MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

Duhovne pouke

NE ŽELIM S NJIM U RAJ! - O LJUBAVI PREMA BLIŽNJEMU

Kako zavoleti bližnjega? U prvom redu potrebno je iza spoljašnjeg čovekovog izgleda uvideti njegovu unutrašnju, duboku suštinu. Jedna starija žena mi je prišla u crkvi i rekla: «Oče! Ne mogu više da trpim

Opširnije

ZBOG ČEGA TREBA IĆI U CRKVU?

U stara vremena su svi putevi pravljeni tako da su vodili ka hramu Božijem. Ljudi su shvatali da put koji ne vodi ka crkvi, ne vodi nikuda. Crkve su bile glavne arhitektonske dominante i najveći ukras svih ruskih gradova i sela. U bezbožna sovjets

Opširnije

O SUPROTSTAVLJANJU GREHU

A kako se mi služimo našim jezikom? Jezik je naš bič. Jezikom hvalimo Boga ali i ružimo bližnjega. Jezikom, usnama pojemo: «Aliluja!» - i tog istog dana govorimo nepotrebne reči. Vladimir Solovjev je pisao:»Ad i

Opširnije

NA SVAKOM MESTU MOŽEŠ POSTATI PREPODOBAN ...

«Naučite se od Mene jer sam Ja krotak i smiren srcem. I naćićete pokoj dušama vašim» (Mt. 11, 29). Protojerej Valerijan Krečetov U ime Oca, i Sina, i Svetoga Duha. Danas slavimo praznik svetitelja i čudotvorca Nikolaja

Opširnije

UDARIMO PO GORDOSTI

Čovek teško da vidi svoje visokoumlje, i zato treba da se prema drugim ljudima odnosi kao prema lekarima i prima od njih sve lekove radi isceljenja od svoje bolesti. Svaki čovek ima u rezervi lekove za svog bližnjega. Potrebno je vojevati,

Opširnije

SUBOTA JE RADI ČOVEKA

Uvek je lako prebaciti odgovornost na drugoga i reći: «a to je meni otac blagoslovio», zaboravljajući na to, da bez obzira na to što jedemo a čega nema, post uvek ostaje post.. Ako smo postali hrišćani ne zbog vremens

Opširnije

O PRIČEŠĆU

Najvažnije u našem životu je učešće u Liturgiji, primanje Svetih Božanskih Hristovih Tajni. Jednostavnije govoreći, sve naše nevolje, sve naše nesreće su povezane sa našim odnosom prema Evharistiji. I ako govorim

Opširnije

IZGUBLJENA RADOST ILI ZAŠTO U CRKVI BIVA TEŠKO

Apostol Pavle kaže: «Uvek se radujte!» (1Ef. 5, 16). Ali u životu nije jednostavno slediti apostolske reči. Šta raditi ako je nestala radost koju su davali prvi koraci u crkvi? Evo šta je napisala jedna pravoslavna devojk

Opširnije

ZBOG ČEGA NE IDEM U CRKVU

Iz kog razloga većina krštenih ljudi nije u crkvi na svakoj nedeljnoj Liturgiji? Ovo je pitanje a ne prekor. Slava Bogu, Rusija se danas polako ali sigruno vraća pravoslavnoj veri, jedna za drugom otvaraju se naše crkve, i pune se pr

Opširnije

ŠTA AKO JE SVE UZALUD?

…Natalija je mogla da otvori vrata i izadje na ulicu; i tog trenutka kada bi se ta vrata otvorila i ona izašla, ona bi ponovo bila Natalija, a ne Zoja; nad njom više ne bi visila smrt …Ali ona nije izašla. Krhka dev

Opširnije

STEPENIK

Autor: jeromonah Konstantin (Novgorodcev) Čovek koji je stupio na put zivota u Crkvi, trazi postepeno pomirenje s Bogom i usaglasavanje svog zivota sa Jevandjelskim zapovestima. On je prvi put nesto otkrio u Tajnama ispovesti i svetog Prices

Opširnije

BOJ SE ZLOBE KAO OGNJA!

Ljubav dugo trpi, milosrdna je. 1 Kor. 13, 4. Boj se zlobe kao ognja; ne puštaj je u srce ni zbog kakvog dobronamernog predloga, a tim pre zbog nečeg tebi neprijatnog: zloba je uvek zloba, uvek je djavolje delo. Zloba se nekada jav

Opširnije

O DJAVOLU I DEMONIMA

Ljudi često pitaju: zbog čega je Bog dopustio zlo? Ima li posredne Božije krivice u tome što je zlo došlo u svet? Teško je odgovoriti na to pitanje. Crkva nam predlaže učenje, koje treba da prihvatimo verom, ali koje ljudski um n

Opširnije

PRAVOSLAVNI ZAPISI I POUKE SVETIH OTACA

Bio veliki ili mali, greh ostavlja svoj pečat na našem licu. (Zlatoust) Umetnik i greh Umetnik je radio sliku,na kojoj je trebalo predstaviti anđela.Za model izabere jednog mladića prekrasne lepote.Kad je slika bila gotova,mnogi su dolazil

Opširnije

NASA DUSA JE PUNA SUZA

Pitanje svih pitanja: koji je to naš najveći greh? Iz koga se kasnije šire i umnožavaju svi ostali naši grehovi, mane i nedostaci. Koji prethodi srpskom stradanju, svakom našem padu i svakoj propasti? Vladika Nikolaj Ve

Opširnije

KURS OŽIVLJENJA ZA PRAVOSLAVNOG HRIŠĆANINA

Uvek je složeno i nejasno činiti prve korake, kada si već svestan da Bog postoji i da ti to nešto znači, to jest ti se ne samo prosto slažeš sa tim shvatanjem, već odlučuješ da više ne možeš da živiš tako kak

Opširnije

"VIDEH SATANU KAKO KAO MUNJA SPADE S NEBA..."

Ljudi koji sebe nazivaju hriščanima nisu uvek svesni toga da je glavni cilj hrišćanskog života – spasenje duše, sjedinjenje čoveka sa Bogom, ulazak u Carstvo Nebesko, a ne nešto drugo.. Daleko od toga da je sve u

Opširnije

SMRT KAO ODLUČUJUĆI TRENUTAK

Autor: Mitropolit Antonije (Surožski) Pitali su me da kažem nešto o smrti – o pripremi za nju I o tome kako se može razmišljati o smrti I suočiti se sa njom. Na kraju bih želeo da kažem nešto o nekim obredima Pravoslavn

Opširnije

FRAGMENT OPŠTE ISPOVESTI

Da Te ljubim tražio bih Te svakog trena, čeznuo bih za Tobom dan i noć, radovao bih se svakom trenu samoće, da bih bio sa Tobom; ali to nije tako Gospode! Autor: Mitropolit Antonije Surožski Ova zajednička ispovest-molitva je održana u vreme B

Opširnije

Raskinuti lanac greha

Nedavno smo upoznali nase citaoce sa izuzetnom knjigom arhiepiskopa Jovana Belgorodskog i Marije Gorodove „Ljubav dugo trpi“. Dobijamo mnogo odziva u vezi knjige, ona ne ostaje na policama vec je cita i omladina i ljudi starije generacije

Opširnije

MOJ GREH CE ISKVARITI SVET

Velika je bila Adamova tuga po izgnanju iz raja, ali kada je ugledao sina svoga Avelja koga je ubio brat Kajin, njegova tuga je postala još veća i on je ridao i razmišljao: “Od mene će nastati i razmnožiti se narodi, i svi će stra

Opširnije

STO PRE OPRATI PRLJAVSTINU GREHA

...njima je sledilo da trče kod svog duhovnog oca istog trena kada padnu, i da to urade ni zbog čega drugog a ono iz želje da što pre omiju skvernu greha, koji je ožalostio Boga, i dobiju novu snagu protiv sebe samog u svetoj Tajni pokajanja i

Opširnije

Večna želja za slobodom, da bismo bili odgovorni

Postoje tri stvari koje su posledica nepravilnog odnosa prema duhovnom životu i ispovesti: stanje bezodgovornosti, kada čovek umesto pokjanja prinosi žalbe, i umesto smirenja – smirenoslovlje. Upravo bezodgovornost, želja da se ni na koji na

Opširnije

Gospod je umro – zar ćemo ostati bez udela u Njegovoj smrti?

Mitropolit Antonije Surožski U Ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas se poklanjamo sa trepetom i blagodarnošću Krstu Gospodnjem. Kao i pre dve hiljade godina, Krst Gospodnji ostaje za jedne sablazan, za druge – bezumlje, ali za nas ve

Opširnije

BESEDA MITROPOLITA JOVANA NA VELIKU GOSPOJINU 2008.

Praznik Velike Gospojine, praznik Uspenija Presvete Bogorodice, praznik Njenog odlaska iz ovoga sveta u nebeske dvore kod Sina Svog Ljubljenog, Gospoda našeg Isusa Hrista, Sina Božijeg, to je veliki praznik, i sadržina njegova nas pobuđuje i p

Opširnije

SAVETI DUHOVNIKA I ODGOVORI NA SVAKODNEVNE NEDOUMICE VERUJUĆIH LJUDI

Opširnije

UMNOŽIMO TALANTE OD GOSPODA NAM DATE

“Jer kako što čovjek polazeci dozva sluge svoje i predade im blago svoje; I jednome dakle dade pet talanta, a drugome dva, a trećemu jedan, svakome prema njegovoj moći; i otide odmah…”(Matej 25,14-30) Kao što ljudi

Opširnije

JEVANĐELjE O OPRAŠTANJU

Opraštanje je jedno od elementarnih ljudskih načela života, neophodan uslov da bi postali ljudi, da bi se upodobili u sledovanju Božijeg zakona i ljubili jedni druge svim srcem svojim, da bi u svakom čovjeku (pa i najvećem neprijatelju) vijdel

Opširnije

JEVANĐELJSKA LJUBAV KOJA NIKADA NEPRESUŠUJE

Posmatrajući apokaliptično vrijeme u koje živimo odlućih se da svoja osjećanja prenesem kroz pisanu riječ u druga srca koja isto osjećaju, a možda u vrtlogu vremena u kojem se nalazimo ne znaju to osjećanje da definišu… Ponovo ne za

Opširnije

SVETI VASILIJE VELIKI - O POSTU

Bolesnici primite majku zdravlja. Zdravi - osiguranje vašeg zdravlja. Upitajte lekare, i reći će vam kako ništa nije toliko sumnjivo i nesigurno kao zdravlje. Zbog toga savesni pomoću posta nastoje da sačuvaju svoje zdravlje i da se izb

Opširnije