Duhovni razgovor o.Gavrila preko Facebook sa-sestrom J. A-   A+  

*** Blagoslovite oče.

o. Gavrilo - Bog blagoslovio.

*** Hvala oče. Upravo hoću da pročitam nove razgovore. Dobra su ova nova dva razgovora. To je tematika mlađe generacije u 90% slučajeva nažalost.
 
o. Gavrilo - Da. Ova mlada devojka nije više devojka, jer se devojaštvo za nju završilo pošto je devojka dok je devstvenica tj. ona koja nije imala telesni kontakt. Telesnim  kontaktom  izgubi se devstvenost i time se gubi status devojaštva. Ona onda postane žena, ma koliko  imala godina. Samo sam hteo da kažem da ta žena s kojom sam juče napravio razgovor po karakteru je slična tebi, otvorena  i bistra za vođenje dijaloga.
 
*** Da, a i  slična i po tome što je žena. Svidio mi se razgovor njen. Nekako je lepršav, a i od onog brata iza nje.

o. Gavrilo - Ona je izgubila devojaštvo, jer već živi kod budućeg supruga. Ne bi se ni za njega moglo reći da je dečko, jer je i on izgubio status devstvenika. Njih dvoje već su u telesnoj "vezi".
 
*** Znam  ja to sve nažalost.
 
o. Gavrilo - On se muči i samo okoliša, važno mu je samo da se ne odvoji od te njegove sa kojom je u "vezi", ali demoni ne daju mu mira. Ona sa jedne strane, a sa druge ona. Ne ostavljaju telesni greh. Jedino mu je rešenje da se što brže oženi, kako kaže.
 
*** Ne bih da vam podizem sećer i sve je tačno ko što Vi kažete da je bolje brže se ženiti, ali ja razumijem i onaj materijalni aspekt o kome ona priča. Uostalom ne mogu ja nekog natjerati da me oženi. U dubini duše je teško, jer znam da nije ispravno,  a ne znam se iskoprcati.
 
o. Gavrilo - Upošteno rečeno je to tako,  ali ne znači da se treba živeti van blagoslovenog braka. To što se danas zove među mladima "veza", to je greh i to je jedan od smrtnih grehova  suprotan 7. zapovesti Božijoj. To bludni greh koji povlači opomenu za ovaj život na zemlji i večnost i kaznu Božiju za prestup i život u tom grehu na zemlji. Često deca stradaju radi roditeljskih gehova, a naročito za bludni greh. Bludni je greh je onda kada se živi u telesnim odnosima van crkvenog blagoslovenog braka. Bude tu mnogo boleština koje napadaju sve one koji tako žive, a ne žive u telesnoj i duhovnoj čestitosti i čistoti i blagočešću.
 
*** Evo,ovako stvari stoje. Ako neko prvo nije znao da je to neki grijeh, pa je započeo takav život i onda  nađe momka i živi takvim grešnim životom i u međuvremenu sazna da to ne valja, a uz to je taj momak nevjerujući kao i 90% njih, pa ako onda taj momak tj. čovjek pristane iz ljubavi da ispoštuje tjelesnu razdvojenost barem tokom postova i to bude njegova žrtva, jer je ipak nevjerujući iako pritom ipak ropće, mozda ne naglas, ali je to vidljivo, jer on smatra sve to za pogrešno, kako od takvog čovjeka  sad  tražiti da se do braka uzdrži od svega kad se ne zna da li će do braka i doći i kad će to biti. To je prilično zapetljana situacija, i nije to baš tako crno ili bijelo. Izvinite, ali je to tako. Lako je reći da se prekine tu svaki tjelesan odnos s njim. To bi značilo u navedenom slučaju da se prekine potpuno veza. Danas niko ne pristaje na to. Ja ne znam kako je kad se nađu dvoje vjerujućih mladih, ali ovako stvari stoje kod "polovičnih" parova, mislim na većinu takvih parova kojih uostalom nije malo. Ja bih voljela da ne kršim zapovjest i da ispravno živim, ali takva je situacija sad kod mene I to je to. Nemojte da se ljutite oče. Ja Vas stvarno volim i Vi to znate,i znam da nam samo najbolje želite, nego sam samo rekla istinu. Ne očekujem sad neke magične riječi koje će uciniti da sve odjednom bude ispravno.
 
o. Gavrilo - Ne ljutim se ništa, ali moje je da kažem kako se treba živeti po 10 Božijih zapovesti i crkvenim zapovestima kako je propisano od crkve na temelju Sv.Pisma i Sv.Otaca i blagočestivih podvižnika revnitelja, onima  koji žele da žive blagočestivo i čistim hrišćanskim životom. Bog blagoslovio. AMIN.


23. decembar 2009. god.