MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit G. PorfirijeŽivotopis Mitropolita zagreba?ko-ljubljanskog Porfirija (Peri?a
 
Mitropolit zagreba?ko-ljubljanski dr Porfirije (Peri?) ro?en je 22. jula 1961. godine u Be?eju od oca Radivoja i majke Radojke. Na krštenju je dobio ime Prvoslav. Osnovnu školu je završio u ?urugu, a Zmaj-Jovinu gimnaziju u Novom Sadu. Zamonašen je po ?inu male shime od svog duhovnog oca, tada jeromonaha dr Irineja (Bulovi?a), u manastiru Visoki De?ani, na Tominu nedelju 1985. godine.
 
Diplomirao je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu 1986. godine, kada ga je blažene uspomene Episkop raško-prizrenski, a potonji Patrijarh srpski Pavle, u manastiru Svete Trojice u Mušutištu rukopoložio u ?in jero?akona.
 
Na poslediplomskim studijama u Atini boravi od 1986. do 1990. Godine, kada po blagoslovu Episkopa ba?kog dr Irineja dolazi u manastir Svetih arhangela u Kovilju, gde je rukopoložen u sveštenomonaški ?in i postavljen za igumana.
 
Za njim u manastir dolazi mnoštvo mladih monaha i iskušenika. To su godine kada manastir Kovilj postaje duhovna matica mnogim mladim ljudima: intelektualcima, umetnicima, popularnim glumcima i rok muzi?arima, pogotovo iz Novog Sada i Beograda. Od tada se iguman Porforije, posebno angažuje i na le?enju obolelih od bolesti zavisnosti. U tom cilju on 2005. godine formira terapijsku zajednicu „Zemlja živih“, koja je priznata kao najuspešniji projekat za le?enje narkomanije, a danas, pod rukovodstvom vladike Porfirija, ima više od stotinu šti?enika u kampovima širom Srbije.
 
Na redovnom zasedanju Svetog arhijerejskog Sabora SPC u Beogradu 14. maja 1999. godine izabran je za Episkopa jegarskog, vikara Eparhije ba?ke.
 
Na temu Mogu?nost poznanja Boga kod apostola Pavla po tuma?enju svetog Jovana Zlatoustog,doktorirao je 2004. godine na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Atini.
 
?uvenog psihijatra, akademika dr Vladetu Jeroti?a, na Bogoslovskom fakultetu je nasledio na katedri Pastirske psihologije. Njegova predavanja, pose?ena su ne samo od studenata mati?nog, nego i drugih fakulteta u Beogradu.
 
Zajedno sa grupom stru?njaka: psihologa, lekara, kriminologa, sociologa, vladika Porfirije osniva gra?ansko udruženje koje se bavi resocijalizacijom žrtava destruktivnih verskih sekti i kultova.
 
Episkop Porfirije je, ve? deceniju, ne samo predsednik Upravnog odbora, nego i pravi spiritus movens Humanitarnog fonda „Privrednik“, koji obezbe?uje stipendije za veliki broj nadarenih, a siromašnih u?enika i studenata, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost.
 
Republi?ka Skupština ga je, kao predstavnika svih Crkava i verskih zajednica, 2005. godine, izabrala za ?lana Saveta Republi?ke radiodifuzne agencije, a za svog predsednika Savet ga je izabrao 2008. godine. Kao predsednik Saveta Republi?ke radiodifuzne agencije, episkop Porfirije je zastupao dugoro?ne interese društva i gra?ana, nezavisno od politi?kih uticaja. 
 
U radiodifuznom spektru Srbije od tada se ?uju i crkvene radio stanice. Dao je klju?ni doprinos pokretanju niza radijskih i televizijskih emisija koje se bave religijskim temama.
 
Sveti Arhijerejski Sabor mu 2010. godine, poverava da utemelji svešteni?ku službu u Vojsci Srbije. Plodovi njegovog rada na tom polju, nisu samo odgovaraju?i zakonski propisi, ve? i odabir vojnih kapelana, organizacija i opremanje hramova u kasarnama i vršenje prvih bogosluženja.
 
Svoje stru?ne bogoslovske radove Episkop Porfirije je objavljivao u ?asopisima kod nas i u svetu. U?estvovao je u velikom broju nau?nih konferencija i simposiona širom sveta.
 
Vladika Porfirije, kao jedan od najuglednijih savremenih srpskih duhovnika i intelektualaca, ima izuzetno širok krug prijatelja, na samo u Otadžbini, a odnose li?nog prijateljstva i bliske saradnje neguje i sa sveštenicima i predstavnicima drugih Crkava i verskih zajednica.
 
Govori gr?ki, engleski i nema?ki, i služi se ruskim jezikom, a njegov stil komunikacije uvek je prilago?en sagovornicima.
 
Novi Mitropolit zagreba?ko-ljubljanski G. Porfirije ustoli?en je u nedelju, 13. jula 2014 . u Sabornoj crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu. Sve?anu arhijerejsku Liturgiju služio je Njegova Svetost Patrijarh srpski Irinej uz sasluženje velikog broja arhijereja Srpske Crkve i drugih sestrinskih Crkava, kao i sveštenstva i monaštva, i blago?estivog naroda. Posle Liturgije obavljeno je sve?ano uvo?enje novoga Mitropolita u tron mitropolita zagreba?ko-ljubljanskih.