MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

Predmet: Izveštaj o bogosluženjima od 1. juna do 7. jula 2003. god.Pravoslavni Mitropolit Eparhije Zagreba??ko-ljubljanske i cijele Italije 10000 Zagreb, Ilica 7/II Hrvatska M. Br. 282/03 Zagreb, 9. jula 2003. godine EPARHIJSKOM UPRAVNOM ODBORU EPARHIJE ZAGREBA?KO-LJUBLJANSKE ZAGREB Posle održanog bratskog sastanka sa sveštenstvom u manastiru Lepavini, 29. maja 2003. godine, Gospodin Mr Slobodan Mileusnić, Upravnik Patrijaršijskog muzeja SPC održao je u Zagrebu izuzetno lepo predavanje o Protojereju-stavroforu RADOSLAVU GRUJIĆU, profesoru Beogradskog univerziteta, akademiku i jednom od najeminentnijih nau?nika svoga vremena, ?iji je životni put bio ispunjen velikim stvaralaštvom i popraćen velikim nevoljama. U prilogu pod ./. dostavljamo ceo tekst predavanja. Vicenza / Vićenca, 1. juna o. g. Služili smo arhijerejsku liturgiju uz sasluženje protonamesnika Milivoja Topića, tamošnjeg paroha i protođakona Luke Novakovića, Upravnika Patrijaršijske Biblioteke i doktoranta u Rimu na Orijentalnom institutu za Pravoslavno Kanonsko pravo. Čtecirali su pored odraslih i Lazar i Stefan Vuković iz Trsta, mali đaci iz Osnovne škole Tršćanske. Mladog naroda je bilo u veoma lepom broju i pored vikenda. Bogosluženje se obavlja u Rimokatoli?kom samostanu uz veliku podršku profesora Dal Fero, ?oveka velikog hrišćanskog srca. Posle lepe i sve?ane liturgije imali smo zajedni?ki ru?ak urestoranu, gde smo, između ostalog, najviše razgovarali o mogućnosti kupovine zemljišta na kome bismo izgradili svoj hram. Koper, 3. jun – Sveti car Konstantin i carica Jelena, služili smo arhijerejsku liturgiju uz sasluženje protojereja Tome Ćirkovića, paroha koparskog, i jereja Milana Topića iz Aranđelovca. Bogosluženje se obavlja u rimokatoli?koj crkvi, koja nam je data na upotrebu na neodrećeno vreme. U hramu se nalazi ikonostas iz Vojne kapele sa Golnika i cela unutrašnjost adaptirana je u duhu naših pravoslavnih hramova. Ina?e u Kopru ima preko pedeset rimokatoli?kih hramova. Međucrkveni odnosi su plemeniti i dobri u duhu hrišćanskog poštovanja i ispomaganja. Trst, 5. juna – Spasovdan, služili smo arhijerejsku liturgiju u hramu Sv. Spiridona Čudotvorca uz sasluženje protojereja-stavrofora Raška Todorovića, arhijerejskog zamenika za Italiju. Bjelovar, 15. juna – Silazak Svetog Duha na apostole – Pedesetnica – Trojice, služili smo arhijerejsku liturgiju u obnovljenom hramu posle ratnih razaranja poslednjeg rata 1991.-1995. god., uz sasluženje protojereja-stavrofora Marinka Juretića i jereja Save Kosojevića, paroha zagreba?kih, a jerej Milomir Gvojić, paroh bjelovarski kao domaćin starao se o crkvenom pojanju i poretku za sveć?anu litiju, koju smo izvršili sa ophodom oko hrama kroz gradske ulice uz prisustvo velikog broja naših vernika. Onovljenje hrama i obnova bogoslužbenog i duhovnog života u ovom Moslava?kom kraju naše Crkve od velikog je zna?aja. Odslužili smo i Duhovsko ve?ernje na kome nam se pridružio i protojerej-stavrofor Zvonko Pilinger sa svojom porodicom i doprineo još lepšem bogosluženju na slavu Božju i radost naših vernika. Naš hram u Bjelovaru je velika Katedrala, koja vapije za vanjskim i unutrašnjim adaptacijama jer je i kao sakralni spomenik visoke kategorije. Zagreb, 16. jun – Duhovski ponedeljak služili smo arhijerejsku liturgiju uz sasluženje protojereja-stavrofora Zvonka Pilingera iz Varaždina i jereja Save Kosojevića iz Zagreba i pou?io verne na prazni?nu temu. Redovna je pojava kod naših vernika u Zagrebu da posećuju praznike preko nedelje u velikom broju kao i nedeljna bogosluženja. Za pohvalu je da se ovde ne mora prenositi Prazni?na služba u nedeljne dane, već se služi na same praznike uz u?ešće redovnog broja naših vernika, koji neizostavno posećuju sveta bogosluženja. Trnoviti?ki Popovac kod Kutine, 22. jun – Nedelja Svih Svetih, služili smo arhijerejsku liturgiju uz sasluženje protojereja-stavrofora Marinka Juretića i jereja Stanka Desan?ića, paroha iz Velike Bršljanice. Ovim svetim bogosluženjem ustanovili smo Hramovski sabor da se održavaju crkvene sve?anosti i pored hramovske slave Svete Petke Paraskeve. Osvetili smo nove Crkvene barjake, izvršili trikratni ophod oko hrama, presekli slavski kola? i pou?ili verne da istraju u obnovi hrama do kraja. Unutrašnjost hrama je ?ista i uredna, okre?ena, ikone ukrašene peškirima, ru?nim radovima karakteristi?no za te krajeve. U porti pored hrama je organizovano i narodno praznovanje, gde smo se i mi osvežili hladnim pićem, kojim nas je domaćin gostioni?ar ljubazno posluživao, jer mu je naš dolazak pod šatru mnogo zna?io, a mladi peva? nas je pozdravio svojom pesmom. U seoskom domu bio je priređen slavski ru?ak na kome su Mitropolita darivali ikonom Svete Petke Paraskeve, moćne zaštitnice i isceliteljke. Jedan od odbornika nam je ispri?ao svoj slu?aj kako ga je majka zavetovala Svetoj Petki, jer nije mogao da govori iako već poodrastao de?ak i posle maj?inog zaveta Svetoj Petki Paraskevi ?udesno je progovorio. Sveta Petko Paraskevo i Svi Sveti molite Boga za nas! Još jedan ?udesan događaj, naime, otac Stanko Desan?ić predao nam je Malo Četverojevanđelje Vladike Emilijana, koje je dobio od arhimandrita Nikanora Hilandarca u kome se upisao patrijarh German i još nekoliko Arhijereja ako Mitropolit Dabrobosanski Vladislav, Episkop Brani?evski Hrizostom i drugi, koje je u ratnim okolnostima bilo oplja?kano, pa je peklo savest donosioca i morao ga je vratiti Crkvi da naće mira svojoj duši. Manastir Lepavina, 23. juna – po?etak Petrovskog posta doživeli smo sa Manastirskom bratijom Svetovavedenjske obitelji na ?elu sa Arhimandritom ocem Gavrilom, kome smo za manastirske potrebe darivali kristalni putir i diskos, unikat sa certifikatom. Obradovali smo se toga dana jer se u Manastiru Lepavini mnogo radi na duhovnom prosvećivanju vernih, poklonika Manastira Lepavine. Veliko Vukovje, 28. jun – Vidovdan, služili smo arhijerejsku liturgiju uz sasluženje protonamesnika Milivoja Topića, paroha u Vićenci u Italiji i jereja Stanka Desan?ića iz Velike Bršljanice. Izvršili smo trikratni ophod oko hrama i na kraju svete liturgije izvršili slavski obred i Vidovdanski parastos. Posle liturgije podeljena je nafora i prigodna štampa. Pored hrama bila je postavljena šatra za narodno slavlje, gde smo se i mi osvežili hladnim pićem kod domaćina gostioni?ara, a zatim u seoskom domu smo bili na slavskom ru?ku. Pohvalno je od strane naših odbornika u Velikom Vukovju što ulažu napora da obnove svoj hram, koji je ina?e za bogosluženje bio tako lepo ukrašen peškirima, ru?nim radovima iz tog kraja, da je sve bilo u smislu duge tradicije da se Crkva uzima kao primer ?istoće. «Sve je lepo i ?isto kao u Crkvi». Eto, iako po nekoliko puta dolazimo u parohije Grubišno-poljskog arhijerejskog namesništva ?esto dolazimo kod oca Stanka, jer je jedini sveštenik u tom Namesništvu, a on je dobar domaćin, pa nas svesrdno poziva da dođemo što ?ešće, jer mu naši dolasci pomažu u svepteni?kim poslovima. Otac Stanko se trudi da obnovi svoje hramove, a u Velikom Vukovju se mnogo zalažu za povratak oduzete crkvene imovine iz vremene jugoslavenske komunisti?ke vladavine. Trst, 29. juni služili smo arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Spiridona Čudotvorca uz sasluženje jereja Dušana Tomića, paroha u Novoj Gorici u Sloveniji. Ve?ernje je služio Mitropolit, jer je protojerej-stavrofor Raško Radović služio u Rimu za Vidovdanski praznik i parastos. Trst, 6. jula služili smo arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Spiridona Čudotvorca uz sasluženje protojereja-stavrofora Raška Radovića, održali prigodnu propoved i narodu podelili nove molitvenike u izdanju EUO Zagreb. Trst 7. juli – Ivandanj – Rođenje Svetog Jovana Prete?e, služili smo arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Spiridona Čudotvorca uz sasluženje protojereja-stavrofora Raška Radovića, održali prigodnu propoved i podelili narodu crkvenu štampu i time završili period bogosluženja u Petrovskom postu. Mitropolit Zagreba?ko-ljubljanski JOVAN

Pročitano: 2641 puta