MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

Pomozimo obnovu Manastira Lepavina

"SVAKI COVEK JE LICE BOZJE", KAZU SVETI OCI.

A Crkva je par?e neba u kojoj na
vidljiv na?in primamo blagodat nevidljivoga Boga Duha Svetoga.

?ime bismo mogli da vratimo uzdarje Bogu za nebrojena dobro?instva koja nam je u?inio i koja nam daruje svakoga dana, okrepljuje, snaži, le?i? ?ime? Uzdarjem i zahvalnoš?u! Ako ?ovek samo malo poželi da se zahvali Bogu za sva blaga koja nam daruje, njegova duša se oplemenjuje i on se sav pretvara u ljubav i po?inje da želi da i sam ?ini dobra dela.

Po?inje da ose?a da je to ustvari volja Božija. Ali, mogu?nost da se uzvrati Bogu uzdarjem i zahvalnoš?u, pruža se ?oveku svakoga dana.

Naše pravoslavne duše su bile sablasno prazne pa su i naše velike svetinje decenijama bile puste i prazne. Ali, Bog po milosti svojoj ipak nije ostavio narod svoj. Crkve su sve punije a i duša naša pravoslavna se oporavlja. Zato moramo i našim hramovima da pomognemo, ko koliko može i želi.

Zato u?estvujte i Vi u obnovi našeg pravoslavnog manastira Lepavinskog iz XVI veka ..POMOZIMO OBNOVU MANASTIRA LEPAVINA

KUNSKI RA?UN - ERSTE BANKA
2402006 - 1100515726

DEVIZNI ZIRO RA?UN

UPLATA ZA: MANASTIR LEPAVINA
BANKA: ERSTE BANKA
IBAN: HR1824020061100515726
SWIFT: ESBCHR22

... u kome se nalazi ?udotovrna ikona Carice Nebeske Lepavinske, odakle ni jedna pokajana duša nije otišla neuslišena po molitvama svojim. Kroz svoju istoriju manastir Lepavina je više puta rušen, bilo bezumljem ljudskim, bilo nebrigom ili zubom vremena. Obnavljan je uvek dobrovoljnim prilozima Hristoljubivih ljudi, jer druga?ije nije ni mogu?e.

Danas je ponovo neophodna obnova manastira Lepavine posve?enog prazniku Vavedenja Presvete Bogorodice. Potrebna je obnova kako crkve manastirske, tako i starog dela konaka iz XVIII veka, jer su obe gradjevine u dosta lošem stanju.OVIM PUTEM SE OBRA?AMO SVIM PRAVOSLAVNIM SRBIMA U SVETU I SVIM LJUDIMA DOBRE VOLJE DA ZA OBNOVU OVE STARE,

A VELIKE SVETINJE PRILOŽE SVOJE „DVE LEPTE“, KAKO KAŽE SVETO JEVANDJELJE, A MOLITVAMA IGUMANA ARHIMANDRITA OCA GAVRILA I BRATIJE, GOSPOD ?E VAS STOSTRUKO NAGRADITI.

Svako dobro od G o s p o d a!

UPRAVA MANASTIRA LEPAVINE