MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

Duhovne pouke

ZAŠTO SU POTREBNI SVEŠTENICI?

Znamo da sveštenik služi Liturgiju, ispoveda, propoveda. U čemu je svešteni smisao za svaku od ovih službi?   Sveštenik je posrednik između Boga i ljudi   Sveštenici su ljudi, izabrani da bi služili Evharisti

Opširnije

MISLI PROTOJEREJA ANDREJA TKAČEVA UOČI ČASNOG POSTA

O BLAŽENOJ GLUHOTI Unutra u čovjeku nije tišina. Unutar njega radi „radio“. Tamo unutra, kao smeće niz rijeku prošlosti pored nepomičnog posmatrača, plutaju komadi pjesama, tračevi, uobraženi ili stvarni bivši razg

Opširnije

NA OSTRVU GUBAVACA

U našu parohijsku školu primamo i nepravoslavnu decu pod uslovom da se oni, zajedno sa ostalom pravoslavnom decom, uče molitvi i zakonu Božijem.  Pre nekoliko godina, majka jedne učenice pozvala me je telefonom i ljutito izjavila d

Opširnije

NIKOLO-SOLJBINSKI ŽENSKI MANASTIR

Budućim sestrama - Kako stupiti u manastir   Sveti oci savetuju da manastir biraš po Nastojateljici. Prvo treba manastir da posetiš i da ga upoznaš, da bi mogla da osetiš čemu se tvoje srce više priklanja. Je

Opširnije

ŽENE MIRONOSNICE : ŽRTVENA LJUBAV

Arhimandrit Kiril (Pavlov)   Treća nedelja po Vaskrsu naziva se Nedelja mironosica. Sveta Crkva slavi i veliča ove svete žene zbog njihove posvećenosti i ljubavi prema Gospodu, jer nisu štedele sebe u trenucima velike opasnosti i strada

Opširnije

KAKO DAVATI MILOSTINJU BESKUĆNICIMA

Skoro svakoga dana srećemo beskućnike, ljude koje često prezrivo nazivaju ”skitnicama.” Srećemo ih na železničkim stanicama, u blizini metroa, na gradskim trgovima, u parkovima, i naravno, ispred crkava, kako traže novac. Svaki put kad ih

Opširnije

PROTOJEREJ ANDREJ JEFANOV - BOLEST

Ona dolazi ili iznenada, ili sa simptomima koji se javljaju postepeno. Oboleti mogu i deca i odrasli. Niko ne može da izbegne bolest, od prehlade do (strašno je i da zamislimo) raka; od iznemoglosti do komore za reanimaciju. Ovo jeste stra&s

Opširnije

KO JE DOMAĆIN U KUĆI?

o.Gavrilo Reči da je muž – glava porodice, mnoge savremene žene danas primaju sa osmehom. One stiču obrazovanje i odlaze na posao, kao i muškarci, dok, često zarađuju i više. Nije to samo zbog toga što one toliko žel

Opširnije

ŠTA JE KLEVETA I KAKO DA SE BORIMO SA NjOM

 Sandro Botičeli. Kleveta (1495. godina)  Kako se u današnje vreme o  životu Crkve i crkvenih velikodostojnika snažno šire mnoge insinuacije, od svetih otaca Crkve časopis „Neskučnij sad“  saznaje &s

Opširnije

O SMRTI

Mitropolit surožski Antonije (Blum)   Svest o sadašnjosti   Smrt je merilo našeg odnosa prema životu. Ljudi koji se plaše smrti, plaše se i života, jer ako postoji strah od smrti, nemoguće je ne strahovati od

Opširnije

ZAŠTO NEKAD NE DOPUŠTAJU PRIČEŠĆE SVETIM HRISTOVIM TAJNAMA

Tajna večera   «Za vas je bolje da se danas ne pričestite»... Ovakva epitimija, koju da sveštenik, često se protumači kao nezaslužena kazna. Koji su to razlozi zbog kojih je nužno da se ne dozvoli pričešće Svetim Tajn

Opširnije

ZAŠTITITE GROBOVE VAŠIH NAJMILIJIH

 Zaštitite grobove vaših najmilijih   ”Znaj da se ni jedan zločin ne može sakriti od Boga.” ( “Duhovni Lug”, Jovan Mosha glava 77.)   Zaštitite grobove vaših najmilijih. Sačuvajte

Opširnije

TAJNA ČOVEKOVOG SRCA

Sve uredbe u istinitoj Crkvi nude se svetu samo radi otkrivanja ”dubina srca” (Psalm 64:6), koje je centar čovekove ipostasi. Po Svetom Pismu, Bog je svačije srce oblikovao na poseban način. Svačije srce je Njegov cilj, mesto gde želi da

Opširnije

RAZGOVOR SA STARCEM JOILOM IZ MANASTIRA SIHASTRIJE (1908 -1986)

Protosinđel Joil (Georgiu)   Uvod   Oci iz manastira Sihastrije i verujući iz okolnih mesta sa velikom poštovanjem sećaju se protosinđela Joila (Georgiu). Bio je iskusan duhovnik, krotak i milostiv, srca čista pred Bogom i čoveko

Opširnije

PRAVILA POBOŽNOG ŽIVOTA

Primiravaj sebe da ustaješ rano i uvek u isto vreme. Ne spavaj duže od sedam sati, osim ako imaš opravdani razlog. Po ustajanju, sve svoje misli usmeri ka Bogu i pobožno se oseni krsnim znamenjem, misleći na raspetog Gospoda, koji je po

Opširnije

TAJNA I TOK SMRTI

MITROPOLT JEROTEJ VLAHOS    -Recite nam nešto spontano o smrti, nešto što smatrate posebno važnim.   Kao što se poje na sahrani, po himni sv. Jovana Damaskina, smrt je strašna tajna. Ovo se o

Opširnije

MIRJANIN I POSLUŠNOST

Starac Pajsije svetogorac Po definiciji, pravoslavni hrišćanin je onaj koji nastoji da ispunjava zapovesti i zahteve pravoslavnog života, kako to uči Jevanđelje i Sveto predanje. Pokorno prisustvo na bogosluženjima, često pristupanje Svet

Opširnije

PITANJA O MONAŠTVU

 Arhimandrit Tihon (Zatjokin) Čuvena poslovica kaže: „Svetlost mirjanima su - monasi, svetlost monasima su – anđeli“.   Pravoslavno monaštvo jeste stremljenje da se u svojim životima ovaplote jevnđeljski idea

Opširnije

VAŠE DETE I MONAŠTVO

 Monah u manastiru Pantelejmon - ATOS , slika iz 1917-1918 godine Sledeća propoved održana je na zimskog konferenciji  Sv. Germana, u Redingu, u Kaliforniji.   Vaše dete želi da postane monah   Zamolio bih vas da

Opširnije

DUHOVNA UMJETNOST

Na najveći hrišćanski praznik Vaskrs na analoj se polaže ikona koja se zove Vaskrsenje Hristovo. Prikaz je to završetka zemaljskog života Spasitelja u veličanstvenom trenutku Njegova Vaskrsenja. Zbog univerzalnog i sveobuhvatnog znača

Opširnije

ŠTA JE VAŽNIJE – IĆI U CRKVU ILI BITI DOBAR ČOVEK?

   Zašto da idemo u crkvu, ako je Bog u duši? Zar nije važnije da budeš dobar čovek? Ova pitanja se danas veoma često mogu da čuju. A može li Crkva, i, da li je dužna da čoveka učini da bude dobar? U čemu je istinski s

Opširnije

O ČESTOM PRIČEŠĆIVANJU

”Koji jede moje telo i pije moju krv u meni prebiva i ja  u njemu” (Jn 6,56) Šta može biti uzvišenije i poželjnije od ovih najutešnijih Spasiteljevih reči, kojima On, upućujući na Svetu Tajnu Evharistije, is

Opširnije

STARAC PETRONIJE SVETOGORAC: REČI MUDROSTI

Starac Petronije (Tanase), bivši iguman rumunskog skita Podromosa na Svetoj Gori, usnuo je  u Gospodu dana 22. februara 2011. godine Straženje nad čulima Kada se čovek povlači iz sveta, izbegava iskušenja koja mogu uzrokova

Opširnije

SVEŠTENICI I MERCEDESI

  Parohijski sveštenik je u nečemu sličan lokalnom doktoru. Preopterećen, umoran, trči tamo-ovamo, to na pričešće bolesnom, to na sahranu, to na krštenje. Žena ga kući ne vidi, zbog čega s pravom negoduje. Domaćinstvo se za

Opširnije

KRŠTENI KUMOVI

Koga da biramo za krštene kumove (duhovne roditelje) i koje su njihove obaveze? Vasilije, Lugansk   Put svakog hrišćanina ka Carstvu Božijem počinje od Svete Tajne Krštenja. Da bismo primili Svetu Tajnu Kršten

Opširnije

SMIRENOUMLJE: VRATA KA ČISTOJ MOLITVI

Jer ono što je u mislima, to je i u  srcu. Razgovor o molitvi U poslednjih deset godina, postala je uobičajena pojava da svetogorski hodočasnici posećuju isposnicu Sv. Georgija, do koje se od manastira Vatoped stiže za oko sat vremena

Opširnije

TRUBNI GLAS ZOVA ČETVRTOG

Milostinja Milostiv je onaj, koji je brižan prema bližnjem, u onome što je dobio od Boga – bilo da je to novac, hrana, vlast, dušekorisna reč, molitva ili snaga da se uteši čovek kome je uteha potrebna – smatrajući

Opširnije

ČUDESNI ULOV RIBE

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Današnja apostolska poslanica nam kaže, da onaj koji škrto seje, škrto će i požnjeti, a koji bogato seje sakupit će bogatu žetvu. I nama se ponekad čini: šta da sejem – ja tako u

Opširnije

POSJEDNUTOST I DEMONSKI UTJECAJ

Sveto Pismo pravi razliku između posjednutosti i demonskog utjecaja, upravo kao što se oboje razlikuju od mentalnih i neuroloških bolesti (Matej 4:24, 9:32; Marko 1:34; Luka 7:21, 8:2). Zbog posebno složene prirode čovjekove, tačno obja

Opširnije

PRAVOSLAVNI ODGOVOR NA SKANDAL

Beseda Mitropolita limasolskog Atanasija (Kipar) Dobro veče svima. Hajde da odgovorim na jedno ili dva pitanja, a potom možemo da nastavimo sa našom temom. Postavljeno mi je jedno prilično opširno pitanje, a glasi: Javni mediji n

Opširnije