana
*  *  *
 
Pomaže Bog Oče! Blagoslovite.

Evo nakon što poslušah Vaš intervju na Radio Televiziji Republike Srpske koji ste obavili u jutarnjem programu na Veliku subotu, osjetih potrebu da i ja napišem koje slovo na temu Vašeg misionarskog rada putem informacionih tehnologija.

Zaista, umnožište talante koje Vam Gospod dade! Svakim danom, bilo ljeto, bila zima ili noć ili dan Vi ne umorno javljate i svjedočite veliku tajnu hrišćanskog života. Gospod i Bog naš Isus Hristos u ono vrijeme, izabra Sebi Sv. Apostole, da idu po cijeloj zemlji i propovjedaju jevanđelje svakom stvorenju kako bi se spasla. Svjedoci smo da i danas, kroz Vaš rad dobijamo iste spasonosne riječi Sv. Jevanđelja, samo na lakši i svima nama dostupniji način.

Da, Sve nam je dato, ali nam nije sve na korist! Vjerujem da ste mnoge kroz Vaše duhovne razgovore uputili na pravilno korištenje informacionih tehnologija, kako bi one mogle poslužiti i na spasenje. Pitanja su mnoga i na njih nije uvijek lako dati odgovor, ali tu na snagu stupa Vaše bogato monaško iskustvo! I gle čuda! Svim problemima se nazire kraj, svakom pitanju se pronalazi odgovor, svaka sumnja odstupa od nas...

Vaš intervju na Radio Televiziji Republike Srpske ostavio me je bez daha.

Sa željom da Vam Gospod podari mnogo zdravlja i snage da i u budućnosti izvodite grešnike na pravi put, cijelivam Vašu desnicu i molim Vaš blagoslov.

Vaše u Hristu čedo,
Borislav Štulić
-------------------------------
God help you father Gabriel, please bless.

After I heard your interview on Radio Television of the Republika Srpska, which you led in the Morning program on the Easter Saturday, I felt a need to write you a letter on your missionary work via informational technology.

Indeed, you multiplied the talents which were given to you by the Lord. Every day, whether summer or winter or day or night, you firmly enlighten and witness the great secret of Christian life. Our God Lord Jesus Christ chooses Apostles to go all over the world and preach the Gospel to every creature to be saved. Today, we have witnessed that through your work we get the same life saving words from the Gospel, but only on the easier and more accessible way.

Yes, everything has been given to us, but not everything is beneficial to us!  I believe that through your spiritual conversations, you directed many people how to use informational technology the right way, so they could serve for salvation. There are many questions and it is not always easy to give an answer on them, but your extensive monastic experience is helpful. And lo! An end can be seen to all problems, there is an answer for every issue, and all doubts go away…

Your interview on the Television of Republika Srpska left me breathless.

With wishes that God grants you good health and lot of strength to lead the sinners on the right path, I kiss your right hand and ask for your blessing,

Your child in Christ,
Borislav Stulic
*  *  *

Očeva duhovna poruka,čista i opravdana glasi: „NIKOGA NE TREBA OSUĐIVATI, JER SVAKO MOŽE DA ISPRAVI SVOJ ŽIVOT”.

Majka dok posmatra novorođenče vjeruje da će ono živjeti, rasti, hodati i govoriti. Međutim, taj razvitak djeteta je nešto što se podrazumjeva. Drugačije je sa onim vrijednostima čiji razvitak može da izostane; to su ljubav i sreća, težnja ka Gospodu. To niče iz sjemena koje se njeguje i raste ako postoje povoljni uslovi za razvoj, ali mogu i da se ugase, ako tih uslova nema. Eto, naš dragi Otac, njeguje svu potrebnu svjetlost i toplotu za rast sjemna koje upućuje šta da činimo, kako da se održimo i učvrstimo u beskrajnoj zbirci duhovnih mogućnosti. Ljepota tog neprekidnog i neumornog truda je što u današnjim vremenima Otac koristi sve raspoložive tehničke mogućnosti da širi riječ Božiju i otvara pred nama horizonte i puteve prema Carstvu Oca i Sina i  Svetoga Duha.

Kao vid blagodarnosti za sve što nam daje otac Gavrilo, pojavljuje se i ova televizijska emisija emitovana na Radio-Televiziji Republike Srpske, uoči radosnog praznika Vaskrsenja Hristovog. Ona je još jedan svjedok o duhovnoj budnosti o. Gavrila i njegovoj misaonoj aktivnosti, s napregnutim pogledom i sluhom za sve nove civilizacijeske tokove. Ta tehnološka vitalnost daje rezultate za sve nas,a naročito u životu neših mladih ljudi.

Nemojmo niti jednog trenutka posumnjati u snagu koju ima o. Gavrilo, jer ispod svog ovog rada, krije se veliki napor. Poznajem mnogo mlađe ljude od o. Gavrila koji se nisu smjeli upustiti u “koštac” sa tehničkim dostignućima i  pokušali naučiti koristit ih . Klanjam se Čovjeku koji i pored svojih navika i života koji je vodio prije kontakta sa računarom, shvata neophodnost svega pomenutog i umiva naše duše putem raznih medija.

Vaša u Hristu,
Lana Vasović
-------------------------------
The father’s spiritual message, chaste and justified goes: “No one should condemn, because everyone can correct his/her life.”

While watching her newborn, mother believes that the baby will live, grow, walk and talk. The child development is something that is expected. However, it is different with values that may not develop - love and happiness, pursuit of the Lord. It grows from the seed that is nurtured; it grows if there are favorable conditions for development, but if those conditions do not exist, the seed may die. Well, our beloved father nurtures all necessary light and temperature for the seed to grow. That seed directs us what to do in order to uphold and strengthen in the infinite collection of spiritual possibilities. The beauty of that continuing and relentless effort is that father presently uses all available technical possibilities to spread the word of God and to open horizons before us and the path to the Kingdom of the Father, and the Son and the Holy Spirit.

 As a form of thanks for all that father Gabriel gave us, RTRS aired this interview just the day before joyous Feast of Christ’s Resurrection. This witness father Gabriel’s spiritual awareness and his missionary activity, with pre stressed view and hearing for new civilization’s flow. This technological vitality gives results to all of us, especially in the life of our youth.

Let’s not doubt, not even in one moment, father Gabriel’s power, because underneath all this work, lays a great effort. I know many younger people than father Gabriel who were afraid to engage and deal with technical progress and try to use it. I bow to the man who, in spite of his habits and the life he led before contact with computer, understands necessity of all aforementioned and washes our souls through various media.

Your  in Christ,
Lana Vasovic

*  *  *

HRISTOS VASKRESE
Pomaže Bog Oče moj, često sam se razmišljao koji je vaš sledeći misionarski poduhvat i slušajući vas u programu RTRS postalo mi je jasno da je to televizija . Vaš nastup  u relativno kratkom vremenu je sadržavao sve ono što je jednom Bogotražitelju potrebno , duhovne poruke  koja silazi pravo u srce . Mislim da ove vaše duhovne pouke treba slušati nekoliko puta na dan ,kako bi svaku vašu riječ zapamtili "...svakome po svetu..po cijelom svetu...moderan način komuniciranja...nema više prepreke za komunikaciju među ljudima..." i još toliko mnogo toga rečenog u ovom intervju.
Vaš prvi nastup na TV je istovremeno profesionalan gledajući sa tehničke strane ,tako da je i voditeljka sa profesionalnom lakoćom uradila svoj zadatak.
Mnogopoštovani Oče Gavrilo , želim vam od srca uspjeh na vašem misionarskom putu .
Sa dubokim poštovanjem i ljubavlju
Vaše u Hristu čedo,
Stamenko Mijatović
-------------------------------
CHRIST IS RISEN!

God help you, my father! I often thought what would be your next missionary enterprise. I listened your interview on the RTRS and it became clear that it would be on  television. Your appearance in relatively short time period contained everything that one God-seeker would need, a spiritual advices that go right into the heart. I think that your spiritual advices we should  listen several times in a day in order to remember every word: “everyone in the world…all over the world…a  modern way of communication…there are no more barriers for communication between people…” and many others that were said in this interview.

At the same time, your first appearance on the TV was professional.  Looking at it from the technical point of view, it made the host’s job easier.

Mostly respectful father Gabriel, from the bottom of my heart I wish you success in your missionary journey.

With deep respect and love,

your in Christ child,
Stamenko Mijatovic

*  *  *

HRISTOS VOSKRESE -VOISTINU VOSKRESE

Dragi Oče Gavrilo svako dobro od Vaskrslog Gospoda  želim Vama, mitropolitu Jovanu i  Vašem bratstvu da u zdravlju,slozi i miru na mnogaja ljeta proslavljate!Amin!
Ne mogu da skrijem i suze i osmijeh od sreće i radosti koju svaki put na neki novi i samo Vama poseban lijep, lagan i mio način za sve nas poruke i pouke šaljete-pa tako i sad za naš najradosniji praznik Vaskrsenje Hristovo, poruka i intervju RTRS-u-za Vaskrs na Veliku subotu.
Hvala dragi oče je nekako malo i skromno reći, a jedino da bar  malim djelićem Vaše upornosti i požrtvovanja-trudiću se da koliko sam u mogućnosti i ja sledim Vaše pouke i poruke koje su spasonosne i dušekorisne.Treba samo slediti put i život ,kako nas Vi Oče dragi lepo i savetujete-duhovno spasenje je neminovno i sve lakše se rešava svi problemi.
U zdravlju i svako dobro od Gospoda Oče dragi želim Vam da nas na mnogaja ljeta poučavate, savete dušekorisne dajete , koji su kao reka nepresušna , a šire se po velikoj beskrajnoj   Vaseljeni a nama ostaje da samo  SLUŠAMO I PRIMENUJEMO u životu.

Dragi Oče prostite meni grešnoj ali u suzama sam i ovo pisala jer se nešto ne mogu nikako uzdržati od takvog osećaja i radosti koju nam Vi svojim trudom i stalnim radom šaljete na sve najsavremenije informatičke tehnologije i komunikacije.Od srca hvala i sve čestitke za sve Vaše najstručnije informatičko obrazovanje i najtoplije naše VASPITANjE -U VERI UZRASTANjE!

Hvala Gospodu za sve!
sestra Stana Meseldžija

*  *  *
Srecan USKRS, vrlo nam dragi Oce Gavrilo, uz radosni pozdrav Hristos Vaskrse - Vaistinu Vaskrse. I neka bi Vas i molitveni lepavinsku bratiju Gospod, u ove svete dane i sve dane Vasega zivota, cuvao u svom blagoslovu a vi mu se vazda obracali u radosti.

Snimak intervjua smo pogledali i saslusali i lepo je da je televizija RS dala znacaj i lepavinskoj svetinji i prazniku nad praznicima. Jednostavno receno, bilo je to korisno, lepotno i lekovito.

pravoslavski prosto - porodica Dragic

*  *  *
Oče naš Gavrilo, pridružujemo se čestitkama povodom poluvekovnog Vašeg duhovnog podviga i pastirskog služenja Gospodu. Hvala Majčici lepavinskoj što me je udostojila da joj se lično poklonim 2000. godine u manastiru i tako upoznam Vas. Od tada ste moj veliki duhovni oslonac. Hvala za Vaše prekore, hvala za Vaše molitve, hvala za Vaše blagoslove.
Gordana i Pavel Kuk sa decom.

*  *  *
Hristos voskrese oče, gledao sam emisiju, moram da dam Vama jedan komentar.
 
Ljudi gledaju televiziju kao po nekoj navici, veoma je interesantno kada voditelj najavi sagovornika ko nije iz svakodnevnice na koju smo navikli (mislim na pojam da se većina ljudi ne sreće baš često ni sa sveštenstvom a kamoli sa čovekom kao što ste Vi), i kada naglasi da je i uključenje nešto drugačije od "standardnog". To privlači pažnju, a u isto vreme glas sagovornika se "bolje" čuje.

Verujem da je već samo time privučena pažnja slušaoca, spoj Vas i svega što pričate je spoj nečega što želi čuti i šira javnost bila verujuća ili ne verujuća.

Možda je potrebno više ovakvih uključenja bar na 5 minuta ali redovnih npr. jednom mesečno ili sedmično gde bi Vi rekli neke "pouke" za tekuću sedmicu. Verujem da bi narod rado prihvatio takvu malu emisiju. Široj javnosti ste po malo i "mistični" i tu je prilika da obrate pažnju na Vaše reči.
 
Juče smo u Beogradu održali jedan odličan skup na temu porodice. Bilo je dosta izlagača i stvarno se mogli čuti dosta pametnih stvari i predloga, od odnosa, vaspitanja, porodičnog prava do školstva, vere... ja sam izlagao temu "Moderna porodica sa tehnološkom svešću i svešću o tehnologiji" i pokušao sam ukazati na neke primećene standarde, poslaću Vam tekst pa ako mislite da je nešto pametno za čitanje objavite.
 
Svako dobro od Gospoda
Aleksandar Arsenin
-----------------------------------------------------

Reverend Father, Christ is risen,  I watched the show; I have to give you a comment.

People watch television as by a habit; it is very interesting when the interviewer announces interlocutor,  who is not from lifestyle we used to (I intend to say that most people do not meet very often with the clergy, even less with a man like you), and when emphasize that direct connection with interlocutor is something other than “standard”. It attracts attention, and at the same time the interlocutor’s voice is heard “better”.

 I believe attention of the listener is drawn just by that, the combination of you and everything you say is a combination of something that general public want to hear no matter if they are believers or non believers.

Maybe we need more of these direct interviews, at least for 5 minutes, but regularly, for example: once in a month or once in a week where you would give some “spiritual advices” for the current week. I believe that people would gladly accept such a TV program. You are a little bit “mystical” for the general public and that would be an opportunity for them to pay attention to your words.

We had an excellent workshop on the topic of the family yesterday in Belgrade. There were plenty of exhibitors and really we were able to hear a lot of smart things and proposals on the topics of relationships, education, family law, religion ... I have exhibited the theme “Modern families with the technological awareness and awareness of technology”; I tried to point out some observed standards, I will send you the text so if you think it is interesting for reading you can post on the internet site.

All the best from God,
Alexander Arsenin
Prevod na engleski prof Bojana Popović

-----------------------------------------------------
Christus ist auferstanden!
Pater Gabriel, Ich habe mir die Sendung angeschaut, und ich möchte dazu einen Kommentar abgeben.

Die Menschen konsumieren das Fernsehprogramm nach der üblichen Gewohnheit, aber es ist besonders interessant, wenn der  TV – Moderator einen unüblichen   Gast  ankündigt. Die meisten Menschen begegnen nicht so oft den Geistlichen und schon gar nicht  den Geisitlichen dieses Ranges. Wenn noch hinzu kommt, dass  die  TV -Moderatorin im Vorfeld hervorhebt, dass sich nun jemand ausserhalb der  üblichen TV - Standards  in die Sendung einschalten wird, dann zieht das unsere Aufmerksamkeit an. Zugleich achtet man mehr auf die Stimme des Gastes.

Ich glaube, dass schon durch diese Ankündigung die Aufmerksamkeit des Zuschauers angezogen ist. Sie verbinden in Ihrer Persönlichkeit und in dem Inhalt Ihrer Lehre etwas, was die Öffentlichkeit, unabhängig davon ob es sich um Gläubige oder Konfesionslose handelt, hören möchte.

Vielleicht sollten Sie auf diese Art und Weise  öfters und nach Möglichkeit regelmäßig  im Fernsehen auftreten. Einmal im Monat, oder einmal in der Woche könnten Sie bis zu 5 Minuten lang regelmäßig Botschaften bzw. Belehrungen für die kommende Woche an die Öffentlichkeit überbringen.

Ich bin überzeugt, dass eine kleine Sendung dieser Art bei den Zuschauern beliebt wäre. Für die breite Öffentlichkeit wirken sie „mystisch“, und da ist die Gelegenheit, dass die Zuschauer mehr auf Ihre Worte achten.

Gesetern hatten wir in Belgrad ein Forum über Familienproblematik. Es gab viele Referate. Es gab viele kluge Vorschläge. Die Spannweite reichte von der Erziehung, dem Familiengesetz bis zum Schulsystem und dem Glauben.
 
Mein Thema war „Die moderne Familie mit dem technologischen Bewusstsein und dem Bewusstsein über die Technologie“. Ich wollte hierbei auf beobachtete Standard in diesem Bereich hinweisen. Ich sende Ihnen den Text. Falls Sie der Meinung sind, dass man etwas davon auf Ihrer Webseite veröffentlichen sollte, dann würde ich mich darüber freuen.

Aleksandar Arsenin
Prevod na nemački Radomir Vučić

*  *  *
O važnosti  javljanja oca Gavrila na Veliku Subotu na Radio-Televiziji Republike Srpske

Hristos Voskrese!Otac Gavrilo javio se preko skype-a u jutarnji program Radio Televizije Republike Srpske na Veliku Subotu. Zapravo javio se u skladu sa samim sobom i sa duhovnim protokolom koji slijedi, a prije svega u skladu sa Jevanđeljem. Izabrano je i vrijeme i mjesto i moderan način javljanja preko skyp-a u televizijski studio.

Iako već odavno živimo u svijetu multimedije i tehničkog napretka, ovo je prvi put da jedan duhovnik u ovoj formi u srpskim medijima nastupa i o ulozi tehničkog napretka u vjerskom diskursu govori.

Kombinovanje raznih medijskih sredstava trebalo bi da bude norma danas, ali fleksibilno korišćenje ovih novih instrumenata komunikacije i tehnički napredak očigledno u srpskom prostoru nisu na zadovoljavajućem nivou.

Otac Gavrilo, koji je nekad, kako sam priznaje, imao određene barijere prema korišćenju tehničkih i medijalnih sredstava u oblasti vjere, danas je po ovom pitanju prethodnica trendova koji ulaze  u okvire normalnog djelovanja  Srpske Pravoslavne Crkve. Otac Gavrilo je prvo kod sebe samog otklonio i prevazišao barijere prema korišćenju tehnike, pa sada može da demonstrira zajednici slobodno i suvereno korišćenje i primjenu informaciono-tehnoloških instrumenata u oblasti duhovnosti.

U jutarnjem programu na Veliku Subotu uvođenje komunikacije putem skype-a u jednoj televizijskoj emisiji bio je dobar i uspješan primjer kako se razni medijalni instrumenti primjenjuju u praksi.

Prije nekoliko godina otac Gavrilo je podvlačio značaj pojavljivanja srpske Crkve i njene misije na internetu. Danas on pokazuje i medijskoj branži i našim gledaocima u saradnji sa Radio- Televizijom Republike Srpske kako se na uspješan način kombinuju medijska sredstva da bi se zanimljivi televizijski sadržaji proizveli i poslala jedna sintetička poruka. Kao medijski radnik zaključujem nakon gledanja i slušanja ovog programa da samo na ovako kombinovan način dugoročno je moguće na medijskom tržištu konkurisati, a čini se da ovo ne važi samo za medijsku oblast.

Radomir Vučić
-----------------------------------------------------
Prevod na nemački
Die Bedeutung des Auftritt Pater Gabriel's im Fernsehen von Republika Srpska


Christus ist auferstanden! Pater Gabriel ist als Gast im Fernsehen von Republika Srpska via skype im Morgenprogramm am Ostersamstag erschienen. Eigentlich ist er im Fernsehen im Einklang mit sich selbst erschienen und in Harmonie mit dem geistigen Protokoll, das er verfolgt, vor allem aber im Einklang mit dem Evangelium.  Also nicht zufällig wählte man den Ostersammstag und die mediale Art ( via Skype) gepaart mit der  Studiofernsehsendung und der Stimme Pater Gabriel's.

Obwohl wir schon längst in der Welt der Multimedia und des technischen Fortschritts leben,  dies  ist  das erste Mal,  dass ein  Geistlicher in dieser   Form in den serbischen  Medien auftritt und über die Rolle des technischen Fortschritts im Glaubensdiskurs redet.

Das Kombinieren unterschiedlicher medialer Mittel  sollte heutzutage Normalität sein, aber noch ist es nicht soweit mit dem technischen Fortschritt und dem flexiblem Nutzen dieser technischen Möglichkeiten  in serbischen Landen. Pater Gabriel, der früher, wie er selbst zugibt, gewisse Hemmungen gegenüber den technischen  Hilfsmitteln im Bereich des Glaubens hatte, ist heute diesbezüblich in der Serbisch Orthodoxen Kirche der Vorreiter. Er hat bei sich selbst Barrieren  gegen das Nutzen der Technik entfernt und jetzt demonstriert er der Glaubensgemeinschaft die freie und souveräne Nutzung der informationstechnologischen Instrumente im geistigen Bereich. In der Sendung am Ostersamstag    das Hineinbeziehen des Skype in eine Fernsehsendung war ein gutes und gelungenes Beispiel wie man verscheiden mediale Instrumente anwendet.

Einige Jahre zuvor unterstrich Pater Gabriel als erster in der serbischen Kirche die Bedeutung des Auftretens der Kirche und ihrer Mission im Internet. Jetzt zeigt er der Medienbranche und unseren Zuschauern in Zusammenarbeit mit dem Fernsehen von Republika Srpska wie man erfolgreich verschiedene mediale Mittel anwendet um einen interessanten Fernsehinhalt zu produzieren und eine synthetische Botschaft zu versenden. Für mich als Journalisten ergibt sich nach dieser Sendung eine Schlussfolgerung, und sie lautet, dass nur auf diese kombinierte Weise  man dauerhaft auf dem medialen Markt konkurrieren kann, aber dies gilt offensichtlich nicht nur für die Medienbranche.

Radomir Vučić

*  *  *
Blagoslovite, oče Gavrilo.

Uspjela sam da u internet klubu poslušam emisiju RTRS-a, intervju s Vama. Emisija je odlična, oduševljena sam što se mogla čuti riječ duhovnika iz Manastira na televiziji. Televizija je veoma uticajan medij, oblikuje svijest, i ne znam da li postoji medij koji je slušaniji i uticajniji. To je možda jedna velika mogućnost da se dođe do ljudi... Većina našeg naroda  ne poznaje elementarne stvari u pravoslavnoj vjeri. Mislim da nijedan narod nije toliko razvjeren, ni u jednom narodu nije toliko bila zatrta vjera, na našim prostorima, kao što je to u srpskom  narodu. Pogotovo na prostorima Bosne i Hercegovine. Narod bi volio i želio nešto da nauči i ovo je odličan način da se prenese istinsko, živo pravoslavlje, suština pravoslavlja, koju eto još možemo da osjetimo kod nekih duhovnika u kojih je vjera jaka, na kojima se vidi da vjeruju u Hrista i da žive kako naša vjera nalaže...

Podržavam svako pojavljivanje duhovnika i monaha, kao i mirjana koji su duboko vjerujući i molitveni, koji mogu da prenesu pravu sliku pravoslavlja, pravu radost pravoslavlja, na televiziji... Samo formalno prikazivanje pravoslavlja, u kojem se ne osjeti sila, ne može privući toliko naroda (a možda može nekoga i da odbije od vjere), osjeti se kad neko vjeruje u to što govori, vidi se kad iz nekoga izbija radost istinska...

Emisija je urađena moderno, sviđa mi se što nema nekog "uštogljenog" predstavljanja pravoslavlja sa nekom "beživotnom" takozvanom pravoslavnom duhovnom muzikom i sa nekim izvještačenim, presamićenim glasom voditelja, koji bi trebao da dočara pravoslavnost... Nadam se da ćete se pojavljivati na televiziji što više radi naroda srpskog pravoslavnog.

Pohvala i voditeljki emisije.
Pozdravlja Vas sestra Tatjana Kremenović

*  *  *

O UGLEDANJU NA O. GAVRILA

„Molim vas, dakle, ugledajte se na mene“, (1. Kor.4,16) piše apostol Pavle u Poslanici Korinćanima upućujući verne kako da se ponašaju, šta da čine a šta da ne čine. Tako i mi, imamo pred sobom reči i dela arhimandrita Gavrila, kojima nas podučava, upućuje, ohrabruje, teši, govori o Carstvu Božijem, o ljubavi prema Bogu i ljudima. O svemu tome može se čitati ili slušati na sajtu manastira Lepavine, tu su i dve knjige duhovnih pouka koje su plod očevog rada preko interneta. Rezultat svega toga je i emisija na TV Republike Srpske uoči Vaskrsa. I opet, koristeći savremenu tehniku, arh. Gavrilo govori o duhovnom. Kako sam kaže: „Ja kao monah, koji sam evo već pedeset godina u manastiru, sva ta moderna sredstva koristim za duhovne razgovore, za širenje reči Božje, za širenje blage vesti o Vaskrslom Hristu koji je svojom žrtvom iskupio palog čoveka i otvorio mu vrata večnoga života u Carstvu Božjem.”

Sažimajući dakle sve rečeno, možemo zapravo govoriti o fenomenu o. Gavrila. Znamo li da je već pedeset godina u manastiru, da je život posvetio Gospodu, molitvi, trudu na obnovi manastira i svom ličnom duhovnom onda bi se na prvi pogled moglo zaključiti da je njegov manastirski život daleko od “našeg”, “realnog”, “svetskog” života. Ali to nikako nije tako. Zapravo zahvaljujući duhovnom uzrastanju obuhvatio je svojim životom i delom i ovaj “naš” svakodnevni život koji vodimo u raznim delovima sveta, ostvarujući se na raznim poslovima, ispunjavajući svoje roditeljske i supružničke dužnosti.

Njegovo dubinsko poznavanje čoveka zaprepasti nas svaki put kada na naša pitanja, nedoumice, probleme odgovori jasno, mudro, celovito a sve rukovođen Bogom. Upravo kao što je Gospod i njega rukovodio i rukovodi, da otkrivajući tajne savremene tehnike postane vrhunski komunikolog, koji stiče “doktorat” svakodnevno u dijalogu sa svima nama, njegovom brojnom virtualnom porodicom. Pokazuje nam o. Gavrilo da se ne treba plašiti tehnike, kako kaže: “Sve zavisi od toga kako ćemo se koristiti tehnikom.” Otac Gavrilo je savladao kompjutersko znanje, novinarsko umeće radeći časopis i emisije, autor je dve knjige a nedavno smo ga slušali i na televiziji, možda postane i televizijski duhovnik.
Radeći sve to o. Gavrilo i nama pokazuje da razvijamo svoje darove, da se trudimo, da sve što radimo osolimo verom, nadom i ljubavlju.

Ljiljana Sinđelić Nikolić   
29.april.2011.godine
-----------------------------------------------------
Prevod na nemački
DEM PATER GABRIEL FOLGEN

„Darum ermahne ich euch: Seid meine Nachfolger!“(1.Korinther 4,16).  Apostel Paulus ermahnt so die Gläubigen in den Briefen an die Korinther und weist  darauf hin, was man tun und was man unterlassen sollten.

In ähnlicher Weise  haben wir vor Augen die Worte und die Taten des Archimandriten Gabriel. Er belehrt , weist hin, ermutigt uns, gibt Trost und spricht über das Himmlische Reich und über die Liebe zu Gott und den Menschen.

Darüber kann man mehr auf der Webseite des Klosters Lepavina und in den beiden Bänden des Buches „Die geistigen Gespräche“ erfahren. Die beiden Bände sind die Früchte des Wirkens Pater Gabriel's im Internet.

Im Folge dessen kam auch die TV-Sendung im Fernsehen von Republika Srpska am Ostersamstag.
Indem er moderne Technik nutzt, spricht Pater Gabriel wieder über die geistigen Themen. Es sagt: „Ich bin als Mönch schon 50 Jahre im Kloster. Alle diese modernen Mittel nutze ich, um geistige Gespräche zu führen, um die Frohe Botschaft zu verkünden, von der Auferstehung Christi zu erzählen; wie unser Herr, Jesus Christus durch sein Opfer den gefallenen Menschen von seinen Sünden loskaufte und ihm die Tore des ewigen Lebens im Himmlischen Reich öffnete.“
Zusammenfassend können wir über das Phänomen Pater Gabriel's sprechen. Wir wissen, dass er schon 50 Jahre im Kloster ist. Sein Leben hat er Gott, dem Gebet, der geistigen Entwicklung und dem Wiederaufbau des Klosters gewidmet. Auf den ersten Blick könnten wir denken, dass sein Klosterleben weit entfernt von unserem realen, weltlichen Leben liegt. Das wäre aber ein Trugschluss. Seine geistige Größe und seine Tat umfasst
auch „unseren“ Alltag. Das beinhaltet unsere weltweit verschiedenen Lebenskonzepte, unsere Tätigkeiten, elterliche und eheliche Pflichten u.s.w.

Die Tiefe seiner Menschenkenntnis verblüfft uns immer wieder. Das geschieht immer dann, wenn er auf unsere Fragen, Probleme und Verwirrungen klare, holistische, weise und gottgefällige Antworten gibt. 

So wie Gott ihn führt, die Geheimnisse der modernen Technik zu erkünden und täglich durch die tägliche Kommunikation mit uns, seiner virtuellen Familie, an seiner „Doktorarbeit“ in Kommunikationswissenschaft fortzuschreiten, so zeigt Pater Gabriel uns, dass man keine Hemmungen und Ängste gegenüber der Technik haben sollten.
Er sagt: „ Alles hängt davon ab, wie wir mit der Technik umgehen werden.“

Pater Gabriel beherrscht den Computer. Er beherrscht das journalistische Handwerk.
Er ist Redaktuer eine Zeitschrift und einer Radiosendung, und er ist zugleich ein Buchautor. Vor kurzem sahen wir ihn in einer Fernsehsendung. Vielleicht wird er zum Fernsehgeistlichen.
Sein Handeln zeigt uns, was fleiss hetzutage bewirken kann,  wie wir unsere Talente entwickeln sollten, und dass alles mit dem Glauben, der Hoffnung und der Liebe gasalzen werden sollte.

Ljiljana Sinđelić Nikolić  
29.04.2011
Prevod na nemački Radomir Vučić
-----------------------------------------------------

FATHER GABRIEL AS A ROLE MODEL

Apostle Paul wrote in his Corinthians “Wherefore I beseech you, be ye followers of me.” (1 Corinthians, 4:16) directing the faithful how to behave, what to do and what not to do. So do we - we have before us the words and deeds of archimandrite Gabriel, who teaches us, instructs us, encourages us, comforts us, speaks about the Kingdom of God, speaks about love toward God and people. All of that could be read or heard on the website of the monastery Lepavina; there are two books of spiritual advices that are the result of father’s work over the Internet. As the result of all that was the TV program on Television Republika Srpska a day before Easter. Again, using modern technology, archimandrite Gabriel talks about spiritual topics. As he said: “I, as a monk who had been in the monastery for fifty years, use all those modern means for spiritual conversations, to spread the word of God, to spread the word about resurrected Christ, who with His own sacrifice redeemed the fallen man and opened the door of eternal life in the God’s Kingdom.

”So, summarizing all that he said, we can actually talk about the phenomenon of father Gabriel. If we know that he is fifty years in the monastery, that he devoted his life to the Lord, to prayer, to hard work on the restoration of monastery and his personal spirituality then it is possible to conclude that his monastic life is far from “our”, “real”, “secular” life. But this is not true. In fact, thanks to his spiritual growth he enclosed with his life and deed “our” everyday life –life that we live in different parts of the world, working various jobs, meeting our parental and spousal obligations.

His deep knowledge of man surprise us every time. Guided by God he answers clearly and wisely on our questions, doubts, concerns. Just as the Lord directed him in the past as well as in the present to discover the secrets of modern technology, to become superior communication theorist, who gets “doctorate” in a daily dialogue with us, his virtual family. Father Gabriel shows us that we should not be afraid of technology; he says: “It all depends on how we use the technology.” Father Gabriel has mastered computer skills, journalism skills by working on monastery journal and radio program. He is the author of two books and we have recently heard him on television, maybe he would become a TV spiritual father.

By doing all of this father Gabriel shows us how to develop our gifts, to strive so that everything we do is “seasoned” with faith, hope and love.

Ljiljana Sindjelic Nikolic 
April 29th, 2011.
Prevod na engleski prof Bojana Popović

*  *  *

VOISTINU VOSKRESE !

Pomaže Bog dragi Oče Gavrilo! Blagoslovite

Sve sam baš vreme razmišljala šta je sad sledeća novina što nam spremate i baš za najradosniji naš praznik Hristovo Vaskrsenje da nam tako divne, kratke , jasne  poruke i pouke uputite preko RTRS-a. Za malo vremena a mnogo toga rečenog šta je važno u životu da se radi i čini na spasenje duše.Ne mogu sebi da oprostim kako nekad nisam išla ni u crkvu ni postila ...ali hvala Bogu za sve  bar sad da se  malo popravim ,sve zahvaljujući   Presvetoj Bogorodici i našim posjetama u manastir Lepavinu i Vašim poukama i porukama koje su mi "oči " otvorile i tek progledah grešna.
Hvala Oče dragi za sve i neka Vas Gospod nagradi svim dobrim.Kako divni i svi komentari i da bude ovakvih emisija na TV još  i da svi  "čuju" i "progledaju" !AMIN!
sestra Stana Meseldžija

*  *  *
Ako je neko na početku televizijskog uključenja i pomislio "otkud sad monah na TV-u i to preko skajpa", razuvjerili ste ga još na početku Hristovim riječima: „Idite po svemu svetu i propovedajte jevanđelje svakome stvorenju.“ Time je neupućenom i neprosvećenom, ali i skeptičnom i podozrivom sve fino objašnjeno - i otkud i zašto i da danas drugačije ne može. Nema se kud više, tehnika pritisla sa svih strana. A Vi tako s lakoćom to koristite i putem tih sredstava svjedočite da to nije nikakav bauk niti sablazan i da to nije ono čega se treba plašiti. Nisu tehnika i "moderno" protivnici, njima se samo odvlači pažnja od suštinskijeg problema, i tad poručujete: ljudi, ocrkovite se, neka ide barem jedan iz porodice, pa će se mala crkva - mali brodić na moru - spasiti kada počnu bure nositi i vjetrovi duvati.
Kriza jeste, kako kažete, ali opet neka Vam radost u glasu, jevanđelje na ustima i za kraj sveradosni pozdav "Hristos vaskrse!" Nije kraj, jer nastavak slijedi u sljedećoj epizodi...
 
Jovana Čonjić


*  *  *
Oče Gavrilo, upravo sam odgledao Vaš intervju i ne mogu Vam opisati koliko je na mene ostavio veliki i neki blagi i radosni osećaj, stvarno ste predivni. Moram da kažem i možda da Vas podsetim na naš prvi kontakt, pre nekih šest-sedam meseci, kada sam rekao da bismo mogli da se čujemo, a Vi ste rekli: da, samo dopisivanjem, da se ne bakćete još i tom tehnikom. A sada postoji mogućnost i živom reči da se čujemo... Neka Vas Gospod štiti i čuva na mnogaja leta!
 
Dragan Jašić

*  *  *
Na Veliku subotu, kao i obično, sunce sviće istovremeno i u Banja Luci i u Lepavini. Ovaj puta odrađuje poslednje pripreme za očev intervju na RTRS televiziji Banja Luke koji će uskoro da se emituje. Kada je sunce spustivši zastavicu označilo da su sve tehnikalije spremne, Skype je zazvonio, otac je pritisnuo taster i kroz vazduh su po prvi put u istoriji manastira Lepavina krenule pozitivno naelektrisane elektro-čestice prema direktnom satelitskom prenosu kojeg je emitovala RTRS televizija. Čestice su nosile glasovne poruku oca Gavirla, a prva od njih je bila: "Bog pomogao! Iz manastira Lepavine pozdravljam Vas i sve gledaoce Vaše televizije". 
 
Bilo je potrebno mnogo godina da prvi direktni signal stigne iz Lepavine do televizije, a samo je jedan tren bilo dovoljan da se tim signalom glas oca Gavrila satelitskim emitovanjem raširi po čitavom svetu. Od tada je glasovni internet signal, koji iz Lepavine putuje skypeom, sve češća pojava, a vrlo je blizu ideja Duhovnih razgovora sa zvučnim zapisom, tj. DVD izdanje Duhovnih razgovora vođenih preko programa Skype.
 
Nenad Badovinac

*  *  *
HRISTOS  VASKRSE!  DRAGI OČE GAVRILO, BLAGOSLOVITE!

Ja nikada neću zaboraviti Veliku Subotu  2007. godine kada me Gospod udostoji da u najvećoj radosti u crkvi Njegovog Vaskrsenja u Jerusalimu, pored Njegovog Svetog Groba, doživim  i dočekam silazak Svetog Blagodatnog  Ognja. Zašto sam i večeras, nakon slušanja ovog intervjua sa ocem Gavrilom,  oživela sećanje na javljanje Boga Živoga?

Zato što se Gospod Svome narodu, svome Izrailju, javlja na razne načine, na mnogim mestima, kroz mnoge ljude, preko mnogih duhovnika. Zato što sam se mnogo obradovala  kada sam shvatila da je verujući narod Republike Srpske upravo na Veliku Subotu, spremajući se za Praznik nad Praznicima, spremajući se za proslavljenje Vaskrsenja Gospodnjeg, preko svojih malih ekrana, opet po Božijem promislu i Njegovoj blagodati, iz velike svetinje manastira Lepavine, od Igumana Arhimandrita oca Gavrila, dobio najveći blagoslov i Vaskršnji pozdrav „HRISTOS VASKRSE!“ I ne samo  Vaskršnji pozdrav! Otac Gavrilo je putem ovih moćnih modernih tehnologija, kojima očigledno savršeno dobro vlada,  gledaocima i slušaocima Jutarnjeg programa Televizije Republike Srpske svedočio Reč Božiju, prenosio Ljubav Božiju, upućivao pouke za spasenje duše, tražio da budemo odgovorni  pred  Bogom  za svako učinjeno delo, za svaku izgovorenu reč. Očigledno je da otac i od svih nas traži da ne budemo lenji, već da i sami budemo misionari Reči Hristove i da moć brzog prenose te Reči iskoristimo na najbrži i najbolji način koristan za spasenje duše.

Zar nije fascinantno i pohvalno da jedan duhovnik, koji  napuni 50 godina monaškog staža, uloži toliki trud da ovlada sredstvima modernih tehologija, samo da bi njegovo misionarenje i širenje Reči Božije moglo da dopre do što većeg broja ljudi, neminovno ogrezlih u grehu, dakle, ljudi gladnih i žednih duhovnih pouka i Ljubavi Božije? Zar i Psalmopojac ne kaže: „Žedna je duša moja Boga, Boga Živoga“?

Da Gospod i Bogomajka našem ocu Gavrilu i svima nama podari dobro zdravlje, mir i duhovnu radost i da se u svim našim srcima rodi Vaskrsli Gospod! AMIN! BOŽE, DAJ!

Tankosava Damjanović
-----------------------------------------------------
Christus ist auferstanden! Liebe Pater Gabriel, segnen Sie mich!

Ich werde niemals den Ostersamstag 2007 vergessen. Damals wurde ich beeehrt in größter Freude in der Kirche der Auferstehung Christi in Jerusalem neben dem Heiligen Grab Christi die Herabkunft des Heiligen Feuers zu erleben.
Heute Abend, nachdem ich das Interview mit Pater Gabriel gehört habe, wurden meine Erinnerungen an den lebendigen Gott wiedererweckt.

Gott zeigte sich seinem Volk Israel auf verschiedene Arten in verschiedenen Orten, durch unterschiedliche Menschen und über viele Geistliche. Ich empfand große Freude als ich verstanden habe, dass das Volk von Republika Srpska gerade am Ostersamstag vom Archimandriten Gabriel aus dem heiligen Kloster Lepavina über das Fernsehen den größten Segen und den Ostergruß "Christus ist auferstanden!" bekommen hat. Das war nicht nur ein Ostergruss unter den vielen Grüßen dieser Tage, sondern Pater Gabriel hat  bekanntlich mit Hilfe der modernsten Technologien, die er offensichtlich perfekt beherrscht, den Zuschauern des Morgenprogramms des Fernsehens von Republika Srpska das Wort Gottes bezeugt und die Botschaft von der christlichen Liebe übersandt. Er unterrichtete live im Fernsehen wie wir unsere Seelen retten sollten. Er sagte, dass wir vor Gott für jede unsere Handlung und jedes Wort verantwortlich sein sollten.

Offensichtlich ist, dass Pater Gabriel von uns verlangt, nicht träge zu sein, sondern wir sollten selbst zu den Missionaren des Wortes Christi werden. Die heutige Möglichket der schnellen Übertragung des Wortes sollten wir auf  wirkungsvollste Weise nutzen, um unsere Seelen zu retten.

Es ist faszinierend, dass ein Geistlicher, der schon 50 Jahre als Mönch der Kirche und dem lieben Gott dient, sich in reifen Jahren mit so einem großen Eifer engagiert, die modernen Technologien zu erlernen, um sie letzenendes für die Verbreitung des Wortes Gottes an die breichte Schicht der Hungrigen und der Durstigen zu verwenden.

Die Psalmendichter singt auch: "Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott."

Ich bete, dass Unser Herrgott und die Allerheiligste Muttergottes gute Gesundheit, Frieden und geistige Freude unserem Pater Gabriel, und uns allen schenken, und dass in allen unseren Herzen Christus aufsteht. Amin!

Tankosava Damjanović
Prevod na nemački Radomir Vučić

*  *  *
Dragi oče Gavrilo,

U vremenu, često totalne otudjenosti ljudi jedni od drugih, Vi ste pronašli gotovo neverovatan način da topla duhovnička reč dopre do nas željnih iskrenih  i pravih životnih pouka.
Da Vaša pravoslavna internet misija predstavlja pravi misionarski podvig, govore hiljade pretežno mladih ljudi sa kojima komunicirate preko programa Skajp i fejsbuk.

Time ste razbili i predrasudu da virtuelne komunikacije podstiču bezuslovno otudjenost medju nama.

Mi, Vaša duhovna deca, čuvši Vaš glas i propoved preko programa Radio Blagovesti, imamo osećaj da razgovaramo neposredno jedni kraj drugih.
Vaše molitve, saveti, pohvale, ali i roditeljske dobronamerne pokude, na ovaj savremeni način dopiru brže od mnogih drugih.

Brže i od onih- kraj nas samih...

Uz čestitke za Vaš veliki lični jubilej, pola veka monaškog podvižništva, u ime svoje generacije iz šezdeset i neke, upućujem Vam najiskrenije želje da još dugo oplemenjujete naš duh i biće i da pored interneta, e budete što više zastupljeni u medijima poput nedavnog intervjua datog TV RTRS kao i beogradskom nedeljniku „Vreme“.

S verom i poštovanjem,
Suzana Mirčić, novinar iz Budve
9.maj ,Budva

*  *  *

Pravo je zadovoljstvo pogledati ovaj intervju o Ocu Gavrilu - čoveku, kojem svi dugujemo mnogo.

Naime, Oca Gavrila lično poznajem baš od te 1984. godine. Tada kao dete divila sam se čoveku koji je u moju porodičnu kuću dolazio i kao prijatelj i kao sveštenik. Sećam se kako je za nas decu organizovao divne proslave Svetog Save i kakvo je to zadovoljstvo bilo...puno radosti i veselja. Takmičili smo se ko će da spremi dužu pesmicu i ko će da dobije najduži aplauz na svetosavskoj proslavi u manastiru Lepavina. Iako pun inovacija i želje da u manastir privuče što više vernika, (lokalni) pravoslavni vernici išli su redovno na sastanke komunističke partije, ali ne i u svetinju - manastir Lepavinu. Čak su poneki zatvarali svoje kuće kada dođe vreme osveštavanja istih. Teška su to bila vremena za sve nas.

Pred vihorom rata i haosom koji je vladao devedesetih, napustila sam svoju rodnu kuću i manastir Lepavinu, u kojem sam krštena, u kojem sam recitovala prelepe pesme posvećene svetom Savi, u kojem sam se molila Bogu.

Mnogi su u tom haosu odustali, ali ne i otac Gavrilo. Bio je strpljiv i svakog novog momenta nesebično je tražio način kako da istraje...za dobrobit svih nas. Nije bilo lako.

Ohrabren željom da dâ svoj maksimum pravoslavnim vernicima u cilju širenja Božje reči, savladao je sve tehničke prepreke i ovladao je na neverovatno brz način novim tehnologijama.

Šta smo to mi vernici dobili korišćenjem novih tehnologija? Dobili smo mogućnost da komuniciramo sa sveštenikom po principu ‘jedan na jedan’. Da mu iznesemo sve naše nedoumice, stremljenja i probleme i da pokušamo da dobijemo odgovore. To nije lako, ni jednom od sagovornika…

Ali ipak je mnogo lakše da imamo saznanje da uvek imamo nekoga kome se možemo obratiti i ko će nas vratiti na pravi put putem duhovnih razgovora. Dok nam je Oca Gavrila i njemu sličnih, nemamo razlog za brigom. Oče Gavrilo: Svaka čast na istrajnosti i upornosti. Veliko HVALA Vam.

Gordana 
11. maj 2011.
*  *  *
Pomaže Bog Oče Gavrilo,blagoslovite

Slušala sam Vaš intervju za RTRS u jutarnjem programu na Veliku Subotu i mnogo mi se dopalo.To je samo djelić riznice koju nosite u sebi a i objavljujete na lepavinskom sajtu.Veliko blago je imati nekog kao što mi imamo Vas jer ste jedan od rijetkih duhovnika koji uz pomoć i najsavremenije internet komunikacije širite Riječ Božiju.Jedinstveni ste primjer duhovnika koji se uklapa u savremene tokove života sa duhovnog aspekta.

Ovog puta ste nam ukratko rekli puno važnih pouka kao i uvijek jer govorite kratko a mi o tome razmišljamo dugo.

Pokazali ste nam da internet može služiti za korisne razgovore i spas duše naše.

Javnost treba da bude upoznata sa ljepotom Vašeg podvižničkog rada tako da se i na televiziji mogu čuti dušekorisni razgovori sa Vama a i  ostalim sveštenstvom jer je program na televizijskim kanalima siromašan, nikakav, za dušekorisne emisije.

Vi Oče Gavrilo koristite sva raspoloživa sredstva i snagu u širenju riječi Božije jer ste duboko svjesni ogromne potrebe za njom svima nama grešnim.
Zaista zaslužujete sve čestitke za Vaš požrtvovan i stvaralački rad.

Veliki Čovječe u skromnom odijelu,Oče Gavrilo od srca Vam želim svako dobro i još mnogo godina rada i služenja Gospodu pod okriljem naše Vladičice Majke Lepavinske.Na mnogaja ljeta,na mnogaja ljeta! AMIN!

Hvala od srca

Sestra Dragica Radaković
12.05.2011.godine
*  *  *
Kada sam u jutarnjem programu Radio Televizije Republike Srpske pogledala prilog direktnog uključenja oca Gavrila iz Manastira Lepavine preko skype programa ono što sam tada pomislila -kako sam sretna što od svih vremena kada sam se mogla naći na ovom zemaljskom putu , eto živim baš u ovom momentu i učestvujem u lepim promenama koje se događaju.Da slušam na državnoj televiziji,a mislim da je to prvi put na ovakav način da se neko od sveštenika javlja direktno u program.Iako su vremena teška i  mnoga su iskušenja kakva ranije možda nisu ni postojala.Ipak se zbog ovakvih momenata koji zasvetle poput sunčevog zraka kada nas obasja , ne bih mijenjala da živim u nekakva lagodnija vremena.Ne mnogo godina unatrag nebi mogli ni da zamisle da se ovako nešto dogodi. A slušajući poruku oca Gavrila u kratkom ali veoma korisnom prilogu i ja te nedelje odoh u crkvu sa mišlju kako zaista želim da učestvujem u liturgijskom životu crkve i donesem blagoslov za svoju malu porodicu.Zar nije divno što smo slobodni da ispovedamo svoju veru.Koristeći dobrobiti savremene tehnologije, a opet nedeljom i praznikom zajedno uznositi molitve Gospodu.Slava Gospodu i hvala  za sve.

Jelena Rađenović


*  *  *

KOMENTAR NA INTERVJU SA OCEM GAVRILOM NA TELEVIZIJI RTRS
(Javljanje putem Skajpa u Jutarnji program na Veliku subotu 2011)
http://www.manastir-lepavina.org/vijest.php?id=5496

Hristos se vaznese!

   Kad vidim reč „Velika subota“ bilo gde, pa i na internetu, uvek me potrese neko osećanje sudnjega dnja, nečeg što se dešava samo jednom, nulte tačke koja se samo jednom doživljava, minimuma na koji je svet spao samo jednom, i nešto što ne znam dovoljno dobro samo zato što me to još čeka. Moja lična Velika subota.
  Tako me i ovaj prilog na sajtu Lepavine stigao za vreme puta po Rusiji, kada Vaskršnje ushićenje kod preozbiljnih Rusa već polako jenjavaše, a pred Vaznesenje koje danas slavim daleko od Rusije. Pa opet, oko zapne za te dve reči, a misao zastane: to je onaj čas, Velika Subota, kada je patnja potonula u dubinu mraka, kada se užas posuvrnuo u samog sebe, a Spasitelj prolazio kroz neznane strahote, možda i gore od onih na krstu, a možda i ne, ali nekako je u našoj ljudskoj prirodi da se boji nepoznatog čak i onda kad je poznato gore i od same smrti. Veliki Petak i Vaskrsenje imali su žive ljude za svedoke; Velika Subota nije.

  Tako je dan javljanja oca Gavrila nekako prikovao moju pažnju i odvratio i obeležio moje misli iako sam veći deo sadržaja emisije na televizije već od ranije znao. I tu me dovodi, evo, misao: ovo zastajkivanje pred mrakom Velike Subote je najtešnja veza sa večitom istinom, najbliže poznanje nepoznatog, približavanje Tajni, sublimat onog što se u knjigama raširilo po sveskama Starog i Novog Zavjeta, a moglo bi se sažeti u događaj neposredno pred Veliku Subotu, i neposredno po Velikoj Suboti.

  Sve što nas odvodi od svakodnevnog toka, u koji zapada život i naš pa i onaj monaški, dobrodošlo je za osluškivanje večnosti.
  U tim mislima zatiču me potom reči oca Gavrila o modernim tehnikama razgovora u službi Istine, njegovo javljanje Televiziji Republike Srpske. I odmah je ono prvo i najvažnije jasno: kod oca Gavrila nema suvišnih reči. Ono što je za nas prva i najtrajnija klopka interneta, stranputice, inflacija/devalvacija reči, digresije, gubitak vremena, jednom rečju: praznoslovlje, on je nekako zaobišao.  Pa iako se s njim ne slažem o korisnosti baš svih vidova interneta, – Facebook recimo smatram za veliku klopku čoveku, manipulaciju i prevaru – moram mu priznati da svojim primerom dokazuje tačnosti reči iza kojih stoji. Za retko koga se to danas može reći. Možda bi moglo i ovako: Facebook jeste moderna kuga. Kao što su nekad ljudi izbegavali naselja gde vlada kuga, duhovnici i pametni izbegavaju Facebook. Otac Gavrilo se ipak hrabro uputio u tu opasnu zarazu, jer ne može ravnodušno da gleda sve zabludele mase koje tumaraju po polutami. On se njima tamo našao! Ja ne znam kakva on oštećenja ili napore tamo doživljava, ili bar iskušenja, ali ono, po čemu se čovek najbolje može oceniti, a to su njegovi reči i dela, kod lepavinskog arhimandrita ostaje na nivou misionarskog žara.

  Ovaj prilog smatram za praznični, iako su spomenute i druge teme. Velika Subota nije praznik, ona nas vodi prazniku, i od njega je prošlo 40 dana. Praznik, ako nije živ, nekako tone u vreme – nije nam više interesantan. U ovom slučaju, čak i na dan Vaznesenja Gospodnjeg, na koji pišem ovo, „prošla“ Velika Subota, ni malo radostan dan, ipak deluje praznično, i hvata čoveka. Kao trenutak na kojem zastane da bi iole shvatio kompleksnost Vaskrsenja onu najslavniju noć posle. Kao udolinu iz koje se najbolje sagledava najviši vrh.

  Pa iako se sa ocem Gavrilom nisam uvek u svemu „savršeno“ slagao, jer nas bliskost kao i uvek suočava sa međusobnim slabostima i stavlja na iskušenja, utoliko ga više volim. Zato mi valjda i dolazi sada misao da bih radije da je bivši niški episkop njega bio izvukao za patrijarha nego što se obratno desilo...

  Lepo je videti sve komentare i dopise iza ovog priloga. Oni su nekako znak života ovog sajta. U tome je velika prednost blogova – u prepisci mogu da učestvuju svi, u meri u kojoj im odgovara. Ovo moje malo učešće je nepotrebno, ali na molbu oca igumana, pa stavljam svoju grešnost vama na sud, a radost blagdana koju ne mogu da opišem na podelu i umnoženje. Posebno se zahvaljujem medicinskom osoblju u banji Mlječanici koje pokazuje našem monahu pažnju za koju mi nemamo priliku.

M. Hadži-Cenić


 Na slici : molitvene svećice prinete na svetoj Liturgiji, pred Bogorodičinom ikonom „Sporučnica grešnih“, u crkvi svetog Nikole u moskovskom naselju „Hamovnjiki“, na svetog Georgija Pobedonosca 2011. – u vreme mog nedavnog kontakta sa ocem Gavrilom. Naravno preko skajpa :) . Ova ikona me više od svih koje sam video do sada podsetila na Bogorodicu Lepavinsku, iako mnogo manja, ali po svojoj životnosti koja izbija iz inače neubedljivog stila i potamnele slikarske palete. I po ogromnom uvažavanju lokalnih vernika.
O ovoj ikoni ima više na: http://www.knez-lazar.com/forum/index.php?topic=979.10;wap2
 
Na slici : crkva svetog Nikole, iz XVII veka, u moskovskom naselju Hamovnjiki, 6. maja 2011. U ovoj crkvi se od 1848. godine nalazi ikona „Sporučnica grešnih“, uslovno rečeno „moskovski pandan“ Bogorodice Lepavinske.VASKRŠNJA ČESTITKA OCA GAVRILA NA FEJSBUKUHRISTOS VASKRSE!

Svim hodočasnicima u lepavinsku svetinju, posetiocima sajta Manastira Lepavine i članovima ovog profila čestitam svepobedni i sveradosni praznik nad praznicima – Vaskrsenje Hristovo, sa željom da ove svetle dane svi provedemo u pashalnoj radosti.
 
HRISTOS VASKRSE! – VAISTINU VASKRSE!
Sanja Vujovic Vaistinu Vaskrse!Miladin Aleksic
vaistinu vaskrseVojislav Kukavica Vaistinu Voskrese!Milena Đukina Ćućuzović
Vaistinu Vaskrse!!1Mara Rebraca
Vaistinu Vaskrese!Danijela Strikovic-Injac Vaistinu Voskrese!!!Nena Simic
VAISTINU VOSKRSE!Davorka Zizak Draca
VAISTINU VASKRSE !!!Svjetlana Djuric Vaistinu Voskrese...Milanka Pandurevic
Vaistinu VoskreseZeljko Dobrijevic
Vaistinu Vaskrse!Dinko Blagojevic
Vaistinu Vaskrse!Violeta Hajduk
Vaistinu Voskrese!Svetlana Ocokoljic Vaistinu Vaskrse..Djuro Vukelic
Voistinu voskrese!!!'Veca Vjestica vaistinu vaskrse!Obrenko Tepic
Vaistinu Vaskrse!Vukasin Momcilovic Vaistinu vaskrese. Hvala oce, pridruzujem se cestitkama.Dragana Strbac
Vaistinu Vaskrse!Gordana Rodic-Prpos
Hvala oče Gavrilo ,blagoslovite!Ja vama želim da vam bog podari zdravlja i da nam još dugo živite i budete i dalje naša duhovna snaga i hrana putem radio Blagovesti!Takođe svom monaštvu Manastira Lepavine čestitam praznik nad praznicima uz pozdrav
HRISTOS VASKRSE-VAISTINU VASKRSE!

Lenka Bilanovic Sukurma VAISTINU VASKRSESeka Perovic
VAISTINU VASKRSE!Milena Rujak-Zrnic VAISTINI VASKRSE.Slobodanka Gacanovic
VAISTINU VASKRSE! Bratstvu lepavinske svetinje i Vama oče Gavrilo želim sretan i radostan praznik hristovog vaskrsnuća i svako dobro od Gospoda!Diana Đorđević
Vaistinu Vaskrse.Mirjana Jovicic
VAISTINU VASKRSE !Dragi oče Gavrilo, Vama i bratiji manastira Lepavina želim da još puno, puno godina u ovakvoj noći pevate:" Voskresenije Tvoje Hriste Spase, angeli pojut na nebesjeh, i nas spodobi čistim serdcem Tebe slaviti!"


Dušan Jaguzović
Vaistinu Vaskrse,oče Gavrilo!Jelena Simic
VAISTINU VASKRSE!Suzana Arbutina Vaistinu voskrese!Bojana Stupar
Vaistinu Vaskrse!Dragana Gligic VAISTINU VASKRSE!!! Hvala oce Gavrilo!!! Ja vama zelim da vam dragi Bog podari mnogo zdravlja i dug zivot da jos dugo budete sa nama i molite za nas!!Ljiljana Višnjić-Mlinarević
Vaistinu Voskrese!!!Miroslav Gavrilovic
VAISTINU VASKRSE!!Lana Vasovic Vaistinu Vaskrse! Dragi naš Otac, uoči ovog radosnog i velikog praznika, otisnuo se u još jedan medijski svijet iz kojeg može slati svoje tople i korisne poruke - TELEVIZIJA. Neka Ga Gospod još dugo prati i čuva.Jelena Savanovic
Vaistinu Vaskrse! Vama i Bratiji želimo svako dobro od Gospoda i Presvete Bogorodice.Duško Vukajlović
Voistinu Voskrese!Dragana Popovic Vaistinu Vaskrse!Dragoslav Lovre
Vaistinu Vaskrese!!!Biljana Angela
VAISTINU VASKRSE!!!Drago Bricelj
Vaistinu voskrese !Stamenko Mijatović
Vaistinu Voskrese!!! Svako dobro od Gospoda Oče , vama i vašoj bratiji !Goran Isailovic
VAISTINU VOSKRESEVera Sehovac
Vaistinu Vaskrese!!!Stevanovic Predrag
VAISTINU VOSKRESE.Mihajlovic Sinisa Vaistinu Vaskrse!Janko Topalovic
Vaisstinu Vaskrse!Radomirdrugi Vucic
Vaistinu Voskrese! Početne riječi intervjua oca Gavrila ..."idite po svemu svijetu propovjedajte Jevanđelje svakome stvorenju ......po svemu svijetu putem tehnike, nema više prostorne prepreke."Tijana Tepić
VAISTINU VASKRSE !Mirjana Gacanovic Vaistinu vaskrse!Marica Ristovska
Vaistine Vaskrese.Stana Meseldzija
VAISTINU VASKRESE!Knezevic Goran
Vaistinu Vaskrese!Vera Gerovac Vaistinu Vaskrse!Emilijan Sagintajev Voistinu voskrese!!!Srdjan Milovac Vaistinu Voskrese!!!Dragana Milovanovic
Vaistinu Voskrese !!!Zorica Mladenovic
Vaistinu Voskrese!!!!!!Vladislava Vasic
Thiel Vaistinu Voskrese!!! Horst i Vladislava


 
 
Marko Popović Vaistinu vaskrse :-)Biljana Ostojic
VAISTINU VASKRSE.Duhovni mir zelim ocu Gavrilu i bratiji manastira Lepavina,neka nas sve Bog čuva.Molimo se Bogorodici Lepavinskoj da nam usliši sve molitve .Od srca Bilja Ivanković sa porodicom.Dragana Uzunmirkovic
Vaistinu vaskrse.Mirjana Velovska
NAVISTINA VOSKRESE!Saša Lazić
Vaistinu Vaskrese::.želim našem o. Gavrilu i manastirskoj bratiji puno trpljenja i ustrajnosti...Sladjan Lazić
Vaistinu voskrese! Oče Gavrilo, Vama i Vašoj bratiji, mnogo zdravlja i sve najbolje!Aleksandra Dimitrijevic
Pomaze Bog dragi oce Gavrilo! Vaistinu Hristos Vaskrese! Hvala za ovaj intervju oce. Mnogo me je obradovalo cuti Vas i vase pouke. I ja Vama zelim da u miru i velikoj radosti proslavite Vaskres i da Vam Gospod podari zdravlje i svako dobro. Veliki pozdrav iz Valjeva


Radomir Grešni Vaistinu VoskreseZorica Mihajlovic
Vaistinu voskrese. Neka Vam Dobri Bog podari svako dobro.Ineta Bozic
vaistinu voskrese!Violeta Angelovska
Vistina voskrese!!!Tatjana Kremenovic
Vaistinu Vaskrse! Ocu Gavrilu i bratiji naseg dragog Manastira Lepavina kao i svoj duhovnoj familiji i svim hodocasnicima Man.Lepavine i svim ljudima, sve najbolje od Vaskrslog Hrista.Zora Vdic
Vaistinu Vaskrse, oče Gavrilo!Ankica Cel
Nasem dragom ocu Gavrilu Vaskrsli Gospod mnogo zdravlja i svakog dobra dao! VA ISTINU VASKRSE, dragi oče! sestra Ankica iz BeogradaNenad Badovinac ‎***Vaistinu Vaskrse oče*** Proslava najradosnijeg Praznika već je sama radost i veselje, jer ste fizički blizu Presvete Bogorodice Lepavinske. Tako da vam ja najviše želim zadovoljstva u vašem misijonarskom radu i djelu kojeg činite svakodnevno za sve nas.

Pročitano: 39548 puta