O POKORAVANJU VIŠIM VLASTIMA A-   A+  

Bog blagoslovio braćo i sestre! Tematsko pitanje za današnju tribinu:

DOKAŽITE ZAŠTO.."svaka duša da bude pokorna višim vlastima, jer nema vlasti koja nije od Boga: jer je svaka vlast od Boga data. Znači, da onaj ko se protivi vlasti, protivi se Božijem ustrojstvu. A oni koji se protive vlasti, sami na sebe navlače osudu" (Rim. 13,1-2). 
 
Pitanje je kao predlog za tribinu došlo iz Rusije sa Fakulteta za pravoslavnu kulturu i komandovanje pri Vojnoj akademiji raketnih snaga strateške namene "Petar Veliki", od zamenika dekana Konstantina Sergejeva, koji sa zanimanjem prati manastirski sajt i moj profil na Fejsbuku, a posebno ovu tribinu.
 
30. maj 2010 god.

NAPOMENA: Na ovom mestu je otvorena DUHOVNA TRIBINA, čiji je cilj vođenje diskusija o duhovnim temama iz Pravoslavlja. Teme će biti pažljivo birane i pre otvaranja diskusija postavljene na Tribini. Pozivam Vas da svakodnevno učestvujete u komentarima na zadatu temu i tako ulepšate diskusiju. Rasprave van zadate teme nisu dozvoljene. Svaki komentar, koji se ne bude odnosio na postavljenu temu, biće obrisan. Zato Vas molim da poštujete pravila.
Svaka tema na "Duhovnoj tribini" je trajno otvorena za vaše komentare. Ako neko nije stigao ranije ili ako ima potrebu da još nešto komentariše, može to učiniti bilo kada. 

Preporučljivo je da prilikom komentarisanja na Duhovnoj Tribini, pišete sa č,š,ć,đ,ž slovima, kao i da pišete malim štampanim slovima. Tako ćete pomoći konvertiranju teksta iz Latinice u Ćirilicu.

o.Gavrilo

Marko Radosavljević Svako dobro od Gospoda i Djeve Bogorodice. Dozvolite mi da iznesem svoje mišljenje na ovaj veoma intrigantan izazov.

Ako bismo želeli objektivno diskutirati o tim citatima, tebali bi uzeti u obzir celokupno 13 poglavje o Pokoravanju višim vlastima jer taj deo sadrži, po meni, jedan bitaniji citat za razumevanje smisla, a to je: (Rim. 13,3) "Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых." U tom pogledu primernije bi bilo komentiratii šta znači činiti dobro a šta zlo u očima višje vlasti. Npr. ako je viša vlast komunistička znači da je činjenje zla več sam odlazak u crkvu pa prema tome celokupno poglavje gubi kontekst absolutnog i svodi se na individualni nivo. Tako bi, npr., taj isečak bez razjašnjenja o tome šta znači dobro a šta zlo, mogao neko od pripadnika višje vlasti da izkoristi u bezbožne namere. Strah pred tim nije suvišan kad imamo pred očima, da se svetovna vlast više drži zakona prava ne go pravde, što znači da je interpretacija dobra i zla podvrgnuta državnom pravu a ne crkvenom.

Svakako taj dvom nestaje kad uzmemo u obzir celokupno 13 poglavje u kome se od 8 do 14 citata nedvoumno govori o tome kakve osobine bi predstavnici Više vlasti morali imati. Naročito u 13 i 14 citatu: 13 Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти;
14 но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти.

Vlasti, koju bi sačinjavali takvi predstavnici, nebi se bilo teško pokoriti a dokaz bi se video svaki dan u očima i osmehu građana takve države.
Sa poštovanjem, i neka vas Bog čuva.

Vladimir Srbljak Verujem u jednoga Boga Oca Svedržitelja Tvorca Neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog... Iz Simvola Vere proističe da je svaka vlast od Boga, ali nažalost istorijski fakti dokazuju da nije svaka vlast za Boga. Šta više mnogo je više vlasti bilo protiv Boga i Svete Crkve Božije nego vlasti koje su bile za Boga i za Svetu Pravoslavnu Crkvu. Ovome su dokaz milioni Svetih Mučenika koji su bili mučeni i živote svoje dali zato što se nisu pokorili vlastima kada su one zahtevale od Njih da rade protiv svoje Vere. Verujem da je veoma važno dodati da su se svi Sveti pokoravali vlastima i bili najposlušniji sve dok poslušnost i pokornost nije bila protiv Pravoslavne Vere. 

Tankosava Damjanovic  Raduje činjenica da u svetoj Pravoslavnoj Rusiji postoji Fakultet za pravoslavnu kulturu i to pri Vojnoj akademiji za raketne strateške namene. Duhovna kultura i duhovno prosvetljenje je prepotrebno u svim sferama ljudske ličnosti, tim pre u vojnoj, gde je decenijama bilo nezamislivo da se čuje spasonosno „Oče naš!“.
Daće Milostivi Gospod da se na ceo Pravoslavni rod ponovo spusti blagodat Duha Svetoga, koja je, sigurno, zbog našeg decenijskog bogoodstupništva, odstupila od nas. Amin! Bože, daj!

Što se teme tiče, veoma je interesantna i, čini se, da treba biti poznavalac i Starog i Novog Zaveta i uopšte naše vere Pravoslavne i naše Crkve da bi se čovek otrgao poimanju današnje stvarnosti, te ovu temu mogao da primeni za sva vremena, odnosno, od Postanja Sveta do danas.

Šta znači poslušanje višim vlastima možemo da viidmo i u prvim vremenima Postanja Sveta? Dok su prvi ljudi, Adam i Eva, koje Bog stvori, bili u besprekornom poslušanju Gospodu i Gospodaru svom, bili su u R a j u. Njima su tada bile potčinjene sve biljke i sve životinje. Jedino što su morali da budu u poslušanju, jeste da ne beru plodove sa drveta „Poznanja dobra i zla“. Ali, slaba priroda čovekova pade, usprotivi se svome Gospodaru, zaboravi na poslušanje, i, sagreši. A onda ih Gospod po milosti Svojoj ne pogubi, nego ih spusti na Zemlju, u dolinu plača, gde im dade mogućnost da se iskupe pokajanjem i da spase dušu svoju.

Ako ovo primenimo na svako vreme, pa i na današnje, gotovo da nema razlike. Svaki narod ima vlast kakvu zaslužuje i svaka je data od Gospoda. Zato moramo da se molimo za našu vlast, naše vladare, nastavnike, načelnike, duhovne učitelje, pa će Sam Gospod, ako su dobri, zadržati ih, a ako nisu, otkloniće ih.
Slušala sam jednog starca, velikog duhovnika, koji je rekao da postoje neke nedoumice kod njegovog episkopa, ali se, kaže, oni ne gneve na njega, nego se usrdno mole za njega, jer znaju da će Gospod ili da ga preumi i vrati na put spasenja ili da ga otkloni od Crkve, jer to ipak može samo Gospod. Čovek tu ništa ne može. Može samo da se moli da ne bi pao u greh gneva. A, Gospodu je sve moguće.
Konačno, na pokornost staršinama nas obavezuje i Božija Zapovest „Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga“ u kojoj su sadržane sve ostale Zapovesti. Ako tako ne postupamo, ako se protivimo ili nešto loše činimo, mi neminovno na sebe navlačimo gnev njihov, onda je bolje biti razuman i pokoran i nikada ne odstupiti od Gospoda.
Moramo, dakle da znamo da protiveći se vlasti, mi se protivimo volji Božijoj, jer „starešine nisu strah za dobra dela nego za zla“. Amin! Bože, daj!

Radomir Grešni VIŠE TREBA POŠTOVATI BOGA NEGOLI LjUDE. Zamislimo da živimo u državi Adolfa Hitlera. Da li treba poštovati Adolfa Hitlera? Ili da živimo u državi kanibalskoj gde se ljudi jedu za doručak - hoćemo li poštovati kanibala?
Ne sme se Sveto Pismo tumačiti samo na osnovu jedne rečenice istrgnute iz konteksta. Treba poštovati onu vlast koja poštuje Boga, a Boga poštuje onaj ili ona vlast koja poštuje bližnje tj. ljude.


Milena Madzar Ja Sam Gospod tvoj i nemoj imati druge Bogove osim mene's tim je sve receno'treba da zivimo s Bozijim zapovjestima i dobicemo Boziju blagodat.Saša Lazić ako kažemo da vjerujemo u Boga i u Njegovu savršenu promisao znamo da ništa nije slučajno tako sigurno ni postavljene vlasti nisu slučajne...kako ćemo se pokorit sili Višnjega ako se ne pokoravamo, od Njega postavljenoj, vlasti...pokoravanje u početku roditeljima,pa šefovima na poslu pa u okviru svega i vlasti,put je koji nas miče od gordosti i vodi ka smirenju...u vojsci slušati zapovjednike bila je glavna stvar,oni su slušali upute svojih nadređenih i tako je ustrojena hijerarhija,neposluh je vodio u zatvor jer na tom mjestu neposluha puca lanac hijerarhije i cijeli sustav je ugrožen...a isto tako, svakako, "poslušni su bili i najviše nagrađivani"!!!

Dragan Mitric Da, istina je, svaka vlast je od Boga! Kao što Bog stvori bogataša i siromaha ili uboga i sakata isto tako stvori i dobru i lošu vlast. Da ne bi tako loše vlasti da li bi smo imali toliko svetih mučenika? tako divnih plodova tako zla vremena? Da nema tame da li bi smo znali kako izgleda svjetlost? Što jedne prilike reče patrijarh Pavle: "Sve što činimo, Bog okreće na korist čovjeku čak i zlo za nauk ali teško onome preko koga se to zlo izvršava" možda sam koju riječ izokrenuo ali mislim da je suština ostala.


Tankosava Damjanovic  U Poslanici Efescima Svetog Apostola Pavla (6:9.) kaže se:
"I vi gospodari, tako činite njima (potčinjenima), tako da činite njima ostavljajući prijetnje, znajući da je i vama samijem i njima Gospodar na Nebesima, i On ne gleda ko je ko".
Ova tema je ,dakle, postavljena u Novom Zavetu, gde i ne pretpostavlja da palica vlasti nekad može da bude kod ljudi "kojih bi se marva postidjela" (vladika Nikolaj Velimirović). Ali, i tu palicu dobije narod bogoodstupnički po dopuštenju Božijem.
Tako da i vlastima, i pretpostvljenima, i roditeljima, treba biti pokoran sve dok te njihovi zakoni, reči, postupci, ne odvajaju od Vaskrslog Gospoda.

Dragica Mamić Imajući u vidu vrijeme u kojem sam sam odrastala i školovala se, u vrijeme vladavine bezbožništva, smatram da nisam dostojna komentarisati i dokazivati ovo postavljeno pitanje , ali me to ne oslobađa odgovornosti, da sa svog nivoa pokušam rasvijetliti zablude i grijehe koje može donijeti apsolutno pokoravanje vlastima koje narod vode daleko od Boga.Često zahvaljujem Bogu što je Milošću Svojom odredio da ipak ne budem uskraćena za ljubav NJegovu i što mi Voljom Svojom pokazao koliko mogu biti pogubni pojedini istorijski periodi, za narod naš za Svetu Vjeru našu,za duše naše...Molimo Boga da pokoravajući se svjetovnoj vlasti uspijemo prepoznati onu koja nas vodi u bespuće , da trpeći takvu vlast,pojačamo molitve, okupimo se oko Crkve naše, čistimo duše naše od grijeha koje nesvjesno činimo živeći pod takvom vlašću.Molimo Boga, da nam u budućnosti podari takvu vlast koja će pomoći kad vidi, da nema osmjeha na licma našim i koja će u teškim vremenima znati kako da nas približi Crkvi našoj i da zajedno sa tom vlašću(svako na svom mjestu),idemo putem ka Gospodu.
 
Snezana Bosnjakovic Verujemo da je sve na svetu sam Gospod ustrojio po Njegovoj visoj promisli ,koju mi mali ljudi nismo u stanju da dokucimo.Verujemo i da je Gospod dao i ljude koji su u dato vreme na vlasti isto po promisli Njegovoj .Zato,ako je tako moramo se pokoriti .Nije lako biti pokoran ,to je jedna od tezih osobina koju mi ljudi treba da naucimo u ovo svom zemaljskom zivotu.Zaista trpljenje ,pokoravanje ,strpljenje veoma se tesko postize i moze se reci da retki to mogu (kao nasi sveti mucenici ,podviznici u ovakvim vrlinama)
Sta mozemo uciniti mi pravoslavni hriscani ?
Mozemo se moliti Bogu za ljude koji su na vlasti ,da in Gospod da snage , da im pokaze puteve pravde ,istine ,da ih nauci strahu Gospodnjem!
U ova teska ,preteska ,smutna vremena najteze je biti covek i odrzati cojstvo u sebi posebno kod ljudi na polozajima .Nije nase da sudimo ,Gospod ce biti sudija svima nama i kako kaze sveta blazena Matrona Moskovska <SVAKA CE OVCICA BITI OKACENA ZA SVOJ REPIC sta je vama do tudjih repica. Svako dobro od Gospoda svima zeli