MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

Video

7. Radio televizija republike Srpske, "Obnova manastira Lepavina, 2007.godine"