Duhovni razgovor o. Gavrila preko Facebooka sa sestrom A. A-   A+  

***  Blagoslovi, oče Gavrilo!

o. Gavrilo - Bog blagoslovio.

***  Slava Bogu za jučerašnji tekst, odličan je. 

o. Gavrilo - Nakon što si ponovo pročitala naš jučerašnji duhovni razgovor sa čata, i onaj tekst sa linka, jesi li to razumela?

***  Slava Bogu, jesam!

o. Gavrilo - Danas mnogi hoće da imaju duhovnike, ali da ih ne slušaju. I stalno bi ih menjali. Po njima bi duhovnici trebali da ispunjuju volju svojih duhovnih čeda, a ne da ovi slušaju svoje duhovnike. Zato počinju da im nalaze mane, da bi mogli otići kod drugog. Takva duhovna čeda se zovu „samovoljnici", a ne poslušnici. Koliko sam primetio, kod vas u Makedoniji je mnogo mladih koji tragaju za duhovnim životom.

***  Slava Bogu, da! 

o. Gavrilo - Ali ima takođe i neduhovnog načina života među mladima, ponese ih duh vremena u kojem se živi.

***  Da. Slava Bogu, oče, nedeljom su počeli da se pune hramovi mladim ljudima koji žele da žive prema onome kako uče Sveti Oci. 

o. Gavrilo - Da, počelo je duhovno buđenje. Samo što je žetve mnogo, a žetelaca malo.

***  Da. Radujem se zato što sam u prošlo vreme, koliko mogu da se setim, još kao dete posećivala Božje hramove i slava Bogu što me je čuvao. Moj pokojni deda je radio kao crkvenjak u hramu posvećenom Presvetoj Bogorodici u mestu iz kojeg potičem. Njegov duhovni otac je bio episkop Gavril Velički Svetogorac. 

o. Gavrilo - Tako je to kroz istoriju Crkve. Bilo je slobode, bilo je i gonjenja, ali vera u Boga nije nestala. Nikada nije nestao kvasac iz testa, uvek je bilo duhovnog života, nekad više a nekad manje... 

***  Da, oče. Po čemu ćemo poznati da smo mili Gospodu nego preko iskušenja!

o. Gavrilo -  … ali lanac nikad nije bio prekinut. Da, bez iskušenja nema ni spasenja.

***  Oče, mnogo me je Bog čuvao! Imala sam dosta iskušenja, još kao dete pa sve do braka. I preko tih iskušenja još mi se više povećala ljubav prema Bogu. 

o. Gavrilo - Sad imaš iskušenja s duhovnikom, neće da te sluša.

***  Ja njega treba da slušam, ali nemam šta da slušam. Verujte, oče, uopšte ne želim da klevećem. Ali tako je. 

o. Gavrilo - Je li je „mladostarac“ ili je stariji po godinama? Koliki mu je staž u monaštvu? 

***  Mlad je, oče, ima 32 godine, a monaškog staža deset godina. 

o. Gavrilo - Molite se Bogu za vašeg duhovnika, ukažite mu poštovanje kao sveštenom licu, pa će se i on potruditi da bude još bolji kao duhovnik.

***  Dobro, oče! Inače, da podelim sa Vama jednu radost – na ikoni sv. Vasilija Ostroškog su se 19. decembra pojavile kapljice na njegovoj svetoj bradi i na desnoj ruci. Otkako samo to videli suprug i ja, počeli smo da čitamo akatist sv. Vasiliju i akatist Presvetoj Bogorodici.

o. Gavrilo - Ima li Vaš duhovnik, osim Vas, još duhovne dece koji su pod njegovim rukovođenjem.

***  Oče, jednom sam pala u iskušenje kad se pohvalio sa brojem svoje duhovne dece, oko stotinu.   

o. Gavrilo - Slava Gospodu za svaku pohvalu, doteraće ga molitve njegove duhovne dece do toga da bude još bolji. Samo se vi molite Bogu za njega i Gospod će uslišati vaše molitve.

***  Spasi, Gospodi! Oče, da Vas pitam za lozu sv. Simeona Mirotočivog. Kada je najbolje da se započne sa postom? 

o. Gavrilo - Pa uz grožđe ste dobili i uputstvo, tamo piše kako se treba pravilno koristiti. 

***  Da, samo posle koje nedelje po Vaskrsu?

o. Gavrilo - To vi sami odredite kada ćete moći da održite propisano pravilo. Ne ovisi to o nekom vremenu, nego o tome kako i kad se može održati post koji se traži u uputstvu. 

***  Oče, tu piše između posta. 

o. Gavrilo - Pa, uradite tako kako piše. 

***  Oče, molite se za nas Carici Nebeskoj!

o. Gavrilo - Ako vam nešto ne bude jasno, moraćete da upitate svog duhovnika, on će vam bolje objasniti kako se koristi to grožđe.

***  Da, oče, loza nam je letos poslata sa Svete Gore, i mi od njega čekamo da nam kaže kada da počnemo. Još uvek čekamo zato što nam je rekao, kad smo ga pitali, da će videti kada, jer u to vreme bila trapava sedmica. Tako još uvek čekamo. 

o. Gavrilo - Onda čekajte usmena uputstva. Ali zbog čega trebaju još i usmena uputstva kad u onoj knjižici koju ste dobili uz grožđe piše sve? Po tome postupajte. Izgleda da biste vi hteli da to bude malo komplikovanije, a ne onako jednostavno kako je napisano. Dobro, sestro, da za danas privedemo kraju ovaj duhovni razgovor.

***  Oprostite, oče, i blagoslovite!

o. Gavrilo - Bog blagoslovio. Amin.


5. januar 2010.