MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

Duhovne pouke

KO JE DOMAĆIN U KUĆI?

o.Gavrilo Reči da je muž – glava porodice, mnoge savremene žene danas primaju sa osmehom. One stiču obrazovanje i odlaze na posao, kao i muškarci, dok, često zarađuju i više. Nije to samo zbog toga što one toliko žel

Opširnije

ŠTA JE KLEVETA I KAKO DA SE BORIMO SA NjOM

 Sandro Botičeli. Kleveta (1495. godina)  Kako se u današnje vreme o  životu Crkve i crkvenih velikodostojnika snažno šire mnoge insinuacije, od svetih otaca Crkve časopis „Neskučnij sad“  saznaje &s

Opširnije

O SMRTI

Mitropolit surožski Antonije (Blum)   Svest o sadašnjosti   Smrt je merilo našeg odnosa prema životu. Ljudi koji se plaše smrti, plaše se i života, jer ako postoji strah od smrti, nemoguće je ne strahovati od

Opširnije

ZAŠTO NEKAD NE DOPUŠTAJU PRIČEŠĆE SVETIM HRISTOVIM TAJNAMA

Tajna večera   «Za vas je bolje da se danas ne pričestite»... Ovakva epitimija, koju da sveštenik, često se protumači kao nezaslužena kazna. Koji su to razlozi zbog kojih je nužno da se ne dozvoli pričešće Svetim Tajn

Opširnije

ZAŠTITITE GROBOVE VAŠIH NAJMILIJIH

 Zaštitite grobove vaših najmilijih   ”Znaj da se ni jedan zločin ne može sakriti od Boga.” ( “Duhovni Lug”, Jovan Mosha glava 77.)   Zaštitite grobove vaših najmilijih. Sačuvajte

Opširnije

TAJNA ČOVEKOVOG SRCA

Sve uredbe u istinitoj Crkvi nude se svetu samo radi otkrivanja ”dubina srca” (Psalm 64:6), koje je centar čovekove ipostasi. Po Svetom Pismu, Bog je svačije srce oblikovao na poseban način. Svačije srce je Njegov cilj, mesto gde želi da

Opširnije

RAZGOVOR SA STARCEM JOILOM IZ MANASTIRA SIHASTRIJE (1908 -1986)

Protosinđel Joil (Georgiu)   Uvod   Oci iz manastira Sihastrije i verujući iz okolnih mesta sa velikom poštovanjem sećaju se protosinđela Joila (Georgiu). Bio je iskusan duhovnik, krotak i milostiv, srca čista pred Bogom i čoveko

Opširnije

PRAVILA POBOŽNOG ŽIVOTA

Primiravaj sebe da ustaješ rano i uvek u isto vreme. Ne spavaj duže od sedam sati, osim ako imaš opravdani razlog. Po ustajanju, sve svoje misli usmeri ka Bogu i pobožno se oseni krsnim znamenjem, misleći na raspetog Gospoda, koji je po

Opširnije

TAJNA I TOK SMRTI

MITROPOLT JEROTEJ VLAHOS    -Recite nam nešto spontano o smrti, nešto što smatrate posebno važnim.   Kao što se poje na sahrani, po himni sv. Jovana Damaskina, smrt je strašna tajna. Ovo se o

Opširnije

MIRJANIN I POSLUŠNOST

Starac Pajsije svetogorac Po definiciji, pravoslavni hrišćanin je onaj koji nastoji da ispunjava zapovesti i zahteve pravoslavnog života, kako to uči Jevanđelje i Sveto predanje. Pokorno prisustvo na bogosluženjima, često pristupanje Svet

Opširnije

PITANJA O MONAŠTVU

 Arhimandrit Tihon (Zatjokin) Čuvena poslovica kaže: „Svetlost mirjanima su - monasi, svetlost monasima su – anđeli“.   Pravoslavno monaštvo jeste stremljenje da se u svojim životima ovaplote jevnđeljski idea

Opširnije

VAŠE DETE I MONAŠTVO

 Monah u manastiru Pantelejmon - ATOS , slika iz 1917-1918 godine Sledeća propoved održana je na zimskog konferenciji  Sv. Germana, u Redingu, u Kaliforniji.   Vaše dete želi da postane monah   Zamolio bih vas da

Opširnije

DUHOVNA UMJETNOST

Na najveći hrišćanski praznik Vaskrs na analoj se polaže ikona koja se zove Vaskrsenje Hristovo. Prikaz je to završetka zemaljskog života Spasitelja u veličanstvenom trenutku Njegova Vaskrsenja. Zbog univerzalnog i sveobuhvatnog znača

Opširnije

ŠTA JE VAŽNIJE – IĆI U CRKVU ILI BITI DOBAR ČOVEK?

   Zašto da idemo u crkvu, ako je Bog u duši? Zar nije važnije da budeš dobar čovek? Ova pitanja se danas veoma često mogu da čuju. A može li Crkva, i, da li je dužna da čoveka učini da bude dobar? U čemu je istinski s

Opširnije

O ČESTOM PRIČEŠĆIVANJU

”Koji jede moje telo i pije moju krv u meni prebiva i ja  u njemu” (Jn 6,56) Šta može biti uzvišenije i poželjnije od ovih najutešnijih Spasiteljevih reči, kojima On, upućujući na Svetu Tajnu Evharistije, is

Opširnije

STARAC PETRONIJE SVETOGORAC: REČI MUDROSTI

Starac Petronije (Tanase), bivši iguman rumunskog skita Podromosa na Svetoj Gori, usnuo je  u Gospodu dana 22. februara 2011. godine Straženje nad čulima Kada se čovek povlači iz sveta, izbegava iskušenja koja mogu uzrokova

Opširnije

SVEŠTENICI I MERCEDESI

  Parohijski sveštenik je u nečemu sličan lokalnom doktoru. Preopterećen, umoran, trči tamo-ovamo, to na pričešće bolesnom, to na sahranu, to na krštenje. Žena ga kući ne vidi, zbog čega s pravom negoduje. Domaćinstvo se za

Opširnije

KRŠTENI KUMOVI

Koga da biramo za krštene kumove (duhovne roditelje) i koje su njihove obaveze? Vasilije, Lugansk   Put svakog hrišćanina ka Carstvu Božijem počinje od Svete Tajne Krštenja. Da bismo primili Svetu Tajnu Kršten

Opširnije

SMIRENOUMLJE: VRATA KA ČISTOJ MOLITVI

Jer ono što je u mislima, to je i u  srcu. Razgovor o molitvi U poslednjih deset godina, postala je uobičajena pojava da svetogorski hodočasnici posećuju isposnicu Sv. Georgija, do koje se od manastira Vatoped stiže za oko sat vremena

Opširnije

TRUBNI GLAS ZOVA ČETVRTOG

Milostinja Milostiv je onaj, koji je brižan prema bližnjem, u onome što je dobio od Boga – bilo da je to novac, hrana, vlast, dušekorisna reč, molitva ili snaga da se uteši čovek kome je uteha potrebna – smatrajući

Opširnije

ČUDESNI ULOV RIBE

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Današnja apostolska poslanica nam kaže, da onaj koji škrto seje, škrto će i požnjeti, a koji bogato seje sakupit će bogatu žetvu. I nama se ponekad čini: šta da sejem – ja tako u

Opširnije

POSJEDNUTOST I DEMONSKI UTJECAJ

Sveto Pismo pravi razliku između posjednutosti i demonskog utjecaja, upravo kao što se oboje razlikuju od mentalnih i neuroloških bolesti (Matej 4:24, 9:32; Marko 1:34; Luka 7:21, 8:2). Zbog posebno složene prirode čovjekove, tačno obja

Opširnije

PRAVOSLAVNI ODGOVOR NA SKANDAL

Beseda Mitropolita limasolskog Atanasija (Kipar) Dobro veče svima. Hajde da odgovorim na jedno ili dva pitanja, a potom možemo da nastavimo sa našom temom. Postavljeno mi je jedno prilično opširno pitanje, a glasi: Javni mediji n

Opširnije

JEDINSTVO CRKVE I SATANSKA ZAMKA RASKOLA I JERESI

“Verujem... U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu. Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova.” (Nikejski Simvol Vere)   Crkva je jedna. Pošto je ona živo Hristovo Telo, a i Hristos je jedan, Crkva je

Opširnije

NAČIN PRIZIVANJA I ODBIJANJA DEMONSKOG UTICAJA

Pozivnica demonu Kada želite da pozovete poznanike na venčanje, krštenje itd, vi im pošaljete pozivnice. Pozivnicom pokazujete vašu želju da određena osoba bude prisutna na vašem skupu . Pozivnica se takođe može poslati

Opširnije

BOG JE TAMO GDE JE PONIZNOST – IZ POUKA STARCA ARSENIJA PAPAČOKA

Starac Arsenije (Papačok) Arhimandrit Arsenije (Papačok) bio je jedan od najstarijih i najpoštovanijih rumunskih  staraca danas. Bio je predstavnik zlatne plejade rumunskih duhovnika XX veka, koji su bili bez premca po vatrenosti svo

Opširnije

RAZGOVOR SA ABHAZSKIM PUSTINJAKOM MONAHOM KONSTANTINOM

Razmišljanja o osuđivanju, koje se opravdava kao revnost za istinu Želim da podelim sa vama jedno svoje gorko iskustvo. Svojevremeno sam se bavio istraživanjem “mirotvornog” pokreta u Crkvi, počevši negde od 80-ih godina.

Opširnije

PREPODOBNI JUSTIN ĆELIJSKI: ZA DUŠOM CVEĆA

Cveće – koliko slatkih tajni! Koliko prijatnih tajni! Kada čovekovo saznanje prohodi vidljive svetove, pocrni od tuge; a kada se kosne cveća – zablista, zasija, zaraduje se. Jer, cveće – to je radost za naše ljudsko saznanje.

Opširnije

ČAK I SVETI IMAJU LJUDSKE POTREBE

Mitropolit limasolski Atanasije    Pre mnogo godina, kada sam bio u Katunakiji (to je kameniti predeo koji se nalazi na jugoistoku svetogorskog poluostrva) često sam odlazio velikom, savremenom starcu svetoga života, ocu Jefremu Katunaki

Opširnije

MITROPOLIT AMFILOHIJE: BOŽIĆNI ZAGRLjAJ BOGA I ČOVJEKA

"Mnogo puta sam počinjao da Vam pišem", kaže genijalni ruski mislilac Pavle Florenski u svom pismu jednom od bliskih prijatelja, "i istotoliko puta prestajao sa pisanjem. Neobično bi mi se htjelo da budem u opštenju sa Va

Opširnije