Duhovni razgovor o. Gavrila preko Facebook sa - Maja Kuzet A-   A+  

* * *  Pomaže Bog oče Gavrilo! Mnogo vam se zahvaljujem što ste me prihvatili za prijatelja. Danas je malo pravih prijatelja na ovom svijetu. Hvala oče i blagoslovite.

o. Gavrilo - Bog blagoslovio sestra Maja ima ih ali su sakriveni kao biseri dragoceni, malo ih je, danas ima mnogo prijatelja ali samo iz interesa.

* * *  Da, a Gospod zna zašto je tako. Molim vas oče da se pomolite za mene i moju djecu, i da se što prije vidimo i upoznamo. Jer evo čudni su putevi Gospodnji kako nam sve daje na svoj način. O tome kada se vidimo nekad..
 


Maja Kuzet 7. novembar u 18:37