MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

SVETI GERASIM KEFALONIJSKI I POSEDNUTI DEMONIMASveti Gerasim Kefalonijski (Praznuje se 16. avgusta i 20. oktobra)

Novi Kefalonijski Asketa, Sveti Gerasim, poznat je kao iscelitelj posednutih demonima. Svakodnevno, mentalno bolesni i posednuti dolaze radi isceljenja u Njegovu Svetinju, u kojoj se nalaze Njegove neraspadljive Svete Mošti. Sveti Gerasim je postao egzorcista i iscelitelj ispunjen blagodaću zbog svog disciplinovanog i striktnog posta i molitve.

Živeo je pet godina kao asketa na Atosu u keliji Svetog Vasilija na napuštenom mestu poznatom kao Kapsala. Svo to vreme hranio se samo kuvanim tikvicama bez ulja. Demoni nisu imali nikakvu silu nad njim. Šta više, on je zadobio silu da ih proteruje. Njegov nadimak je bio “Kapsilis” ("Vatreni") po napuštenom mestu Kapsala. Kada je isterivao demone oni su vrištali "Vatreni, ispekao si nas."

Zadobivši veliku silu nad demonima, kada je putovao u Svetu Zemlju, Sveti Gerasim poželeo je da posti četrdeset dana u pustinji u kojoj je i Gospod postio, u kojoj ga je đavo kušao. Četrdeset dana nije jeo ništa u toj pustinji i zadao je đavalu konačni udarac. Kasnije je otišao u Kefaloniju i tamo osnovao manastir koji danas nosi Njegovo Ime, koji je postao utočište posednutima i onima koji se bore sa demonima.

"Svetac je ekspert za mentalno bolesne" kaže otac Jovan Mesolaris. Postoje specijalni objekti kojima je ovim ljudima omogućeno da dođu, poste, da se mole čedrdeset dana kako bi se oslobodili demona koji su ih nadvladali. Posednutima i mentalno bolesnima se savetuje da oponašaju Svetog Gerasimam, koliko je god njima to moguće, za vreme tih četrdeset dana, da bi se oslobodili od demonske sile i izmolili od Gospoda da im pošalje Njegovu milost i blagodat. Za vreme dva velika praznika Svetog Gerasima (koji se praznuje 16. avgusta i 20. oktobra) organizuju se litije sa Njegovim neraspadljivim Svetim Moštima. Tada mnogi traže načine da obezbede sebi mesto i da legnu na put kako bi Svete Mošti Sveca prešle preko njih. Neki od posednutih i bolesnih spremni su da legnu ispod Svetih Moštiju dok se neki opiru pa im onda rodbina pomaže, a nekada i policija ako počnu da prave nered.

Tokom godina mnoga čuda i isceljenja dogodila su se u Manastiru Svetog Gerasima u Kefaloniji. Ona su i zabeležena. Ispod su neka poznatija koja govore specifično o posednutima demonima:

1. Nekoliko godina po upokojenju Svetog Gerasima, monahinja njegovog manastira je postala posednuta i tokom jedne noći pala je u bunar. Ostale monahinje te noći čuše Svetog Gerasima kako im govori: "Idite brzo, posednuta je u opasnosti i potrebna joj je vaša pomoć." One odoše sa upaljenim bakljama i nađoše njihovu sestru u bunaru, ali nije tonula, već je lebdela na površini vode kao da ju je neko pridržavao. Ona im reče: "Bacite mi kanap, časne majke, da bih se spasila." Kada je izvađena iz bunara više nije bila posednuta. Sve sestre zajedno odoše u Svetinju i zahvališe Bogu i svetom Gerasimu za čudo.

2. Godine 1923. dve devojčice (desetogodišnja Eleni Stefanatou iz sela Kalavati i dvanaestogodišnja Elpiniki Vaslatou iz sela Razaton) postaše posednute. Njihovi roditelji ih dovedoše u manastir sa nadom da će njihova deca biti isceljena. Sve monahinje su ih sažaljivale i molile se za njih. 16. avgusta 1923. za vreme Sv. Liturgije, obe devojčice ozdraviše.

3. Jednom je monah Svetogorskog manastira Svetog Pavla otišao u Crkvu Svetog Gerasima u Kefaloniju. Za vreme Svete Liturgije on je stajao u oltaru i molio se srdačnom molitvom na brojanici - "Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj nas," dok su oni van oltara pojali. Tada su doveli u Crkvu jednog čoveka posednutog demonom da bi ga Sveti Gerasim iscelio.

Dok se monah molio u oltaru demon se pržio van oltara i vrištao: "Prestani da okrećeš taj kanap, monaše, jer me gori."

Sveštenik je takođe to čuo i rekao monahu : "Moli se sa našom brojanicom koliko god možeš, brate moj, da bi se Božje stvorenje oslobodilo demona."

Onda je demon povikao s mržnjom : "Ti, pokvareni svešteniče, ti... Što mu govoriš da okreće taj kanap? Gori me!"

Monah se onda molio na brojanici još usrdnije i čovek je bio oslobođen demona.

4. Ovo je posvedočeno: “Jedna žena je imala demona i on je drhtao kad god bi čuo ime Svetog Gerasima. Monahinje su je ugostile i ona je ostala u manastiru neko vreme.  Za vreme Svete Liturgije demon nije mogao više da izdrži i izašao je iz žene, a ona se priseća da je osetila da neka sila izlazi iz njenog tela. Treba dodati da za vreme Jelopomazanja kada je sveštenik trebao da pomaže ovu ženu, ona ustade i reče: “Zar nije dovoljno što mi ovaj sveštenik ovde ne da mira ni danju ni noću već sada i Jelopomazanje. Ovo dvoje će me izgoreti.“ Čim je žena bila pomazana demon se stresao jako da je žena pala bez svesti i posle nekoliko dana milošću Sveca ona je bila oslobođena. ”

5. Jedan mladić prisećao se svoga puta za Kefaloniju za vreme praznika Svetog Gerasima. Kada je stigao u Manastir kaže da je čuo jaku vrisku koja je dolazila od posednutih demonima, iz pravca Crkve: "Pržiš me Gerasime, pržiš me kapsali (vatreni)." Svi u Crkvi su shvatili da se oko njih odvija duhovna borba koju oni nisu mogli da vide ali su mogli da čuju.

6. Skoro, jedna moderna žena bila je posednuta demonom i tražila je da je Sveti Gerasim isceli. Stajala u Manastiru oko sat vremena i vrištala. Onda je otrčala prema jednom mladiću i nasilno ga uhvatila za jaknu (ovaj mladić došao je u Manastir iz Australije, dva dana pre nje). Ona mu reče: “Hej Jovane, ostavio si svoju verenicu u Kamberi i došao si Kapsali... i bio si sa onom drugom ženom... zašto? Šta si našao bolje u njoj? Tvoj avion se zamalo srušio nad Singapurom... to sam ja hteo da srušim avion, ali mi nisu dozvolili Nazarećanin i Gerasim, tako si bio spašen...”

Ona onda poče da spominje imena ljudi koje nije poznavala i koji su živeli hiljadu milja daleko, a koje je ovaj mladić poznavao. Onda je počela da priča o nekim događajima koji su se odnosili na njega, ali je bila sprečena “Nazarećaninom i Gerasimom.”

Onda je sveštenik ispričao: "Ovo što ste čuli ništa je u poređenju sa onim što se stvarno dešava. Ova devojka je dovedena iz Ksantije. Sa svojim prijateljima iz škole bila je da joj dva čoveka, Hristos i Gazoro, govore o njenoj budućnosti. Od tada je postala posednuta demonom i njeni roditelji je vode iz Manastira u Manastir. Satima govori ljudima o njihovim tajnama kao što je govorila ovom mladiću. Ali morate biti oprezni. Sveti Oci govore da se ne uzdamo u posednute demonima. Ponekad oni otkrivaju tajne, ali samo onoliko koliko im Hristos dozvoli, ostalo vreme oni govore laži.Ako vam kažu pet istina i vide da im verujete, šestog puta će vam reći neku laž da bi ste se posvađali sa svojim bližnjima. Samo oni koji su bili na ispovesti ne bivaju prozvani, jer su demoni onda blokirani. Inače oni otkrivaju grehe neispoveđenih, čak i grehe sveštenika. "

7. Objavljeno u Peloponeskim novinama 16. oktobra 1949. "Isceljenje demonski posednutog kod Svetog Gerasima":

Sedamnaestogodišnji dečak je posednut nečistim duhom od prošlog maja. On pohađa srednju školu u Leukadi a živi u selu Vati. Poslednjih dana septembra, za vreme Svete Liturgije, kada je otac Spiridon Linardatos pojao u Manastiru, dečak je bio u Crkvi i odjednom počeo da vrišti sa strahom: "Gerasime goriš me, gde ćeš me izbaciti. Šta će tvoj Gospod uraditi? Gde će me On oterati? Ja sam Legion kome je Gospod naredio da ode u divlje svinje." Tada je sveštenik pokušao da istera nečistog duha uz pomoć Časnog Krsta. Nesrećni dečak je grizao Časni Krst i govorio da je Časni Krst ogromno oružje koje seče kao nož. Sledećeg dana za vreme Svete Liturgije dečak je pao pred Svetim Moštima Svetog Gerasima i s vriskom rekao : "Gerasime ućutao si me. Ja sam demon nad demonima. Pobedio si me. Otvori prozor da bih mogao da izađem." Malo kasnije dečak je ustao i ozdravio. 

Dečak je porastao i postao sveštenik i uvek se molio Svetom Gerasimu.
 
Tropar u prvom tonu

O vernici, slavimo zaštitnika Pravoslavlja, novog Bogonosnog Čudotvorca koji se kao ovaploćeni Anđeo javlja nama, Svetog Gerasima. Jer je On s pravom dobio od Boga nepresušnu isceliteljnu blagodat . On ukrepljuje bolesne i leči posednute demonima. I izliva isceljenja na one koji ga slave. 

(Video koji sledi je na Grčkom, ali odlično pokazuje litije sa Moštima Sveca i posednute demonima koji vrište ispod Svetih moštiju. Takoće, ovaj video ukratko pokazuje pećinu ispod Manastira gde je Sveti Gerasim živeo asketskim životom. Sveštenik govori o mnogim čudima koje je Sveti Gerasim učinio nad posednutim demonima. Na primer, sveštenik govori o ženi iz Patare koja je pre pet godina bila posednuta i koja je došla na praznik Svetog Gersima 20. oktobra. Silom Sveca ona je postala kao mrtva kada je demon napustio i kada se probudila bila je zdrava i isceljena kompleteno. Na kraju video pokazuje vernike koji poju zaupokojene himne Svetom Gerasimu u novoizgrađenoj Crkvi.)
Prevod sa engleskog Vladimir Srbljak
1 septembar 2010 god.
 

Pročitano: 36496 puta