MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

KOMENTARI NA MISIONARSKI RAD O. GAVRILA SA FACEBOOK-a 
Pomaže Bog, večeras 30.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 161 priključeni kompjuter, i to iz Bosne 65, Srbije 51, Hrvatske 9, Makedonije 8, Slovenije 8, Nemačke 8, Austrije 5, Engleske 2, Holandije 2, Crne Gore 1, Švajcarske 1, Grčke 1. Detaljnije o Radio Blagovesti http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 U mesecu Aprilu bilo je 54563 poseta sajtu Manastira Lepavine.

Webmaster 30. maj  2010
.


Pomaže Bog, večeras 29.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 127 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 54, Srbije 34, Makedonije 9, Hrvatske 6, Amerike 6, Slovenije 5, Austrije 3, Nemačke 3, Engleske 2, Grčke 2, Crne Gore 1, Libije 1, Madjarske 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 U mesecu Aprilu bilo je 54563 poseta sajtu Manastira Lepavine.

Webmaster 29. maj  2010
.


Pomaže Bog, večeras 28.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 138 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 53, Srbije 49, Hrvatske 7, Slovenije 5, Nemačke 4, Austrije 4, Grčke 3, Engleske 3, Makedonije 3, Amerike 2, Italije 1, Kuvajta 1, Rusije 1, Švajcarske 1, Crne Gore 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 U mesecu Aprilu bilo je 54563 poseta sajtu Manastira Lepavine.

Webmaster 28. maj  2010
.


Pomaže Bog, večeras 27.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 158 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 65, Srbije 48, Austrije 8, Makedonije 7, Slovenije 5, Nemačke 5, Hrvatske 5, Grčke 3, Engleske 2, Crne Gore 2, Švajcarske 2, Italije 2, Amerike 2, Rusije 1, Rumunjske 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 U mesecu Aprilu bilo je 54563 poseta sajtu Manastira Lepavine.

Webmaster 27. maj  2010
.


Pomaže Bog, večeras 26.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 172 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 71, Srbije 44, Hrvatske 12, Makedonije 9, Nemačke 8, Slovenije 7, Austrije 7, Engleske 4, Italije 2, Crne Gore 2, Amerike 2, Novog Zelanda 1, Ireland 1, Holandije 1, Grčke 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 U mesecu Aprilu bilo je 54563 poseta sajtu Manastira Lepavine.

Webmaster 26. maj  2010
.


Pomaže Bog, večeras 25.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 163 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 64, Srbije 51, Hrvatske 12, Makedonije 8, Slovenije 5, Austrije 5, Nemačke 5, Amerike 3, Italije 3, Engleske 2, Holandije 1, Grčke 1, Crne Gore 1, Libije 1, Madjarske 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 U mesecu Aprilu bilo je 54563 poseta sajtu Manastira Lepavine.

Webmaster 25. maj  2010
.


Pomaže Bog, večeras 24.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 167 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 74, Srbije 52, Hrvatske 9, Makedonije 8, Nemačke 7, Slovenije 4, Amerike 3, Austrije 3, Engleske 2, Grčke 2, Italije 1, Madjarske 1, Crne Gore 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 U mesecu Aprilu bilo je 54563 poseta sajtu Manastira Lepavine.

Webmaster 24. maj  2010
.


Pomaže Bog, večeras 23.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 150 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 59, Srbije 53, Hrvatske 8, Nemačke 6, Austrije 5, Makedonije 5, Slovenije 4, Engleske 2, Italije 2, Crne Gore 2, Grčke 2, Holandije 1, Amerike 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 U mesecu Aprilu bilo je 54563 poseta sajtu Manastira Lepavine.

Webmaster 23. maj  2010
.


Pomaže Bog, večeras 22.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 142 priključena kompjutera, i to iz Bosne 57, Srbije 43, Nemačke 9, Hrvatske 7, Makedonije 6, Austrije 5, Slovenije 4, Grčke 2, Engleske 2, Italije 2, Amerike 1, Crne Gore 1, Liije 1, Irske 1, Holandije 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 U mesecu Aprilu bilo je 54563 poseta sajtu Manastira Lepavine.

Webmaster 22. maj  2010
.


Pomaže Bog, večeras 21.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 158 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 63, Srbije 48, Hrvatske 11, Nemačke 9, Slovenije 5, Makedonije 4, Austrije 4, Italije 2, Engleske 2, Amerike 2, Švajcarske 2, Crne Gore 1, Holandije 1, Madjarske 1, Francuske 1, Kanade 1, Grčke 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 U mesecu Aprilu bilo je 54563 poseta sajtu Manastira Lepavine.

Webmaster 21. maj  2010
.


Pomaže Bog, večeras 20.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 185 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 70, Srbije 59, Hrvatske 13, Nemačke 11, Austrije 6, Makedonije 4, Slovenije 4, Amerike 3, Crne Gore 3, Italije 3, Engleske 2, Švajcarske 2, Kuvajta 1, Irske 1, Grčke 1, Holandije 1, Madjarske 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 U mesecu Aprilu bilo je 54563 poseta sajtu Manastira Lepavine.

Webmaster 20. maj  2010
.


Pomaže Bog, večeras 19.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 194 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 72, Srbije 61, Nemačke 11, Hrvatske 10, Slovenije 9, Makedonije 7, Švajcarske 5, Austrije 5, Italije 3, Engleske 2, Amerike 2, Grčke 2, Bugarske 1, Holandije 1, Irske 1, Madjarske 1, Crne Gore 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 U mesecu Aprilu bilo je 54563 poseta sajtu Manastira Lepavine.

Webmaster 19. maj  2010
.


Pomaže Bog, večeras 18.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 201 priključeni kompjuter, i to iz Srbije 74, Bosne 72, Hrvatske 10, Makedonije 9, Nemačke 7, Austrije 6, Italije 5, Slovenije 4, Švajcarske 3, Grčke 2, Engleske 2, Holandije 2, Amerike 2, Crne Gore 1, Irske 1, Madjarske 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 U mesecu Aprilu bilo je 54563 poseta sajtu Manastira Lepavine.

Webmaster 18. maj  2010
.

Pomaže Bog, večeras 17.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 177 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 65, Srbije 50, Makedonije 10, Nemačke 9, Hrvatske 9, Austrije 7, Slovenije 7, Italije 5, Švajcarske 3, Grčke 3, Amerike 2, Holandije 2, Crne Gore 2, Bulgaria 1, Engleske 1, Rusije 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 U mesecu Aprilu bilo je 54563 poseta sajtu Manastira Lepavine.

Webmaster 17. maj  2010
.

Pomaže Bog, večeras 16.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 166 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 66, Srbije 45, Nemačke 11, Makedonije 9, Austrije 7, Hrvatske 7, Slovenije 4, Italije 4, Grčke 3, Crne Gore 3, Engleske 2, Amerike 2, Švajcarske 2, Madjarske 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 U mesecu Aprilu bilo je 54563 poseta sajtu Manastira Lepavine.

Webmaster 16. maj  2010
.


Pomaže Bog, večeras 15.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 150 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 59, Srbije 42, Nemačke 9, Austrije 8, Hrvatske 8, Makedonije 7, Slovenije 4, Italije 3, Amerike 2, Crne Gore 2, Grčke 2, Bugarske 1, Holandije 1, Engleske 1, Belgije 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 U mesecu Aprilu bilo je 54563 poseta sajtu Manastira Lepavine.

Webmaster 15. maj  2010
.


Pomaže Bog, sinoć 14.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 133 priključena kompjutera, i to iz Bosne 49, Srbije 39, Hrvatske 7, Slovenije 6, Austrije 6, Nemačke 5, Makedonije 4, Italije 4, Kuvajta 2, Grčke 2, Crne Gore 2, Amerike 2, Bugarske 1, Švajcarske 1, Engleske 1, Madjarske 1, Libije 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 U mesecu Aprilu bilo je 54563 poseta sajtu Manastira Lepavine.

Webmaster 14. maj  2010
.


Pomaže Bog, večeras 13.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 153 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 58, Srbije 46, Nemačke 11, Hrvatske 8, Makedonije 5, Grčke 4, Crne Gore 3, Slovenije 3, Austrije 3, Italije 3, Engleske 2, Amerike 1, Argentine 1, Slovačke 1, Francuske 1, Kanade 1, Madjarske 1, Švajcarske 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 U mesecu Aprilu bilo je 54563 poseta sajtu Manastira Lepavine.

Webmaster 13. maj  2010
.


Pomaže Bog, večeras 12.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 166 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 57, Srbije 54, Hrvatske 15, Makedonije 8, Nemačke 7, Slovenije 4, Italije 4, Austrije 3, Engleske 3, Amerike 2, Grčke 2, Crne Gore 2, Švajcarske 2, Belorusije 1, Rusije 1, Madjarske 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 U mesecu Aprilu bilo je 54563 poseta sajtu Manastira Lepavine.

Webmaster 12. maj  2010
.


Pomaže Bog, večeras 11.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 164 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 61, Srbije 47, Hrvatske 11, Makedonije 8, Nemačke 7, Austrije 7, Slovenije 7, Engleske 4, Italije 4, Crne Gore 2, Švajcarske 2, Amerike 1, Holandije 1, Grčke 1, Madjarske 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 U mesecu Aprilu bilo je 54563 poseta sajtu Manastira Lepavine.

Webmaster 11. maj  2010
.
Pomaže Bog, večeras 10.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 151 priključeni kompjuter, i to iz Bosne 52, Srbije 51, Hrvatske 11, Makedonije 7, Nemačke 6, Slovenije 5, Italije 4, Austrije 4, Crne Gore 3, Engleske 2, Švajcarske 2, Amerike 1, Kuvajta 1, Grčke 1, Madjarske 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 U mesecu Aprilu bilo je 54563 poseta sajtu Manastira Lepavine.

Webmaster 10. maj  2010
.


Pomaže Bog, večeras 09.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 148 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 60, Srbije 45, Hrvatske 9, Makedonije 7, Austrije 6, Nemačke 5, Slovenije 4, Engleske 2, Italije 2, Grčke 2, Crne Gore 1, Kuvajta 1, Madjarske 1, Egipta 1, Holandije 1, Amerike 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 U mesecu Aprilu bilo je 54563 poseta sajtu Manastira Lepavine.

Webmaster 9. maj  2010
.


Pomaže Bog, večeras 08.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 94 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 30, Srbije 28, Makedonije 9, Hrvatske 6, Nemačke 4, Slovenije 4, Austrije 3, Crne Gore 2, Švajcarske 2, Amerike 1, Argentina 1, Italije 1, Kuvajta 1, Engleske 1, Grčke 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 U mesecu Aprilu bilo je 54563 poseta sajtu Manastira Lepavine.

Webmaster 8. maj  2010
.


Pomaže Bog, večeras 07.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 142 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 55, Srbije 46, Makedonije 10, Hrvatske 9, Austrije 5, Nemačke 5, Italije 3, Engleske 2, Slovenije 2, Švajcarske 1, Grčke 1, Crne Gore 1, Amerike 1, Španije 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 , U mesecu Aprilu bilo je 54563 poseta sajtu Manastira Lepavine.

Webmaster 7. maj  2010
.


Pomaže Bog, večeras 06.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 107 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 39, Srbije 28, Makedonije 9, Nemačke 7, Austrije 6, Hrvatske 4, Slovenije 3, Engleske 2, Italije 2, Švajcarske 2, Crne Gore 2, Francuske 1, Holandije 1, Grčke 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 

Webmaster 6. maj  2010
.


Pomaže Bog, večeras 05.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 161 priključeni kompjuter, i to iz Srbije 56, Bosne 54, Hrvatske 11, Makedonije 10, Nemačke 7, Austrije 5, Slovenije 4, Italije 3, Engleske 2, Grčke 2, Švajcarske 1, Kuvajta 1, Crne Gore 1, Holandije 1, Amerike 1, Madjarske 1, Francuske 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 

Webmaster 5. maj  2010
.


U mesecu Aprilu bilo je 54563 poseta sajtu Manastira Lepavine.

Pomaže Bog, sinoć 04.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 144 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 59, Srbije 38, Hrvatske 10, Makedonije 8, Nemačke 6, Austrije 6, Slovenije 5, Italije 3, Grčke 2, Crne Gore 1, Kuvajta 1, Amerike 1, Engleske 1, Španije 1, Švajcarske 1, Rusije 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 

Webmaster 4. maj  2010
.


Pomaže Bog, večeras 03.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 166 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 60, Srbije 42, Hrvatske 16, Grčke 10, Austrije 8, Makedonije 6, Nemačke 5, Slovenije 5, Engleske 3, Švajcarske 3, Rusije 2, Crne Gore 2, Italije 2, Madjarske 1, Danske 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 

Webmaster 3. maj  2010
.


Pomaže Bog, večeras 02.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 139 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 47, Srbije 43, Hrvatske 10, Makedonije 10, Austrije 7, Nemačke 6, Slovenije 5, Italije 3, Grčke 2, Engleske 1, Švajcarske 1, Madjarske 1, Libija 1, Crne Gore 1, Holandije 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 

Webmaster 2. maj  2010
.


 Pomaže Bog, večeras 01.05.2010 na Radio Blagovesti bilo je 114 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 42, Srbije 26, Makedonije 9, Austrije 7, Hrvatske 7, Nemačke 6, Slovenije 5, Crne Gore 2, Italije 2, Švajcarske 2, Libije 1, Amerike 1, Engleske 1, Madjarske 1, Danske 1, Grčke 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 

Webmaster 1. maj 2010
.


 Pomaže Bog, večeras 30.04.2010 na Radio Blagovesti bilo je 127 priključenih kompjutera, i to iz Srbije 44, Bosne 43, Hrvatske 8, Makedonije 5, Nemačke 5, Slovenije 4, Grčke 4, Italije 4, Austrije 4, Amerike 2, Crne Gore 1, Engleske 1, Holandije 1, Madjarske 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 

Webmaster 30. april  2010
.


Pomaže Bog, večeras 29.04.2010 na Radio Blagovesti bilo je 167 priključenih kompjutera, i to iz Srbije 58, Bosne 55, Hrvatske 11, Makedonije 9, Austrije 8, Nemačke 7, Slovenije 5, Rusije 2, Italije 2, Crne Gore 2, Holandije 2, Grčke 1, Amerike 1, Madjarske 1, Rumunije 1, Engleske 1, Kipra 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 

Webmaster 29. april  2010
.


Pomaže Bog, večeras 28.04.2010 na Radio Blagovesti bilo je 161 priključeni kompjuter, i to iz Bosne 56, Srbije 51, Makedonije 11, Hrvatske 9, Slovenije 7, Austrije 7, Nemačke 6, Crne Gore 3, Italije 3, Madjarske 2, Amerike 2, Engleske 1, Grčke 1, Španije 1, Švajcarske 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 

Webmaster 28. april  2010
.

Pomaže Bog, večeras 27.04.2010 na Radio Blagovesti bilo je 171 priključeni kompjuter, i to iz Bosne 63, Srbije 55, Hrvatske 12, Makedonije 10, Austrije 8, Nemačke 7, Slovenije 6, Crne Gore 2, Grčke 2, Italije 2, Amerike 1, Madjarske 1, Engleske 1, Španije 1. Detaljnije o Radio Blagovesti:
http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 

Webmaster 27. april  2010
.


Pomaže Bog, večeras 26.04.2010 na Radio Blagovesti bilo je 176 priključenih kompjutera, i to iz Srbije 59, Bosne 58, Makedonije 11, Hrvatske 10, Nemačke 8, Austrije 7, Crne Gore 6, Slovenije 5, Italije 4, Kipra 1, Amerike 1, Engleske 1, Grčke 1, Holandije 1, Švajcarske 1, Španije 1, Egipta 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 

Webmaster 26. april  2010
.


Pomaže Bog, večeras 25.04.2010 na Radio Blagovesti bilo je 154 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 53, Srbije 52, Hrvatske 8, Nemačke 7, Austrije 6, Makedonije 6, Grčke 5, Italije 4, Crne Gore 4, Slovenije 2, Holandije 2, Amerike 1, Rusije 1, Danske 1, Švajcarske 1, Engleske 1. Detaljnije o Radio Blagovesti:
http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 

Webmaster 25. april  2010
.


Pomaže Bog, večeras 24.04.2010 na Radio Blagovesti bilo je 142 priključenih kompjutera, i to iz Srbije 51, Bosne 48, Hrvatske 9, Nemačke 7, Austrije 4, Makedonije 4, Slovenije 4, Grčke 4, Holandije 3, Crne Gore 3, Italije 2, Amerike 1, Engleske 1, Španije 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 

Webmaster 24. april  2010
.

Pomaže Bog, sinoć 23.04.2010 na Radio Blagovesti bilo je 141 priključeni kompjuter, i to iz Srbije 57, Bosne 50, Nemačke 7, Hrvatske 6, Crne Gore 4, Italije 4, Austrije 3, Makedonije 3, Slovenije 2, Holandije 1, Grčke 1, Amerike 1, Francuske 1, Španije 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18 

Webmaster 23. april  2010
.


Pomaže Bog, sinoć 22.04.2010 na Radio Blagovesti bilo je 157 priključenih kompjutera, i to iz Srbije 58, Bosne 52, Hrvatske 11, Nemačke 8, Makedonije 6, Slovenije 4, Austrije 4, Italije 3, Crne Gore 3, Holandije 2, Novog Zelanda 1, Grčke 1, Amerike 1, Francuske 1, Švajcarske 1, Engleske 1. Detaljnije o Radio Blagovesti:
http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 22. april  2010
.


Pomaže Bog, večeras 21.04.2010 na Radio Blagovesti bilo je 178 priključenih kompjutera, i to iz Srbije 67, Bosne 54, Hrvatske 11, Austrije 9, Nemačke 8, Makedonije 7, Amerike 4, Slovenije 4, Holandije 3, Italije 3, Švajcarske 2, Crne Gore 2, Grčke 1, Francuske 1, Španije 1, Engleske 1. Detaljnije o Radio Blagovesti:
http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 21. april  2010
.

Pomaže Bog, večeras 20.04.2010 na Radio Blagovesti bilo je 135 priključenih kompjutera, i to iz Srbije 56, Bosne 33, Makedonije 8, Hrvatske 7, Grčke 6, Austrije 5, Holandije 4, Nemačke 4, Slovenije 3, Italije 3, Crne Gore 2, Amerike 1, Engleske 1, Španije 1, Francuske 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 20. april  2010
.


Pomaže Bog, večeras 19.04.2010 na Radio Blagovesti bilo je 121 priključeni kompjuter, i to iz Srbije 45, Bosne 40, Makedonije 7, Crne Gore 5, Hrvatske 4, Slovenije 4, Austrije 3, Nemačke 3, Grčke 2, Amerike 2, Italije 1, Holandije 1, Francuske 1, Švajcarske 1, Španije 1, Engleske 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 19. april  2010
.


Pomaže Bog, večeras 18.04.2010 na Radio Blagovesti bilo je 101 priključeni kompjuter, i to iz Srbije 34, Bosne 32, Makedonije 6, Hrvatske 6, Amerike 4, Slovenije 3, Nemačke 3, Crne Gore 3, Austrije 3, Grčke 2, Italije 1, Engleske 1, Holandije 1, Francuske 1, Španije 1. Detaljnije o Radio Blagovesti:
http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 18. april  2010
.


Pomaže Bog, večeras 17.04.2010 na Radio Blagovesti bilo je 97 priključenih kompjutera, i to iz Srbije 37, Bosne 34, Makedonije 6, Hrvatske 5, Austrije 4, Grčke 3, Crne Gore 3, Slovenije 2, Amerike 1, Engleske 1, Nemačke 1. Detaljnije o Radio Blagovesti:
http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 17. april  2010
.Pomaze Bog, veceras 16.04.2010 na Radio Blagovesti bilo je 111 prikljucenih kompjutera, i to iz Bosne 37, Srbije 37, Makedonije 8, Austrije 6, Nemacke 5, Hrvatske 4, Slovenije 4, Amerike 4, Grcke 2, Crne Gore 1, Engleske 1, Švedske 1, Francuske 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 16. april  2010
.Pomaže Bog, večeras 15.04.2010 na Radio Blagovesti bilo je 104 priključenih kompjutera, i to iz Srbije 38, Bosne 33, Hrvatske 10, Makedonije 6, Slovenije 4, Austrije 3, Crne Gore 3, Nemačke 3, Amerike 2, Engleske 1, Francuske 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 15. april  2010
.Pomaze Bog, veceras 14.04.2010 na Radio Blagovesti bilo je 104 prikljucenih kompjutera, i to iz Srbije 41, Bosne 32, Austrije 7, Hrvatske 5, Makedonije 4, Nemacke 4, Crne Gore 3, Slovenije 3, Amerike 2, Grcke 1, Holandije 1, Engleske 1. Detaljnije o Radio Blagovesti:
http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 14. april  2010
.


Pomaze Bog, veceras 13.04.2010 na Radio Blagovesti bilo je 104 prikljucenih kompjutera, i to iz Srbije 37, Bosne 31, Hrvatske 9, Austrije 7, Crne Gore 4, Makedonije 4, Slovenije 2, Engleske 2, Holandije 2, Nemacke 2, Italije 1, Irske 1, Grcke 1, Amerike 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 13. april  2010
.Pomaze Bog, veceras 12.04.2010. na Radio Blagovesti bilo je 94 prikljucenih kompjutera, i to iz Srbije 32, Bosne 26, Hrvatske 11, Austrije 6, Crne Gore 4, Makedonije 3, Holandije 3, Slovenije 2, Nemacke 2, Italije 1, Amerike 1, Grčke 1, Engleske 1, Danske 1. Detaljnije o Radio Blagovesti: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 12. april  2010
.Hristos Vaskrse! - Vaistinu Vaskrse! Veceras 10.04.2010. na Radio Blagovesti bilo je 113 priključena kompjutera, i to iz Srbije 44, Bosne 29, Hrvatske 14, Austrije 6, Slovenije 5, Makedonije 3, Nemacke 3, Crne Gore 3, Grcke 2, Amerike 1, Holandije 1, Svajcarske 1, Engleske 1. SVE O PROMENAMA VEZANIM ZA EMITOVANJE RADIO BLAGOVESTI, POGLEDAJTE NA LINKU:
http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 10. april  2010
.Hristos Vaskrse! - Vaistinu Vaskrse! Veceras 09.04.2010. na Radio Blagovesti bilo je 82 priključena kompjutera, i to iz Bosne 30, Srbije 26, Hrvatske 7, Austrije 4, Crne Gore 3, Amerike 3, Svajcarske 2, Holandije 2, Nemacke 2, Grcke 1, Makedonije 1, Slovenije 1. SVE O PROMENAMA VEZANIM ZA EMITOVANJE RADIO BLAGOVESTI, POGLEDAJTE NA LINKU:
http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 09. april  2010
.Hristos Vaskrse! - Vaistinu Vaskrse! 08.04.2010. na Radio Blagovesti bilo je 55 priključenih kompjutera, i to iz Srbije 25, Bosne 13, Amerike 4, Makedonije 3, Crne Gore 3, Hrvatske 3, Nemacke 2, Austrije 1, Italije 1. SVE O PROMENAMA VEZANIM ZA EMITOVANJE RADIO BLAGOVESTI, POGLEDAJTE NA LINKU:
http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 08. april  2010
.Hristos Vaskrse! - Vaistinu Vaskrse! 07.04.2010. na Radio Blagovesti bilo je 89 priključenih kompjutera, i to iz Srbije 37, Bosne 27, Hrvatske 9, Nemacke 5, Austrije 4, Makedonije 2, Slovenije 2, Amerike 1, Holandije 1, Crne Gore 1. SVE O PROMENAMA VEZANIM ZA EMITOVANJE RADIO BLAGOVESTI, POGLEDAJTE NA LINKU: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 07. april  2010
.Hristos Vaskrse! - Vaistinu Vaskrse! Večeras, 06.04.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 31 priključeni kompjuter, i to iz Srbije 12, Bosne 11, Hrvatske 3, Crne Gore 1, Austrije 1, Slovenije 1, Nemacke 1, Amerike 1. SVE O PROMENAMA VEZANIM ZA EMITOVANJE RADIO BLAGOVESTI, POGLEDAJTE NA LINKU:
http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 06. april  2010
.
 

Hristos Vaskrse! - Vaistinu Vaskrse! Večeras, 05.04.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 114 priključena kompjutera, i to iz Bosne 43, Srbije 33, Hrvatske 10, Austrije 5, Crne Gore 4, Nemačke 4, Svajcarske 3, Makedonije 3, Slovenije 3, Italije 2, Holandije 1, Grčke 1, Engleske 1, Amerike 1. Na sajtu su dostupne novosti za slušatelje Radio Blagovesti,za detalje posetite link:
http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 05. april  2010
.

 

Hristos Vaskrse! - Vaistinu Vaskrse!
Večeras, 04.04.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 92 priključena kompjutera, i to iz Bosne 34, Srbije 26, Hrvatske 9, Nemačke 5, Makedonije 4, Austrije 3, Crne Gore 3, Amerike 2, Svajcarske 2, Slovenije 2, Grčke 1, Engleske 1. Na sajtu su dostupne novosti za slušatelje Radio Blagovesti,za detalje posetite link: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 04. april  2010
.


Pomaže Bog! Večeras, 03.04.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 105 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 38, Srbije 33, Hrvatske 13, Austrije 6, Nemačke 4, Svajcarske 2, Slovenije 2, Makedonije 2, Engleske 2, Crne Gore 2, Amerike 1. Na sajtu su dostupne novosti za slušatelje Radio Blagovesti,za detalje posetite link:  http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 03. april  2010
.


Pomaže Bog! Večeras, 02.04.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 103 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 40, Srbije 25, Hrvatske 14, Nemačke 5, Makedonije 4, Austrije 4, Slovenije 2, Engleske 2, Crne Gore 2, Svajcarske 1, Italije 1, Holandije 1, Francuske 1, Amerike 1. Na sajtu su dostupne novosti za slušatelje Radio Blagovesti,za detalje posetite link: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 02. april  2010
.


Pomaže Bog! Večeras, 31.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 114 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 47, Srbije 32, Austrije 9, Hrvatske 8, Makedonije 7, Nemačke 4, Svajcarske 2, Slovenije 1, Malte 1, Holandije 1, Crne Gore 1, Amerike 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine:http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 31. marta  2010
.


Pomaže Bog! Večeras, 30.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 137 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 46, Srbije 36, Hrvatske 11, Makedonije 9, Austrije 8, Svajcarske 6, Nemačke 4, Crne Gore 3, Svedske 2, Slovenije 2, Italije 2, Holandije 2, Amerike 2, Malte 1, Grčke 1, Finske 1, Engleske 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 30. marta  2010
.


Pomaže Bog! Večeras, 29.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 126 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 47, Srbije 35, Hrvatske 10, Austrije 8, Makedonije 7, Nemačke 4, Svajcarske 2, Italije 2, Holandije 2, Grčke 2, Crne Gore 2, Svedske 1, Slovenije 1, Finske 1, Engleske 1, Amerike 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 29. marta  2010
.


Pomaže Bog! Sinoć, 28.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 137 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 50, Srbije 37, Hrvatske 11, Austrije 8, Makedonije 7, Slovenije 5, Nemačke 5, Svajcarske 4, Crne Gore 3, Italije 1, Holandije 1, Grčke 1, Engleske 1, Češke 1, Australije 1, Amerike 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 28. marta  2010
.


Pomaže Bog! Večeras, 27.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 115 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 45, Srbije 30, Hrvatske 9, Austrije 7, Svajcarske 4, Slovenije 4, Nemačke 4, Makedonije 4, Italije 2, Crne Gore 2, Malte 1, Engleske 1, Češke 1, Amerike 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 27. marta  2010
.


Pomaže Bog! Večeras, 26.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 117 priključenih kompjutera, i to izBosne 40, Srbije 26, Makedonije 10, Austrije 9, Hrvatske 8, Nemačke 6, Svajcarske 5, Crne Gore 3, Amerike 3, Italije 2, Svedske 1, Slovenije 1, Holandije 1, Engleske 1, Australije 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 26. marta  2010
.


Pomaže Bog! Večeras, 25.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 126 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 39, Srbije 36, Makedonije 10, Hrvatske 10, Nemačke 7, Austrije 7, Svajcarske 5, Slovenije 2, Grčke 2, Engleske 2, Crne Gore 2, Amerike 2, Norveška 1, Italije 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 25. marta  2010
.


Pomaže Bog! Sinoć, 24.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 136 priključenih kompjutera, i to iz Srbije 42, Bosne 42, Makedonije 12, Hrvatske 12, Austrije 8, Svajcarske 7, Nemačke 5, Crne Gore 2, Svedske 1, Slovenije 1, Italije 1, Grčke 1, Engleske 1, Amerike 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 24. marta  2010
.


Pomaže Bog! Večeras, 23.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 130 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 47, Srbije 29, Hrvatske 11, Makedonije 8, Austrije 7, Svajcarske 6, Nemačke 5, Crne Gore 4, Amerike 3, Slovenije 2, Malte 2, Engleske 2, Svedske 1, Italije 1, Finske 1, Australije 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 23. marta  2010
.


Pomaže Bog! Sinoć, 22.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 139 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 47, Srbije 34, Hrvatske 12, Austrije 10, Makedonije 7, Svajcarske 5, Nemačke 5, Amerike 4, Crne Gore 3, Slovenije 2, Malte 2, Holandije 2, Svedske 1, Italije 1, Grčke 1, Francuske 1, Engleske 1, Australije 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 22. marta  2010
.


Pomaže Bog! Sinoć, 21.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 133 priključenih kompjutera, i to iz Srbije 39, Bosne 39, Austrije 14, Hrvatske 9, Makedonije 8, Svajcarske 5, Nemačke 5, Holandije 3, Slovenije 2, Grčke 2, Crne Gore 2, Svedske 1, Malte 1, Italije 1, Engleske 1, Danske 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 21. marta  2010
.


Pomaže Bog! Večeras, 20.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 120 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 42, Srbije 27, Austrije 11, Makedonije 10, Hrvatske 9, Slovenije 5, Svajcarske 3, Nemačke 2, Grčke 2, Crne Gore 2, Amerike 2, Malta 1, Italije 1, Holandije 1, Francuske 1, Engleske 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 20. marta  2010
.


Pomaže Bog! Večeras, 19.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 104 priključena kompjutera, i to iz Bosne 31, Srbije 30, Austrije 9, Hrvatske 7, Nemačke 6, Makedonije 5, Amerike 4, Svajcarske 3, Slovenije 3, Grčke 2, Crne Gore 2, Italije 1, Engleske 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 19. marta  2010
.


Pomaže Bog! Večeras, 18.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 135 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 39, Srbije 32, Hrvatske 13, Makedonije 11, Austrije 11, Nemačke 7, Svajcarske 5, Amerike 4, Svedske 2, Slovenije 2, Italije 2, Engleske 2, Crne Gore 2, Grčke 1, Francuske 1, Australije 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 18. marta  2010
.


Pomaže Bog! Večeras, 17.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 154 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 49, Srbije 40, Makedonije 12, Hrvatske 9, Austrije 9, Nemačke 9, Svajcarske 8, Slovenije 6, Crne Gore 3, Amerike 3, Italije 2, Engleske 2, Svedske 1, Francuske 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 17. marta  2010
.


Pomaže Bog! Večeras, 16.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 140 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 43, Srbije 33, Hrvatske 14, Austrije 11, Makedonije 9, Nemačke 7, Slovenije 5, Amerike 4, Svajcarske 3, Crne Gore 3, Italije 2, Engleske 2, Holandije 1, Grčke 1, Finske 1, Australije 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 16. marta  2010
.


Pomaže Bog! Večeras, 15.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 119 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 36, Srbije 28, Austrije 12, Hrvatske 11, Nemačke 7, Makedonije 5, Amerike 5, Slovenije 4, Svajcarske 3, Svedske 2, Italije 2, Crne Gore 2, Finske 1, Engleske 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 15. marta  2010
.


Pomaže Bog! Večeras, 14.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 123 priključenih kompjutera, i to iz Srbije 36, Bosne 36, Austrije 12, Makedonije 11, Hrvatske 9, Crne Gore 5, Nemačke 3, Slovenije 2, Italije 2, Svedske 1, Svajcarske 1, Mađarske 1, Holandije 1, Grčke 1, Finske 1, Amerike 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 14. marta  2010
.


Pomaže Bog! Sinoć, 13.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 84 priključenih kompjutera, i to iz Srbije 31, Bosne 23, Hrvatske 7, Austrije 5, Makedonije 4, Svedske 2, Nemačke 2, Grčke 2, Crne Gore 2, Amerike 2, Slovenije 1, Italije 1, Holandije 1, Engleske 1, Svedske 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 13. marta  2010
.

Zare Davidovic - Pomaže Bog,oče! Hvala Vam za sinoćnje čitanje Akatista , našem Gospodu.Ogroman trud ste uluožili,da ne ostanemo uskraćeni ,za sinoćnje molitve.Mnogo Vam hvala.

Jelena Lukic Djurdjevic - Bilo je predivno

Barbara Milojkovic Stevic - Otac je tako zvucao umorno,vidi se da je veliki trud ulozio,a gde je nas trud? Samo 84 kompjutera ukljucena? Vrlo sam zalosna zbog toga. Ako Otac Gavrilo ulaze toliki napor zarad nas,kako mi na to odgovaramo? Ne bas za pohvalu!  Presveta Bogorodice sacuvaj Oca Gavrila svojom velikom Blagodacu.Amin!

Mirjana Velovska - Bilo je prelepo ali Otac stvarno je zvucao umorno, njegov trud za nas nema uporedbe. Svaki trud donosi plod a i ovaj na O.Gavrila donosice veliki plod na njivi Gospodnjoj, na ovaj virtuelni prostor svi smo mi jedna virtuelna Parohija. Dace Bog i vise . Svako dobro od Gospoda i Presveta Bogorodica zelim vam. Nek Bog mu podari zdravlje , mir ,spasenje i dugovecnost da nas vodi i poucava na spasonosnom putu .Amin

komentari na radio Blagovesti od 13. marta 2010.godine.


Pomaye Bog oce Gavrilo , samo bih da vam zahvalim, jer slusam radio Blagovesti od pocetka posta, vasa molitva Bogu i Presvetoj Bogorodici, stvarno su delotvorni na nas gresne koji trazimo izbavljenje. Zahvaljujuci Vasoj molitvi i potpori ja sam prestala da pusim , evo posle 20 god. HVALA BOGU! Oce Gavrilo hvala vam na iskrenoj molitvi i savetima koje delite sa nama na radiju ....samo da istrajemo...!

Suzana Vukic 13. marta u 21:15


Pomaže Bog! Večeras, 12.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 136 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 41, Srbije 35, Hrvatske 11, Austrije 11, Makedonije 7, Amerike 6, Nemačke 5, Slovenije 4, Crne Gore 4, Svedske 2, Grčke 2, Svajcarske 1, Malta 1, Mađarske 1, Italije 1, Francuske 1, Finske 1, Engleske 1, Australije 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 12. marta  2010
.


Pomaže Bog! Večeras, 11.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 129 priključenih kompjutera, i to iz Srbije 38, Bosne 36, Austrije 12, Hrvatske 11, Makedonije 9, Crne Gore 4, Slovenije 3, Nemačke 3, Grčke 3, Svajcarske 2, Rusije 1, Malta 1, Italije 1, Holandije 1, Finske 1, Engleske 1, Australije 1, Amerike 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 11. marta  2010
.


U nadi da svi nadjemo malo ljubavi u matematici, saberemo nase zelje i oduzmemo nase probleme u jednacini za korist nase duse. Prije 6 mjeseci, 33 'kompjutercica' su bila ukljucena. Pratili smo Radio Blagovesti. Sad nas je obicno 5 puta vise. Ipak daleko je to od skoro 130 puta vise, koliko bi nas moglo biti, bar od nas koji smo ovdje. I da nas se svako vece skupi 10%, skoro bi nas 500 slusalo Radio Blagovesti. A daleko je slusanje od poslusnosti, uz sve nase smetnje, tehnicke i zivotne. Vrtimo se u krugu svojih briga, a tako lako nestaju u smirenju ovih radio talasa, ispunjenim ocevom paznjom.

Milica Bacic 11. mart u 23:20


Pomaže Bog o.Gavrilo.Nadam se da ce nas biti više koji slušamo radio Blagovesti,jer je na duhovnu korist.Od kako sam pronašla emisiju radio Blagovesti,počela sam da slušam ,mada nekad je loša konekcija,ali uspeva.Moja deca sačekaju deset da bi zajedno sa Vama pomolili se Gospodu..Hvala Vam o.Gavrilo za ovu emisiju..za vaš trud..Ja sam samohrana majka i trudim se da izvedem decu na pravi put ,naravno uz Božju i Vašu pomoć.Oprostite ako sam pogrešila...Želim Vam svako dobro od Gospoda i verujem da će nas biti još više koji ćemo slušati radio Blagovesti.

Katarina Djordjevic 11. mart u 23:15


Ognjen Ilic -
Kako ste? Kako zdravlje,sluzi li vas ? Vi se mene najvjerovatnije ne sjecate ali ja se vas sjecam....Zivim u Minhenu i tu smo se davno upoznali,tada ste mi dali jedan dobar duhovni savjet a bio sam i kod vas u Manastiru...Kod mene je sve pod kontrolom, za sad...Ljudi smo i zivimo na zemlji tako da vam nista ne moram pricati...cesto padam ali i ustanem ( hvala Bogu )...nadam se da ce tako i u buducnosti biti.....Boli me najvise kada vidim kako moj narod zivi i sta mu se sve sprema...a nas narod pored sveg tog zaboravlja svoga Stvoritelja....Nasa vlada, kao da gore nikad nismo imali....Sve sami glumci i lopovi...Boze sacuvaj...Sve prodaju i rasprodaju....Takav olos mi jos nije poznat,barem ne u Srpskoj istoriji...Ma jos bi vam mogao pisati ali ne zelim da me zeludac zaboli....Volio bih da mi Gospod pomogne da postanem premijer Srbije, kad tad, pa da vratim ono sto je oteto kao npr. Kosovo i Metohija i ostale Srpske teritorije...pa da zavedem red i mir, zakon i pravdu...da postavim ljude u vladu, samo one koji vjeruju u Gospoda naseg Isusa Hrista...da se narodu vjera vrati...da Sveti Savo ne place vise zbog naseg odstupanja od Gospoda..Kazu ljudi " ne pita se nas " a ja kazem ako je Gospod na nasoj strani,sve moze...samo da je Gospodu to milo..Eto moj dragi i postovani oce Gavrilo....Sad sam vam uzeo par minuta vaseg cijenjenog vremena i jos vam dodao jedan teret vise,pored ogromnog tereta kojeg nosite.....Prastajte mi i blagoslovite.....Hvala sto ste me prihvatili na fejsbuku.....Veliki Pozdrav....Ognjen iz Minhena ( onaj Ognjen sto je imao problema u Crkvi u Minhenu )

Bog blagoslovio brate Ognjene
obradovao si me tvojim javljenjem, pročitah ovo tvoje pisanije verujem da nećeš se ljutiti što ću ti preporučiti a to da se potrudiš da nađeš nekog dobrog duhovnika da sa njim malo porazgovaš i savete od njega tražiš a preporeučio bi ti o. Vasilija iz Skita Sv. Spiridona on je iskusan duhovnik koji je dugo godina živeo na Sv. Gori a nebi bilo ni na odmet da nađeš i nekog dobrog iskusan psihijatar kao što je poznati naš psihijatar Jerotić.

Arhimandrit Gavrilo & Ognjen , 11. martaPomaže Bog! Večeras, 10.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 115 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 38, Srbije 32, Hrvatske 9, Makedonije 7, Austrije 7, Nemačke 6, Slovenije 4, Crne Gore 3, Svajcarske 2, Rusije 1, Italije 1, Holandije 1, Grčke 1, Finske 1, Engleske 1, Amerike 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 10. marta  2010
.


Pomaze Bog Oce Gavrilo,Blagoslovite!
Na Krstu je ostvarena najveca blizina coveka i Boga!
Moja gresna dusa,svoj mir nalazi uz Radio Blagovesti!U ovo vreme brzog zivljenja dragi moj Oce Gavrilo,duhovnost koju pronalazimo uz Radio Blagovesti,mnogo znaci.Posle dugog,napornog rada kada u svoj toj brzini negde izgubimo svoj unutrasnji mir,vece provedeno uz Radio Blagovesti i Vase molitve i besede,pouke Svetih Otaca,vrate taj dusama nasim tako potreban mir i onda sa molitvom na usnama i spokojnog srca bez misli i pomisli koje bi nas uznemiravale,odemo na miran pocinak.
Hvala Oce,iskreno zaboli me u dusi kada osetim negde u Vasem glasu Vasu tugu zbog malo ljudi koji su uz Radio a javljaju Vam se inace stalno iz bili kakvih razloga.Ali,znajte,evo ima ovde jedna gresna dusa koja svoj unutrasnji mir svako vece uz Vas trazi.
Hvala Oce sto ste tu,pokazaste mi davno zaboravljeni Svetosavski put,hvala Oce Gavrilo.Oprostite i Pomjanite.

Barbara Milojkovic Stevic 10. ožujka u 23:11


Oce Gavrilo slusam vas uvece na radio Blagovesti i stvarno taj mir sto unosite u moj dom je nesto neobjasnjivo.Da razumijem da je ovdje veliki broj ljudi a da mali broj slusa radio Blagovesti, ja mislim da vecina ove nase omladine ne zna za radio Blagovesti, ja cu vec sutra da obavjestim moje prijatelje da slusaju Blagovesti jer sta ima ljepse od ljubavi prema Bogu.Blagoslovite Oce i laku noc.

Jelena Lukic Djurdjevic 10. marta u 23:05


Pomaže Bog! Večeras, 09.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 126 priključena kompjutera, i to iz Bosne 39, Srbije 32, Hrvatske 13, Austrije 8, Makedonije 7, Slovenije 6, Nemačke 4, Svajcarske 3, Crne Gore 3, Italije 2, Engleske 2, Svedske 1, Malte 1, Holandije 1, Grčke 1, Finske 1, Australije 1, Amerike 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 9. marta  2010
.


Pomaže Bog! Sinoć, 08.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 123 priključena kompjutera, i to iz Bosne 44, Srbije 26, Hrvatske 11, Austrije 10, Makedonije 7, Nemačke 6, Svajcarske 5, Crne Gore 4, Slovenije 3, Svedske 2, Italije 1, Grčke 1, Finske 1, Engleske 1, Amerike 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 8. marta  2010
.


Marina Stojanovic 4. veljača u 23:34
Oce Gavrilo,hvala sto ste me prihvatili za prijatelja.Zovem se Marina Stojanovic,iz Vranja sam,zivim u Nisu.Pred kraj 2007.sam krenula da idem u crkvu,posle mnogo godina bezboznickog zivota.U pocetku sam bila odusevjena svim,osecala sam kao da sam do tad bila u mraku,pa od jednom progledala,osamila sam se,citala,dosta razmisljala o svom zivotu,greskama.Sve vreme sam se nekako divno osecala,do pred kraj aprila 2009,to je valjda bila pocetnicka blagodat.Od tad sam nekako pogubljena,gresim sve vise i vise,u nekim gresima sam do guse,molitva sve slabije ide,trenutno nikako,nemam duhovnika,postim,kad treba da se ode na ispovest nikako da odem,sve kao nisam spremna.Pricestila sam se zadnji put na Uskrs.Nadam se da cu uz Bozju pomoc poceti da se vracam sa ove stranputice kojom sam krenula i nadam se da Vam mogu ponekad postaviti pitanja u vezi onog sto me muci.Molim Vas molite se za mog brata Milosa,trenutno nije bas dobro.Unapred hvala.Zbogom!
 
Marina Stojanovic 14. veljača u 17:40
Pomaze Bog,oce!!!Znam da ste jako zauzeti i da ne mozete svakome da odgovorite,verujem da ste procitali moju prethodnu poruku i da cete me ponekad pomenuti u molitvi.Molim Vas pominjite i mog brata Milosa,on je jedan dobar deckic,ali s vremena na vreme se lose oseca,ima teske borbe sa svakojakim iskusenjima.Sigurno tome doprinosi i rdav zivot moj i moje porodice,i to sto nam je molitva slaba.Inace,imam jos i sestru i roditelje,koji su jos daleko od crkve.Zbogom!
 
Marina Stojanovic 16. veljača u 14:10
Hvala,oce,lepo mi odgovoriste sinoc u emisiji!Kako cemo mi pokazati koliko volimo i koliko nam je stalo do nasih najrodjenijih ako ne kroz molitvu!Hvala i oprostite mi!!!
 
Marina Stojanovic 9. ožujka u 14:00
Oce Gavrilo,slusam Vas radio.Sad citate zitije Svetog Arsenija.Autor,starac Pajsije,tako mi je prirastao za srce,tako ga volim,preko njega sam spoznala nasu veru hriscansku.Slucajno,a verovatno nista nije slucajno,u ruke mi je dospela kljiga "duhovne pouke starca Pajsija".Starcev jednostavan,prost,smisaoni govor i odgovori na sva pitanja koja su me mucila,doprineli su da na zivot gledam drugim ocima i krenem da idem u crkvu.Strasan podviznik,strasan molitvenik,strasan ispovednik vere hriscanske!Gledajuci album sa Svete Gore,kod slike pristanista u Kareji,zanemela sam.Tu je starac iz ruke same Majke Bozje primio voce i hleb,zamisljala sam to mesto nekako nadzemaljskim,bajkovitim,a ono je sasvim obicno.Kao da ocekujem da se Gospod i njegovi Sveti javljaju na neobicnim mestima,a Gospod je svuda prisutan i sva su mesta njegova i lepa,zar ne? Na Vasem sajtu ima nekoliko predivnih tekstova o starcu Stefanu,cela rubrika podviznici je divna.Vi ste starca licno poznavali?Bio je jurodiv ,a ne sklerotican?Zasto moramo da ispljujemo nase najlepse cvetove? Oce Gavrilo,ne zelim da Vam laskam,ali na slikama sa ustolicenja Patrijarha,Vi ste tako skruseni,mirni,pobozni,sa strahom Bozjim i detinjim pogledom,a to je zar ne,cilj naseg zivota da opet budemo kao deca.Pomenite ponekad nas gorde,ohole,sujetne,licemerne,lazljive da nam Gospod da pokajanje i suze,da ocistimo srca nasa.
 
Marina Stojanovic 9. ožujka u 14:04
Zaboravih da Vam kazem,molitva je opet krenula!!!Zbogom!

Marina Stojanovic, 9. marta 2010.


Oče Gavrilo, blagoslovite.Imam potrebu da Vam se javim, iako znam da dobijate jako puno poruka.
Bila sam u manastiru Lepavina sa grupom iz Prijedora, 21.02., slava Bogu i Presvetoj Bogorodici. Osjetila sam bliskost s vama, iako nismo lično razgovarali. Pročitala sam Vašu knjigu i našla mnoge odgovore na svoje nedoumice. Hvala Vam na ljubavi koju nam pružate, često se osjećam usamljeno, slušanje radio Blagovijesti i čitanje članaka sa Vašeg sajta me mnogo raduje.
Svako dobro od Boga.

Natasa Gajic Momic, 8. marta 2010.


Duboko sam razocaran, s dole navedenom konstatacijom, da Vas svega 100-tinjak ili da budem jos precizniji, sinoc 112 slusalaca prati u Vasem Bogosluzenju, u virtuoznom svijetu...
A hiljade i hiljade ih Vam se pridruzilo iz celog sveta.
Zele da budu prijatelji, da vide slike, da kazu da im se svidja i sta vise ne...
Sta se to desava sa ovim, srpskim ispacenim narodom ?
Dali je to, neupucenost ili je vrijeme kumunizma, socijalizma ucinilo svoje ???
Ja sam sin, od svestenika SPC. Sjecam se kao dijete jos 60, 70 godina da na Bogosluzenje, malte ne niko nije dolazi, sem kad su znacajniji praznici i uvek sam se pitao, gdje je taj narod. Pune su kafane, a u crkvi nikoga.
Vidim, ni sad nije mnogo bolje. Mada se politicka situacija promijenila, vrijeme komunizma je iza nas. Srbina nikako "naterati" da dodje u Dom Oca svoga.
ZAR SMO STVARNO TOLIKO LUDI, DA NI BOGA SE NEBOJIMO ???
Ovo sto Vi radite, je fantasticna prilaka da se svesrbski rod nadje ispred jednog mijesta u 22 ispred PC... ali nevredi, srbin neslusa Bogosluzenje. ZALOSNO :(
Bas me interesuje koliko nas je nocas bilo :( ?
Vijerujem da ce se i srpski narod, u pamet dati i s vijerom u Boga zelim da nama koji nismo u mogucnosti da Vas vidimo uzivo, dugo sluzite pa makar i u ovom, virtuelnom svijetu...
Pozdravljam Vas Oce Gavrilo i Blagoslovite

Siniša Ljubojević, 8. marta 2010.


Imao sam želju prije par godina da posjetim manastir Lepavinu. Boravak, put tamo i nazad s ljudima mnogo blizim svemu od mene usrećilo me je i smirilo.  Biti samo i ovako sa sličnim ljudima biće mi na radost i hvala vam što ste nam ovo omogućili.

Radenko Kecan  8. mart 2010.


Pomaže Bog! Sinoć, 07.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 112 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 35, Srbije 32, Hrvatske 8, Nemačke 6, Makedonije 6, Austrije 6, Crne Gore 4, Slovenije 3, Svajcarske 2, Italije 2, Grčke 2, Svedske 1, Holandije 1, Finske 1, Engleske 1, Australije 1, Amerike 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 7. marta  2010
.


Pomaže Bog! Sinoć, 04.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 144 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 40, Srbije 36, Austrije 14, Hrvatske 13, Nemačke 9, Makedonije 9, Slovenije 5, Svajcarske 3, Crne Gore 3, Holandije 2, Grčke 2, Amerike 2, Svedske 1, Malte 1, Kanade 1, Italije 1, Finske 1, Engleske 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 4. marta  2010
.


Pomaže Bog! Sinoć, 02.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 140 priključenih kompjutera, i to iz Bosna 45, Srbije 37, Makedonije 11, Hrvatske 11, Austrije 9, Nemačke 6, Svajcarske 3, Slovenije 3, Grčke 3, Engleske 2, Crne Gore 2, Amerike 2, Švedske 1, Malte 1, Kanade 1, Italije 1, Holandije 1, Finske 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 2. marta  2010
.


Pomaze Bog .Oce Blagoslovite!!!
Svako vece sa nestrpljenjem ocekujemo da pocne radio Blagovesti i da cujemo vas blagi umirujuci glas,koji nas duhovno napaja , ukrepljuje i daje snage u ovom danasnjem vremenu.Molimo...... vas nastavite i dalje da nas duhovno okrepljujete i da nam dajete snagu da izdrzimo da sledimo Hristove zapovesti ...... Hvala je premalo reci dragi i voljeni nas Oce....

Milanka Pandurevic ,2. marta 2010.


Pomaže Bog Oče Gavrilo! Slušajući vas večeras na radiju Blagovesti slažem se sa vama da gomilanje takozvanih prijatelja na faceboku i nema neke koristi.Ako budete pravili revizije oče mene možete slobodno obrisati jer ja osjećam korist kada vas slušam na radiju a to da li smo ili nismo prijatelji na faceboku i nije toliko bitno.Po meni je facebok puno veće zlo nego što je korisno.Ja iz ličnog iskustva kažem da sam se puno puta naljutio i uznemirio na fejsbuku čitajući i gledajući razno razne komentare i gluposti nego što sam vidio korisnih stvari.Tehnologiju pozdravljam i podržavam ako je duševno korisna i ta tehnika mi je omogućila da svaki dan posjetim stranicu manastira Lepavina i čitajući biblioteku koja je tamo postavljena pokrenula u meni nešto što je bilo duboko zakopano 40 god. moga života.velika mi je želja da dođem i posjetim manastir i neki dan smo ja i Otac Prota Milan (Obudovac Brčko) razgovarali da ako bude Božija volja i budemo živi da sa još vernika iz Obudovca i Brčkog poslije Vaskrsa posjetimo Manastir i da se ako Bog da tada i lično Upoznamo.Oče želim vam dobro zdravlje i da vas još dugo slušamo na veče na radiju Blagovesti .Svako dobro i primite puno pozdrava od Dragana Lazovića iz Brčkog!

Dragan Lazović 2. mart 2010.


 Pomaže Bog! Sinoć, 01.03.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 115 priključenih kompjutera, i to iz Srbije 34, Bosne 34, Hrvatske 9, Austrije 9, Makedonije 7, Svajcarske 5, Nemačke 4, Crne Gore 3, Svedske 2, Amerike 2, Slovenije 1, Slovačke 1, Kanade 1, Finske 1, Engleske 1, Australije 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 1. marta  2010
.


Pomaže Bog! Sinoć, 28.02.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 111 priključenih kompjutera, i to iz Srbije 34, Bosne 30, Hrvatske 11, Makedonije 7, Austrije 7, Svajcarske 5, Slovenije 4, Nemačke 3, Holandije 3, Italije 2, Crne Gore 2, Amerike 2, Grčke 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 28. februara  2010


Pomaže Bog! Večeras, 27.02.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 100 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 37, Srbije 21, Hrvatske 10, Austrije 8, Svajcarske 5, Makedonije 5, Nemačke 3, Amerike 3, Holandije 2, Svedske 1, Slovenije 1, Kanade 1, Italije 1, Finske 1, Crne Gore 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 27. februara  2010Pomaže Bog! Večeras, 26.02.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 110 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 40, Srbije 29, Hrvatske 12, Austrije 9, Svajcarske 4, Makedonije 3, Slovenije 2, Nemačke 2, Amerike 2, Svedske 1, Kanade 1, Italije 1, Holadnije 1, Grčke 1, Engleske 1, Crne Gore 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 26. februara  2010I sama sam se uverila da Otac Gavrilo tokom molitve za zdravlje i osvecenje pazljivo se trudi da, ma koliko hram bio pun vernika, svakog pojedinca pokropi svetom vodom...sto je zaista za pohvalu. Nije to u svim svetinjama slucaj. Mnogo puta mi se dogodilo da do mene ne stigne ta "voda ociscenja, banja preporoda, izvor zivota" i bar meni budenekako zao sto nije...Osetim se uskracenom za jednu nasusnu potrebu...kao da sam uskracena za tu Bozju blagodat,koja se daje preko obreda osvecenja i kropljenja, a sve u cilju da nam pomogne da se uz drzanje svih ostalih propisa nase Pravoslavne crkve (post, molitva,sveta tajna pokajanja, ispovest, pricesce, milostinja...i svega ostalog bez cega nema spasenja duse) ogradimo od virusa grehovnih sablazni i duhovnog razdora. Hvala Vam Oce sto nikada ne stedite Svetu Vodicu!

Bojana Srbljak , 25.februara 2010


Pomaže Bog! Večeras, 24.02.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bio je 141 priključeni kompjuter, i to iz Bosne 43, Srbije 35, Hrvatske 11, Austrije 10, Makedonije 8, Slovenije 6, Nemačke 6, Svacarske 5, Amerike 3, Svedske 2, Kanade 2, Grčke 2, Crne Gore 2, Rusije 1, Italije 1, Holandije 1, Finske 1, Engleske 1, Australije 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 24. februara  2010Goran Kordic - Pomaze Bog dobri Starce. Blagoslovite... Iako svestan mnostva vasih obaveza i ogromnog podviga da odgovorite na mnoga pitanja koja vam upucuju vernici, dao sam sebi slobodu da i ja najmanji medju bracom iznesem svoj problem. Baveci se bogoslovljem kako u Srednjoj, tako i sada na Bogoslovskom fakultetu, susretao sam se mnostvom tekstova o svetim podviznicima, monasima. Ozaren njihovim svetim zivotom, mnogo puta sam i sam zeleo da stupim u manastir i da se predam takvim podvizima Hristove ljubavi radi. Secam se kako sam u svojim srednjoskolskim danima stvarao svoj svet, svoj manastir. Medjutim, kada se vratim u stvarni svet setim se mojih napacenih roditelja (naime mi smo izbegli iz Vukovara, nastanili smo se u jednom selu blizu Velike Plane, moji roditelji su se razveli, i brat i ja zivimo sa majkom vec nekoliko godina kod jednih dobrih ljudi, moji roditelji nisu zaposljeni), koji su veliki, zaista veliki napor ulozili da ja zavrsim svoje skolovanje, i verujem ulozili veliku nadu u moji pre svega materijalnu pomoc i brigu o njima kada ja postanem svestenik. Dakle, kako ja mogu da odem u manastir i zivim svojim bezbriznim zivotom, ako imam nezasticene roditelje u svetu, a pred sobom imam primer Spasitelja Koji se i u casu Svoga stradanja brine o Svojoj Majci.
Oprostite na duzini, nadam se da cete naci vremena da me posavetujete... Molim za vase molitveno pominjanje mene gresnog, jer sam zaista uveren da i jedno vase Gospode pomiluj izgovoreno za mene je vece pred Gospodom od svih mojim licemernih molitvi... Svako dobro od Gospoda...

Bog blagoslovio, brate Gorane.
Hvala na poverenju koje si mi ovde ukazao. Sa pažnjom sam pročitao ovo što si napisao. Uobičajeno je da se mladi u tvojim godinama kolebaju u svojim odlukama, sad bi ovo sad bi ono, sve dok se ne stabilizuju i odluče za ono što im je najbliže srcu i uopšte njihovoj prirodi, a prema vlastitoj proceni šta mogu da nose u životu. Pročitao sam kod jednog od Svetih Otaca, kad je reč o odluci o monaštvu, da nije malo onih koji pogreše u svojim odlukama. Tako se dogodi da neko za sebe odabere monaški put, a po njegovoj prirodi bi bilo bolje da je osnovao porodicu. Takođe, neko ko se oženio bio bi po svojoj prirodi dobar i vrlinski monah. Dakle, treba se dobro zagledati u svoje srce i sa rasuđivanjem preispitati sam sebe.
Što se tiče brige o roditeljima u slučaju odlaska u manastir, pročitao sam i to da čovek sa svojom brigom ne treba da se stavlja iznad volje Božje, nego treba da se preda Bogu i da se prepusti Njegovoj čovekoljubivoj volji, verujući da će se On brinuti i o nama i o roditeljima našim. Ako neko prepozna da u srcu ima priziv za monaštvo i pođe monaškim putem spasenja, kao monah će se celoga života moliti za spasenje i svoje duše i duša svojih roditelja.
"Zaista vam kažem: nema nikoga koji je ostavio kuću, ili roditelje (...) radi Carstva Božijega, koji neće primiti mnogostruko u ovo vrijeme i u dolazećem vijeku život vječni" (Lk 18,29-30).
Brate Gorane, pomenuću tvoje ime pred čudotvornom ikonom Lepavinskom, sa željom da ti Presveta Bogorodica bude putevoditeljica.

O.Gavrilo & brat Goran , 23. februara 2010.Pomaže Bog! Večeras, 23.02.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 125 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 43, Srbije 28, Hrvatske 13, Austrije 7, Makedonije 6, Svajcarske 5, Slovenije 5, Nemačke 5, Holandije 2, Crne Gore 2, Amerike 2, Svedske 1, Spanije 1, Rusije 1, Kanade 1, Italije 1, Grčke 1, Finske 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 23. februara  2010Branimir Vidmarović - Dragi oče Gavrilo! Ponovo sam našao vremena da slušam Vaš radio, moram priznati da mi nedostaju duhovni razgovori sa Vama jer mi je duša gladna. Pričestio sam se u Postu, uistinu je Velik Gospod naš Bog. Pomjanite me za proskomidijom ili u akatistu Bogorodici.Braći veliki pozdrav.

Bog blagoslovio brate Mihailo, gde se ti izgubi, za malo da pomislim da si negde u nekom manastiru iskušenik ili si otišao u neku pustinju na tihovanje tokom ovog uskršnjeg posta.

Branimir Vidmarović - To bi bilo previše časti za mene grešnog oče da me prime kao iskušenika! Pišem svoj doktorat i postim. Napadaju me demončići sa svih strana, šalju mi san tako da se teško ujutro dižem na Liturgiju, šalju mi bludne misli, gnjev, gordost. Ali Gospod pomaže, pričestio sam se, ispovijedio, vidio još jedanput patrijharha.


Samo ti redovno slušaj Radio Blagovesti tako ćeš lakše  zaspati , na vreme ustati i na Sv.Liturgiju stići.

Branimir Vidmarović - U redu oče, tako ću i postupati.

O.Gavrilo & brat Mihailo , 23. februara 2010.Pomaže Bog! Večeras, 22.02.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 119 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 40, Srbije 29, Hrvatske 9, Austrije 8, Nemačke 7, Makedonije 7, Slovenije 3, Holandije 3, Crne Gore 3, Svajcarske 2, Grčke 2, Amerike 2, Spanije 1, Rusije 1, Finske 1, Australije 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 22. februara  2010Pomaže Bog! Večeras, 21.02.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 114 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 35, Srbije 28, Hrvatske 10, Austrije 8, Makedonije 7, Nemačke 6, Crne Gore 4, Svajcarske 3, Slovenije 3, Holandije 2, Grčke 2, Svedske 1, Kanade 1, Italije 1, Finske 1, Australije 1, Amerike 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 21. februara  2010Pomaže Bog! Večeras, 20.02.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 106 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 38, Srbije 30, Hrvatske 9, Austrije 7, Nemačke 6, Makedonije 5, Crne Gore 4, Slovenije 2, Svajcarske 1, Spanije 1, Italije 1, Finske 1, Amerike 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 20. februara  2010


Pomaze Bog oce Gavrilo. Javljam se iz Australije, pokusavao sam da se prikljucim na radio Blagovesti u par navrata i hvala Bogu napokon uspio da se prikljucim na emisiju koja ide uzivo. Htio bih da pozdravim Vas i bratstvo manastira Letavina i da zelim da Vam Gopod Bog nas Isus Hristos i Majka Bozija daju snage da nastavite sa sirenjem rijeci Bozije i produhovljavanjem svih nas gresnih kako kod nas tako i sirom svjeta, oce, blagoslovite i pomjanite sve nas.

Snjezan Bilic
20. februar 2010. godine.

Hvala Vam, oče Gavrilo što ste ljepotu Atosa podijelili i sa vjerujućim narodom Republike Srpske. Neka Vas sv. Vasilije, naš hercegovački svetitetlj, čuva, prati i neka Vam da snage da i dalje ustrajete na putu našeg počivšeg patrijarha Pavla. Bog Vas blagoslovio.

Marko Draganić 20. februar 2010. godine.


Vuk Zarić - Ja sam radio na temelju konaka prije rata. Ne mogu sa sjetiti imena monaha koji je tamo tada bio. Rodom sam iz okolice Brčkog. Puno Vas pozdravljam i sve čestitke što ste, Božijom voljom baš Vi izvlačili koverat za patrijarha. Bog neka Vas sve čuva. Zbogom!

Bog blagoslovio, brate Vuče, evo me, brate, još ovde u manastiru Lepavina.
Ja sam taj monah koga ti poznaješ.


Arhimandrit Gavrilo & Vuk , 20. februar 2010. godine.


Pomaže Bog! Večeras, 19.02.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 124 priključena kompjutera, i to iz Srbije 42, Bosne 34, Hrvatske 12, Nemačke 8, Makedonije 8, Austrije 5, Amerike 3, Svajcarske 2, Slovenije 2, Crne Gore 2, Svedske 1, Spanije 1, Mađarske 1, Italije 1, Grčke 1, Finske 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 19. februara  2010Pomaže Bog! Večeras, 18.02.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 132 priključena kompjutera, i to iz Bosne 41, Srbije 35, Hrvatske 13, Austrije 11, Nemačke 9, Makedonije 4, Svajcarske 3, Slovenije 3, Grčke 2, Amerike 2, Svedske 1, Spanije 1, Malte 1, Mađarske 1, Kanade 1, Italije 1,Francuske 1, Finske 1, Crne Gore 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 18. februara  2010


Pomaže Bog! Večeras, 17.02.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 125 priključenih kompjutera, i to iz Srbije 42, Bosne 39, Hrvatske 10, Austrije 7, Nemačke 5, Makedonije 4, Amerike 4, Slovenije 3, Crne Gore 3, Svajcarske 2, Svedske 1, Kanade 1 ,Italije 1, Holandije 1, Grčke 1, Finske 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 17. februara  2010


Pomaže Bog! Večeras, 16.02.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bio je 141 priključeni kompjuter, i to iz Bosne 44, Srbije 42, Austrije 13, Hrvatske 10, Makedonije 7, Nemačke 6, Svajcarske 4, Crne Gore 4, Slovenije 3, Grčke 2, Svedske 1, Spanije 1, Malte 1, Holandije 1, Francuske 1, Amerike 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 16. februara  2010


Pomaže Bog! Večeras, 15.02.2010. u 22:00 sata po srednjoevropskom vremenu na Radio Blagovesti bilo je 117 priključenih kompjutera, i to iz Bosne 42, Srbije 27, Austrije 9, Hrvatske 8, Nemačke 6, Makedonije 6, Slovenije 3, Crne Gore 3, Svajcarske 2, Grčke 2, Amerike 2, Švedske 1, Španjolske 1, Malte 1, Mađarske 1, Italije 1, Holandije 1, Finske 1. Novi program za slušanje Radio Blagovesti možete preuzeti sa sajta manastira Lepavine: http://www.manastir-lepavina.org/stranica.php?id=18

Webmaster 15. februara  2010

 
Strahinja Cerovac - Pomaže Bog, oče Gavrilo. Tražeći na internetu neke informacije vezane za veliki post, naišao sam na sajt manastira Lepavina i prilično sam se oduševio spremnošću crkve da izađe u susret vernicima na najmoderniji mogući način. Između ostalog želim da Vas pitam nešto. Još na časovima Pravoslavnog katihizisa sam naučio da u vreme velikog posta, osim duhovne vežbe postoji i telesna, odnosno postoji molitva koja je praćena uz metanije. Dragi oče, molim Vas, ukoliko možete, recite mi koja je to molitva i kada tačno u toku te molitve treba da radim metanije. Unapred zahvalan, Strahinja iz Loznice.

Bog blagoslovio brate Strahinja, ove molitve se izgovaraju sa metanijama na određenim mestima u toku večernje i jutrenje molitve, za dalje pitaćeš svog sveštenika. Koliko vidim iz tvog teksta da si revnosan vernik i da posećuješ redovno bogosluženja , pa verujem da si video kad sveštenik izgovara ove molitve i pravi metanije.

"Gospode i Vladaru života moga,duh lenjosti,mrzovolje,vlastoljublja i praznoslovlja-ne daj mi.(poklon)
Duh celomudrenosti, smirenoumlja, trpljenja i ljubavi, daruj meni, slugi Tvome.
(poklon)
0, Gospode Care, daruj mi da sagledam sagrešenja svoja, i da ne osuđujem brata svoga jer si blagosloven u vekove vekova. Amin.
(poklon) "

(Velikoposna molitva svetog Jefrema Sirina)
 
O.Gavrilo & brat Strahinja , 15. februara 2010.


Pročitano: 43311 puta