Duhovni razgovor o.Gavrila preko Facebook sa - bratom D. A-   A+  

*** Pomaže Bog oče Gavrilo. Blagoslovite! Imali i kod Vas zime  oče Gavrilo?
 
o. Gavrilo - Bog blagoslovio brate.
 
*** Svaki dan mislim kako da se potpuno promenim i kako da živim da mi bude dobro u životu. Kada sam imao psihičke probleme, potpuno sam drugaciji bio. Sada je puno, puno bolje od kada idem u crkvu i molim se Bogu. Mogu li nešto da Vas pitam?...ZBOGOM!!!


21. decembra 2009.


*** Pomaže Bog oče Gavrilo. Blagoslovite!
 
o. Gavrilo - Bog blagoslovio brate D. Pitaj.
 
*** Kako da mamu i oca pripremim da bi redovno išli u crkvu na molitvu?
 
o. Gavrilo - Mislim da mi je još neko postavio isto pitanje kako će roditelje privoliti da idu crkvu da budu verujući. To će oni sami da odluče kad zato osete potrebu, a ti pokaži primer da se ugledaju na tebe istinskog vernika?

*** Razumem oče Gavrilo. Trudim se da bi bilo tako, kako Vi kažete.
 
o. Gavrilo - Moli se Bogu za njih da im se prosvetli um da bi poverovali i bili istinski vernici.
 
*** Hoću oče Gavrilo. Hvala Vam na savjetu. Setio sam da Vas nešto pitam još.
 
o. Gavrilo -  Može brate.
 
*** Jedna starija žena koju poznajem ima 90 godina i ona je velika vernica rimokatoličke vere, pa dođe više puta kod mojih roditelja na kafu u stan i ima sina u istome bloku. Pitala je šta znači kad sanja svog pokojnog muža da stoji pored nje i svoju pokojnu sestru i kad se probudi odmah nestanu kao prah?
 
o. Gavrilo - Pa dobro, popiju kafu.
 
*** Možda ne bih smeo da Vas o drugim ljudima  ispitujem oče Gavrilo.
 
o. Gavrilo - Obično se sanja o čemu se  danju misli i obično se misli o svojim nabližim,  bilo živim ili pokojnim, pa se tako i sanja.
 
*** Hvala Vam oče. Tako ću znati i za sebe ako mi se nešto slično desi.Trudim se da mislim samo o umnoj molitvi.

o. Gavrilo - Bog blagoslovio i laku noć.
 
*** Blagodarim oče Gavrilo. Neka Vam bude Bog na pomoći i po danu i ponoći.AMIN.22. decembar 2009. god.