MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

Video

12. Manastir Lepavina, Otac Gavrilo u banji Mlječanici, Republika Srpska, 12/2007. - 01/2008.