MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

Upustvo za poklonike


UPUSTVO ZA POKLONIKE
 

Šta treba poneti?

- Flašu maslinovog ulja, za osvećenje

-Jedno pakovanje soli, za osvećenje

- Prazne flaše (najbolje plastične) za osvećenu vodu

Pri dolasku u manastir:

- Treba stići barem pola sata pre početka Svete Liturgije

- Žene treba da budu odevene u haljine ili suknje, a ne u pantalone

- Stvari ponesene za osvećenje ne iznositi odmah iz autobusa, da se ne bi stvarala gužva

- Stvari donesene kao prilog manastiru ne unose se u crkvu, nego se predaju u konaku, monahu (ili kome drugom) određenom za njihovo primanje

- Sa praznim flašama se može odmah otići na izvor; flaše se ostavljaju pored crkvenih vrata, a nakon što se ulije sveta voda mogu se odmah odneti u autobus

Posle toga :

- Ulazak u crkvu, ispovest (priprema za Sveto Pričešće uključuje post preko sedmice i to biljnom hranom spremljenom na vodi, teže bolesni imaju razrešenje na tri dana posta)

- Sveta Liturgija počinje u 9 časova i traje 1 sat i 30 minuta; posle nje sledi posluženje u manastirskoj trpezariji, oko 30 minuta

- U crkvu se unose stvari za osvećenje

- Manastirska zvona označavaju poziv na molitvu pred Čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Lepavinske (imena najbližih za pominjanje na molitvi napisati na papirić pre polaska na put, u manastiru ga predat i ili ostaviti posle ulaska u crkvu)

- Posle molitve i osvećenja stvari može se sesti u trpezariji (ili napolju) i objedovati ono što se ponelo sa sobom

- U 16 časova se čita akatist Presvetoj Bogorodici pred Čudotvornom ikonom

- Blagoslov pre polaska na put

NAPOMENA : poklonici iz Beograda, Banjaluke, Beča i drugih mesta se o pokloničkim putovanjima u manastir Lepavinu mogu informisati preko obaveštenja koje će organizatori putovanja istaknuti u crkvenim prostorijama (ili drugim  mestima okupljanja) ili pak objaviti u sredstvima javnog  informisanja.

Za one koji ne dolaze u hodočasničkim grupama, nego  pojedinačno, napominjemo da manastir nema uslova za  primanje na konak (prenoćiti se može samo u hotelu u  Križevcima, jer u manastirskoj okolini nema privatnog  smeštaja).

PREPORUKA : svim hodočasnicima, radi duhovne veze sa našim manastirom, preporučujemo slušanje RADIO BLAGOVESTI .
 

OBAVEŠTENJE


Organizovana hodočasnička putovanja u naš Manastir do sada su uglavnom bila bez problema. Naše saznanje da se u grupi iz Beograda koja je posjetila naš Manastir 28. 02. 2004. godine (Teodorova subota), lažno predstavio izvesni Zoran kao jeromonah Stefan i kao takav došao u naš Manastir.

Da bi se ubuduće izbeglo lažno predstavljanje, sakupljanje priloga od hodočasnika u bilo koje svrhe, ponuda i prodaja razne robe, strogo se treba pridržavati sledećeg:

Potrebni podaci za sveštena i mirska lica:

- Za svešteno lice potrebno je Mirno pismo od Episkopa

- Za monaha, monahinju, iskušenika i iskušenicu uredno izdan i overen dukumenat kojim dokazuje iz kojeg je manastira

- Za mirsko lice: ime i prezime, JMBG građana, broj pasoša, mesto boravka, prezime i ime sveštenika kojoj parohiji hodočasnik pripada i zanimanje

- Lična izjava sa gore navedenim podacima svakog prijavljenog hodočasnika.


UPRAVA MANASTIRA LEPAVINA
Upravama Manastira i Monastvu Svetosavske Zičke Episkopske Eparhije

Pozdravljajući Vas o Prazniku Pashe Gospodnje i naše, Hristovog i našeg Stradanja i Vaskrsenja – sa ove dve nadahnute reči Blažene uspomene Episkopa Zičkog + Vasilija (tekst: Svetitelji o Svetinji i Vaskresni pozdrav Ziskom monastvu ), koji je pre 25 godina prešao iz ovoga u Visnji svet Bozžiji, molim Vas da mu odslužite godišnji Parastos na Pobusani ponedeljnik.

Takodje Vas potsećam, molim, i kao upravljajuci Episkop u Zici, na Vašu monasku savest stavljam svetootacku zapovest:

da preispitate svoju vernost kanonskom i monaskom Predanju naše Svete Pravoslavne Crkve. Jer to Sveto Predanje izričito zabranjuje mešovite Manastire. Tako Sv. Kanon 47. Sv. Trulskog Sabora (692.g.) kaže:

« Neka u muškom manastiru žena, niti u ženskom muskarac ne noćeva . Jer verni treba da su izvan svakog spoticanja i skandala, da svoj život dobro uređuju prema blagoobraznosti i ugodnosti Gospodu. A koji to čini (tj. postupa suprotno), bio klirik ili laik, neka bude odlučen». Slično govori i 18. kanon Sv. Sedmog Vaseljenskog Sabora (787. god.), i drugi Sveti Kanoni.

U Zičkoj Eparhiji, na žalost, poodavno postoji u tom pogledu kanonski besporedak i neposlušnost , te imate Manastira muških u kojima borave, žive i rade Monahinje ( jedan iguman nedavno mi rčce, bez imalo stida: «Pa mi ne možemo bez kuvarice!» - na što mu ja rekoh: Pa jesi li zato došao u Manastir? Ili zar ne možes makar naći nekog čoveka da ti kuva?). Takodje biva da u ženskim Manastirima žive Monasi i drugi muškarci.
Osim duhovnika, ne sme, po Svetim Kanonima, niko od Monaha ili laika da boravi i živi u ženskom Manastiru, osim naravno dolaska vernika za Slavu, Praznik i kraću posetu.

Molim Vas, dakle, da se saobrazite kanonskom i monaskom poretku vekovnog Pravoslavnog Crkvenog i Monaskog Sv. Predanja.

NA VELIKI UTORAK, 2003 godine

u Episkopiji Žičkoj, + Episkop mjestobljustitelj Žički + Atanasije

(Pročitano na Svetom Arhijerejskom Saboru, u izvještaju Preosvećenog vladike Atanasija. Prosleđeno dalje radi znanja i ravnanja!)