MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

Duhovne pouke

"VIDEH SATANU KAKO KAO MUNJA SPADE S NEBA..."

Ljudi koji sebe nazivaju hriščanima nisu uvek svesni toga da je glavni cilj hrišćanskog života – spasenje duše, sjedinjenje čoveka sa Bogom, ulazak u Carstvo Nebesko, a ne nešto drugo.. Daleko od toga da je sve u

Opširnije

SMRT KAO ODLUČUJUĆI TRENUTAK

Autor: Mitropolit Antonije (Surožski) Pitali su me da kažem nešto o smrti – o pripremi za nju I o tome kako se može razmišljati o smrti I suočiti se sa njom. Na kraju bih želeo da kažem nešto o nekim obredima Pravoslavn

Opširnije

FRAGMENT OPŠTE ISPOVESTI

Da Te ljubim tražio bih Te svakog trena, čeznuo bih za Tobom dan i noć, radovao bih se svakom trenu samoće, da bih bio sa Tobom; ali to nije tako Gospode! Autor: Mitropolit Antonije Surožski Ova zajednička ispovest-molitva je održana u vreme B

Opširnije

Raskinuti lanac greha

Nedavno smo upoznali nase citaoce sa izuzetnom knjigom arhiepiskopa Jovana Belgorodskog i Marije Gorodove „Ljubav dugo trpi“. Dobijamo mnogo odziva u vezi knjige, ona ne ostaje na policama vec je cita i omladina i ljudi starije generacije

Opširnije

MOJ GREH CE ISKVARITI SVET

Velika je bila Adamova tuga po izgnanju iz raja, ali kada je ugledao sina svoga Avelja koga je ubio brat Kajin, njegova tuga je postala još veća i on je ridao i razmišljao: “Od mene će nastati i razmnožiti se narodi, i svi će stra

Opširnije

STO PRE OPRATI PRLJAVSTINU GREHA

...njima je sledilo da trče kod svog duhovnog oca istog trena kada padnu, i da to urade ni zbog čega drugog a ono iz želje da što pre omiju skvernu greha, koji je ožalostio Boga, i dobiju novu snagu protiv sebe samog u svetoj Tajni pokajanja i

Opširnije

Večna želja za slobodom, da bismo bili odgovorni

Postoje tri stvari koje su posledica nepravilnog odnosa prema duhovnom životu i ispovesti: stanje bezodgovornosti, kada čovek umesto pokjanja prinosi žalbe, i umesto smirenja – smirenoslovlje. Upravo bezodgovornost, želja da se ni na koji na

Opširnije

Gospod je umro – zar ćemo ostati bez udela u Njegovoj smrti?

Mitropolit Antonije Surožski U Ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas se poklanjamo sa trepetom i blagodarnošću Krstu Gospodnjem. Kao i pre dve hiljade godina, Krst Gospodnji ostaje za jedne sablazan, za druge – bezumlje, ali za nas ve

Opširnije

BESEDA MITROPOLITA JOVANA NA VELIKU GOSPOJINU 2008.

Praznik Velike Gospojine, praznik Uspenija Presvete Bogorodice, praznik Njenog odlaska iz ovoga sveta u nebeske dvore kod Sina Svog Ljubljenog, Gospoda našeg Isusa Hrista, Sina Božijeg, to je veliki praznik, i sadržina njegova nas pobuđuje i p

Opširnije

SAVETI DUHOVNIKA I ODGOVORI NA SVAKODNEVNE NEDOUMICE VERUJUĆIH LJUDI

Opširnije

UMNOŽIMO TALANTE OD GOSPODA NAM DATE

“Jer kako što čovjek polazeci dozva sluge svoje i predade im blago svoje; I jednome dakle dade pet talanta, a drugome dva, a trećemu jedan, svakome prema njegovoj moći; i otide odmah…”(Matej 25,14-30) Kao što ljudi

Opširnije

JEVANĐELjE O OPRAŠTANJU

Opraštanje je jedno od elementarnih ljudskih načela života, neophodan uslov da bi postali ljudi, da bi se upodobili u sledovanju Božijeg zakona i ljubili jedni druge svim srcem svojim, da bi u svakom čovjeku (pa i najvećem neprijatelju) vijdel

Opširnije

JEVANĐELJSKA LJUBAV KOJA NIKADA NEPRESUŠUJE

Posmatrajući apokaliptično vrijeme u koje živimo odlućih se da svoja osjećanja prenesem kroz pisanu riječ u druga srca koja isto osjećaju, a možda u vrtlogu vremena u kojem se nalazimo ne znaju to osjećanje da definišu… Ponovo ne za

Opširnije

SVETI VASILIJE VELIKI - O POSTU

Bolesnici primite majku zdravlja. Zdravi - osiguranje vašeg zdravlja. Upitajte lekare, i reći će vam kako ništa nije toliko sumnjivo i nesigurno kao zdravlje. Zbog toga savesni pomoću posta nastoje da sačuvaju svoje zdravlje i da se izb

Opširnije

MNOGOOBRAZNOST U JEDINSTVU

Dudčenko Andrej sveštenik Crkva je razgranata kao i sam život. Ona po svojoj prirodi ne može biti univezalna, otkrivena svakome ko traži susret sa Bogom i punoću života. U Carstvu Božijem, čiji je Ona lik na zemlji, nema «ni Jelina,

Opširnije

KRATKO PRAVILO ZA BLAGOČESTIVI ŽIVOT

Sveti Aleksej Mečev Prinudi se da ustaješ rano i u odredjeno vreme. Bez posebnog razloga ne spavaj duže od sedam sati. Čim se probudiš iz sna, tog trena uznesi misao svoju ka Bogu i sa strahopoštovanjem se oseni krsnim znakom,

Opširnije

SA VIRTUALNE DUHOVNE TRIBINE, MANASTIRA LEPAVINE, 30.05.2008.

05:37:22 [o.gavrilo] HRISTOS VOSKRESE! BOG VAS BLAGOSLOVIO DRAGA BRAÆO I SESTRE I DUHOVNA MOJA DECO 30 maj 2008 god. DANAŠNJA TEMA: HRISTOS NOVA PASHA BOŽANSTVENA LITURGIJA kliknite na link http://manastir-lepavina.org/novosti/index.php/

Opširnije

SA VIRTUALNE DUHOVNE TRIBINE, MANASTIRA LEPAVINE, 29.05.2008.

05:00:49 [o.Gavrilo] HRISTOS VOSKRESE! BOG VAS BLAGOSLOVIO DRAGA BRAĆO I SESTRE 29 maj 2008 god. DANAŠNJA TEMA:BOGOSLUŽENJE: GLASNO ČITANJE SVEŠTENIH MOLITVI kliknite na link> http://manastir-lepavina.org 12:31:03 [Radomir] pitanj

Opširnije

SA VIRTUALNE DUHOVNE TRIBINE, MANASTIRA LEPAVINE, 28.05.2008.

05:09:51 [o.Gavrilo] HRISTOS VOSKRESE! BOG VAS BLAGOSLOVIO DRAGA BRAĆO I SESTRE I MOJA DOHOVNA DECO 28 maj 2008 god. DANAŠNJA TEMA: NASTANAK LITURGIJE kliknite na link > http://manastir-lepavina.org/novosti/index.php/weblog/detaljnije/nasta

Opširnije

SA VIRTUALNE DUHOVNE TRIBINE, MANASTIRA LEPAVINE, 24. - 25.05.2008.

06:20:20 [o.Gavrilo] HRISTOS VASKRSE! BOG VAS BLAGOSLOVIO DRAGA BRAĆO I SESTRE I MOJA DUHOVNA DECO 24. maj, 2008. god DANAŠNJA TEMA: "BESEDA MITROPOLITA G. JOVANA NA TOMINU NEDELJU U MANASTIRU LEPAVINI 2003. god." 06:22:44 [o.Gavr

Opširnije

SA VIRTUALNE DUHOVNE TRIBINE, MANASTIRA LEPAVINE, 26.05.2008.

06:36:58 [o.gavrilo] HRISTOS VOSKRESE! BOG VAS BLAGOSLOVIO DRAGA BRAĆO I SESTRE I DUHOVNA MOJA DECO, 26. maj, 2006 god. DANAŠNJA TEMA: O POSTANKU AGAPA ILI VEČERA LJUBAVI kliknite na link http://www.manastir-lepavina.htnet.hr/agape.html 08:

Opširnije

SA VIRTUALNE DUHOVNE TRIBINE, MANASTIRA LEPAVINE, 22.05.2008.

06:18:32 [o.gavrilo] HRISTOS VOSKRESE! BOG VAS BLAGOSLOVIO DRAGA BRAĆO I SESTRE 22. maj, 2008. god. DANAŠNJA TEMA kliknite na link: http://www.manastir-lepavina.htnet.hr/ljubavborbasazlom.html 06:23:37 [o.gavrilo] ako niste kliknuli kao po

Opširnije

SA VIRTUALNE DUHOVNE TRIBINE, MANASTIRA LEPAVINE, 21.05.2008.

05:49:01 [o.gavrilo] HRISTOS VOSKRESE! BOG VAS BLAGOSLOVIO DRAGA BRAĆO I SESTRE 21. maj, 2008 god. DANAŠNJA TEMA kliknite na link > http://www.manastir-lepavina.htnet.hr/ljubavistradanje.html 08:56:50 [zoran] Drag Oce i draga mojka duhov

Opširnije

SA VIRTUALNE DUHOVNE TRIBINE, MANASTIRA LEPAVINE, 20.05.2008.

06:17:10 [o.gavrilo] HRISTOS VOSKRESE! BOG VAS BLAGOSLOVIO DRAGA BRAĆO I SESTRE I MOJA DUHOVNA MOJA ČEDO, 20. maj, 2008. god. DANAŠNJA TEMA liknite na link > http://www.manastir-lepavina.htnet.hr/ljubavsmisaostradanja.html 07:49:42 [vlad

Opširnije

SA VIRTUALNE DUHOVNE TRIBINE, MANASTIRA LEPAVINE, 19.05.2008.

07:16:38 [o.gavrilo] HRISTOS VOSKRESE! BOG VAS BLAGOSLOVIO DRAGA BRAĆO I SESTRE I MOJA DUHOVNA DECO 19. maj, 2008 god. DANAŠNJA TEMA kliknite na link > http://www.manastir-lepavina.htnet.hr/ljubavsmisaostradanja.html 07:53:57 [Nedeljka]

Opširnije

SA VIRTUALNE DUHOVNE TRIBINE, MANASTIRA LEPAVINE, 18.05.2008.

06:51:03 [o.Gavrilo] HRISTOS VOSKRESE! BOG VAS BLAGOSLOVIO DRAGA BRAĆO I SESTRE I DRAGA MOJA DUHOVNA DECO NEK STE BLAGOSLOVENI I OD BOGA DAROVANI BLAGOSLOVENIM DAROVIMA DOBIVENIM 18. maj, 2008. god. DANAŠNJA TEMA > MILOSRÐE kliknite na

Opširnije

SA VIRTUALNE DUHOVNE TRIBINE, MANASTIRA LEPAVINE, 11.05.2008.

07:55:45 [o.Gavrilo] HRISTOS VOSKRESE! BOG VAS BLAGOSLOVIO DRAGA BRACO I SESTRE 11. maj, 2008 god. DANAŠNJA TEMA kliknite na link 07:59:01 [o.Gavrilo] http://www.manastir-lepavina.htnet.hr/dobripastir.html 09:17:45 [Petar] Oce hvala na d

Opširnije

SA VIRTUALNE DUHOVNE TRIBINE, MANASTIRA LEPAVINE, 17.05.2008.

07:26:05 [o.Gavrilo] HRISTOS VOSKRESE! BOG VAS BLAGOSLOVIO DRAGA BRACO I SESTRE I DRAGA MOJA DUHOVNA DECO NEK STE BLAGOSLOVENI MA GDE BILI NEK STE U MIRU I ZDRAVLJU NEK VAS GOSPOD I PRESVETA BOGORODICA DAJU MIR ZDRAVLJE I ÈUVAJU OD SVAKODNEVNE

Opširnije

SA VIRTUALNE DUHOVNE TRIBINE, MANASTIRA LEPAVINE, 16.05.2008.

05:12:02 [o.gavrilo] HRISTOS VASKRSE! BOG VAS BLAGOSLOVIO DRAGA BRAĆO I SESTRE I DRAGA MOJA DUHOVNA DECO NEK STE OD BOGA BLAGOSLOVENI MA GDE BILI, DANAS JE: 15. maj, 2008 god. A, DANAŠNJA TEMA: > DRUGARSTVO klinite na link > 05:15:28

Opširnije

SA VIRTUALNE DUHOVNE TRIBINE, MANASTIRA LEPAVINE, 15.05.2008.

06:41:18 [o.gavrilo] HRISTOS VOSKRESE! BOG VAS BLAGOSLOVIO DRAGA BRAĆO I SESTRE 15. maj, 2008 god. DANAŠNJA TEMA > LJUBAV-PRIVRŽENOST kliknite na link http://www.manastir-lepavina.htnet.hr/ljubavkaoprivrzenost.html 08:33:04 [Slobo] Nije

Opširnije